Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
34526-WYP Rekonštrukcia bytového domu Hostice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.10.2020
23:00
Obec Hostice
Fotografické vybavenie +IKT a počítačové zariadenia +Interiérové vybavenie fotoštúdia + Spotrebný materiál
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.10.2020
23:59
hanus, s.r.o., Hlavná ulica 210/36, 976 37 Hrochoť
Z202027508 Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
08:00
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202027093 Gastrozariadenia I
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
08:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202027467 Hydina mrazená
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
08:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202027543 Jednorazový protichemický oblek s návlekmi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
08:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202027339 Skládka odpadov na zneškodňovanie komunálnych odpadov kategórie "O"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
08:00
Ilava, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202027335 Robot univerzálny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
08:02
Púchov, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202027338 Rôzne liečivá časť č. 4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
08:09
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202027344 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202027346 Vybavenie stravovacích zariadení - pokrievky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
08:16
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202027373 Nákup parných vysávačov a parných čističov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
08:52
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202027530 Analgetiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
09:00
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Z202027595 Digitálny pojazdný RTG prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
09:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
33779-MST Dodanie zemného plynu pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
Verejná súťaž
UVO 30.10.2020
09:00
Bratislavský samosprávny kraj
33770-MST Dodávka elektriny
Verejná súťaž
UVO 30.10.2020
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Hospodárska správa Bratislava - Vojenské vyznamenania a odznaky - vojenský odznak Za pomoc v núdzi I. - III. stupeň
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2020
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti BMZ a.s.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.10.2020
09:00
BMZ a.s., Sadová 17, 052 80 Spišská Nová Ves
Z202027440 Kancelárske potreby.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
09:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202027462 Kancelárske stroje - skartovač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202027334 Kompaktný digitálny fotoaparát
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202027596 Krabicový softvér - Upgrade softvéru STATA verzia 15 na verziu 16
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202027484 Kyslík medicinálny kvapalný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
09:00
Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z202027590 MATLAB s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202027501 Mobilný germicídny žiarič PROLUX PROMOS GM 30 W alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2020
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 791 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20