Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20213981 Kancelársky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Dodanie zberných nádob na kuchynský odpad
Zákazka s nízkou hodnotou
08.03.2021
12:00
Mesto Lučenec
Zabezpečenie dodávky pitnej vody v bareloch pre potreby zariadenia MV SR, Stredisko personálnej registratúry v Nitrianskej Strede
Zákazka s nízkou hodnotou
08.03.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z20213830 Tlač zdravotníckej publikácie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20213505 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
11:09
Senica, Senica, Trnavský, Slovenská republika
11963-MSS Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Z20213331 Nesmrtiaca zbraň FN 303 alebo ekvivalent s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
11:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z20213784 Výpočtová technika a jej komponenty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
11:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20213797 Osobné ochranné pracovné pomôcky II.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Energetické úspory v spoločnosti ĎURIŠ Nábytok
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.03.2021
10:00
Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš, 196, 920 64 Kľačany
Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej vo Vrábľoch
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.03.2021
10:00
Nitriansky samosprávny kraj
Sanácia komína, vstupov do objektu MŠ - Piesočná 2
Zákazka s nízkou hodnotou
08.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Oprava komunikácií pri autodoprave
Zákazka s nízkou hodnotou
vlada 08.03.2021
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2021-2022
Zákazka s nízkou hodnotou
08.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
8524-MST Nákup parciálnych trolejbusov pre DPMP
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
8528-MSS Upgrade informačného systému Štatistický zberový portál
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
8532-MST Angiografický prístroj
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trnava
9368-MST Sanácia havarijného stavu IS KIS3G – dodanie HW a SW komponentov a súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11300-MST Gynekologický morcelátor
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
11959-MUS Podpora prevádzky a služby rozvoja informačného systému Elektronických služieb MZVEZ SR
Užšia súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
11962-MST Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku a dovybavenie endoskopického pracoviska GE diagnostiky
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
12138-MSS Zabezpečenie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Slovenská pošta, a.s.
12674-MSS Zneškodnenie odpadov
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Technické a záhradnícke služby Michalovce
14263-WYS Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
10:00
Mesto Partizánske
Z20213590 Šmykom riadený nakladač s prídavnými zariadeniami - 3 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
10:00
Prešovský, Slovenská republika
Zobrazených: 451 - 475 / 616 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25