Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214834 IKT - osobné počítače, prenosné počítače, tablety a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
16:06
Moldava nad Bodvou, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Implementácia bezpečnostných opatrení na základe identifikovaných bezpečnostných zraniteľností v závislosti od výsledkov posúdenia a požiadaviek
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
16:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Sejačka širokoriadková
Prieskum trhu
09.12.2022
16:00
ORAGRO-V, s.r.o., Ťapešovo 168, 029 51 Ťapešovo
Obstaranie technologického vybavenia - PEKÁREŇ KELPEK s.r.o. (pece, cukrárenské stroje, pekárenské stroje)
Prieskum trhu
09.12.2022
15:00
PEKÁREŇ KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, 079 01 Čierne Pole
Linka na formovanie a pečenie slaných a ochutených tyčiniek
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.12.2022
15:00
DRU a.s., Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen
Hĺbkový kyprič
Prieskum trhu
09.12.2022
15:00
ORAGRO-V, s.r.o., Ťapešovo 168, 029 51 Ťapešovo
Materiál na hasičský šport
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
49146-WNT Náhradné diely - Bikesharing
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
15:00
Mestské služby mesta Trnava
Z202214908 Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 3.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
14:15
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Energie pre Trnavský samosprávny kraj a jeho organizácie na rok 2023 (obdobie dodávania predmetu zákazky je od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Verejná súťaž
09.12.2022
14:00
Trnavský samosprávny kraj
Infúzne roztoky
Súťažný dialóg
09.12.2022
14:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
47111-MSS Vypracovanie analýz a metodických postupov na základe 2019 IPCC Refinements metodických príručiek
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
14:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
47513-MST Energie pre TTSK a jeho organizácie na rok 2023
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
14:00
Trnavský samosprávny kraj
48851-WNS Pozáručný servis pre lineárny urýchľovač UNIQUE
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
14:00
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Z202214907 Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
14:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202215001 Kombinovaná chladnička BEKO RCSA270K31WN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
14:00
Slovenská republika
Z202214905 Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
13:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214577 Tematické pomôcky pre materské školy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
13:03
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202215038 Rozšírenie FortiLink lokálnej dátovej siete o aktívne prvky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
13:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Poistenie motorových vozidiel (na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.12.2022
12:00
Mesto Prievidza
Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
12:00
ERANET
Elektronické stravovacie karty 2023 (od 1.1.2023 do 31.12.2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
12:00
Mesto Dubnica nad Váhom
47502-MST DODANIE TONEROV
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
47755-MSS Generálny projektant externej infraštruktúry pre Strategické územie Valaliky
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
12:00
Valaliky Industrial Park, s. r. o.
48590-WNP Realizácia stavebných prác na stavbe "Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie"
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
12:00
Obec Šarišské Jastrabie
Zobrazených: 326 - 350 / 898 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23