Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
14207-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
14212-MST Upevňovadlá a drobné koľajivo
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Železnice Slovenskej republiky
14422-MSS Služby hodnotenia, štúdií a expertíz v oblasti štrukturálnych fondov pre potreby MH SR
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14548-MSS Centrálny informačný systém inšpektorátu práce s názvom „Safe Work“ (IS SAWO)
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14584-WYP „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči – II. etapa - časť C, aktualizácia 2020“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.03.2021
10:00
Mesto Levoča
14603-MST Termoprádlo, súčasť osobných ochranných pracovných prostriedkov
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
14702-MST Lieky ATC skupiny B02BD02
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
14703-MST Lieky ATC skupiny M03AX01
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
14708-MST Lieky ATC skupiny B02BD02
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
DPMPB_02_2021_OA Obstaranie 5 ks autobusov
Verejná súťaž
eZakazky 29.03.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
14398-MST Ultrazvukové sonografické prístroje v počte 3 ks vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
14409-MSS Zabezpečenie strážnej služby v objektoch SNM
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
09:00
Slovenské národné múzeum
14601-MST Antineoplastické a imunomodulačné činidlá
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14542-MST Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému - Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
08:00
SAD Prešov, a.s.
14565-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy Oponice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
18:00
Obec Oponice
13588-WYP Zmena zdroja vykurovania budov Základnej a Materskej školy v obci Vechec s využitím OZE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
15:00
Obec Vechec
Z20213814 Čistiace a dezinfekčné prostriedky a materiál na upratovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.03.2021
13:18
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
14775-WYP Komunitné centrum – Obec Jelka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
13:00
Obec Jelka
14425-MUT Centrálne obstarávanie výpočtovej techniky
Užšia súťaž
UVO 26.03.2021
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
14609-WYP Denný stacionár stará pošta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
10:00
Obec Veľké Ripňany
14644-WYT Dodávka a montáž interiérového vybavenia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
10:00
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
14126-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Verejná súťaž
UVO 26.03.2021
09:00
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
5/ME/2021 Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 26.03.2021
09:00
Mesto Kolárovo
10510-WYP Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.03.2021
12:00
Slovenské národné múzeum
14393-MSS NY-1_VYBUDOVANIE NOVEJ ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI NÝROVCE
Verejná súťaž
UVO 25.03.2021
12:00
Obec Nýrovce
Zobrazených: 51 - 75 / 602 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20