Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20224740 Očkovacie látky - FSME-IMMUN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.06.2022
12:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Oprava podhľadov opláštenia budovy plavárne – havarijný stav
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.06.2022
12:00
Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Slaná – podpora dostupnosti služieb pre MRK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.06.2022
10:00
Obec Nižná Slaná
Spojový materiál (skrutky, nity, závlačky)
Výzva na predkladanie ponúk
02.06.2022
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
ČASTÁ - KRIŽOVATKA ULÍC HLAVNÁ A ZÁMOCKÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
02.06.2022
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Elektrokauterizačné zariadenie pre chirurgiu bázy lebky, 1 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
02.06.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
Zákazka s nízkou hodnotou
02.06.2022
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
23175-MST Náboje
Verejná súťaž
UVO 02.06.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23942-MST Dodanie, osadenie a montáž certifikovaných herných prvkov
Verejná súťaž
UVO 02.06.2022
10:00
Mesto Martin
25185-MUS VÝBER A DISTRIBÚCIA POŠTOVÝCH ZÁSIELOK A S TÝM SÚVISIACICH ČINNOSTÍ – REGIONÁLNE DISTRIBUČNÉ CENTRUM BANSKÁ BYSTRICA I. ETAPA
Užšia súťaž
UVO 02.06.2022
10:00
Slovenská pošta, a.s.
26069-WNP Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Slaná – podpora dostupnosti služieb pre MRK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Obec Nižná Slaná
26587-WYP „Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany 1“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Obec Parchovany
26670-WYT Nákup hnuteľných vecí na navýšenie kapacity a podporu triedeného zberu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Mesto Štúrovo
26684-WYP Rekonštrukcia zberného dvora v Obci Branč a dodávka kontajnerov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Obec Branč
26916-WNP Výstavba zberného dvora v obci Žehňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Obec Žehňa
26925-WNS Vypracovanie a dodanie kompletnej pasportizácie Verejného cintorína v Košiciach, a taktiež urnového hája, kolumbária a prírodného cintorína pri Krematóriu v Košiciach.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Správa mestskej zelene v Košiciach
27186-WYS CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK PREŠOV – 1. etapa“ – projektová dokumentácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Mesto Prešov
27242-WNT Anestetiká
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
27255-WYT Nákup meracej lavice pre zväzok beta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Slovenský metrologický ústav
27428-WNT Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie športovej infraštruktúry – Zimný štadión - Výroba a montáž nábytkového vybavenia šatní a tribún novovytvorených priestorov západnej tribúny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
MBB a.s.
27462-WNS Služby školskej jedálne pre študentov a zamestnancov FiF UK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
27541-WNS Aplikácia biocídneho výrobku na báze BTI helikoptérou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
27542-WNS Aplikácia biocídneho výrobku na báze BTI dronom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Rekonštrukcia chodníka na ul. Štítnickej a ul. Gemerskej v obci Plešivec
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.06.2022
10:00
Obec Plešivec
Lesná cesta Svarín – Čierny Váh, oprava
Zákazka s nízkou hodnotou
02.06.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
Zobrazených: 276 - 300 / 925 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21