Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2021858 Napájacie zdroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
13:00
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021859 Bezpečnostná optická závora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
13:00
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20211102 Novorodenecký ventilátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
13:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z20211111 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
13:28
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20211116 Antibiotiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
13:30
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z20211115 Sterilizátor formaldehydový a sterilizátor parný s vyvíjačom pary
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
13:45
Trstená, Tvrdošín, Žilinský, Slovenská republika
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY SENECKÉ LETO 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
29.01.2021
14:00
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
Dobudovanie infraštruktúry na Festivalovej ulici vo Svidníku
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.01.2021
14:00
Mesto Svidník
Z20211082 Vozík nízkozdvižný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
14:00
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z20211117 Diagnostiká pre Imunogenetiku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
14:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z20211101 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021737 Mobilný germicídny žiarič, otvorený
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
14:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20211128 Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l, 60 l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
14:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021743 Čistička vzduchu pre zdravotnícke zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
14:50
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20211050 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
14:57
Kežmarok, Kežmarok, Prešovský, Slovenská republika
Revitalizácia areálu Školy v prírode Piesočná, Moravská Svätý Ján“
Zákazka s nízkou hodnotou
29.01.2021
15:00
Trnavský samosprávny kraj
Z2021741 Mobilný germicídny žiarič, zatvorený
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
15:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
2895-WNT Nákup dreveného materiálu a príslušenstva na realizáciu dreveného obkladu lavičiek komunálnym podnikom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
16:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z20211123 Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
16:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
45671-MST Nákup služobných motorových vozidiel.
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
17:30
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
EEG - E.C.I. čiapky S, M, extra S + hrudné opasky : 6 bal.
Zákazka s nízkou hodnotou
29.01.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
45278-MSP Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekáč
Verejná súťaž
UVO 30.01.2021
13:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Oprava ultrazvukový videobronchoskop EB19-J10U A 120093 Pentax, , Nemocnica Ružinov
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2021
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
Oprava FULL HD CMOS CAMERA endoskop 3CHIP FULL výr.č. 455387
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2021
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
Rekonštrukcia a výstavba technickej infraštruktúry v obci Kurov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.02.2021
07:30
Obec Kurov
Zobrazených: 101 - 125 / 460 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19