Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42012-WNP Prístavba k existujúcemu objektu MŠ Borovce III.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
10:00
Obec Borovce
42090-WNS Jednoduché pozemkové úpravy v osídlení MRK v obci Bystrany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
10:00
Obec Bystrany
Z202210503 Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
10:00
Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Z202210504 Monočlánky a batérie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
10:00
Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Z202210585 Frézky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
10:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
EZ/05/2022 Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo - "Nákup školského nábytku - stoly a stoličky - I. " (NOVÁ)
eZakazky 11.10.2022
10:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
Služobné motorové 7- miestne vozidlo pre Mestskú políciu Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.10.2022
10:00
Mesto Žilina
41878-WNP Stavebné práce – Kompenzačná cela
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
09:30
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Z202210598 Plastové kultivačné fľaše
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
09:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202210643 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
09:30
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Košice I, Košický, Slovenská republika
Oplotenie strelnice Zámutov - dobudovanie
Zákazka s nízkou hodnotou
11.10.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
Vodovod a kanalizácia Vyšná Šebastová-zemné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
11.10.2022
09:00
Obec Vyšná Šebastová
Rekonštrukcia komunikácie na ul. Predmestie, Nad predmestím
Zákazka s nízkou hodnotou
11.10.2022
09:00
Mesto Skalica
40184-MSP Modernizácia cesty II/556 v okr.Vranov nad Topľou
Verejná súťaž
UVO 11.10.2022
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
40564-MUT Elektrospotrebiče, klimatizácia, kuchynská a biela technika_DNS
Užšia súťaž
UVO 11.10.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
40663-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 11.10.2022
09:00
Mesto Trnava
41225-WYT Online monitoring znečistenia životného prostredia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
09:00
Mesto Brezno
41455-WYP CYKLOTRASA EUROVELO 6, KRAVANY NAD DUNAJOM – ŠTÚROVO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
09:00
Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ
41842-WYP Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Sondy k sonografickému prístroju 2 kusy
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.10.2022
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
41369-WYP Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka
eZakazky 11.10.2022
09:00
Mesto Turzovka
ID: 91283624 Jesenná výsadba 2022 – Mesto Zvolen
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.10.2022
09:00
Mesto Zvolen
Z202210546 Pozáručný servis zdravotníckej techniky značky Siemens
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
08:50
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
41356-WNS Zabezpečenie servisnej podpory leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - Svetelnotechnické systémy VzS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Spracovanie projektovej dokumentácie “Debarierizácia / odstránenie architektonických bariér v budove HA“ (Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom obhliadku miesta dodania predmetu zákazky. Termín obhliadky je stanovený na 29.09.2022 o 13,00 hod.; 30.09.2022 o 13,00 hod. v sídle verejného obstarávateľa.)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.10.2022
23:59
Hotelová akadémia Košice
Zobrazených: 276 - 300 / 1091 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21