Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118529 Sevoflurán
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
12:27
Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad Obec Ozdín časť Bystrička – budovanie vodovodu MRK – prvá etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 24.09.2021
12:00
Obec Ozdín
Linka pre výrobu MgO
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 24.09.2021
12:00
PROCHEMICAL GROUP s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava
Lyofilizačná linka
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 24.09.2021
12:00
PROCHEMICAL s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava
42546-WYP Rekonštrukcia mosta M 1510 cez rieku Laborec pred obcou Vojany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
12:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
42787-WYS PD Radlinského
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
12:00
Mesto Nitra
Z202118359 Tracheostomické kanyly 2019
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
11:53
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202118744 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
11:30
Lehota, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Oprava priestoru objektu č. 13 psinec
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
11:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 040 15 Košice-Šaca
Oprava sociálnych zariadení v objekte č. 21 Administratívna budova
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
11:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 040 15 Košice-Šaca
42029-MST Anestetický prístroj – 2 ks
Verejná súťaž
UVO 24.09.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
42353-WYP Stavebné práce pre projekt CDR Mlynky Biele Vody
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
11:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
42863-WNT Strojové vybavenie pre účely triedeného zberu komunálneho odpadu – Obec Golianovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
11:00
Obec Golianovo
Z202118886 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
11:00
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Bratislava, areál MV SR Šancová 1, rekonštrukcia poškodených oporných múrov
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vypracovanie GP na pozemky vo vlastníctve štátu v k. ú. Liptovský Hrádok
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Liptovský Hrádok, J.Martinku 110, 033 11 Liptovský Hrádok
Modernizácia a rozšírenie internej siete
Prieskum trhu pre určenie PHZ
24.09.2021
10:00
Mesto Humenné
Stavebné úpravy Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu Dúha v Turzovke – Plynová prípojka a rozvody vykurovania
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Mesto Turzovka
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (lokalita Rómska osada, LM)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (cesta na štrkopiesky smerom na Čemický cintorín, LM)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (ul. Priehradná, LM)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (garáže Štefánikova ulica, LM)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (Palúdzka)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (Hybe)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (Pavlova Ves)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 326 - 350 / 929 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23