Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Výzbrojný materiál
Verejná súťaž
07.11.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31783-MST Výzbrojný materiál
Verejná súťaž
UVO 07.11.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Intraoperačný microrecording (opätovné vyhlásenie); (dodanie tovaru: Intraoperatívny neurofyziologický systém na nahrávanie neuronálnej aktivity mozgu (microrecording-MER) a na testovaciu stimuláciu, plne kompatibilný s používanými mikro-makroelektródami a mikrodriverom počas implantácie DBS systému (deep brain stimulation) vo verzii: mobilná stanica s kompletným príslušenstvom)
Verejná súťaž
06.11.2023
09:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I. 7770/1, 811 08 Bratislava
Samoobslužný výdajný automat na 100% ovocno/zeleninové šťavy
Prieskum trhu
31.10.2023
23:59
Ing. Jozef Cipro TAWI, Jana A. Komenského 1333/4, 071 01 Michalovce
Zaobstaranie rámcovej dohody na podporu, údržbu a rozvoj produktov Microsoft
Verejná súťaž
31.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Technické vybavenie pre projekty ETC a GFFF-V pre HaZZ
Verejná súťaž
31.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31246-MST Technické vybavenie pre projekty ETC a GFFF-V pre HaZZ
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31829-MSP Rekonštrukcia cesty II/543 v obci Kamienka v rámci projektu Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 4.etapa
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
31830-MSP Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491 Kľušovská zábava - Hertník, 1. Etapa v rámci projektu Od Sadeckých Beskýd po Čergovské vrchy
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
31831-MSP Modernizácia cesty III/3078, Lysá Poľana - Podspády, 1. Etapa v rámci projektu Lysá Poľana spája
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
31832-MSP Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586, Ladomírová – hr. okr. Svidník v rámci projektu Spájame pohraničie cez Duklu
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
31694-MUP II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 31.10.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
PZH01: Šmykom riadený nakladač
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.10.2023
00:00
FARMARIA s.r.o., Dolná 241, 962 61 Babiná
PZH02: Výroba krmiva
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.10.2023
00:00
FARMARIA s.r.o., Dolná 241, 962 61 Babiná
30039-MSP Výstavba novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina
Verejná súťaž
UVO 30.10.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
Produkcia a spracovanie hydiny z vlastného chovu
Prieskum trhu
30.10.2023
00:00
AGRIKA s.r.o., Tulská 2283/19, 960 01 Zvolen
PHZ03: Katalóg techniky: Traktor, kosy, balíkovač, mulčovač a FVE
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.10.2023
00:00
FARMARIA s.r.o., Dolná 241, 962 61 Babiná
PHZ04: Elektrický omračovač na hydinu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.10.2023
00:00
FARMARIA s.r.o., Dolná 241, 962 61 Babiná
PHZ05: Vybavenie malého bitúnku na hydinu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.10.2023
00:00
FARMARIA s.r.o., Dolná 241, 962 61 Babiná
31743-MST Ihly, intravenózne kanyly a striekačky
Verejná súťaž
UVO 27.10.2023
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
31742-MST Mäso a mäsové výrobky
Verejná súťaž
UVO 27.10.2023
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Modernizácia RTG pracoviska na urgente II.typu - Digitálny RTG systém so stropným závesom vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
27.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
31740-MST Modernizácia RTG pracoviska na urgente II.typu - Digitálny RTG systém so stropným závesom vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 27.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Realizácia zemných a výkopových prác na plynárenských zariadeniach
Obchodná verejná súťaž
26.10.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Realizácia zemných a výkopových prác na plynárenských zariadeniach (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky z mailovej adresy: viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).)
Obchodná verejná súťaž
26.10.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zobrazených: 26 - 50 / 1026 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20