Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Inzercia 21012021 08:00 hod.
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2021
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
45261-MST Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
496-WYP Rekonštrukcia administratívnej budovy – Obecný úrad Ždaňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2021
09:00
Obec Ždaňa
707-MST Rádiologické zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
708-MST Základné medicínske zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
710-MST Rádiologické zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica na okraji mesta, n.o.
711-MST Rádiologické zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
712-MST Základné medicínske zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
714-MST Rádiologické zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
715-MST Základné medicínske zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
716-MST Rádiologické zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
717-MST Základné medicínske zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
718-MST Základné medicínske zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
1992-WNS Poskytovanie strážnej služby pre objekt SVP, š. p. AB PR ROZ BB Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica ( 2021-2022)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2021
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Z2021660 "Časť 3: Xerox tonery-originál a iný spotrebný materiál"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2021780 Repasované náplne do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
09:00
Z2021530 Oleje a plastické mazivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
09:23
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zabezpečenie stravovania pre žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2021
10:00
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Informačno-komunikačná technológia s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 26.01.2021
10:00
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves
45066-MST Rovinné konzoly a oceľové súčasti III. - PCI projekty
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
45124-MST Digitálne mobilné pojazdné RTG III
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
45162-WYP Vodozádržné opatrenia v obci Poruba - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2021
10:00
Obec Poruba
45656-MUT Centrálne obstarávanie licencií a súvisiacich služieb
Užšia súťaž
UVO 26.01.2021
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
179-WYP Vodozádržné opatrenia v obci Jaklovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2021
10:00
Obec Jaklovce
182-WYT Profesionálna filmová kamera s príslušenstvom a osvetlenie_II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2021
10:00
PRIMETIME production s.r.o.
Zobrazených: 226 - 250 / 522 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20