Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
24870-WYP Podunajská cyklodopravná trasa úsek v k.ú. Veľký Biel
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
10:00
Obec Veľký Biel
26861-WNP Výmena kanalizačného potrubia v budove DD1
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
27118-WNS Pracovná zdravotná služba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
Z20219407 Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
10:00
Slovenská republika
Z20219465 Rozhlasové a televízne prijímače a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219472 Pamäťové médiá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219597 Veterinárne liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20219750 Bezpečnostné zariadenia - zvodidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
09:56
Prešovský, Slovenská republika
23825-WYP Jasle v obci Veľké Ripňany rekonštrukcia objektu so zmenou užívania
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:30
Obec Veľké Ripňany
22574-WYP Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na námestí mieru 2 v Prešove - blok A II. NP a úprava suterénnych priestorov – blok B I. PP
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:00
Prešovský samosprávny kraj
22575-WYP Preložka chodníka na ul. Š. Moyzesa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:00
Mesto Trnava
23088-WYP Zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej budovy Domaňovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:00
Obec Domaňovce
26360-WNP SOŠ Fiľakovo - Rekonštrukcia vnútorného ležatého vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:00
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
26538-WYT Špeciálne úžitkové vozidlo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:00
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
26775-MST Štartovacie sety školských pomôcok pre budúcich prváčikov
Verejná súťaž
UVO 21.05.2021
09:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Z20218436 Nákup konferenčných stoličiek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20219363 Nákup a dodávka počítačov na strihanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
09:00
Lešť (vojenský obvod), Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219503 Univerzálny traktorový nosič s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení - nový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
09:00
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20219734 Betóny I.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
09:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z20219759 Umývačka riadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
011005/2021 Zber, zhodnotenie a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 21.05.2021
09:00
Mesto Žilina
26411-WYS Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
08:30
Mesto Leopoldov
Z20219611 oprava nefunkčného pouličného osvetlenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
08:30
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20219499 výmena dvoch 2ks transformátorov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
08:15
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20219729 Zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre CA licencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 301 - 325 / 774 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22