Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2021
10:00
Divadelný ústav, Jakubovo nám. č. 12, 813 57 Bratislava
45289-MST Angiografické prístroje
Verejná súťaž
UVO 01.02.2021
10:00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35-MSS Rekondičné pobyty pre zamestnancov Železníc Slovenskej republiky
Verejná súťaž
UVO 01.02.2021
10:00
Železnice Slovenskej republiky
Z20211012 Odvoz a likvidácia odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2021
10:00
Batizovce, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z20211074 Experimentálne laboratórium pre čisté priestory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20211118 Set na hrudnú drenáž
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2021
10:00
Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z20211178 Príslušenstvo k drénom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2021
10:38
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20211027 Zimné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Škoda Octavia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2021
11:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z20211106 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2021
11:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20211182 Batérie, monočlánky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2021
11:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z20211245 Časopis /mesačník/ - polygrafické služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2021
11:00
Blumiáda - medzinárodné zimné pohybovo-zábavné hry ľudí so zdravotným zvýhodnením
Prieskum trhu
01.02.2021
12:00
DOMKO Košice
Wifi pre Teba
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2021
12:00
Mesto Lučenec
ZsNH §117 - Stravné poukážky
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2021
12:00
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, 041 74 Košice
Pasportizácia cykloturistických trás v Košickom kraji
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2021
12:00
Košický samosprávny kraj
Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2021
12:00
Mesto Košice
186-WNS Návrh organizačných a technických opatrení riadenia informačnej bezpečnosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
12:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Z20211108 Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2021
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Vybavenie školských jedální na základe dotácie MŠVVaŠ SR
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2021
13:00
Banskobystrický samosprávny kraj
4884-WNT „Vybavenie školských jedální na základe dotácie MŠVVaŠ SR“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
13:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Z20211121 Originálne tonerové náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2021
13:52
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Rekonštrukcia ulice U Honzov, Radošovce – SO 02 – autobusová zastávka
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.02.2021
14:00
Obec Radošovce
Z20211109 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2021
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Stravné poukážky
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2021
15:00
Gymnázium Šrobárová KE
45504-MRT Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 01.02.2021
15:00
Slovenské elektrárne, a.s.
Zobrazených: 151 - 175 / 459 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19