Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32216-WNS Metodika pre implementáciu a modelovanie procesov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
10:00
Košický samosprávny kraj
32306-WNS Stavebný dozor pre projekt: Prístavba MŠ a ZŠ – obec Golianovo
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
10:00
Obec Golianovo
Z202310563 Alkoholtestery a náustky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2023
10:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202310644 Dezinfekcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2023
10:00
Kremnica, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Kúpa a dodanie vákuovo balenej posypovej soli (NaCl) – Výzva č. 7
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
09:30
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení č. 2
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) – Výzva č. 6
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Lesnícke služby - Celoplošná príprava pôdy na roky 2022-2026 (DNS) OZ Podunajsko výzva č. 2
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko, Koháryho 2, 934 01 Levice
30803-MSS Opravy, údržba a technické prehliadky vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
30874-MST Alternatívne náhradné diely na osobné a úžitkové automobily
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
30895-MUP DNS_Stavebné a elektromontážne práce na mestskej dráhe
Užšia súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
31076-MST Systém angiografický pre podávanie kontrastných látok
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
31084-MST Dodanie zemného plynu pre Mesto Trnava a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
Mesto Trnava
31097-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
31311-WYP Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické a ekologické centrum Gemera – pokračovanie v prerušených stavebných prácach a dokončenie stavby.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
09:00
Mesto Jelšava
31459-WYP Revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš – hr. kraja BSK/TTSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
09:00
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
31560-WNS Vypracovanie projektovej dokumentácie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti pre 3 obce Zbojskej Doliny
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
Prešovský samosprávny kraj
31869-WNS Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
Krajský súd v Nitre
31933-WNP Zateplenie fasády pavilónu B hlavnej budovy SPŠ stavebnej v Hurbanove.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
31944-WNP Gymnázium Štefánikova 219/4, Bytča - zelená extenzívna strecha objektu školy.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
Gymnázium
31991-WNP Odstránenie stavby „ Sklad PHM Ráztoky“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
32005-WNP Odstránenie stavby „ Horáreň pred Barborinou“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
32062-WYT Nákup záchranárskeho zdvíhacie vaku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
32052-WNP Gymnázium Jozefa Lettricha Martin, Modernizácia vykurovania
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
Gymnázium Jozefa Lettricha
32232-WNT Trvanlivé potraviny - mrazené potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
Zobrazených: 376 - 400 / 1115 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25