Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20226934 Farba na vodorovné dopravné značenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
14:00
Košický, Slovenská republika
2/2022/SPF Nákup notebookov a príslušenstva
eZakazky 12.07.2022
14:00
Slovenský pozemkový fond
30583-WNP Stavebné úpravy prieťahu cesty II/536 a križovatky s prieťahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves - realizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
13:30
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
SD/19315 Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Moštenická (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
12.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
30574-WNS Servis dohľadových kamier a uzavretých okruhov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
13:00
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Z20226876 Senzory na meranie rSO2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
13:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
LO-OVS-155-22 Poskytovanie sťahovacích služieb
Obchodná verejná súťaž
spp 12.07.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
29595-MST Technické vybavenie - Zberný dvor Nová Ves nad Žitavou
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
12:00
Obec Nová Ves nad Žitavou
30560-WNS Kúrenárske práce a vodoinštalačné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
12:00
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30596-WNT Prenosný viacparametrový monitor vitálneho pacienta s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
12:00
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
30801-WNS Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné pracovisko SLaPA ÚDZS a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Trenčín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
12:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
30848-WNP Obnova detského ihriska, K. Adlera Bratislava-Dúbravka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
12:00
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
30849-WNT Materiálno - technické vybavenie sociálneho podniku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
12:00
Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.
Z20226881 Senzory na meranie SpO2, PR, Pi, PVi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20226892 Licencie RedHat
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Nádoby na odpadky pre ŽKV
Obchodná verejná súťaž
12.07.2022
11:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Z20227288 Chlieb a pečivo pre školskú kuchyňu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
11:20
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
29956-WYP Druhá etapa - realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
11:00
Mesto Bardejov
Z20226879 Senzory na meranie SpO2, PR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
11:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20227317 Hrnce, poháre, varešky, misy, príbor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
11:00
Sabová, Rimavská Sobota, Banskobystrický, Slovenská republika
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu pre investície a nehnuteľnosti EXPO REAL 2022, ktorý sa bude konať v termíne 04. – 06.10.2022 v Mníchove, Nemecko
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.07.2022
11:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
28595-MSS Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
10:00
Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
28773-MST Chemický posypový materiál na báze MgCl2
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
29398-MSP Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra - II.
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
10:00
Mesto Nitra
29582-MSS Opravy hnacích náprav ZF – trolejbusy + autobusy
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Zobrazených: 401 - 425 / 917 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26