Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
27624-MST Osobné ochranné pracovné rukavice
Verejná súťaž
UVO 29.06.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26841-MSS „Vypracovanie dokumentácie pre objekty CassTech v rámci projektu CNIC“
Verejná súťaž
UVO 27.06.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
27581-MST Závesný RTG prístroj najvyššej triedy s tomosyntézou a možnosťou "dual source" snímkovania
Verejná súťaž
UVO 27.06.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia.
Verejná súťaž
eZakazky 27.06.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VVS_PL_12_2021 Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž
eZakazky 27.06.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávka zemného plynu na roky 2022-2025
Verejná súťaž
eZakazky 27.06.2022
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27582-MST Modernizáciou školy k lepšiemu uplatneniu v technických profesiách – Spojená škola Nivy 2, 927 05 Šaľa
Verejná súťaž
UVO 23.06.2022
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
27392-MST Modernizácia laboratória pre vyšetrovanie humorálnej a bunkovej imunitnej odpovede
Verejná súťaž
UVO 22.06.2022
10:00
Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
27432-MST Dodávka liekov a liečiv VII.
Verejná súťaž
UVO 22.06.2022
10:00
Národný onkologický ústav
27549-WNT DNS - Nákup informačných a komunikačných technológií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.06.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
27575-MST LIEKY S ÚČINNOU LÁTKOU BELIMUMAB 2022
Verejná súťaž
UVO 22.06.2022
10:00
Národný ústav reumatických chorôb
27430-MSS Operatívny leasing notebookov
Verejná súťaž
UVO 21.06.2022
10:00
Košický samosprávny kraj
NL 0722 Nájom autobusov na vodíkový pohon
Verejná súťaž
eZakazky 21.06.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
27583-MST Konvergovaná infraštruktúra pre hybridný cloud
Verejná súťaž
UVO 21.06.2022
09:30
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
26778-MSS Vypracovanie projektových dokumentácií 1
Verejná súťaž
UVO 21.06.2022
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
27446-MSS Technická podpora licenčného softvérového vybavenia Microsoft
Verejná súťaž
UVO 21.06.2022
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
27447-MST Dodanie nových sieťových prvkov a serverov
Verejná súťaž
UVO 21.06.2022
09:00
Národný bezpečnostný úrad
Zemiaky, čerstvá zelenina, ovocie, strukoviny pre školskú jedáleň
Zákazka s nízkou hodnotou
20.06.2022
12:00
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
27378-MST RTG prístroje
Verejná súťaž
UVO 20.06.2022
12:00
Národný ústav detských chorôb
26944-MST Zariadenia pre zberný dvor v obci Pusté Úľany
Verejná súťaž
UVO 20.06.2022
10:00
Obec Pusté Úľany
27340-MUS DNS Starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM
Užšia súťaž
UVO 20.06.2022
10:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
27386-MSS Aplikácia pre správu údajov SGI – PILOT na 20 katastrálnych území
Verejná súťaž
UVO 20.06.2022
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
27420-MST Prístroje nočného videnia a termokamery
Verejná súťaž
UVO 20.06.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27421-MST Teleskopický obušok
Verejná súťaž
UVO 20.06.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27448-MST Výmena nábytku na izbách VŠM Ľ. Štúra Mlyny UK
Verejná súťaž
UVO 20.06.2022
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
Zobrazených: 26 - 50 / 964 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20