Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Servis, oprava a údržba služobných motorových vozidiel
Zákazka s nízkou hodnotou
17.12.2021
14:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
Z202123967 Zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho, objemného, ostatného odpadu a kuchynského odpadu v obci na roky 2021 - 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
14:00
Belá - Dulice, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202124135 Elektrická energia 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
14:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
55924-MSS Príležitostné spoločné verejné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica
Verejná súťaž
eZakazky 17.12.2021
14:00
Mesto Žarnovica
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Prešov, Nižná Šebastová - letisko - Veža riadenia - oprava strechy (obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 13.12.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Ing. Daniel MARCIŇÁK, telefón 0960/524 709, e-mail: daniel.marcinak@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.12.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Správa a údržba mobilnej aplikácie mesta Lučenec
Zákazka s nízkou hodnotou
17.12.2021
12:00
Mesto Lučenec
Efektívne teplo a svetlo (časť Osvetlenie)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 17.12.2021
12:00
ALUPLAST s.r.o., Moštenická 8, 971 01 Prievidza
Efektívne teplo a svetlo (časť Vykurovanie)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 17.12.2021
12:00
ALUPLAST s.r.o., Moštenická 8, 971 01 Prievidza
Predĺženie pešej zóny – I. Etapa (vypracovanie projektovej dokumentácie)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.12.2021
12:00
Mesto Nitra
Z202123902 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Rusovce, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202124726 1ks notebook, 1ks PC s príslušenstvom a 1ks tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
11:48
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202124064 Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
11:05
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
57134-WYP Letná čitáreň v záhrade KJF TT
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.12.2021
11:00
Trnavský samosprávny kraj
57593-WYP Rekonštrukcia JIS na I. chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, pracovisko Tr. SNP č. 1
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.12.2021
11:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Z202124120 Chladnička s mrazničkou WHIRLPOOL W5 811E OX alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
11:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202124125 Multifunkčná tlačiareň Xerox C235V_DNI alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
11:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202124040 Zvodidlá a smerové stĺpiky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
10:45
Trenčiansky, Slovenská republika
Z202124715 Rehabilitačný pobyt zameraný na pohybové ústrojenstvo a tráviace ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
10:40
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202124127 Spotrebný materiál na sekvenáciu vzoriek Covid 19, ver. 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
10:35
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202124002 Tonerové náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
10:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202124010 Tonerové náplne rôzne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
10:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202124099 Dodanie kancelárskych potrieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
10:30
Slovenská republika
Z202124112 Manuálny rotačný mikrotóm
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
10:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202124091 Špeciálne chemikálie pre výskum
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
10:15
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202124303 rokuróniumbromid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
10:05
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 276 - 300 / 947 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21