Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
43584-MSS Mestská autobusová doprava II
Verejná súťaž
UVO 23.12.2020
09:00
Mesto Trnava
43587-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SŠ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Verejná súťaž
UVO 22.12.2020
11:00
Žilinský samosprávny kraj
40693-MST Gastro zariadenia
Verejná súťaž
UVO 22.12.2020
10:00
Penzión Meridiana s.r.o.
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 22.12.2020
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
43491-MST Obnova vozidlového parku – električky – 3. etapa
Verejná súťaž
UVO 22.12.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
43717-MST Mamograf s priamou digitalizáciou
Verejná súťaž
UVO 22.12.2020
09:00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
43249-MST Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou
Verejná súťaž
UVO 21.12.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
37902-MST Modernizácia pekárne
Verejná súťaž
UVO 21.12.2020
10:00
DAVPEK s. r. o.
43570-WYP Rekonštrukcia toaliet FAD STU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2020
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
43648-WYP Nadstavba budovy Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, ul. Školská 5, 975 90 Banská Bystrica.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2020
10:00
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
43706-MSS Pranie nemocničnej bielizne
Verejná súťaž
UVO 21.12.2020
10:00
Nemocnica Poprad a. s.
43719-MST Dodanie dezinfekčných prostriedkov
Verejná súťaž
UVO 21.12.2020
10:00
Zdravé regióny
43737-WYP Pohybové štúdio PF-KU, Ružomberok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2020
10:00
Katolícka univerzita v Ružomberku
42859-WYP Rekonštrukcia objektu mestských jaslí
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2020
09:00
Mesto Hlohovec
43585-MST Antitrombotiká
Verejná súťaž
UVO 21.12.2020
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
43588-MST Nákup a dodávka IKT zariadení a príslušenstva
Verejná súťaž
UVO 21.12.2020
09:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
43716-MST Ablačné katétre pre kardiochirurgiu a cievnu chirurgiu
Verejná súťaž
UVO 21.12.2020
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
43490-MST Kopia z Technologické zariadenia pre vybavenie rozrábky
Verejná súťaž
UVO 18.12.2020
16:00
Pavol Zachar - P+F+P
43593-MSS Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany
Verejná súťaž
UVO 18.12.2020
12:00
Mesto Piešťany
36432-MST Nákup elektrických jednotiek
Verejná súťaž
UVO 18.12.2020
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
37904-MST Pekárenské zariadenia
Verejná súťaž
UVO 18.12.2020
10:00
DUKE, s.r.o.
43015-MSS Služby pre kabelážne činnosti, blok 4 – revízni technici
Verejná súťaž
UVO 18.12.2020
10:00
Slovenské elektrárne, a.s.
43260-MUS Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie ostatného odpadu z kotlov a nebezpečného odpadu z čistenia spalín
Užšia súťaž
UVO 18.12.2020
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
43486-MSS Služby skládkovania komunálneho odpadu pre roky 2021 - 2022 pre mesto Púchov
Verejná súťaž
UVO 18.12.2020
09:30
Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
38750-MST Stacionárny skenovací systém na kontrolu nákladnej dopravy a kontajnerov
Verejná súťaž
eZakazky 18.12.2020
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zobrazených: 26 - 50 / 869 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20