Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41298-WNS Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a ostatnej dokumentácie v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2020
12:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
42482-WYP Michalovce - ZŠ T. J. Moussona - Florbalová hala
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2020
12:00
Mesto Michalovce
42890-WYT USG prístroje 2020
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2020
12:00
Fakultná nemocnica Nitra
Z202030922 Dezinfekčné, čistiace a hygienické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
12:00
Z202031061 Nákup infraštruktúry - IKT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
12:00
Partizánske, Partizánske, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202031104 Technická a licenčná aktualizácia komunikačného systému so službami na podporu prevádzky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
12:00
Z202031206 Elektrický radiálny lis
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
12:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202031209 Veľkoplošný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
12:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202031288 Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
12:00
59/2020/ZPSDSSDK Osobné ochranné pracovné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 30.11.2020
12:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
Z202031170 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
11:48
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
wwwww vos
Obchodno-verejná súťaž
eZakazky 30.11.2020
11:48
eBIZ a. s.
Z202031285 3 ks defibrilátory pre MOM
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
11:15
Z202031204 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
11:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202031282 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
11:00
Z202031151 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
10:56
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202031254 Zdravotnícka gáza časť č. 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
10:51
Z202031271 Výstroj - Ochranný pracovný výstroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
10:44
Z202031284 Sypké stavebné materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
10:43
43154-WYS Zber a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci V. Leváre
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2020
10:30
Obec Veľké Leváre
Z202031283 Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastnosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
10:27
Z202031278 Zariadenie a materiál na zachytávanie nebezpečných látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
10:20
Z202031275 Zvukové zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
10:10
Novácia technológie delenia materiálu a otryskávania
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.11.2020
10:00
MIDOPO s.r.o., Robotnícka 4354, 017 01 Považská Bystrica
Dokumentácia EIA a poradenstvo pre zabezpečenie procesu posúdenia vplyvov navrhovaných činností projektu Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS na životné prostredie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.11.2020
10:00
Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji, Dunajská 127/18, Hamuliakovo 90043
Zobrazených: 351 - 375 / 850 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24