Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202112256 Profylaktické prehliadky náhradných zdrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.06.2021
10:00
Lešť, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
001/NLZ/2021 EYOFF 2022_dodanie športového oblečenia a príslušenstva
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 21.06.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž
eZakazky 21.06.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vyhotovenie projektovej dokumentácie v stupni pre realizáciu stavby: „Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry“
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
09:00
Mesto Rožňava
27759-WYP Prístavba a nadstavba ZŠ Šenkvice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
09:00
Obec Šenkvice
28043-MST Dodávka elektrickej energie na obdobie rokov 2022-2024.
Verejná súťaž
UVO 21.06.2021
09:00
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
28044-MST Prístrojové vybavenie pre laboratórium testovania filtračných materiálov na ochranu pred ochorením COVID-19
Verejná súťaž
UVO 21.06.2021
09:00
Technická univerzita v Košiciach
28167-MST Servoventilátor so závesným systémom
Verejná súťaž
UVO 21.06.2021
09:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
28307-WYS Tlmočnícke a prekladateľské služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
28446-WYP Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Malacky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
09:00
Bratislavský samosprávny kraj
28564-WYP Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
09:00
Mesto Sereď
28800-WYP Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Pezinok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
09:00
Bratislavský samosprávny kraj
27550-WYP Stavebné práce – Zelené srdce Podunajských Biskupíc v úsekoch F,G,H
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 21.06.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
AOS-300/24-73/2021 Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových VTZ
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
PD pre stavebné povolenie - Úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch s vodozádržnými opatreniami – Bajzova párne a nepárne čísla, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.06.2021
09:00
Mesto Žilina
28569-WYP Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka, Staničenie 0.000-0.850 km
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
08:00
Mesto Turzovka
28919-WYS Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
Revitalizácia centra – Obec Odorín
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.06.2021
18:00
Obec Odorín
Z202112303 Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.06.2021
15:22
Holíč, Skalica, Trnavský, Slovenská republika
Izolácia futbalovej tribúny Pšurnovice
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Hliník nad Váhom
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Rekonštrukcia terasy a oprava okapového systému - Dom smútku
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Úprava a rozšírenie WORKOUT IHRISKA - KAPLNKA
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, Kasárne SNP, budova č. 98, 99, 5, nástupisko - oprava cestných kanalizačných šácht (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 11. 6. 2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do kasární SNP, ul. ČSA, Martin. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: Ing. Vladimír KRÁLIK)
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Edukatívny priemyselný robot
Prieskum trhu
18.06.2021
14:00
SOŠ Jozefa Szakkayho Košice
Zobrazených: 326 - 350 / 829 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23