Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Dodávka chleba a pečiva pre VZ Virt 24112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka čerstvých slepačích vajec pre VZ Virt 24112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dopravné značenie v mestskej časti Bratislava-Ružinov
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Dodávka nápojov – Fatra, Miticka, Rajec 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka nápojov I (Bonaqua, Coca Cola, Cappy, Fanta, Sprite, Fuze...) 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka nápojov II (Hello, Jeden Tag, Kofola, Rauch, RedBull, Vinea) 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka nápojov III (Dobra voda, Magnesia, Mattoni, Lipton, Mirinda, Pepsi, Toma..) 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka alkoholických nápojov 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
38718-MST Laminovací stroj na laminovanie obojstranne lepiacich pások na profily
Verejná súťaž
UVO 01.12.2020
10:00
RubberTech, s.r.o.
42769-WYP Stavebné úpravy BZ Stráž.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.12.2020
10:00
Národné lesnícke centrum (NLC)
Z202031114 Príslušenstvo k PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031115 Počítačové komponenty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
SZ-008 Stavebné a inštalačné úpravy RTG pracoviska SMART FUJI
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.12.2020
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Z202031272 Kancelársky papier biely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
09:49
Potraviny: olej na varenie, mlynské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
09:30
SOŠ technická Michalovce
Z202031127 Nákup notebookov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
09:28
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Dodávka a montáž žalúzií
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Dodávka hydinového mäsa 24112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka hlbokomrazených pekárenských výrobkov 24112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka ovocia a zeleniny pre BA 24112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
39929-WYP Centrum hasičských tradícií v obci Bobrov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.12.2020
09:00
Obec Bobrov
41874-MST Obstaranie inovatívnej pražiarne
Verejná súťaž
UVO 01.12.2020
09:00
FIRE KOMFORT s.r.o.
012311/2020 Komparatívna analýza z mapovania pocitov (Klimatická pocitová mapa Žilina 2019) s analýzou satelitných snímok
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.12.2020
09:00
Mesto Žilina
42192-WYP „Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.12.2020
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
42924-WNT Zabezpečenie dodávky potravín pre DOMOV MÁRIE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.12.2020
08:00
Domov MÁRIE
Zobrazených: 301 - 325 / 849 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22