Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023534 Chemikálie a spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
10:30
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2023497 Videonystagmografia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
10:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Multifunkčná ANGIO stena
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2023
10:00
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
Nákup notebookov a monitorov pre poslancov ZBBSK a zamestnancov Úradu BBSK
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2023
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2023
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
Optické internetové pripojenie - Kopčianska
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2023
10:00
Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
556-WYP Multifunkčná hala Bernolákovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2023
10:00
Obec Bernolákovo
1022-WYP Realizácia stavby „Multifunkčná voľnočasová športová hala Martin“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2023
10:00
Mesto Martin
Z2023470 Počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023475 Biodegradovateľné vrecká na zber BRKO - 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
10:00
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2023530 Vankomycín 1000mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
ZVÝŠENIE ÚROVNE INFORMAČNEJ A KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI VO FNSP ŽILINA
Výzva na predkladanie ponúk
01.02.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Odstránenie deliacej steny na spoločnej chodbe a vysušenie podlahy
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2023
09:00
Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava
Vybavenie laboratória riadiačnej monitorovacej siete
Verejná súťaž
01.02.2023
09:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
51314-MSS Poistenie Železníc Slovenskej republiky
Verejná súťaž
UVO 01.02.2023
09:00
Železnice Slovenskej republiky
Z2023369 Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 5.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023482 Nábytok – Kancelárska otočná stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023494 Nemrznúce náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Trenčiansky, Slovenská republika
Z2023500 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023511 3D tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023512 IKT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023521 ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly, dezinfekcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Hronovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
878-WYP Revitalizácia vnútroblokov v obci Veľké Leváre“_2
eZakazky 01.02.2023
09:00
Obec Veľké Leváre
Z2023445 kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
08:45
Streda nad Bodrogom, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Planétový mixér s vymeniteľnými pracovnými nádobami
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2023
08:00
BIOMINERAL s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava
Zobrazených: 451 - 475 / 481 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20