Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20211075 levosimendan 2,5 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
08:20
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20211069 ampicilín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
08:30
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20211072 Vitamíny - parenterálna substitúcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
08:40
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Zrealizovanie odbornej a technickej podpory pri nastavovaní a využívaní aplikácií MS Office 365 v rámci Edu licencií na podporu metodického usmerňovania všetkých zložiek systému výchovného poradenstva a prevencie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.01.2021
09:00
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
44799-WYP Výmena 6 ks nákladných výťahov v UNB Nemocnica Staré Mesto
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
09:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
45067-MST Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a lesných porastov
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
09:00
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
45265-MST Ofsetový tlačový stroj na tlač hárkov mokrým a suchým ofsetom
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z2021869 Prístrojové vybavenie a zariadenie pre možnosti testovania SARS-Cov-2 pomocou real-time PCR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021988 OOPP - Ochranný overal, návlek na obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
09:00
Hrnčiarovce n/Parnou, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2021989 OOPP - respirátory FFP3 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
09:00
Hrnčiarovce n/Parnou, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2021990 OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
09:00
Hrnčiarovce n/Parnou, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z20211029 Microsoft Software Assurance pre serverové produkty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z20211048 CRP prístroj, spotrebný materiál k CRP prístroju
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20211081 Celoročná údržba zelene a komunikácií v areáli FNsP J. A. Reimana Prešov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
09:15
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202032023 Osobný automobil SUV
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
09:22
Dolný Kubín, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
Z20211071 Kvapalný dusík.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
09:30
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2021790 Nádoby plastové na separovaný odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
09:58
Polomka, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Antibakteriálny gél na ruky
Zákazka s nízkou hodnotou
29.01.2021
10:00
SUBSIDIUM Rožňava
Prenosné počítače - notebooky
Zákazka s nízkou hodnotou
29.01.2021
10:00
SPŠ elektrotechnická Košice
42946-WYP Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
10:00
Mesto Trnava
44432-WYP Kompostáreň v obci Matiašovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
10:00
Obec Matiašovce
45673-MST Referentské vozidlá - 14 ks
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
17-MSS Stravné poukážky
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra
395-WYP Medzany – vodovod, rozšírenie vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
10:00
Obec Medzany
808-WYS Skládkovanie odpadu pre mesto Bojnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
10:00
Technické služby, príspevková organizácia mesta
Zobrazených: 26 - 50 / 449 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18