Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zabezpečenie stravovania pre žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2021
10:00
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Informačno-komunikačná technológia s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 26.01.2021
10:00
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves
45066-MST Rovinné konzoly a oceľové súčasti III. - PCI projekty
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
45124-MST Digitálne mobilné pojazdné RTG III
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
45162-WYP Vodozádržné opatrenia v obci Poruba - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2021
10:00
Obec Poruba
45656-MUT Centrálne obstarávanie licencií a súvisiacich služieb
Užšia súťaž
UVO 26.01.2021
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
179-WYP Vodozádržné opatrenia v obci Jaklovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2021
10:00
Obec Jaklovce
182-WYT Profesionálna filmová kamera s príslušenstvom a osvetlenie_II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2021
10:00
PRIMETIME production s.r.o.
988-WYT Dodanie 2 ks hlasového vizuálneho elektr. systému
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2021
10:00
Mesto Medzilaborce
Z2021568 Príslušenstvo k infúziám časť č. 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2021733 Čistiace a hygienické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021738 Diagnostiká pre Imunogenetiku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2021747 Nákup stravných poukážok a stravovacích kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
10:00
Vranov, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
44665-WYP Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 26.01.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Z2021652 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Žilina, ul. J. Kráľa 4, OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - výkon činnosti stavebného dozoru
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pitvu pre Okresné riaditeľstvo PZ Topoľčany
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pitvu pre Okresné riaditeľstvo PZ v Šali
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Metodika inovatívneho sortovania buniek
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 26.01.2021
12:00
Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava
Z2021742 Združená dodávka elektrickej energie na rok 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
12:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021653 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021569 Príslušenstvo k infúziám časť č. 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
12:50
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2021661 "Časť 4: Ostatné tonery-originál a iný spotrebný materiál"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
13:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Dezinfekcia priestorov školy
Prieskum trhu
26.01.2021
14:00
Gymnázium Košice Opatovská cesta 7
Z2021735 antivírusový softvérový balík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
14:00
Slovenská republika
Zobrazených: 251 - 275 / 511 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21