Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nakladač na UKT
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava
Oplotenie areálu školy Dr. Jánskeho - rekonštrukcia
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.07.2022
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
28770-MSS Projektové dokumentácie V - zdravotnícke zariadenia
Verejná súťaž
UVO 14.07.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
29760-MST Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje a koloniálny tovar
Verejná súťaž
UVO 14.07.2022
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
29780-MST Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami – mobilné protipovodňové jednotky a doplnkové kalové čerpadlo
Verejná súťaž
UVO 14.07.2022
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
30145-WYP Vodovod pre obec Hodejov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
10:00
Obec Hodejov
30273-WYP Rekonštrukcia Cintorínskej ulice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
10:00
Obec Ivanka pri Dunaji
30291-WYT Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
10:00
Obec Likavka
30597-WNP Prístavba sakristie a úprava exteriéru kostola
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
10:00
Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Sačurov
30810-WNS Rozšírenie účelovej dátovej siete pre pokrytie verejných promenád WiFi HotSpotom "VisitBratislava"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z20226963 IKT zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.07.2022
09:20
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Snežná fréza za UKT
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania: Stavebné práce a údržba miestnych ciest v meste Lučenec
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.07.2022
09:00
Mesto Lučenec
28917-MSS Zabezpečenie realizácie rozvojových požiadaviek EIS SAP S/4HANA
Verejná súťaž
UVO 14.07.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29281-MST Prístroje pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno - spektrometrických dát pre projekt dlhodobého strategického výskumu LISPER
Verejná súťaž
UVO 14.07.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
29425-MSS Poskytovanie mobilných dátových služieb pre WiFi zariadenia v dopravných prostriedkoch.
Verejná súťaž
UVO 14.07.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30143-WYP Stavebné úpravy komunikácií v Liptovskom Hrádku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
09:00
Mesto Liptovský Hrádok
30466-WNT Nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
09:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Z20225875 Hnedé uhlie (Svetec)Bilina- kocka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.07.2022
09:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z20226992 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.07.2022
09:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
18643-MSP VEREJNÁ KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV
Verejná súťaž
eZakazky 14.07.2022
09:00
Obec Veľké Zálužie
Z20227057 celotelový dermatoskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.07.2022
08:17
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Vlečka za UKT
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
29726-WYP Moderné technológie mesta Holíč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
08:00
Mesto Holíč
30117-WYP Modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia v Senici
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
08:00
Mesto Senica
Zobrazených: 326 - 350 / 917 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23