Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pitvu pre Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach
Zákazka s nízkou hodnotou
29.01.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Reštaurovanie kazetového stropu v Románsko-gotickom kostole Najsvätejšej Trojice
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.01.2021
12:00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rákoš, cirkevná organizácia, Námestie republiky 53, 04916 Jelšava
44765-WYP Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK (2020)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
12:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Delenie materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.01.2021
13:00
DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.01.2021
13:00
DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
45288-MSP Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
13:00
Banskobystrický samosprávny kraj
45739-WYP Kompostáreň Modrý Kameň - novostavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
13:00
Mesto Modrý Kameň
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY SENECKÉ LETO 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
29.01.2021
14:00
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
Dobudovanie infraštruktúry na Festivalovej ulici vo Svidníku
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.01.2021
14:00
Mesto Svidník
Z2021737 Mobilný germicídny žiarič, otvorený
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
14:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021743 Čistička vzduchu pre zdravotnícke zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
14:50
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021741 Mobilný germicídny žiarič, zatvorený
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
15:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
2895-WNT Nákup dreveného materiálu a príslušenstva na realizáciu dreveného obkladu lavičiek komunálnym podnikom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
16:00
Hlavné mesto SR Bratislava
45671-MST Nákup služobných motorových vozidiel.
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
17:30
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
45278-MSP Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekáč
Verejná súťaž
UVO 30.01.2021
13:00
Banskobystrický samosprávny kraj
3156-WYT Nákup podvozku a nadstavby pre pojazdnú dielnu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
08:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - 7 ks odstreľovacích pušiek kal.338 Lapua Magnum pre armádne účely s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
45311-MST Ultrazvukové sonografické prístroje - Projekt
Verejná súťaž
UVO 01.02.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
45382-MSS Monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom prieskumov
Verejná súťaž
UVO 01.02.2021
09:00
Slovak Business Agency
45968-WYP Vodozádržné opatrenia v obci Zborov nad Bystricou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
09:00
Obec Zborov nad Bystricou
1937-WYS Opravy a kalibrácia váh EVOCAR 2000R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
2597-WYT Nákup PHM na palivové karty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
09:00
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
2894-WYS Vypracovanie koncepcie Kostrovej siete cyklistických trás v Banskobystrickom kraji
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
2928-WYT Materiál na aplikáciu postrekových technológií a na vysprávky vozoviek – drvené kamenivo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
45865-WYP Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 01.02.2021
09:00
Mesto Senica
Zobrazených: 351 - 375 / 526 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22