Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
48612-MST Prístroje a zariadenia pre dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít (2)
Verejná súťaž
UVO 23.12.2022
09:00
Biomedicínske centrum SAV
48616-MST Nákup motorových vozidiel SUV_2
Verejná súťaž
UVO 23.12.2022
09:00
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
48609-MST DODÁVKA PLYNU A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
Verejná súťaž
eZakazky 23.12.2022
09:00
Univerzita J. Selyeho
48605-MSS Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Vihorlat na obdobie 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 23.12.2022
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
48606-MSS Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Východ na obdobie 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 23.12.2022
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
48640-MSS Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Šariš na obdobie 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
48641-MSS Lesnícke služby v pestovnom procese na organizačnej zložke OZ Gemer na obdobie 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Obnova ohrevov plynu OH5 a OH6 - zhotoviteľ (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 02.12.2022 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži); (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 16.12.2022 do 12:00 hod.); (Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky je stanovený na 05.12.2023 o 9:00 hod. Kontaktná osoba Ing. Andrej Kondlla +421 908 795 578 . Pokiaľ navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie diela, môže byť zo súťaže vylúčený.)
Obchodná verejná súťaž
22.12.2022
11:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
48469-MST Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
10:00
Mesto Galanta
48366-MST Nákup zariadenia a vybavenia školskej kuchyne pre ZŠ v Šenkviciach
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
09:30
Obec Šenkvice
Dielenská technika (momentové kľúče, skrutkovače, závitníky, očká, univerzálne nastaviteľné kľúče, dvojstranné kľúče, očko ploché kľúče, sady nástrčných hlavíc, ráčne, kliešte, pneumatické uťahovačky, pneumatické ráčne, pneumatické brúsky, zdviháky, štartovacie zdroje, kompresory, vyvažovacie zariadenia, vyzúvačky pneumatík, pojazdné garážové zdviháky, pojazdné odsávačky oleja, bodová zváračka, elektrický mazací lis – dekalamitka a pod.)
Verejná súťaž
22.12.2022
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
48602-MSS Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Horehronie na obdobie 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
48603-MSS Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Poľana na obdobie 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
48637-MST Dielenská technika
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
48638-MSS Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Považie na obdobie 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
48639-MSS Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Tribeč na obdobie 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
AOS-81/5-111/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie k: „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika “ III
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.12.2022
14:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Šiltovky s nápisom POLÍCIA
Zákazka s nízkou hodnotou
21.12.2022
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami
Verejná súťaž
21.12.2022
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom
Obchodná verejná súťaž
partnerska_dohoda 21.12.2022
10:00
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
47752-MST Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a služby spojené s ich dodávkou
Verejná súťaž
UVO 21.12.2022
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
48003-MSS Zlepšenia eGOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR
Verejná súťaž
UVO 21.12.2022
10:00
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
48078-MSS Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami
Verejná súťaž
UVO 21.12.2022
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
48802-WYP Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2022
09:00
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
369/2022/ZNL Nákup pohonných hmôt na r. 2023-2026
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 21.12.2022
09:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zobrazených: 51 - 75 / 1032 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20