Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Výmena otvorových konštrukcií - okien a dverí
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
11:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova č. 12, 812 66 Bratislava
Kreatívne centrum Trnava - stavebný dozor
Prieskum trhu pre určenie PHZ
19.05.2021
11:00
Trnavský samosprávny kraj
Z20219756 Asfaltom obalená zmes Aco III.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
11:00
Trenčiansky, Slovenská republika
Z20219762 Chemikália
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
11:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
19827-WYP Odstránenie havarijného stavu strechy budovy ÚPV SR – komplexná výmena strešnej krytiny a súvisiace stavebné úpravy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
10:30
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Z20219741 Lieky ATC skupiny B05 - časť 6
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
10:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219746 Koreniny, pochutiny, majonézy, instantné polievky a bujóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
10:30
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20219671 Náhradné diely na autobusy Sor EBN - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
OVS - odpredaj nebytových priestorov v BD č. 94 na pozemku parc. reg. "C" č. 101, odpredaj pozemku parc. reg. "C" č. 103/1 a podielu 1/4 na pozemku parc. reg. "C" č. 102/1 - do 19.5.2021 (zv. 3.5.2021)
Obchodná verejná súťaž
19.05.2021
10:00
Mesto Partizánske
Výmena a doplnenie bezúdržbových herných prvkov a zostáv na verejných detských ihriskách
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Rekonštrukcia chodníkov na Strojárenskej ul.
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
10:00
Mesto Partizánske
Safecycling – tovary: bicykle, prilby, reflexné vesty
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
10:00
Mesto Šaľa
Skúšky dlhodobej stability zdrojov ionizujúceho žiarenia vo FNsP Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17697-WYP Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
10:00
Mesto Handlová
21318-WYP Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
10:00
Mesto Trnava
21882-WYP Expedičný sklad Čierny Balog
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
26561-WNT Nákup a dodanie osobných ochranných pracovných odevov a prostriedkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
10:00
Slovenská národná knižnica
26568-WYT Set zdravotníckeho materiálu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
10:00
Zdravé regióny
Z20219295 Teleskopický nakladač - 2 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
10:00
Prešovský, Slovenská republika
Z20219362 Oleje, mazacie tuky ( motorové, prevodové, hydraulické )
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
10:00
Nitriansky, Slovenská republika
Z20219504 Perchlóretylén.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20219632 zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
10:00
Rakovice, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z20219639 Zabezpečenie prevádzkovania trafostaníc z hľadiska BOZP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
10:00
Slovenská republika
Z20219653 Prenosný počítač - notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20219676 Odmeny za súťaže žiakov a výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zobrazených: 451 - 475 / 774 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28