Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
45179-WYP REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KOMUNIKÁCIE UL. IMATRA - II. ETAPA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 10.02.2021
14:00
Mesto Zvolen
424-WYP Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2021
23:59
Obec Uzovské Pekľany
4090-WYP Bytové domy v obci Dolný Pial
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2021
09:00
Obec Dolný Pial
45668-MSS PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - LIPTOVSKÉ MÚZEUM V RUŽOMBERKU- OBNOVA OBJEKTU - HRAD LIKAVA
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
7-MST Inovácia výrobného procesu spoločnosti NOVING s. r. o.
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
NOVING s. r. o.
8-MST Linka na výrobu cukrárenských výrobkov a barové zariadenia
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Ranyx, s. r. o.
1472-MUS Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok na roky 2021-2024
Užšia súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
1474-MST Nákup 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami pre sekciu kontroly a nákup 1 ks osobného automobilu a 2 ks polododávky (automobil kombi) pre sekciu projektových podpôr II
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra
1478-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
1504-WYP Vodozádržný park Hviezdoslavov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2021
10:00
Obec Hviezdoslavov
2059-MSS Projektové dokumentácie
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
2080-MSS Poskytovanie služieb na zabezpečenie kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2296-WYP Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 11.02.2021
10:00
Obec Jalšovík
Z2021243 Prístrojové vybavenie na syntézu a purifikáciu DNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.02.2021
16:30
Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
4663-WYP Rekonštrukcia atletického oválu na štadióne v Leviciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.02.2021
09:00
Mesto Levice
3819-WYS Zabezpečenie upratovacích a čistiach služieb v administratívnych budovách Krajskej prokuratúry Prešov a jej podriadených prokuratúr
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 12.02.2021
09:00
Krajská prokuratúra Prešov
Výmena osvetlenia na výrobných halách 1-16
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 12.02.2021
10:00
SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava
1271-MST Obstaranie zariadení do stolárskej výroby
Verejná súťaž
UVO 12.02.2021
10:00
OKNOTYP, s. r. o.
1272-MST Síran železitý
Verejná súťaž
UVO 12.02.2021
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
1483-MUS Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T na roky 2021-2024
Užšia súťaž
UVO 12.02.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
4665-WYP Prístavba evakuačného výťahu Poliklinika I, ul..Považská 12
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.02.2021
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Výstavba administratívno-prevádzkovej budovy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.02.2021
12:00
Slavomíra Skýpalová – Ruscona, Železničná 461/10, 987 01 Poltár
3157-WYP Multifunkčná hala
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.02.2021
12:00
Mesto Moldava nad Bodvou
Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie výšky škody na hnuteľnom majetku štátu
Obchodno-verejná súťaž
12.02.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2834-MST Nákup CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva ll
Verejná súťaž
UVO 13.02.2021
10:00
Ekodrevenice, s.r.o.
Zobrazených: 326 - 350 / 461 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19