Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32061-WYP Zvýšenie energetickej účinnosti Materská škola v Nižnom Klátove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.10.2023
10:00
Obec Nižný Klátov
Nové využitie areálu bývalej SOŠ na ulici Špitálskej v Banskej Štiavnici
Verejná súťaž
23.10.2023
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
31730-MST Dodanie cukroviniek, kávy a čaju na ďalší predaj
Verejná súťaž
UVO 23.10.2023
09:00
Centrum účelových zariadení
31747-MST DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY
Verejná súťaž
UVO 23.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31817-MST Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora
Verejná súťaž
UVO 23.10.2023
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
31837-MST Traktory s príslušenstvom_2
Verejná súťaž
UVO 23.10.2023
09:00
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
31803-MSS Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby a autorský dozor
Verejná súťaž
UVO 23.10.2023
09:00
Obec Lomnička
31722-MSP Nové využitie areálu bývalej SOŠ na ulici Špitálskej v Banskej Štiavnici
Verejná súťaž
UVO 23.10.2023
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora
eZakazky 23.10.2023
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Infúzne roztoky RVO/2610/2023 pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Verejná súťaž
23.10.2023
08:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
31683-MUT II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 23.10.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31739-MST Infúzne roztoky RVO/2610/2023 pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 23.10.2023
08:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
31776-MUT Nákup automobilov do 3,5 tony
Užšia súťaž
UVO 22.10.2023
22:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31841-MST Zabezpečenie dodávky potravín pre SŠŠ Banská Bystrica_Mäso a mäsové výrobky
Verejná súťaž
UVO 21.10.2023
09:00
Stredná športová škola
31336-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
11:00
KolByt, s.r.o.
31864-MST Všeobecné antiinfekčné látky na systémové a lokálne použitie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
11:00
Žilinský samosprávny kraj
Vypracovanie PD - Rekonštrukcia a modernizácia budovy pobočky ŠZ pre 30 klientov DSS
Verejná súťaž
20.10.2023
10:00
Domov sociálnych služieb (Pohorelská Maša), Pohorelská Maša 57/72, 976 69 Pohorelá
31770-MST Potraviny pre školské jedálne a Miestny úrad Petržalka 2023-2025
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
31861-MST Infúzne roztoky pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
31733-MSS Vypracovanie PD – Rekonštrukcia a modernizácia budovy pobočky ŠZ pre 30 klientov DSS
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
10:00
Domov sociálnych služieb
31764-MSS Prevádzka a údržba informačného systému samosprávy mesta Stará Ľubovňa
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
10:00
Mesto Stará Ľubovňa
31814-MSS POSKYTOVANIE PODPORNÝCH SLUŽIEB PRE IS JAS
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
10:00
Slovenská pošta, a.s.
31585-MUT Označovanie služobných motorových vozidiel - polepy
Užšia súťaž
UVO 20.10.2023
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
31854-MSS Pravidelné bezpečnostno-preventívne prehliadky, záručný a pozáručný servis, nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu pre zdravotnícku prístrojovú techniku
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
09:00
Záchranná služba Košice
31935-WNS Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 20.10.2023
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Zobrazených: 76 - 100 / 1021 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20