Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29108-WYP Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa Partizánske - Šimonovany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
29092-WYP Zariadenie pre seniorov - edenis HETTEN
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2021
08:30
edenis HETTEN
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 06.07.2021
13:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
28639-WYT Antitrombotické činidlá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2021
12:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
28648-MSS Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a elektronická evidencia pri rodinných domoch v meste Nové Zámky
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
12:00
Mesto Nové Zámky
28281-WYP SPEVNENÉ PLOCHY A ICH ODVODNENIE V AREÁLI ZŠ A MŠ ODBORÁRSKA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
28350-MST Služobná rovnošata
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
28473-MST Staplery a zásobníky
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
28551-MST Infúzne roztoky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banká Bystrica
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
28842-MST Inovácia procesu výroby priemyselného náradia
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Hirjak - Hardwood, s.r.o.
28854-MST Zabezpečenie dodávky paliva CNG (stlačený zemný plyn) na pohon autobusov MHD s podmienkou vybudovania čerpacej stanice na predmetné palivo v aglomerácii mesta Martin
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
29046-MST Lieky ATC skupiny L03AB07
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
29055-MST Lieky ATC skupiny B02BX06
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
29173-MSS Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
29180-MST DODÁVKA OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S.
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Slovenská pošta, a.s.
2020_11_01 Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.07.2021
10:00
Obec Selce
28941-MST OPERATÍVNY LEASING MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
29137-WYP Rekonštrukcia komunikácie T. Vansovej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2021
09:00
Mesto Púchov
29193-WYP Rekonštrukcia izolácie suterénu v budove školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2021
09:00
Stredná odborná škola drevárska
Procurio- 37/2020 Kompostovisko Čierny Balog - obstarávanie techniky 3 - stroje
Verejná súťaž
eZakazky 06.07.2021
09:00
Obec Čierny Balog
28987-WYP Cyklocesta Modra - Šenkvice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.07.2021
13:00
Združenie obcí Modra - Šenkvice
29059-MSS Príprava plánov organizácie dopravy
Verejná súťaž
UVO 05.07.2021
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
28921-WYP Vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine v obci Kopčany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.07.2021
10:00
Obec Kopčany
28943-MUS Tlačiarenské a distribučné služby
Užšia súťaž
UVO 05.07.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
28839-MSS Poskytovanie služieb výskumno-vývojovej platformy
Verejná súťaž
UVO 05.07.2021
09:00
GLOBESY, s.r.o.
Zobrazených: 51 - 75 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20