Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
16383-MSS Kalibrácia a technická údržba (servis) strategických prístrojov používaných na oddelení biológie a genetickej analýzy.
Verejná súťaž
UVO 22.04.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16395-MST „Interiérové vybavenie a zariadenie ŠD Brezový háj, Nitra"
Verejná súťaž
UVO 22.04.2021
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
16975-WYP Revitalizácia autobusového otočiska
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.04.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Rusovce
18011-WYS Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a vykonanie inžinierskej činnosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.04.2021
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Z20216933 Predĺženie licencií centrálneho zálohovacieho softvéru Veeam
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z20216980 Dodanie originálnych tonerových a atramentových náplní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20217190 Chemické svetlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20217308 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z20217483 Mrazené ryby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
10:00
Košice - m. č. Dargovských hrdinov, Košice III, Košický, Slovenská republika
Z20217481 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
18887-WNS Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DDaDSS HRON
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.04.2021
09:30
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
Z20217453 Vedecká kamera typu CMOS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20217477 amiodaron inj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:20
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20217402 zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:19
Veľké Orvište, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z20217401 elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:16
Drahovce, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z20217322 elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:12
Veselé, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Dodanie zariadení a systému evidencie odpadových nádob prostredníctvom RFID čipov
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
09:00
Mesto Trebišov
16155-MST Mobilné pracoviská pre boj proti počítačovej kriminalite
Verejná súťaž
UVO 22.04.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16684-MST Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021
Verejná súťaž
UVO 22.04.2021
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17204-WYP Nájomný bytový dom 2 x 16 b.j. Ludanice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.04.2021
09:00
Obec Ludanice
17385-WYP Miestne komunikácie v rómskej osade – Obec Ľubotín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.04.2021
09:00
Obec Ľubotín
18214-WYT Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222_nová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.04.2021
09:00
Obec Kurima
19457-WNT Betón I. - betón na opravu krajnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.04.2021
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Z20217171 Dezinfekčné vlhčené utierky na báze alkoholu v dóze.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Liptovská Ondrašová, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z20217249 Inventár stravovacích zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zobrazených: 501 - 525 / 720 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29