Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Agentúra správy majetku Bratislava - Obchodná verejná súťaž - neupotrebiteľný materiál
Obchodná verejná súťaž
11.06.2021
11:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
27055-WYP Komunitné centrum v obci Pobedim
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.06.2021
11:00
Obec Pobedim
26928-MRT Brzdy a časti bŕzd (2021)
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 11.06.2021
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16732-MST Inovácia výrobného procesu kožených kabeliek a doplnkov
Verejná súťaž
UVO 11.06.2021
09:00
DR s. r. o.
25346-MST Vojenské vyznamenania
Verejná súťaž
UVO 11.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
26777-MST "WOODTECH - UMELECKÉ STOLÁTSTVO" - TECHNICKÉ VYBAVENIE
Verejná súťaž
UVO 10.06.2021
11:00
Karol Jurkas WOODTECH
26931-MST Súbor infraštruktúry IKT
Verejná súťaž
UVO 10.06.2021
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26961-WYP Vodozádržné opatrenia v areáli TJ Iskra Holíč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.06.2021
10:00
Mesto Holíč
25963-MST Operačný mikroskop s monitorom
Verejná súťaž
UVO 10.06.2021
09:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
26930-MST Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 2b
Verejná súťaž
UVO 10.06.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
26935-MST Dodanie detských hracích prvkov a rekonštrukcia detského ihriska Medzilaborecká
Verejná súťaž
UVO 10.06.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
26668-MST Diagnostické súpravy na vyšetrenie COVID-19
Verejná súťaž
UVO 09.06.2021
12:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
27010-MSP Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 – IV etapa Horné Považie a Orava
Verejná súťaž
UVO 09.06.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
17331-MST Dodávka inovatívnej technológie
Verejná súťaž
UVO 09.06.2021
09:00
KORO, s.r.o.
22966-MST Interiérové vybavenie do budovy na Severných hradbách v areáli NKP BH
Verejná súťaž
UVO 09.06.2021
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
26681-WYP Bardejov OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.06.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27121-WYP Výstavba skleníka vrátane technologického vybavenia a rozšírenie kapacity kotolne pre vykurovanie skleníka pre SOŠ Želovce.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.06.2021
09:00
Stredná Odborná škola Želovce
26645-MSS Sťahovacie služby: služby spojené s presunmi zariadenia a vybavenia
Verejná súťaž
UVO 08.06.2021
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
26560-WYP REKONŠTRUKCIA ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.06.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
26569-WYT Špeciálny reštaurátorský materiál a pomôcky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.06.2021
10:00
Slovenská národná knižnica
27058-WYP I/68 Sabinov preložka cesty – archeologické práce II. etapa – archeologický výskum
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.06.2021
10:00
Slovenská správa ciest
14945-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 08.06.2021
10:00
Obec Boťany
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 08.06.2021
10:00
Obec Boťany
26375-MST Oblečenie jednorazové vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 08.06.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
26454-WYP Rekonštrukcia fontány Družba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.06.2021
09:00
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Zobrazených: 26 - 50 / 774 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20