Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214973 Certifikované referenčné materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
15:00
Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Z202214980 Originálne tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
14:47
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214974 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
14:16
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202214972 Čistiace a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
14:09
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202215027 Nové osobné motorové vozidlo Škoda KAMIQ alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
14:00
Ostrov, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z202214970 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
13:57
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
SD/19409 Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Veľký Krtíš (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).)
Obchodná verejná súťaž
08.12.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
49006-WNS Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2022
13:00
Slovenské národné divadlo
Z202214740 Licencie - Antivírusový softvérový balík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
12:46
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202214958 Mlieko a mliečné výrobky alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
12:30
Prešovský, Slovenská republika
Z202215018 Združená dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
12:30
Kavečany, Košice I, Košický, Slovenská republika
Pojazdné dezinfektory priestoru
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2022
12:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Dodávka zemného plynu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.12.2022
12:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Investície zamerané na zníženie a pokrytie energetických potrieb spoločnosti MPconnect s.r.o. - Mobilný kotol
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.12.2022
12:00
MPconnect s.r.o., P. Pazmáňa 49/3, 927 01 Šaľa
49045-WNT Náhradné diely na vozidlá PO184CT pre SÚC PSK,oblasť Prešov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2022
12:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
49067-WNT Náhradné diely na vozidlá PO044EC pre SÚC PSK,oblasť Prešov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2022
12:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z202214373 Kancelárske potreby 2022/2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
12:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
SPR 1855/22 Právny systém SK - 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 08.12.2022
12:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Časti spriahadiel a ťahacieho ústrojenstva – Hák ťažný krátky + matica D225765S300 NOVY
Obchodná verejná súťaž
08.12.2022
11:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Z202214981 Náhradné diely do mechanizácie LIAZ, traktory a osobné autá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
11:00
Trenčiansky, Slovenská republika
49000-WNT Dodávka plynu a zabezpečenie súvisiacich služieb.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2022
10:30
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Z202215010 Tonery originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
10:30
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202214786 Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
10:10
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Z202214946 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
10:10
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Výmena podlahovej krytiny v telocvični RB
Výzva na predkladanie ponúk
08.12.2022
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín
Zobrazených: 426 - 450 / 891 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27