Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
43020-MSS Arboristické práce v rámci verejnej zelene v mestskej časti Bratislava - Ružinov
Verejná súťaž
UVO 15.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
43023-MST Vozidlá pre zber a nakladanie komunálneho odpadu
Verejná súťaž
UVO 15.12.2020
09:00
Mesto Rožňava
43113-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Obec Dolný Ohaj
Verejná súťaž
eZakazky 15.12.2020
09:00
Obec Dolný Ohaj
Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZSS Útulok Cesta a Nocľaháreň Skalica
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 14.12.2020
12:00
Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o Skalica, Kráľovská 9, 909 01 Skalica
42747-MSS Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne
Verejná súťaž
UVO 14.12.2020
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
42991-WYP Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2020
10:00
Best friends nursery, o.z.
43021-MST Potraviny - mrazené bravčové a hovädzie mäso
Verejná súťaž
UVO 14.12.2020
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
43022-MST Obstaranie novej technológie
Verejná súťaž
UVO 14.12.2020
10:00
JAVA NÁBYTOK, s.r.o.
43129-MSS Dodanie služby podpory SAP Enterprise Support pre licencie k SAP Software, pre licenciu SAP-PI a pre licenciu SAP-NW Foundation
Verejná súťaž
UVO 14.12.2020
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
43137-MST Lieky ATC skupiny L01XC07
Verejná súťaž
UVO 14.12.2020
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
43138-MST Lieky ATC skupiny L01BA04
Verejná súťaž
UVO 14.12.2020
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
43139-MST Lieky ATC skupiny B02BD04
Verejná súťaž
UVO 14.12.2020
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
43374-WYP Splašková kanalizácia v obci Olejníkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2020
10:00
Obec Olejníkov
43459-WYP Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou(Nov)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2020
10:00
Best friends nursery, o.z.
43460-WYP KC Poniky - stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2020
10:00
Obec Poniky
43650-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Spojenej škole v Dudinciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2020
10:00
Mesto Dudince
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž
eZakazky 14.12.2020
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
41878-MST Inovácia výrobného procesu v spoločnosti MEDIMEX, spol. s r.o.
Verejná súťaž
UVO 14.12.2020
09:00
MEDIMEX, spol. s r.o.
43018-MSS Pracovná zdravotná služba
Verejná súťaž
UVO 14.12.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
43144-MSS Poistná zmluva na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu a povinne zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Verejná súťaž
UVO 14.12.2020
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
43649-WYP Modernizácia osobných výťahov ZpS – Úsmev na ul. Osiková, v Žiline.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2020
09:00
Mesto Žilina
43571-WYP Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých atikových štítov, nad korunnou rímsou a drevených konštrukcií výplní – I.ETAPA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2020
08:00
Gymnázium
42733-MSS Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na LPM Ulič, š.p., Správa lesov Ulič a Správa lesov Stakčín na rok 2021
Verejná súťaž
UVO 11.12.2020
10:00
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
43025-MST Fotoďalekohľady II.
Verejná súťaž
UVO 11.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43026-MST Nákup potravín pre NsP v Bojniciach - bezlepkové potraviny
Verejná súťaž
UVO 11.12.2020
10:00
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Zobrazených: 76 - 100 / 845 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20