Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42958-MST Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 121
Verejná súťaž
UVO 11.10.2021
10:00
Obstarávacie trhovisko Slovenska
42964-MST Hygienické potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky
Verejná súťaž
UVO 11.10.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43057-MST Prístrojové vybavenie – nová testovacia stratégia
Verejná súťaž
UVO 11.10.2021
10:00
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
43157-MSS Upratovacie práce pre UK
Verejná súťaž
UVO 11.10.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
43174-MST Upgrade ekonomického informačného systému Microsoft Navision
Verejná súťaž
UVO 11.10.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
43181-WYP Zlepšenie celkovej dopravnej situácie a statickej dopravy na vybraných úsekoch v meste Lučenec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 11.10.2021
10:00
Mesto Lučenec
42466-MST Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta B. Bystrica v rozsahu ANTICOAGULANCIA, BRONCHODILATANCIA, ANTIEMETIKÁ, SYSTÉMOVÉ a HORMONÁLNE PRÍPRAVKY okrem POHLAVNÝCH HORMÓNOV
Verejná súťaž
UVO 11.10.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
42712-WYP Vodozádržné opatrenia v obci Sekule – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2021
09:00
Obec Sekule
42861-WYP ODCHOVŇA HOVÄDZIEHO DOBYTKA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2021
09:00
Eishken Estate Slovakia, spol. s r.o.
43267-MUT Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
Užšia súťaž
UVO 11.10.2021
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
42449-MSP ČOV a bezvýkopová sanácia kanalizácie Spišské Bystré
Verejná súťaž
UVO 11.10.2021
00:01
Obec Spišské Bystré
41028-MSS Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP a zlepšenie eGov služieb ÚKSÚP
Verejná súťaž
UVO 08.10.2021
10:00
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
42499-MST Automatizovaný balistický porovnávací systém
Verejná súťaž
UVO 08.10.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
42960-MST Špeciálne osobné motorové vozidlá
Verejná súťaž
UVO 08.10.2021
10:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 08.10.2021
10:00
Obec Veľký Grob
43100-WYP Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.10.2021
09:00
Mesto Púchov
42967-MUT IKT zariadenia DNS
Užšia súťaž
UVO 07.10.2021
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43016-WYP Výstavba vonkajšieho bazéna
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2021
13:00
AQUA KUBÍN, s.r.o.
43183-WYP Rekonštrukcia cesty II/514 Hlohovec, od križ. s II/507 po križ. s III/1676, km 0,000 - 3,000
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2021
13:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
42963-MST USG prístroj a infúzna technika
Verejná súťaž
UVO 07.10.2021
12:00
Svet zdravia, a.s.
43242-WYP Rekonštrukcia objektov v správe SŠHR SR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2021
12:00
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
42274-MSS Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov v rokoch 2021-2023
Verejná súťaž
UVO 07.10.2021
10:00
Mesto Prešov
42685-MST Združená dodávka elektrickej energie na rok 2022
Verejná súťaž
UVO 07.10.2021
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
42764-MUP Realizácia stavby „Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V429 Podunajské Biskupice - Gabčíkovo“
Užšia súťaž
UVO 07.10.2021
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
43128-WYP Stavebné úpravy budovy ,,sociálne zariadenie a šatne“ pre činnosť CVČ Martin – I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2021
10:00
Mesto Martin
Zobrazených: 51 - 75 / 929 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20