Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
14405-MST Dobudovanie infraštruktúry pre zálohovanú prenosovú sieť založenú na 100 GE point-to-point linkách
Verejná súťaž
UVO 01.04.2021
09:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
14705-MST Chemikálie, kity, pomôcky a spotrebný materiál pre projekt LISPER
Verejná súťaž
UVO 01.04.2021
09:00
Biomedicínske centrum SAV
8427-WYT Inovatívne technológie pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Falkor technology s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
23:59
Falkor technology s.r.o.
14552-MST Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom, lokality – Centrum II., ul. Pod Hájom, ul. Partizánska
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
13:00
Mesto Dubnica nad Váhom
14435-MST Mini pivovar
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
11:00
MALT - BJ s.r.o.
14204-MUS Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2021-2024
Užšia súťaž
UVO 31.03.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
14392-MSS Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Prešov
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
10:00
Mesto Prešov
14403-MSP Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu blok H, Žilinskej univerzity v Žiline
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
10:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
14699-MST Náhradné diely toaliet a vodného hospodárstva železničných koľajových vozidiela
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
14707-MST Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
10:00
Mesto Liptovský Mikuláš
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.03.2021
10:00
Obec Boťany
44175-MSS Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11390-WYP Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) Domaniža – 3. a 4.ETAPA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
11391-WYP Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
11392-WYP Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - III. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
12137-MSP Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice - 3. ETAPA
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
12150-MSP Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice - 4.ETAPA
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
12698-WYP Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
14650-WNP SOŠ drevárska Zvolen-Rekonštrukcia izolácie suterénu budovy školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Stredná odborná škola drevárska
Obnova parku pri Kalvárii - prezentácia archeologických nálezov, spracovanie PD
Zákazka s nízkou hodnotou
30.03.2021
10:00
Mesto Trnava
45331-WNS Obnova parku pri Kalvárii – prezentácia archeologických nálezov, spracovanie PD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.03.2021
10:00
Mesto Trnava
14211-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 30.03.2021
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
14426-MST Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 30.03.2021
10:00
Nemocnica Snina, s.r.o.
14567-WYP Bytovy´ dom v obci Hrabovec 2 x 6 b.j., bezˇny´ sˇtandard
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.03.2021
10:00
Obec Hrabovec
13568-MST Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti Dalno s. r. o.
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Dalno s. r. o.
Zobrazených: 26 - 50 / 608 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20