Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20217270 Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20217280 Základné potraviny a vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Dargovských Hrdinov, Košice III, Košický, Slovenská republika
Z20217281 Chlieb a pečivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Dargovských Hrdinov, Košice III, Košický, Slovenská republika
Z20217285 Hydina chladená
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Dargovských Hrdinov, Košice III, Košický, Slovenská republika
Z20217287 Mrazené potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Dargovských Hrdinov, Košice III, Košický, Slovenská republika
Z20217289 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Dargovských Hrdinov, Košice III, Košický, Slovenská republika
Z20217291 Ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Dargovských Hrdinov, Košice III, Košický, Slovenská republika
Z20217312 natrium chloratum 10%
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20217313 Dvojosí piezo-nanoposúvací systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20217449 Farby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20217450 Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- transportné médium + tampón
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20217458 Dataprojektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z20217460 injekčné striekačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20217461 štúdiové vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
3_21 Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 22.04.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
1/2021/PT Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 22.04.2021
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
15927-WYS Viničné - zmena systému vykurovania - PD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.04.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Z20217007 Elektrolyt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
08:24
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20217006 Pranie a chemické čistenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
08:15
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Moldava nad Bodvou m Bodva r.km 18,760 SMB – výkon ekologického dozoru
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.04.2021
08:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Z20217315 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
08:00
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
OBOB-1/3-5/20201 Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 22.04.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
OBOB-1/4-4/20201 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Rekonštrukcia miestnych komunikácií Most pri Bratislave
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 22.04.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
Spracovanie marketingovej stratégie na produkt + internetový marketing - sociálne siete a vyhľadávacie portály
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 21.04.2021
23:59
Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN, Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín
Novorodenecké vyhrievané lôžko
Zákazka s nízkou hodnotou
21.04.2021
23:59
SZŠ Košice Kukučínova 40
Zobrazených: 526 - 550 / 720 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29