Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Dodanie malotraktora a traktorovej kosačky
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
10:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 76/3, 811 02 Bratislava
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre A PZ 2024 DNS (pre rozpočtovú organizáciu Ministerstva vnútra SR Akadémia Policajného zboru v Bratislavena za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 (12 mesiacov); (predpokladaný objem odobratého plynu je 11 100,000 MWh)
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
„Chemikálie a spotrebný materiál Spencer 10“ – 90
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Obstarávanie vysokozdvižného vozíka - Erik Márton s. r. o.
Prieskum trhu
10.10.2023
10:00
Erik Márton s.r.o., Lehnice 97, 930 37 Lehnice
Inovácia výrobných a obchodných kapacít spoločnosti DALTON, spol. s r. o. (vybavenie výrobnej linky, ktoré pozostáva z: 1. Chladiaca pultová vitrína -Budimír počet: 1 ks; 2. Chladiaca pultová vitrína - Albelli počet: 1 ks; 3. Automatický nárezový stroj počet: 5 ks; 4. Elektrický konvektomat - Budimír počet: 1 ks; 5. Elektrický konvektomat - Albelli počet: 1 ks; 6. Elektrický dvojkonvektomat - Mäsovýroba počet: 1 ks; 7. Multifunkčné šokovo chladiace zariadenie počet: 2 ks; 8. Varná vaňa počet: 1 ks; 9. Umývačka na riad so zmäkčovačom vody počet: 1 ks; 10. Vákuová balička počet: 1 ks; 11. Umývačka prepraviek so sušiacim modulom počet: 1 ks)
Prieskum trhu
10.10.2023
10:00
DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Košice
Inovácia výrobných a obchodných kapacít spoločnosti DALTON, spol. s r. o. - chladiaca jednotka (vybavenie výrobnej linky, ktoré pozostáva z: 1. Združená chladiaca jednotka - Budimír počet: 1 ks; 2. Združená chladiaca jednotka - Albelli počet: 1 ks)
Prieskum trhu
10.10.2023
10:00
DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Košice
Proviantný materiál - vybavenie kuchýň a kuchyniek
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup IKT pre ÚEPaVS
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
30250-MSS Zabezpečenie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
10:00
Mesto Prievidza
30761-MST Riešenie na prevádzkovanie virtuálnej IT-mediálnej infraštruktúry vrátane zálohovacieho zariadenia
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
30796-MSS Zabezpečenie podpory informačného systému Centrálny konsolidačný systému (CKS)
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
10:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
31024-MSS Vypracovanie DSZ, DÚR a 8a po vypracovaní DÚR (8a po DÚR) stavby Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR - Hunkovce, km 1,0 - KÚ
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31031-MSS Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu a vostavbu budovy Krajského súdu v Nitre
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
10:00
Krajský súd v Nitre
31044-MSS Poskytnutie preventívnej rehabilitácie formou liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom finančnej správy
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
31011-MSP Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine – dokončenie rozostavanej stavby
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
10:00
Mesto Martin
31078-MSS Stravovanie zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
31212-WYP Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry SDM Domino
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
10:00
Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino
31558-WYP Materská škola Budovateľská, Šaľa - zníženie energetickej náročnosti stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
10:00
Mesto Šaľa
31653-WYP „Oprava miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
10:00
Mesto Humenné
31642-WNS 1. Etapa - Projektová dokumentácia na dobudovanie výťahu a výmenu strešnej konštrukcie Školiaceho strediska Národnej diaľničnej spoločnosti Liptovský Ján
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
32059-WNT Krmiváreň ZOO - nákup 3 ks mraziacich kontajnerov a 3 ks chladiacich boxov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
10:00
Zoologická záhrada
32117-WNT Dodávka ELKTRICKEJ ENERGIE
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
10:00
Obec Malé Krštenany
32214-WNT RTG pomôcky pre radiačnú ochranu - vesty
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
32215-WNT Kompaktný hysteroskop
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
32240-WNT Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
10:00
Obec Malé Krštenany
Zobrazených: 351 - 375 / 1115 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24