Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
49046-WNT Dodávka zemného plynu pre obec Horný Vadičov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
12:00
Obec Horný Vadičov
49056-WNS Elektronické stravovacie karty 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
12:00
Mesto Dubnica nad Váhom
49070-WNT Dodávka zemného plynu na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
12:00
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
49074-WNS Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
12:00
Mesto Lučenec
49077-WNS Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do domácností
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
12:00
Mesto Lučenec
Z202214544 Upratovanie košov na označníkoch zastávok električkovej dopravy 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
12:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202215049 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
12:00
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
MTZ/2022/1 Klinik boxy
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 09.12.2022
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Z202214394 Stravovacie karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
11:44
Trnovec nad Váhom, Šaľa, Nitriansky, Slovenská republika
Topoľčany OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 23.11.2022 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ing. Peter Matejovič, tel. 0961 305 443, e-mail: peter.matejovic@minv.sk , a to pri vstupe do objektu OR PZ Topoľčany, Námestie Ľ. Štúra č. 1738/1, 955 01 Topoľčany)
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
49071-WNT Dodávka pohonných látok – motorového benzínu a nafty prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
11:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
49149-WNT Čistiace prostriedky a drogistický tovar pre DSS pre dospelých v Hornom Bare na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
11:00
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
Z202214598 Lieky ATC skupiny B05 - časť 9
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
11:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214830 Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
11:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Pracovná zdravotná služba pre UK
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Investícia do zavedenia technológie precízneho poľnohospodárstva v ŠRV vo firme Ing. Pavol Michálek (Priekopový mulčovač, Mulčovač so strunovými kazetami, Mulčovací stroj čelný, Postrekovač rosič do vinohradu, Hydraulický rozťahovateľný rám s odorávacím pluhom, Ožínacia tunelová lišta jednostranná)
Prieskum trhu
09.12.2022
10:00
Ing. Pavol Michálek, č. 86, 072 51 Orechová
45706-WYP Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2022
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
47857-WYP Rozvoj, prevádzka a údržba Metropolitnej optickej siete v Bratislave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
48056-WYP Modernizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2022
10:00
Trnavský samosprávny kraj
48505-WNP Výstavba zberného dvora v obci Tovarné
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
Obec Tovarné
48556-WNT Deliace steny pre pracoviská na starej dielni – nákup a montáž – (časť ostriareň)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
48749-WNT Monitorovacia centrála a monitory vitálnych funkcií
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
48854-WNP Výstavba inkluzívneho detského ihriska Rodinka
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
48890-WNS Pracovná zdravotná služba
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
49014-WNS Servisné prehliadky, údržba a opravy osobných a úžitkových MV vo vlastníctve JAVYS, a.s. (OP 1)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Zobrazených: 351 - 375 / 891 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24