Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
28871-MSS Zvýšenie energetickej efektívnosti areálu SOŠ služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
23:59
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta
28850-MST OBSTARANIE MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
11:00
Žilinský samosprávny kraj
28855-MST Podpora konkurencieschopnosti spoločnosti TM engineering s.r.o. – dodávka technológie
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
11:00
TM engineering s.r.o.
28445-WYP Centralizácia vykurovania a zvyšovanie energetickej efektívnosti CTZ v Komárne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.07.2021
10:00
COM-therm, spol. s r.o.
28553-MUT II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 02.07.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
28838-MST Drvič kuchynského odpadu
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
10:00
Mesto Žilina
28872-MST Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
10:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
28874-MST Automatizácia prototypového osádzania elektronických komponentov
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
10:00
Events, cathering and marketing, s.r.o.
28875-MST Dodávka potravín pre Úrad vlády SR
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.07.2021
10:00
Mesto Sliač
28169-MST Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe – učebné pomôcky a didaktické prostriedky
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
09:00
Stredná odborná škola technická
28292-WYP Považská Bystrica OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.07.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28867-MSS Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
09:00
Záchranná služba Košice
29008-WYP Vodozádržné opatrenia v meste Vysoké Tatry
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.07.2021
09:00
Mesto Vysoké Tatry
Agentúra správy majetku Bratislava - Kuchyňa - hangár ľahkej konštrukcie - projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Zemianske Kostoľany, Chemická zbrojnica - oprava kompletného vonkajšieho oplotenia objektu (Obhliadka: Vzhľadom na náročnosť terénu je nutné vidieť priestory výkonu práce. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 24. 6. 2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do kasární (kvôli zabezpečeniu vstupu je nutné sa nahlásiť vopred emailom, najneskôr do 23.6.2021 do 13:00).
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28283-WYP REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.07.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
28542-MUT Chemikálie a chemické výrobky
Užšia súťaž
UVO 01.07.2021
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28550-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 – Sterilizačné a dezinfekčné zariadenia
Verejná súťaž
UVO 01.07.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
28825-MSS Programovanie game enginu do počítačovej hry
Verejná súťaž
UVO 01.07.2021
10:00
Teapot s.r.o.
28840-MSP Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody
Verejná súťaž
UVO 01.07.2021
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29233-WYT Zberný dvor Tornaľa - technologická časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.07.2021
10:00
Mesto Tornaľa
29239-WYP Rozšírenie kapacity MŠ v obci Kamenná Poruba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.07.2021
10:00
Obec Kamenná Poruba
Závlahová nádrž Hladomer, stavebné úpravy - Výtokový objekt
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2021
09:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Semenoles, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok
29099-WYP Vodozádržné opatrenia v obci Zemianské Kostoľany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.07.2021
09:00
Obec Zemianske Kostoľany
Zobrazených: 76 - 100 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20