Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118897 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
11:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
42021-MST Základné medicínske zariadenia č. 2
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
11:00
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Z202118783 Filgrastim
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
11:00
Z202118733 Monitor a PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118773 Výukové trenažéry záchranárskych techník
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:30
Obstaranie pokročilej robotizácie a technológie pri výrobe ťažkotonážnych kolies a kladiek
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 23.09.2021
10:00
RENOST, s.r.o., Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok
Oznámenie o vyhlásení pripravovaného prieskumu trhu na predmet súťaže č. 361/2021 „Čistiace a upratovacie služby na objektoch v správe VV, š.p.“ (Podmienky súťaže (Výzvu) vyhlasovateľ zašle každému uchádzačovi, ktorý sa v termíne do 14.09.2021 do 15:00 hod. stredoeurópskeho času písomne prihlási do súťaže (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. V prihláške do súťaže zaslanej vyhlasovateľovi/ kontaktnej osobe uchádzač uvedie e-mailovú adresu, na ktorú sa majú zaslať Podmienky súťaže.)
Prieskum trhu
23.09.2021
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
41507-MSS I/66 Poprad - Kežmarok II. etapa, 1. úsek Veľká Lomnica - Huncovce
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
10:00
Slovenská správa ciest
41601-MST Záznamové a vyšetrovacie prístroje pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
41603-MST Rádioterapeutické prístroje pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
41604-MST Zobrazovacie zariadenia pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
42020-MST Základné medicínske zariadenia č. 2
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
10:00
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
42346-WYP Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Staré evanjelické Lýceum
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.09.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré Mesto
42989-WYT Posuvný regálový systém registratúry ÚVN III
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.09.2021
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Z202118286 Dodávka zemného plynu na rok 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202118299 Hasičské a záchranné vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118309 Pneumatiky, duše, vložky pre poľnohospodárske stroje, hospodárske stroje, vysokozdvižné vozíky, prípojné vozidlá a ostatné pneumatiky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118376 Dodávkové motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202118497 Pneumatiky pre mot. vozidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Z202118729 Bezpečnostná skriňa na uskladnenie horľavín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118752 Respirátor FFP2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Z202118777 Vitamíny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Z202118796 Mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Z202118902 Skartovačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 23.09.2021
10:00
Centrum Právnej Pomoci
Zobrazených: 401 - 425 / 934 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26