Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (Pavlova Ves)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (Palúdzka - pole)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
41367-WYT Súprava turistického vláčika (rušňa) a 2 vozňov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
10:00
Obec Zemplínske Hámre
41985-WYP Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v obci Pribeta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
10:00
Obec Pribeta
41986-WYP Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v Mužle
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
10:00
Obec Mužla
42181-WYP Stropkov – ul. Hrnčiarska, Bytový dom A3
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
10:00
Mesto Stropkov
42333-WYP Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
42541-WYP Rekonštrukcia cesty III/1126 Lopašov - Oreské, km 0,000 - 1,400
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
42592-WYS Servis klimatizačných jednotiek
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
42618-WYT Stojiská polopodzemných kontajnerov v meste Topoľčany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
10:00
Mesto Topoľčany
Z202118310 Organické a anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
PD, OAD, IČ pre stavbu: Prístavba a stavebné úpravy budovy Mestského divadla Žilina- debarierizácia a zelené opatrenia
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 24.09.2021
10:00
Mesto Žilina
38203-MST Vysokovýkonný výpočtový systém pre potreby Národného kompetenčnéhho centra pre HPC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 24.09.2021
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Z202118350 Jednorazové plienky a podložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
09:35
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Automatické robotické zváracie pracovisko
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 24.09.2021
09:00
V I KO spol. s r.o., Považská Teplá 529, 017 05 Považská Bystrica
41775-MST ENVIROLAB 1
Verejná súťaž
UVO 24.09.2021
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
41997-MST Dodávka elektrickej energie pre ZsVS
Verejná súťaž
UVO 24.09.2021
09:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
42025-MSS Revízie elektrických zariadení
Verejná súťaž
UVO 24.09.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
42420-WYP Obnova obecného domu v obci Košecké Podhradie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Obec Košecké Podhradie
42477-WYP Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Mesto Bardejov
42478-WYP Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Mesto Bardejov
42549-WYP ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Mesto Vysoké Tatry
42552-WYP MŠ Ernesta Rótha 4 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - Rožňava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Mesto Rožňava
42554-WYP Rekonštrukcia ZŠ Zlatá - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá , Rožňava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Mesto Rožňava
42626-WYP Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb, Kremnica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Mesto Kremnica
Zobrazených: 351 - 375 / 931 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24