Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
14208-MST Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa
Verejná súťaž
UVO 25.03.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
14301-WYP Novostavba Telocvičňa pre ZŠ a MŠ v Bojniciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.03.2021
10:00
Mesto Bojnice
14355-WYP "Obnova objektov E & F múzea Červený kláštor“ v rámci projektu „Červený kláštor - znovuzrodený“ financovaného ako preddefinovaný projekt s číslom CLTPP002 z programu z Grantov EHP“.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.03.2021
10:00
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
14396-MST Kancelárske potreby pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Verejná súťaž
UVO 25.03.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
14404-MST Motorová nafta
Verejná súťaž
UVO 25.03.2021
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14478-WYP Rekonštrukcia školského internátu SOŠ HSaO Jabloňová 1351 Zvolen
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.03.2021
09:30
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
13903-MST Nákup svietidiel verejného osvetlenia – Balík 01
Verejná súťaž
UVO 25.03.2021
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
14402-MST Oftalmologiká
Verejná súťaž
UVO 25.03.2021
09:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
14664-WYP Oprava oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe NDS, a.s.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.03.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14217-MST Nákup autobusov ARRIVA Trnava, a. s. – 12 m
Verejná súťaž
UVO 25.03.2021
08:00
ARRIVA Trnava, a.s.
14218-MST Nákup autobusov ARRIVA Trnava, a. s. – 10,5 m
Verejná súťaž
UVO 25.03.2021
08:00
ARRIVA Trnava, a.s.
14653-WYP ROZŠÍRENIE VODOVODNEJ SIETE V MESTE LIPANY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 24.03.2021
10:00
Mesto Lipany
13449-WYP MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.03.2021
09:00
Mesto Trnava
14662-WYP Snina, Cirocha, rkm 24,840-26,119, SMB; stavebné práce - II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.03.2021
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14663-WYP Snina, Cirocha, rkm 26,800 SMB; stavebné práce - II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.03.2021
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre výmenu technologického zariadenia plynovej kotolne, vrátane vykonania potrebnej inžinierskej činnosti súvisiacej s odsúhlasením PD a výkon činnosti autoreského dozoru pri realizácii stavby
Zákazka s nízkou hodnotou
23.03.2021
13:00
Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok
14675-WYS Zabezpečenie údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom za obdobie 2021-2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.03.2021
13:00
Mesto Dubnica nad Váhom
12679-MST Zariadenia pre pekárenskú výrobu
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
PEKÁREŇ, s.r.o.
13910-MST Endoskopické zostavy
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
13911-MSS Zabezpečenie leteckej dopravy na pracovné/služobné cesty a súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
14294-MUT Ochranné pracovné prostriedky
Užšia súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava
14201-MSS Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru
Verejná súťaž
eZakazky 23.03.2021
10:00
Mesto Žilina
13917-MST Tlač prepravných dokladov
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
14640-WYP Rekonštrukcia MO 2274-002 cez bezmenný potok v obci Or. Jasenica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.03.2021
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
14150-WYP "Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.03.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Zobrazených: 76 - 100 / 615 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20