Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20219052 Čistička vzduchu, bezdotykové dávkovače dezinfekcie, jednorazove rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Nitrianske Pravno, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20219331 Nákup tonerov pre tlačiareň Canon MF8230Cn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20219335 Čistiaci materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20219346 Laminárny PCR box
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z20219356 Stolový počítač s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20219371 Dodávka drevenej informačnej tabule PEXESO vrátane dopravy a osadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z20219372 Nákup informačno-komunikačnej infraštruktúry pre projekty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20219388 Sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne s možnosťou faxu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20219396 Údržba nezastavaných pozemkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Slovenská republika
Z20219403 Profesionálny mokro-suchý vysávač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z20219406 Kurz na rozšírenie vodičských oprávnení zo skupiny „B“ na skupinu „C“, zo skupiny „C“ na skupinu „CE“, zo skupiny „C“ na skupinu „D“.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Z20219408 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z20219431 Stravné poukážky 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z20219467 Multifunkčný vysávač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219475 Kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20219491 Umývačka riadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219541 Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
011005/2021 Zber, zhodnotenie a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 17.05.2021
09:00
Mesto Žilina
AOS-300/24-33/2021 Stavebné úpravy skladov
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 17.05.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z20219221 Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
08:54
Nesvady, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z20219473 Elektrická energia 2021/22
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
08:31
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Nákup kŕmnej kukurice a ovsa
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
08:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Z20219339 Čistiace a hygienické prostriedky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
08:20
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
18979-MST Rukavice lekárske jednorázové
Verejná súťaž
UVO 17.05.2021
08:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
24710-WYS Nezávislé overenie analýz bezpečnosti a aktualizácia PpBS JZ TSÚ RAO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Zobrazených: 626 - 650 / 776 Stránky:  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32