Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Oprava plochej strechy na sektore A, blok C
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
12:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Cintorínska 3, 950 50 Nitra 1
Vodoinštalačný materiál II
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
12:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: Obnova Tuhárskeho námestia Lučenec
Prieskum trhu pre určenie PHZ
21.05.2021
12:00
Mesto Lučenec
26550-WNP Multifunkčné školiace centrum v areáli ZŠ, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
12:00
Obec Chorvátsky Grob
Z20219507 Profesionálna umývačka kuchynského riadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
12:00
Giraltovce, Svidník, Prešovský, Slovenská republika
Z20219724 Jednoručné činky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
12:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Agentúra správy majetku Bratislava - Turecký Vrch - Ubytovňa mužstva 119 - oprava pretekajúcej strechy, obnova vnútorných náterov
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
ZŠ G. Dusíka - návrh dopravného riešenia a návrh dopravného značenia ul. Mierová v Galante - 1.etapa 2. časť
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
11:00
Mesto Galanta
Zabezpečenie výučby anglického jazyka pre zamestnanca odboru INTERACT na obdobie rokov 2021 - 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
11:00
Bratislavský samosprávny kraj
Stavebné úpravy na ul. Kračiny (Turčianske Teplice)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
11:00
Mesto Turčianske Teplice
Oprava podlahy v priestoroch na schodisku medzi 2. NP a 4. NP, medzi 1.PP a 1. NP a na chodbe pred vyšetrovacími miestnosťami v sektore A ÚVV a ÚVTOS Nitra
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
11:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Cintorínska 3, 950 50 Nitra 1
19726-MST Dodávka technológie extraktora - produkčná linka extraktu z rastlinny´ch materiálov pre ELIXOR s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 21.05.2021
11:00
ELIXOR s.r.o.
21326-MST Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov (2021)
Verejná súťaž
UVO 21.05.2021
11:00
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
21345-MST Mrazené ryby
Verejná súťaž
UVO 21.05.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Z20219505 Čistička potrubia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
11:00
Giraltovce, Svidník, Prešovský, Slovenská republika
Z20219783 ŠZM -Hygienické pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
11:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi
Obchodná verejná súťaž
21.05.2021
10:00
Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo námestie 25/24, 976 01 Kremnica
Vykurovanie budovy OcÚ na báze OZE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 21.05.2021
10:00
Obec Malý Šariš, Malý Šariš 104, 080 01 Prešov
Obstaranie čistiacich a hygienických potrieb pre miestny úrad a prevádzky MČ BNM
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre MČ BA NM
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Správa a údržba informačných technológií a správa webového sídla
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Pracovná zdravotná služba
Zákazka s nízkou hodnotou
vlada 21.05.2021
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
21337-MUT Elektrospotrebiče 2021 - 2024
Užšia súťaž
UVO 21.05.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
21813-WYP Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde-II. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
10:00
Dominikánsky konvent
24057-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o. (stavebné práce)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
10:00
Kamenárstvo STONE s.r.o.
Zobrazených: 276 - 300 / 774 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21