Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
49006-WNS Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2022
13:00
Slovenské národné divadlo
Z202214740 Licencie - Antivírusový softvérový balík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
12:46
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Pojazdné dezinfektory priestoru
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2022
12:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
49045-WNT Náhradné diely na vozidlá PO184CT pre SÚC PSK,oblasť Prešov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2022
12:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z202214373 Kancelárske potreby 2022/2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
12:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
SPR 1855/22 Právny systém SK - 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 08.12.2022
12:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
49000-WNT Dodávka plynu a zabezpečenie súvisiacich služieb.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2022
10:30
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Výmena podlahovej krytiny v telocvični RB
Výzva na predkladanie ponúk
08.12.2022
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre VŠVU pre rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2022
10:00
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Čadca OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 01.12.2022 o 1000 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ivan Kopásek, tel. 0961 405 412, e-mail> ivan.kopasek@minv.sk , a to pri vstupe do objektu ORPZ Čadca, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca)
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kancelársky spotrebný materiál
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
47492-MST Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá
Verejná súťaž
UVO 08.12.2022
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
47506-MSS Elektronické stravovacie kary (ES karta) a elektronické stravné lístky
Verejná súťaž
UVO 08.12.2022
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra
48207-WYP Výmena podlahovej krytiny v telocvični RB
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2022
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
48288-WNT Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre VŠVU pre rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2022
10:00
Vysoká škola výtvarných umení
48530-WYS Poskytnutie služieb hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2022
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
48751-WNT Dezinfekcia + OOPP
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2022
10:00
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
49007-WNS Služby poskytované pri prevádzke KIS SOFTIP PROFIT a IS RON.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2022
10:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
49043-WNT Mrazená hydina, mäso, ryby.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2022
10:00
Reedukačné centrum
Z202214419 Príslušenstvo k PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214763 Drevné pelety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
10:00
Novoť, Námestovo, Žilinský, Slovenská republika
Z202214828 Kláštor minoritov – vybavenie depozitov miestnosti č. 2.19 - regály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
10:00
Levoča, Levoča, Prešovský, Slovenská republika
Vývoz komunálneho odpadu v obci Pružina_
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 08.12.2022
10:00
Obec Pružina
Z202214779 Nákup techniky pre výskum, sanáciu a údržbu torzálnych murív, a pre výskum SH - fotoaparáty s vybavením
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
09:28
Levoča, Levoča, Prešovský, Slovenská republika
STAVEBNÝ DOZOR PRE ZÁKAZKU „SMART TECHNOLÓGIE MESTA RUŽOMBEROK“
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2022
09:00
Mesto Ružomberok
Zobrazených: 301 - 325 / 1052 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22