Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Rekonštrukcia kúpeľne služobný byt Sedmák
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2021
11:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Čierny Balog, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
Z202120291 Nákup a dodanie krmív pre lososovité ryby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.10.2021
11:00
Detva, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202120167 Laboratórne chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.10.2021
10:55
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202120169 Laboratórne chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.10.2021
10:55
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
44421-WYP Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M.R. Štefánika využitím aerotermálnej energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.10.2021
10:00
Mesto Trebišov
44588-MST Diskové produkčné úložné pole
Verejná súťaž
UVO 28.10.2021
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
45075-WYP Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.10.2021
10:00
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
45084-WYP Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na ul. 17. novembra 11, Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.10.2021
10:00
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
45426-WYP KC Nitrianske Pravno - Stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.10.2021
10:00
Obec Nitrianske Pravno
45717-WYP Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy Dubinné
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.10.2021
10:00
Obec Dubinné
45806-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.10.2021
10:00
Obec Krakovany
46120-WYS Kravský pasienok - Trnava sever II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.10.2021
10:00
Mesto Trnava
46693-WYT Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.10.2021
10:00
T-servis Teplička, s.r.o.
47187-WYS Opravy špeciálnych nadstavieb CAS30
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.10.2021
10:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Z202120074 Chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.10.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202120265 Stolový počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.10.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202120288 Organické chemikálie - 1,3,5-tris(4-karboxyfenyl)benzén; Tetrakis(4-aminofenyl)metán
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.10.2021
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
5/21 Oravský hrad – veľká terasa – oprava dlažby
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 28.10.2021
10:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 28.10.2021
10:00
Mesto Žilina
44149-WYP OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA - LEVICE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.10.2021
10:00
Mestské kultúrne stredisko Levice
Spájajú nás spoločné ľudové zvyky a kultúra – Ľudový dom
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 28.10.2021
09:00
Obec Drietoma
44577-MSS Poisťovacie služby
Verejná súťaž
UVO 28.10.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
45376-WYP Viacúčelová športová hala - univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.10.2021
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
45718-WYP Rekonštrukcia rímsy MO 519-009 v k.ú. Slovenské Pravno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.10.2021
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Z202120647 Hlboko zmrazené mäso (bravčové a hovädzie)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.10.2021
09:00
Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 301 - 325 / 1081 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22