Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
49044-WNT Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
Obec Žlkovce
49049-WNT Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre kuchyňu Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
49051-WNT Virtualizačná platforma pre Štúdio RTVS Banská Bystrica
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
49053-WNT Microsoft Visual Studio professional MSDN - predĺženie SA o 3 roky - 8ks
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
49075-WNS Zabezpečenie podpory pre bezpečnostnú infraštruktúru
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
49126-WNS Flotilové poistenie motorových vozidiel, vybavenia motorových vozidiel a úrazové poistenie osôb
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
49129-WNS Zabezpečenie vykonania ochrany majetku štátu v správe objednávateľa - výkonom strážnej služby
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
49158-WYS Odborné vzdelávanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2022
10:00
Centrum účelových zariadení
49248-WNS Prevádzka dopravných prostriedkov počas ZÚC 2022/2023 pre oblasť Stará Ľubovňa, III/3160 Čirč (opakovaná)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z202214653 Kancelársky papier pre pracoviská
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
10:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202214695 Pozáručná podpora IKT infraštruktúry – SLA 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214821 Záručný a pozáručný servis motorových vozidiel , štvorkoliek a prívesných vozíkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214895 Servis záhradnej špeciálnej techniky, elektrického a motorového záhradného náradia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214904 Zriadenie optického prepoja PO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202214984 Obstaranie cloudového balíka platformy Microsoft Office 365 E3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202215051 Softvérová podpora produktov Symantec
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
47011-MST Kontajnery pre potreby Slovenského zväzu biatlonu
Verejná súťaž
eZakazky 09.12.2022
10:00
Slovenský zväz biatlonu
Vypracovanie energetického auditu
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 09.12.2022
10:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA (pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na deväť samostatných častí: 1. Ovocie a zelenina, 2. Chlieb a pečivo, 3. Mlieko a mliečne výrobky, 4. Mrazené mäso a mäsové výrobky (chladené), 5. Mrazené ryby, 6. Mrazené polotovary, 7. Cestoviny, 8.Trvanlivé potraviny, 9. Zákusky)
Verejná súťaž
09.12.2022
09:00
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Tuhárske námestie 886/10, 984 01 Lučenec
Koniarka Staškov - demolácia
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever, Nám. M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
Kamerový Systém ES Medzibrod
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Poľana, Kriváň 334, 962 04 Kriváň
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja informačného systému ORIS
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Nákup výpočtovej techniky
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.12.2022
09:00
Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník
47491-MSS Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
47499-MST Obstaranie zariadenia, vybavenia v rámci projektu
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
09:00
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
Zobrazených: 376 - 400 / 898 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25