Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118567 Železiarske výrobky a brusivá.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
09:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
51(ME/2021 „Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 24.09.2021
09:00
REFAM s.r.o.
42400-WYP Obnova školského klubu vo Vavrečke
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
08:30
Obec Vavrečka
42348-WYP Obnova obecného domu vo Vavrečke
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
08:00
Obec Vavrečka
Z202118762 Skriňa kovová 2-dverová, skriňa 2-dverová s medzistenou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
08:00
42423-WYP Prestavba, nadstavba a prístavba objektu materskej školy v obci Kolačkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
07:00
Obec Kolačkov
Reklamné predmety mesta Senica a Europe Direct Senica s potlačou
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
23:59
Mesto Senica
Obnova Domu smútku Tisovec
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.09.2021
23:59
Mesto Tisovec
Z202118087 Dodanie elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
16:15
Svidník, Svidník, Prešovský, Slovenská republika
Obnova exteriérovej časti hrobky rodiny Konkoly Thege, II. Etapa
Prieskum trhu
23.09.2021
16:00
Mesto Hurbanovo
NZ 1221 Štúdia realizovateľnosti pre identifikáciu spôsobov využitia obnoviteľných zdrojov energie (ďalej aj „OZE“) pre hromadnú cestnú prepravu tovaru
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.09.2021
16:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
Z202118907 projekt Nové inovácie v agrosektore E-book - notebooky pre učiteľov a žiakov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
15:00
Z202118420 Materiál k údržbe verejného osvetlenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
14:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - SPO Zvolen - odstránenie nedostatkov po OP a OS bleskozvodov (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 16.09.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu Kasárni SNP Podborová, Borovianská cesta 59/28 Zvolen. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom najneskôr do 13.9.2021 do 15,00 hod. Kontaktná osoba: Ing. Jozef JUREČKA, tel.: 0960/462 451, e-mail: jozef.jurecka@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202118751 Traktorová mulčovacia kosačka SECO Goliath CG V2 26 4x4 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
13:11
Rozšírenie dopravnej infraštruktúry v obci Nová Lesná a parkovisko pri materskej škôlke Nová Lesná
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.09.2021
13:00
Obec Nová Lesná
Z202118780 Rôzny horolezecký materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
13:00
Z202118898 Náhradné diely na autobusy Sor EBN - karoséria EBN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
12:30
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zabezpečenie proviantného jednorazového materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202118653 cefoperazón/sulbaktám
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
11:43
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Levice, DK, b. č. 015 - údržba chátrajúcich budov (oprava vonkajších a vnútorných povrchov) - RŠÚ (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 17.septembra 2021 o 11,00 hod. pred vstupom do Duklianskych kasární, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Kontaktná osoba pre obhliadku: Monika DOBROTOVÁ, tel.: 0960/430 450, e-mail: monika.dobrotova@mil.sk Záujemca musí nahlásiť telefonicky, prípadne emailom zoznam osôb, ktoré sa zúčastnia obhliadky a to najneskôr dňa 16.septembra 2021 do 10,00 hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202118897 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
11:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
42021-MST Základné medicínske zariadenia č. 2
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
11:00
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Z202118783 Filgrastim
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
11:00
Z202118733 Monitor a PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 376 - 400 / 929 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25