Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202026371 PCR reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
08:55
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202026346 Automobil 9 - miestny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202026179 Kuchynské vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202026350 Monočlánky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:00
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z202026365 Nákup nového 5-miestneho motorového vozidla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:00
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Banskobystrický, Slovenská republika
34685-WYT Nákup vysokorýchlostných automobilov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.10.2020
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Oprava 2 ks horákov PBS Třebíč APH16PZ na kotloch č. 2 a č. 3 v plynovej kotolni v objekte ÚVTOS a ÚVV Ilava
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2020
09:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Ilava
Oprava fotoaparátov a fotopríslušenstva
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2020
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202026376 PE folia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202026113 Pneumatické nástroje, ich časti, vŕtačky a vŕtacie zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:00
Levoča, Levoča, Prešovský, Slovenská republika
33411-MSS POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž
eZakazky 22.10.2020
09:00
Mesto Lučenec
Z202026109 Potreby pre spoločné stravovanie I.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202026187 Pracovné diáre, plánovacie kalendáre , daňové tlačivá na rok 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202026352 Pracovný notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
33507-WYP Rekonštrukcia Michalskej veže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.10.2020
09:00
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Z202026362 ŠZM - Tampón odberový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202026347 Televízne prijímače a držiak na televízor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
36024-WNT Výroba a oprava mechanických imobilizérov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.10.2020
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z202026351 Vysokotlakový čistič
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zavedenie inteligentných riešení do výroby čokolády procesom bean to bar
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.10.2020
09:00
Ing. Mária Kuťková ABC plus, Orechová 5, 949 01 Nitra
Z202026158 Združená dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:00
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202026383 Interná kontrola RNA vzorky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:10
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202026387 IRIS inkubátor a testy na stanovenie rezíduí inhibičných látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:15
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202026388 Jednorázové obedové obaly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:15
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202026400 Príslušenstvo k výpočtovej technike
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2020
09:30
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 151 - 175 / 860 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20