Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
12868-WNT „Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku“ – Opakované vyhlásenie verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.04.2023
12:00
METRO Bratislava, a.s.
Z20232287 Úžitkové motorové vozidlo N1 - skriňová dodávka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.04.2023
12:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Nová expedícia - Hyza Topoľčany (výstavba nových objektov ako je Expedičná chladiareň a sociálno-administratívna budova)
Prieskum trhu
12.04.2023
11:00
HYZA a.s., Odbojárov 2279/39, 955 92 Topoľčany
12654-WNS VYPRACOVANIE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.04.2023
11:00
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
Z20232223 Kity na extrakciu nukleových kyselín kompatibilné s extrakčnými robotmi s technológiou separácie na princípe M-PVA magnetických partikúl, k nim príslúchajúci spotrebný materiál, amplifikačné kity s patentovanou technológiou hot-start enzýmu QuantiNova Antibody / QuantiNova Guard
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.04.2023
11:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20232361 Údržba nezastavaných pozemkov - SPO Východ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.04.2023
10:30
Slovenská republika
Z20232304 LED Panel s inštaláciou pre 7 tried.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.04.2023
10:03
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Lieky ATC skupiny B02BX04 (na obdobie 24 mesiacov)
Verejná súťaž
12.04.2023
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Exkurzie II. etapa
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 12.04.2023
10:00
Obchodná akadémia - Liptovský Mikuláš, Nábrežie K. Petroviča 1571, 03147 Liptovský Mikuláš
Výstavba fotovoltickej elektrárne na priamu výrobu elektrickej energie v spoločnosti Slovakia Asset Management, s. r. o.
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 12.04.2023
10:00
Slovakia Asset Management , s. r. o., V.P.Tótha č. 16, 960 01 Zvolen
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
Prieskum trhu
12.04.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11165-MST Rádiofarmaká pre PET
Verejná súťaž
UVO 12.04.2023
10:00
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
11179-MST Endoskopická technika II. etapa
Verejná súťaž
UVO 12.04.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
11174-MUT Proviantný materiál - vybavenie kuchýň a kuchyniek
Užšia súťaž
UVO 12.04.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11316-MST Lieky ATC skupiny S01LA04
Verejná súťaž
UVO 12.04.2023
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
11317-MST Lieky ATC skupiny B02BD02
Verejná súťaž
UVO 12.04.2023
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
11312-MUT Potraviny
Užšia súťaž
UVO 12.04.2023
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová
11371-MST Lieky ATC skupiny B02BX04
Verejná súťaž
UVO 12.04.2023
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
11378-MSS Servis, oprava a údržba vozidiel
Verejná súťaž
UVO 12.04.2023
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
11369-MUT Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Užšia súťaž
UVO 12.04.2023
10:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
11634-WYP Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.04.2023
10:00
Trnavský samosprávny kraj
11637-WYP Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou- mestská časť Zákysučie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.04.2023
10:00
Mesto Krásno nad Kysucou
12017-WYP Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.04.2023
10:00
Mesto Liptovský Mikuláš
12126-WYP Rekonštrukcia mosta Mládežnícka ul. Pri odbočke MHD-realizácia stavebných prác
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.04.2023
10:00
Mesto Banská Bystrica
12442-WNT Vybavenie učebne automatizácie (SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.04.2023
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Zobrazených: 326 - 350 / 891 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23