Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32664-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 03.11.2023
10:00
Mesto Šamorín
32375-MST Akumulátorové batérie
Verejná súťaž
UVO 03.11.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zdravotnícka technika a vybavenie (Elektrické akútne lôžko 8 ks, Monitory vitálnych funkcií 5 ks, Operačná lampa 1 ks, Pasívny antidekubitný matrac 12 ks)
Verejná súťaž
02.11.2023
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
32381-MST Nákup nosičov náradia s dlhým dosahom ramena a príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 02.11.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
32527-MST Nákup autobusov s CNG pohonom
Verejná súťaž
UVO 02.11.2023
10:00
Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
Samoobslužný výdajný automat na 100% ovocno/zeleninové šťavy
Prieskum trhu
31.10.2023
23:59
Ing. Jozef Cipro TAWI, Jana A. Komenského 1333/4, 071 01 Michalovce
VOS odpredaj pozemku parc. č. 1606_ 75, k.ú. Rača (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, ul. Hečkova)
Obchodná verejná súťaž
31.10.2023
15:00
Mestská časť Bratislava - Rača
Obstaranie licenčných požiadaviek pre routing platformu kontaktného centra
Verejná súťaž
31.10.2023
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
32521-MSS Obstaranie licenčných požiadaviek pre routing platformu kontaktného centra
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
32358-MST Elektrina na obdobie 2023-2027
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
11:00
Gymnázium Martina Hattalu Trstená
32706-MST Zabezpečenie dodávky zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie zemného plynu a súvisiacich sieťových služieb
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
11:00
Poliklinika Tehelná, a.s.
Zaobstaranie rámcovej dohody na podporu, údržbu a rozvoj produktov Microsoft
Verejná súťaž
31.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Technické vybavenie pre projekty ETC a GFFF-V pre HaZZ
Verejná súťaž
31.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup nových svahových diaľkovo ovládaných pásových nosičov
Verejná súťaž
31.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31246-MST Technické vybavenie pre projekty ETC a GFFF-V pre HaZZ
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31829-MSP Rekonštrukcia cesty II/543 v obci Kamienka v rámci projektu Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 4.etapa
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
31830-MSP Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491 Kľušovská zábava - Hertník, 1. Etapa v rámci projektu Od Sadeckých Beskýd po Čergovské vrchy
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
31831-MSP Modernizácia cesty III/3078, Lysá Poľana - Podspády, 1. Etapa v rámci projektu Lysá Poľana spája
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
31832-MSP Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586, Ladomírová – hr. okr. Svidník v rámci projektu Spájame pohraničie cez Duklu
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
32382-MST Nákup nových svahových diaľkovo ovládaných pásových nosičov
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
32434-MST Zariadenia pre modernizáciu laboratórií ÚKSÚP
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
32683-MST Nákup a dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
32691-MST Dodávka plynu v roku 2024
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Štatistický úrad Slovenskej republiky
32688-MSS Vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie a realizáciu stavieb
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
32523-MSS Stravovanie zamestnancov v lokalite Jaslovské Bohunice - teplá a chladená strava
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
09:30
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Zobrazených: 51 - 75 / 1230 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20