Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42752-MST Filtre vzduchové
Verejná súťaž
UVO 07.10.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
42966-MST Štruktúrovaná kabeláž pre špeciálne výsluchové miestnosti – projekt „OVYS ÚKP PPZ“
Verejná súťaž
UVO 07.10.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43114-WYP I/77 - 033 Lenartov most
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2021
09:00
Slovenská správa ciest
41029-MSS Štúdia realizovateľnosti pre verejný prístav Bratislava
Verejná súťaž
UVO 07.10.2021
08:30
Verejné prístavy, a. s.
SD/19005 Rekonštrukcia plynovodov Senec, Priemyselná zóna, Šamorínska
Obchodná verejná súťaž
06.10.2021
13:00
SPP – distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
42493-MST Nákup prístrojového vybavenia – nová testovacia stratégia Covid-19 RÚVZ Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 06.10.2021
10:00
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
43240-WYP Bytový dom - 19 b. j.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2021
10:00
Obec Skalité - Prevádzkáreň
42792-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.10.2021
10:00
Mesto Poltár
42643-WYP Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.10.2021
10:00
Obec Golianovo
38199-MSS Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA)
Verejná súťaž
UVO 06.10.2021
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
42495-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Verejná súťaž
eZakazky 06.10.2021
09:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
42464-MSP REKONŠTRUKCIA VYBRANÉHO ÚSEKU CESTY II/520 V ČASTI NOVÁ BYSTRICA km 20,526 – km 22,000
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
12:00
Žilinský samosprávny kraj
42698-MST Betónovo - kovový box na kontajnery
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
12:00
Mesto Nové Zámky
42904-WYP Rekonštrukcia priestorov Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2021
12:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
42474-MST MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
11:00
Žilinský samosprávny kraj
42479-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MTV SOŠT V ČADCI
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
11:00
Žilinský samosprávny kraj
42751-MST Rádiologické a základné medicínske zariadenia
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
11:00
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
42388-MST Chemikálie a substancie_vlastné zdroje
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
10:30
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávka inovatívnej techológie
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 05.10.2021
10:00
Metales s.r.o., M. R. Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín
41128-MST OOP kategórie chrániče sluchu, ochranné rúška a respirátory, ochranné masky, ochranné okuliare, ochranné štíty a kukly, bezpečnostné prilby
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
10:00
Železnice Slovenskej republiky
42269-MUS Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2021-2024
Užšia súťaž
UVO 05.10.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
42463-MSS Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt "Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť-Dunakiliti II. časť"
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
42498-MST Obstaranie prístrojov do stolárskej dielne
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
10:00
ABEline s. r. o.
42739-WYP MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 05.10.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
42445-MSS Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
09:30
Hlavné mesto SR Bratislava
Zobrazených: 76 - 100 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20