Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
45629-MSP Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany – dobudovanie verejnej kanalizácie, Veselé – rekonštrukcia a dostavba obecnej ČOV.
Verejná súťaž
UVO 18.01.2021
00:01
Obec Veselé
Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre - Didaktické pomôcky - 2. časť - Didaktické pomôcky – príroda
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.01.2021
07:00
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Stavebné úpravy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.01.2021
08:00
Mesto Tisovec
45848-WYT Monitorovací a varovný systém - Modra nad Cirochou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.01.2021
08:00
Obec Modra nad Cirochou
Z2021226 Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.01.2021
08:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z2021124 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.01.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021206 Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.01.2021
08:58
Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
44095-MST Čistopisy dokladov Slovenskej republiky
Verejná súťaž
UVO 18.01.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
44821-MST Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) v počte 15 ks vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 18.01.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
44851-MST Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Verejná súťaž
UVO 18.01.2021
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
45266-MST Motorové vozidlá - nižšia stredná trieda KOMFORT
Verejná súťaž
UVO 18.01.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
45401-MSP ČOV a kanalizácia obce Lemešany
Verejná súťaž
UVO 18.01.2021
09:00
Obec Lemešany
45522-MST Digitálny mobilný RTG prístroj
Verejná súťaž
UVO 18.01.2021
09:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
45023-WYP ROZŠÍRENIE PODČERGOVSKÉHO SKUPINOVÉHO VODOVODU KOPRIVNICA- ROZVOD VODY"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 18.01.2021
09:00
Obec Koprivnica
78/ME/2020 „Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 18.01.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Z2021261 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných poukážok na rok 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.01.2021
09:15
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202032027 Osobný automobil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.01.2021
09:55
Dolný Kubín, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
Dokumentárno – náučný film o vplyve veľkých šeliem na rôzne aspekty ľudského života
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.01.2021
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Dodávka bravčových kožných krupónov
Zákazka s nízkou hodnotou
18.01.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Mlieko, syry, mliečne a syrárske výrobky
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.01.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
43985-MST Prístrojové vybavenie laboratórií II.
Verejná súťaž
UVO 18.01.2021
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
44256-MST Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev
Verejná súťaž
UVO 18.01.2021
10:00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
44402-MSP Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9
Verejná súťaž
UVO 18.01.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Rača
44859-MSS Obstaranie služieb prímestskej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK pre región Liptov a Orava
Verejná súťaž
UVO 18.01.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
44927-WYP Banská Bystrica, Partizánska cesta 106, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.01.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 25 / 481 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20