Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31018-MST Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky_radary
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31028-MSS Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov II - PCI
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
31095-MST Aplikačný softvér pre oblasť výpočtovej chémie a chemický dizajn
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
31077-MSS Projektová dokumentácia pre obnovu pavilónu E a auly SPU v Nitre
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
31162-WNS Ružomberok - adaptácia replikačného centra DCM - PD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31305-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a prestavba časti budovy na škôlku v Dulovciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2023
10:00
Obec Dulovce
31471-WYP Kaštieľ obnova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2023
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
31298-WNP PARKOVACIE MIESTA + KOMUNIKÁCIA WILSONOVO NÁBREŽIE 2 – 4
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Mesto Nitra
31573-WYP ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNEJ BUDOVY FILOZOFICKÁ FAKULTA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2023
10:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
31939-WYT Dodávka elektrickej energie pre rok 2024
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2023
10:00
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
31938-WNT Hybridný automobil pre potreby mobilného Hospicu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
32016-WNS Dodávka a montáž plynového vykurovania RSLT Vranov nad Topľou
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
32015-WNP Asfaltácia ciest
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Mesto Čadca
Z202310349 Technologický upgrade systému pre podporu elektronickej správy registratúry Fabasoft na verziu 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310374 MŠ Jarovce - Interiérové vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Jarovce, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310426 Podpora Oracle a RedHat licencií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2023
10:00
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202310461 LED osvetlenie - LED bar a dimmer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2023
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
31095-MST Aplikačný softvér pre oblasť výpočtovej chémie a chemický dizajn
eZakazky 09.10.2023
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Nákup biodegradačného prostriedku na pevné povrchy a na vodnú hladinu
Verejná súťaž
09.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie dodávky potravín pre DD a DSS Zvolen Záhonok
Verejná súťaž
09.10.2023
09:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Zvolen), Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen
DNS Krmivá 2023 - 2027 - Dodávka krmív s dopravou pre OZ Vihorlat - výzva č. 3
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
30248-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
09:00
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
30627-WNT Spútavacie donucovacie prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
09:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
30762-MST Modernizácia elektroinštalácie + stavebné úpravy podlaží s prepojením blokov A-B - 1. etapa modernizácia výťahu
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
09:00
Žilinský samosprávny kraj
31010-MST Nákup biodegradačného prostriedku na pevné povrchy a na vodnú hladinu
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 301 - 325 / 1023 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22