Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
43242-WYS Služby stravovania
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.12.2020
09:00
Dom tretieho veku
42195-WYP „Modernizácia cesty II/564 - časť 1.: Cesta II/564 Levice – Demandice - časť 2.: Cesta II/564 Pastovce – Salka“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.12.2020
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
43240-WYS Predpísané periodické prehliadky a výmeny komponentov technológie chladenia ľadových plôch na ZŠ O. Nepelu a ZŠ Harmincova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.12.2020
08:00
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Z202031256 Skladaný leták
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
08:00
Audioknižné štúdio 2
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.12.2020
23:59
Richard Petro – Vydavateľstvo Šarkan, Štítnická 204/16, 048 01 Rožňava
Dodávka hlbokomrazených pekárenských výrobkov I. 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
23:59
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Z202031279 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
14:20
Agentúra správy majetku Bratislava - Nemecká - modernizácia skladu zbraní
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Močiar, Kasárne, b. č. 1 veliteľská budova a ubytovňa - oprava 2 ks elektrického kotla formou výmeny
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Viničné - úprava budovy č. 074 - prechodník a zmena účelu využívania predmetnej budovy na psinec
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202031193 NIRS - Cerebrálno -somatický oximeter - 2 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
13:32
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031174 Bezdotykové dávkovače dezinfekcie na ruky – stojany vrátane dezinfekčných roztokov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202031263 Sanitárna technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
13:00
Dodávka nápojov (Barebells, Vitamin Water) 24112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
12:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
42544-WYP Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.12.2020
12:00
Bratislavský samosprávny kraj
Z202030989 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
12:00
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
21/2020/MH Zriadenie mobilného odberového miesta pre COVID pacientov DONsP Dolný Kubín
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.12.2020
12:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Z202031255 Elektroinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
11:30
Z202031276 Lepidlo, tmel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
11:30
Stavebné úpravy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.12.2020
10:00
Mesto Tisovec
Výmena výťahov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.12.2020
10:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
Dodávka chleba a pečiva pre VZ Virt 24112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka čerstvých slepačích vajec pre VZ Virt 24112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dopravné značenie v mestskej časti Bratislava-Ružinov
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Dodávka nápojov – Fatra, Miticka, Rajec 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Zobrazených: 276 - 300 / 848 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21