Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20226394 Preprava takmer identických bremien s hmotnosťou do 100kg/ks v počte cca 700 ks na území Slovenskej republiky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.07.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20226793 Počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.07.2022
10:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20226986 Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.07.2022
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z20226989 Spotrebný laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.07.2022
10:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20227233 Elektrolyt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.07.2022
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
727 opakovaný PT Oprava uvoľnenej a posunutej deliacej priečky medzi učebňami 407 a 408, ukotvenie deliacej priečky v učebni 208 a opravy omietok a obkladu v daných učebniach v objekte Fr SR Lazovná 63 Banská Bystrica
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.07.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
1 Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy - Aktualizácia rok 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.07.2022
10:00
Domov sociálnych služieb Méta
29180-MSS KOMPLEXNÉ POISTENIE MAJETKU
Verejná súťaž
UVO 13.07.2022
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29895-WYP „Zníženie energetickej náročnosti budovy“ - SOŠ technická, Vráble
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.07.2022
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
30516-WNP Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka – mestská časť Košúty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.07.2022
09:00
Mesto Martin
30890-WNT Asfaltom obalená zmes Aco III.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.07.2022
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Z20226859 Technická podpora informačno-poradenského centra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.07.2022
09:00
Slovenská republika
Z20226954 Výpočtová technika a príslušenstvo 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.07.2022
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
2022ZNH013 Tlač propagačných materiálov – letákov a pozvánok projektu Nová stála expozícia "Dejiny Čadce a okolia“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.07.2022
09:00
Kysucké múzeum
Čas pomoci - zariadenie sociálnych služieb komunitného typu v obci Kuraľany
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 12.07.2022
23:59
Čas pomoci, n. o., Bernolákovo námestie 119/3, 940 58 Nové Zámky
37/ME/2022 Vývoj mobilnej aplikácie pre OS Android /iOS pre odpadový manažment s centrálnym senzorickým systémom
eZakazky 12.07.2022
18:00
Mesto Dunajská Streda
Z20227309 Motorová nafta a bezolovnatý benzín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
16:51
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20226999 Meracie prístroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
15:32
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
30833-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Šajdíkove Humence
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30835-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Senica (Výhybne)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30838-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Senica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30839-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Borský Svätý Jur
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30840-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Rybky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30842-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Cerová-Lieskové
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z20227157 Masky laryngeálne, flexibilné a resuscitačné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
14:10
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 376 - 400 / 917 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25