Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Odpočívadlo a nabíjacia stanica elektrobicyklov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.01.2021
12:00
Obec Zemplín
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pitvu pre Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach
Zákazka s nízkou hodnotou
29.01.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Reštaurovanie kazetového stropu v Románsko-gotickom kostole Najsvätejšej Trojice
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.01.2021
12:00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rákoš, cirkevná organizácia, Námestie republiky 53, 04916 Jelšava
Dezinfekcia priestorov školy a školských dielni
Zákazka s nízkou hodnotou
29.01.2021
12:00
SOŠ obchodu a služieb Sobrance
Prieskum trhu za účelom určenia PHZ - Učebné pomôcky IKT k projektu ZŠ
Prieskum trhu pre určenie PHZ
29.01.2021
12:00
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, 041 74 Košice
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
29.01.2021
12:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, 974 05 Banská Bystrica
44765-WYP Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK (2020)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
12:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Z20211089 Čerstvé ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20211091 Mrazené mäso z hydiny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20211092 Trvanlivé potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20211095 Mrazené potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20211096 Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20211098 Trvanlivé potraviny a koreniny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20211100 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Delenie materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.01.2021
13:00
DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.01.2021
13:00
DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
45288-MSP Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
13:00
Banskobystrický samosprávny kraj
45739-WYP Kompostáreň Modrý Kameň - novostavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
13:00
Mesto Modrý Kameň
Z2021840 3D tlačiarne s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
13:00
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021845 Stavebnice Fischertechnik
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
13:00
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021847 Snímače, spínače, komponenty pre riadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
13:00
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021849 Výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
13:00
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021850 Elektroinštalačné moduly - komponenty pre spínanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
13:00
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021853 PCL sety - PLC set (frekvenčný menič, panel, motor, zdroj) – 6 setov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
13:00
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021855 Laboratórne stoly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
13:00
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
Zobrazených: 76 - 100 / 461 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19