Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30754-MST Lieky v rozsahu RVO/2141/2022 Laxat.,Antidiab.(vrát.inzulínu),Cardiaca,Antiarrhythmica,Diuret.,Uterot.,Antiepilept.,Anticonvul.,Antiparikin.,Anxiolytica,Otorhinolar.,Expector.,Mucolytica,Antitussica
Verejná súťaž
UVO 01.08.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
30902-WNT Filtre VW Crafter
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2022
10:30
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
Z20227292 ND a príslušenstvo do traktorov a malotraktorov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2022
12:10
Nováky, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
30980-MSS Poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti pri preprave peňažných hotovostí – oblasť Západ
Verejná súťaž
UVO 29.07.2022
10:00
Slovenská pošta, a.s.
30963-MST Spotrebný materiál do laboratórií
Verejná súťaž
UVO 29.07.2022
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
31003-MSS Servis podvozkov nákladných motorových vozidiel SCANIA II
Verejná súťaž
UVO 29.07.2022
09:00
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
31005-MSP Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – etapa Považský Chlmec – Žilina – 2. časť
Verejná súťaž
UVO 29.07.2022
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcia plynovodov Humenné, Gaštanová, Iljikčana 2.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
28.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
30965-MST SMART plán mesta Senica-I
Verejná súťaž
UVO 28.07.2022
10:00
Mesto Senica
30968-MST DODÁVKA RÔZNYCH TLAČÍV
Verejná súťaž
UVO 28.07.2022
10:00
Slovenská pošta, a.s.
30972-MSS Opravy prevodoviek -ZF
Verejná súťaž
UVO 28.07.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
30494-MSS Služby pre podporu prevádzky aplikácií IIS-P (ARSOZ, DATD)
Verejná súťaž
UVO 28.07.2022
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
30970-MUT Posypové materiály určené na zimnú údržbu cestných komunikácií
Užšia súťaž
UVO 28.07.2022
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Rekonštrukcia plynovodov Veľké Úľany, Sládkovičovská (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
27.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
30769-MSP Kompletná výmena obrusnej časti vozovky na vybraných cestách II. a III. triedy
Verejná súťaž
UVO 27.07.2022
11:00
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
29754-MUT Anestetiká
Užšia súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30350-MUT Antiinfektíva
Užšia súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30394-MUT Liečivá pre dýchací systém , Liečivá pre močovopudný systém a pohlavné hormóny
Užšia súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30395-MUT Ostatné terapeutické výrobky
Užšia súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30399-MUT Liečivá pre zmyslové orgány
Užšia súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30483-MUT Liečivá pre muskuloskeletálny systém
Užšia súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30628-MST Obstaranie 3 ks univerzálneho podvozku kompatibilného s nadstavbami
Verejná súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
30767-MSS Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
30349-MUT Analgetiká a Antianemické prípravky
Užšia súťaž
UVO 27.07.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zobrazených: 51 - 75 / 916 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20