Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Tisovec
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.08.2021
23:59
Mesto Tisovec
32896-WYP Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života - Časť č. 1 „Vlastný objekt a stavebno technická úprava areálu“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
15:00
A m a n t e, n. o.
Z202116095 Všeobecný spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
14:00
Slovenská republika
Nákup chladiaceho boxu na zverinu
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
13:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Kriváň, Kriváň 334, 962 04 Kriváň
Z202116442 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
12:51
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
CSS Kamence, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy a realizácia výťahu, pracovisko Litovelská
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
12:00
Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Stredisko prevádzky objektov Zemianske Kostoľany - Nováky, Sklad Trebianka - b.č.7, oprava sanitárnej techniky, vodoinštalácie , obkladov a dlažby (Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Zraz je pred vstupom do VÚ 5728, Duklianska 60, 972 71 Nováky dňa 2.8.2021 o 9,00 hod. Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri mesiace). Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb do týchto objektov. Žiadosť o účasť na obhliadke je potrebné doručiť na email stefan.madaj@mil.sk v termíne do 30.7.2021 do 12,00 hod. Záujemcom alebo povereným osobám záujemcu, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky.)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
12:00
Mesto Michalovce
Výmena kotlov s nevyhnutnou rekonštrukciou kotolne
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
12:00
Obchodná Akadémia - Žilina, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
32547-WNS Čistiace a upratovacie služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
12:00
Krajská prokuratúra
Levice - Voľnočasový areál 5.ZŠ / I.Etapa - Detské ihrisko, časť "A" , "B" / (Žiadosť o vysvetlenie jednotlivých bodov obsahu požiadaviek zadávania zákazky, určených verejným obstarávateľom, môže záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v termíne najneskôr do 28.07.2021 do 9.00hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
11:00
Mesto Levice
Z202116577 Diagnostický systém pre ambulance
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
11:00
Plešivec, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Rekonštrukčné stavebné práce, elektroinštalácia - elektroinštalačné práce na technologických zariadeniach ortopédie a neurológie z dôvodu reprofilizácie COVID-19
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Výmena kotlov v objekte LS Rajecké Teplice
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
10:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
30404-MST Kompostáreň v obci Plášťovce (technické vybavenie)
Verejná súťaž
UVO 05.08.2021
10:00
Obec Plášťovce
31155-WYP REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY – TEKOVSKÁ 28, LEVICE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
10:00
Mesto Levice
31341-MST Vysokokapacitný sekvenátor na princípe NGS
Verejná súťaž
UVO 05.08.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
33249-WYP Novostavba bytového domu v obci Bobot
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
10:00
Obec Bobot
33451-WYP Revitalizácia parku Motýlia lúka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z202116150 Prenosné audio s CD
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
10:00
Slovenská republika
Z202116426 Zdravotnícke potreby a pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
10:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116526 Nákup Core switchov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116590 Zberné nádoby na BRKO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
10:00
Rohožník, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 05.08.2021
10:00
Mesto Žilina
Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o. - III
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 05.08.2021
09:00
MACH TRADE, spol. s r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď
Zobrazených: 276 - 300 / 759 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21