Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20211188 Mobilné telefóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.02.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Obnova Veterného mlyna – strecha, lopaty a časť technologického zariadenia
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.02.2021
13:00
Mesto Holíč
Inteligentné inovácie v spoločnosti ZKW Slovakia s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.02.2021
13:00
ZKW Slovakia s.r.o., Bedzianska cesta 679/375, 956 31 Krušovce
685-MST Nákup služobných motorových vozidiel.
Verejná súťaž
UVO 05.02.2021
17:30
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Logický celok 4 riešenie pre virtuálnu realitu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.02.2021
23:59
J.R.G. s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov
706-MST Technologická linka na spracovanie mäsa
Verejná súťaž
UVO 08.02.2021
08:00
3SC, s. r. o.
Prenosné počítače pre kancelárske účely
Zákazka s nízkou hodnotou
08.02.2021
09:00
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
536-WYP ČSPL Jurjaov dvor-sever
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
1994-WYP Kompostáreň v Trebišove - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2021
09:00
Mesto Trebišov
2452-WYP Nadstavba objektu zdravotného strediska, 12 nájomných bytov, Bzince pod Javorinou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2021
09:00
Obec Bzince pod Javorinou
CNC status reader
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.02.2021
10:00
VIENA INTERNATIONAL s.r.o., Kráčiny 2, 036 01 Martin
658-MSP Oprava mosta ev.č. D1 - 012 výstupná vetva Prístavného mosta
Verejná súťaž
UVO 08.02.2021
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1372-WYP Stará Ľubovňa OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4660-WYT Obstaranie textilnej technológie pre projekt pod názvom „Podpora remeselnej výroby v spoločnosti Fintex, s.r.o.“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2021
11:00
Fintex, s.r.o.
Fotovoltaický systém
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 08.02.2021
12:00
SCAME-SK, s.r.o., Nábrežie Oravy 628/3, 026 01 Dolný Kubín
1188-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves III.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2021
15:00
Obec Krásna Ves
662-MSP Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-221 nad poľnou cestou, Velínok
Verejná súťaž
UVO 09.02.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
687-MST Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Verejná súťaž
UVO 09.02.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
2456-WYP Nájomné byty Strečno 16 b.j.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2021
09:00
Obec Strečno
84/ME/2020 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Dunajská Streda
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.02.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
122-MSP Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa
Verejná súťaž
UVO 09.02.2021
09:30
Slovenská správa ciest
1274-MUS Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Križovany – Bystričany“
Užšia súťaž
UVO 09.02.2021
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
1375-WYP Prešov PMJ KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dezinfekcia priestorov školy
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.02.2021
12:00
SOŠ Veľké Kapušany
2303-WYS Plavecká hala v Piešťanoch – vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2021
12:00
Mesto Piešťany
Zobrazených: 276 - 300 / 451 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19