Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41970-WNP Rekonštrukcia elektroinštalácie ubytovacej jednotky na 1.NP v detašovanom pracovisku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2022
10:00
Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
41971-WNP Rekonštrukcia elektroinštalácie ubytovacej jednotky na 1.NP v detašovanom pracovisku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2022
10:00
Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Z202210295 Telekomunikačné služby pre vybrané existujúce a budúce lokality Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2022
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202210718 Okná, dvere a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2022
10:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202210773 Stravné poukážky 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2022
10:00
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z202210793 Kontroly hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2022
10:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202210945 Dezinfekcia na plochy, povrchy, predmety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2022
10:00
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202210946 pracovné odevy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
21/PRO/2022 Aplikácia solárneho teplovodného systému na predohrev TÚV - OST 2153, Košice
eZakazky 07.10.2022
10:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince
eZakazky 07.10.2022
10:00
Mesto Žilina
Zrekonštruovanie špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na Okresnom súde Prešov (Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční dňa: 27.09.2022. o 09:00 hod. Miestnom stretnutia bude vrátnica verejného obstarávateľa. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 27.09.2022 do 08:00 hod. ohlásiť svoj záujem výlučne na adrese jozef.rakoci@justice.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
07.10.2022
09:30
Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
Z202210423 Ručné nástroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2022
09:30
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Nákup zariadenia, podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja (dodávka výpočtovej techniky)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.10.2022
09:00
Mesto Revúca
Oprava zatekajúcej strechy nad obslužným objektom
Zákazka s nízkou hodnotou
07.10.2022
09:00
SUBSIDIUM Rožňava
Trhovisko Giraltovce - predajné stánky
Zákazka s nízkou hodnotou
07.10.2022
09:00
Mesto Giraltovce
Biodegradačný prípravok na dekontamináciu plôch Baktorol 3000
Výzva na predkladanie ponúk
07.10.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
40060-MST Elektrická energia 2023
Verejná súťaž
UVO 07.10.2022
09:00
Mesto Námestovo
40467-MST Laboratórne prístroje a zariadenia
Verejná súťaž
UVO 07.10.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
41126-WYP Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2022
09:00
Obec Veľký Lapáš
41293-WNP Podpora prístupu k pitnej vode v obci Toporec – stavebné práce (opakované)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2022
09:00
Obec Toporec
41506-WNT Nemocničné lôžka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2022
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
41854-WNT Obstaranie darčekových poukážok na nákup vitamínov a výživových doplnkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2022
09:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
41875-WNS VENDOR SUPPORT NA ZARIADENIA EPSIS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2022
09:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
41966-WNS Ochrana objektu - Pavilón klinických a laboratórnych disciplín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2022
09:00
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
Z20229962 Umývanie osobných motorových vozidiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2022
09:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 451 - 475 / 1093 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28