Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29095-WNP Maľovanie – II. nadzemné podlažie, Martin
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.06.2021
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Z202112029 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.06.2021
08:10
Trnovec nad Váhom, Šaľa, Nitriansky, Slovenská republika
Vymaľovanie nocľahárne na Bratislavskej 22, Pezinok
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
23:59
Mesto Pezinok
Obnova podláh terás na MŠ Svätoplukov 74, Pezinok
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
23:59
Mesto Pezinok
Stavebný dozor pre stavbu „Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v ZŠ Za vodou Stará Ľubovňa“
Prieskum trhu pre určenie PHZ
17.06.2021
23:59
Mesto Stará Ľubovňa
Malá mechanizácia
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
16:00
SOŠ obchodu a služieb Sobrance
Vojenská polícia Trenčín - Zabezpečenie servisu a opráv motocyklov HONDA VFR800X Crossrunner s dodaním potrebných náhradných dielcov a prevádzkových kvapalín
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
15:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne - rekonštrukcia opravárenskej haly – projektová dokumentácia (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 10.06.2021. Zraz účastníkov bude o 10,00 hod. pred vstupom do objektu Duklianskych kasárni, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Záujem o obhliadku je potrebné oznámiť e-mailom kontaktnej osobe do 8.06.2021 do 12,00.)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Spracovanie odborných analytických výstupov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.06.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Z202112414 Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.06.2021
14:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Taktické krídlo Sliač - Vykonanie údržby a následných kontrol kompresorov Astra
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
29192-WNP Vybudovanie chodníkov- Nový cintorín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.06.2021
13:00
Mesto Topoľčany
Z202112158 mrazené mäso a mrazené potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.06.2021
12:15
Holíč, Skalica, Trnavský, Slovenská republika
Z202112157 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.06.2021
12:12
Holíč, Skalica, Trnavský, Slovenská republika
Z202112155 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.06.2021
12:08
Holíč, Skalica, Trnavský, Slovenská republika
Z202112153 čerstvá zelenina , čerstvé ovocie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.06.2021
12:06
Holíč, Skalica, Trnavský, Slovenská republika
Z202112152 Chlieb a pekárenské výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.06.2021
12:03
Holíč, Skalica, Trnavský, Slovenská republika
Výzva na dodanie kotla
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
12:00
Mesto Senec
Regeneračno-rehabilitačné laboratórium na testovanie
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 17.06.2021
12:00
JFcon, s. r. o., Družstevná 942/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vybavenie zázemia laboratórnych priestorov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 17.06.2021
12:00
JFcon, s. r. o., Družstevná 942/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Chemicko-výskumné komponenty (Vyzva na predlozenie ponuky_chemicko-vyskumne komponenty_PTEC (1))
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 17.06.2021
12:00
POWERTEC s. r. o., Drotárska 6385/19a, 811 04 Bratislava
27207-MST Vybavenie elektrotechnických laboratórií
Verejná súťaž
UVO 17.06.2021
12:00
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
Z202112310 Zabezpečenie notebookov, monitorov a príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.06.2021
12:00
Slovenská republika
Szm/2021/3 Odberový systém
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 17.06.2021
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Z202112384 Zber, odvoz a zneškodnenie zmesi tukov a olejov z odlučovača oleja
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.06.2021
11:25
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 401 - 425 / 829 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26