Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Dielenská technika (momentové kľúče, skrutkovače, závitníky, očká, univerzálne nastaviteľné kľúče, dvojstranné kľúče, očko ploché kľúče, sady nástrčných hlavíc, ráčne, kliešte, pneumatické uťahovačky, pneumatické ráčne, pneumatické brúsky, zdviháky, štartovacie zdroje, kompresory, vyvažovacie zariadenia, vyzúvačky pneumatík, pojazdné garážové zdviháky, pojazdné odsávačky oleja, bodová zváračka, elektrický mazací lis – dekalamitka a pod.)
Verejná súťaž
22.12.2022
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
Poznávacia infraštruktúra v lesnom ekosystéme CHVU Čergov – Hradisko
Prieskum trhu
22.12.2022
09:00
Dobrovoľné združenie občanov HRADISKO o.z., Terňa 32, 082 67 Terňa
48602-MSS Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Horehronie na obdobie 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
48603-MSS Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Poľana na obdobie 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
48637-MST Dielenská technika
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
48638-MSS Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Považie na obdobie 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
48639-MSS Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Tribeč na obdobie 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
AOS-81/5-111/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie k: „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika “ III
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.12.2022
14:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
49142-WYP Mládežnícke centrum_2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2022
12:00
Mesto Moldava nad Bodvou
Šiltovky s nápisom POLÍCIA
Zákazka s nízkou hodnotou
21.12.2022
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
49064-WYP Prístavba základnej školy Suchá nad Parnou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2022
11:00
Obec Suchá nad Parnou
Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami
Verejná súťaž
21.12.2022
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom
Obchodná verejná súťaž
partnerska_dohoda 21.12.2022
10:00
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
47752-MST Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a služby spojené s ich dodávkou
Verejná súťaž
UVO 21.12.2022
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
48003-MSS Zlepšenia eGOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR
Verejná súťaž
UVO 21.12.2022
10:00
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
48078-MSS Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami
Verejná súťaž
UVO 21.12.2022
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
49241-WYP Lesná cesta Hanuščák lúka - prestavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2022
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
48802-WYP Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2022
09:00
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
49039-WYP Obstaranie 39 nájomných bytov v obci Necpaly
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2022
09:00
Obec Necpaly
49065-WYP EUROVELO 11 v regióne ZOHT, k.ú. Lipany – 1.etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2022
09:00
Mesto Lipany
49141-WYP Poskytovanie služby - havarijná služba prvého zásahu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2022
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
369/2022/ZNL Nákup pohonných hmôt na r. 2023-2026
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 21.12.2022
09:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
48885-WYP Materská škola v obci Kráľová nad Váhom - Prístavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2022
14:00
Obec Kráľová nad Váhom
SD/21606 Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obci Orechová (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).)
Obchodná verejná súťaž
20.12.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/21607 Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obciach Habura a Čertižné (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu lucia.vanisova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).)
Obchodná verejná súťaž
20.12.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zobrazených: 76 - 100 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20