Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202027382 Chlieb a pečivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
10:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
35336-WYT IKT pre potreby SOŠ Technická Košice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.10.2020
10:00
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
Z202027516 Impulzný prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
10:00
Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202027539 Jednorázové rukavice na medicínske účely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202027115 jednorázový ochranný plášť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202027509 KG-300 - Plynový varný kotol s objemom 300 l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202027532 Kortikosteroidy na systémové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
10:00
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Z202027420 Matrace
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
33058-MSS Moderná materská škola v.1 - softvér
Verejná súťaž
UVO 30.10.2020
10:00
VaM a priatelia, s.r.o.
38056-WNT Nábytok pre projekt dostupného bývania so sociálnou podporou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.10.2020
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Nákup nábytku do COVP
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2020
10:00
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava
Z202027519 Nákup podpory pre SUSE Linux Enterprise Server
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Odborné prehliadky, skúšky a servis plynových zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2020
10:00
SUBSIDIUM Rožňava
Oprava dvoch kúpeľní
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Oprava oporného múru príjazdovej cesty
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Z202027048 Oprava SMART MC 9620 s G2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
10:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202027553 Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202027525 PCR systém - kompletné vybavenie PCR laboratória pre diagnostiku SARS-CoV-2 a iných patogénov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
10:00
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Z202027460 Pipety a špičky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
10:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
33317-MST Plastové ušné značky pre hovädzí dobytok
Verejná súťaž
UVO 30.10.2020
10:00
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Plne automatizovaná výrobná linka
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.10.2020
10:00
Metales s.r.o., M. R. Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín
33803-MST Prenájom sypačov na zabezpečenie zimnej údržby ciest
Verejná súťaž
UVO 30.10.2020
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Z202026971 Prístroj RT-PCR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202027591 Projektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
10:00
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
36743-WNP Rekonštrukcia križovatky MK Jána Kalinčiaka a Športovcov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.10.2020
10:00
Mesto Dubnica nad Váhom
Zobrazených: 251 - 275 / 854 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20