Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022356 , plastový kontajner - 1100 l na zber komunálneho odpadu, smetné nádoby (štvorcové) 120 l čierne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:49
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Z2022444 Nákup a dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:30
Slovenská republika
Z2022393 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
60114-WYP Dostavba základnej školy v Bernolákove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
14:00
Obec Bernolákovo
2359-WYT D i d a k t i c k é p o m ô c k y p r e p o l y t e c h n i c k ú a b i o l o g i c k o – c h e m i c k ú u č e b ň u – Z Š B o š á c a
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
14:00
Obec Bošáca
Z2022434 Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022441 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - NÚ.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:00
Slovenská republika
Z2022482 Vykonávanie technických kontrol, odborných prehliadok a odborných skúšok požiarno-technických zariadení EPS a HSP.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022395 Polyetylénové vrecia na odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
13:32
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Z2022438 Prísady do nápojových automatov vrátane nájmu 13 nápojových automatov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
13:30
Slovenská republika
Z2022470 Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní, originálne optické valce do laserových tlačiarní.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
13:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zvadenie inovatívneho procesu kontrol moderných dieslových motorov EU6 a vyššie
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 31.01.2022
13:00
Jozef Dančo – AUTOCENTRUM JDA, Bottova 1522, 962 12 Detva
Tržnicové stoly VIZA centrum Štúrovo
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.01.2022
13:00
Mesto Štúrovo
4576-WNS Grafické spracovanie a tlač mestských novín – Radničné zvesti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
13:00
Mesto Topoľčany
Z2022223 Nákup 4ks 10gbps full SFP+ management switchov pre budovanie Govnet 3.0
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
13:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022417 Potraviny - oleje, tuky, strukoviny, ryža, cestoviny, múka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
13:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022428 Koreniny, pochutiny, majonézy, instantné polievky a bujóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
13:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022473 Zimná údržba v areáli FNsP J. A. Reimana Prešov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
13:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022480 Vybavenie oddelenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
13:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022483 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
12:57
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022392 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022448 Pracie, dezinfekčné, čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
12:13
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
LO-OVS-355-21 Pripojenie na Internet pre Pult centrálnej ochrany
Obchodná verejná súťaž
spp 31.01.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART: Publicita projektu
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2022
12:00
Mesto Šaľa
44-MSS ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – NITRIANSKY KRAJ
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zobrazených: 351 - 375 / 630 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24