Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Automatizovaná linka na výrobu kartónových obalo
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.08.2021
10:00
3PACK group Žilina, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca
Oprava hracích prvkov verejných detských ihrísk
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Ružinov
Oprava svetelnej a zásuvkovej inštalácie a bleskozvodov 27072021
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
31209-MSP Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31210-MSP Aglomerácia Hliník nad Hronom - Dolná Ždaňa - kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31340-MST Lieky ATC skupiny S01LA06
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
31344-MST Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM (2021 – 2023)
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Technické služby mesta Rimavská Sobota
32474-WYP Rekonštrukcia cesty III/1256 - od II/502 do obce Kočín, km 0,000 - 1,490
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.08.2021
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
32508-WYP Prístavba evakuačného výťahu Poliklinika I, ul..Považská 12
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.08.2021
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
33234-WYS Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystria
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.08.2021
10:00
Spojená škola
Z202115808 Nové osobné motorové vozidlo Kombi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202115965 lieky ATC skupina C01 - C10
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:00
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116083 Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:00
Košice - m. č. Dargovských hrdinov, Košice III, Košický, Slovenská republika
Z202116583 Elektrolyt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116589 Zváracie zariadenia a príslušentvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
30755-MSP Vodorovné dopravné značenie
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
09:30
Slovenská správa ciest
Z202116386 IKT zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:28
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z202116387 Náhradné diely na autobusy Sor EBN - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116588 RTG žiarič pre zariadenie AXIOM Artis dFC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:15
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Pomocný sklad Ubľa I. - odstránenie stavby
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
09:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
26369-MST Košele a blúzky
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
31345-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov.
Užšia súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
31540-MSS Revízie, skúšky a prehliadky technických zariadení
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
36206-WNP Výmena vstupných bočných vchodových dverí do budovy školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.08.2021
09:00
Stredná priemyselná škola
Z202115943 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zobrazených: 451 - 475 / 757 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28