Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20219531 Transkatétrová náhrada aortálnej chlopne Myval™
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
08:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219535 Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
08:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Poskytovanie služieb kľúčového experta
Zákazka s nízkou hodnotou
15.05.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z20219481 Kancelárske potreby.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.05.2021
10:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
BTK UV zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
14.05.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Spracovanie zmeny a doplnkov ÚPD 1/2021
Prieskum trhu
14.05.2021
16:00
Mesto Hurbanovo
Z20218911 Lieky ATC skupiny B05 - časť 10
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.05.2021
15:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219298 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.05.2021
15:17
Lučenec, Lučenec, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219419 Reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.05.2021
15:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20219420 eptakog alfa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.05.2021
15:05
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Materská škola Poluvsie - stavebné úpravy (Rajecké Teplice)
Zákazka s nízkou hodnotou
14.05.2021
15:00
Mesto Rajecké Teplice
Profilaktická prehliadka dieselagregátu v počte 4 ks v Nemocnici Ružinov
Zákazka s nízkou hodnotou
14.05.2021
15:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Revízie elektrických zariadení/zdravotníckej techniky v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. (revízie zdravotníckych RTG a USG prístrojov v počte 16 ks)
Zákazka s nízkou hodnotou
14.05.2021
15:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Zabezpečenie skúšok dlhodobej stability zdrojov ionizujúceho žiarenia (SDS v počte 16 ks RTG prístrojov)
Zákazka s nízkou hodnotou
14.05.2021
15:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Z20219414 Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.05.2021
15:00
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z20219416 Prenájom dvoch reagenčne plne kompatibilných biochemických analyzátorov s dodávkou diagnostík pre vykonanie analýz biochemickými analyzátormi pre statimovú a rutinnú prevádzku so súvisiacimi službami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.05.2021
15:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20219417 Injektor k CT prístroju
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.05.2021
14:55
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219413 Osobné ochranné pracovné prostriedky pred ionizujúcim žiarením
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.05.2021
14:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219412 Stabilizačný a fixačný systém na prednú stenu srdca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.05.2021
14:35
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20218909 Lieky ATC skupiny B05 - časť 11
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.05.2021
14:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219348 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.05.2021
14:30
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z20219389 Laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.05.2021
14:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Obec Búč – Agroturistický penzión - Karkó, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 14.05.2021
14:00
Ing. Karkó Ján - ATTRACT, Búč 139, 946 35 Búč
Z20219272 Stravovacie karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.05.2021
14:00
Slovenská republika
Z20219378 Stojan s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.05.2021
14:00
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zobrazených: 651 - 675 / 775 Stránky:  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31