Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
GO a modernizácia TK8 – stabilné hasiace zariadenie - SHZ (Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi je stanovený na 16.12.2021 o 9:00 na CS Plavecký Štvrtok. Kontaktná osoba: Ing. Andrej Kondlla, mob. +421 908 795 578)
Obchodná verejná súťaž
17.01.2022
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
49064-MSP Realizácia stavby "Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca", Realizácia stavby "Preizolácia V044 Križovany – EBO V2" a Realizácia stavby „Preizolácia V496 Križovany – Bošáca“
Verejná súťaž
UVO 17.01.2022
09:30
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
57541-WNT Skatepark – areál Lokomotíva, Trnava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.01.2022
09:30
Mesto Trnava
58262-MSS Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná, PD, (2)
Verejná súťaž
UVO 17.01.2022
09:00
Mesto Trnava
Z202124496 Výrobky z plastov a obalový materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.01.2022
13:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Chlieb, pečivo a droždie pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
14.01.2022
12:00
SOŠ Pribeník
Cestoviny pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
14.01.2022
12:00
SOŠ Pribeník
Mrazená zelenina a polotovary pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
14.01.2022
12:00
SOŠ Pribeník
Mrazená hydina a ryby pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
14.01.2022
12:00
SOŠ Pribeník
58041-MRS TELEKOMUNIKAČNÉ A SIEŤOVÉ SLUŽBY
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 14.01.2022
10:00
TI Telekom s. r. o.
45668-WYS Poskytnutie tlačových služieb propagačných materiálov a merkantilu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.01.2022
09:15
Slovenská národná knižnica
57099-WYP Rekonštrukcia školy na nájomný bytový dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.01.2022
09:00
Obec Kremnické Bane
58272-WYT Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20m
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.01.2022
09:00
T-servis Teplička, s.r.o.
Procurio - 35/2021 Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Verejná súťaž
eZakazky 14.01.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Mlieko, mliečne výrobky a syry pre SOŠAaGs Pribeník na rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
13.01.2022
12:00
SOŠ Pribeník
58095-WYP Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100; stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.01.2022
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
58137-MSS Servis a údržba úradných meradiel celkovej hmotnosti a nápravových zaťažení nákladných motorových vozidiel typu TENZOVAHY
Verejná súťaž
UVO 13.01.2022
10:00
Slovenská správa ciest
Chladené mäso bravčové, hovädzie a teľacie, mäsové výrobky a vnútornosti pre SOŠAaGS Pribeník
Zákazka s nízkou hodnotou
12.01.2022
12:00
SOŠ Pribeník
Čerstvá zelenia, zemiaky a ovocie pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
12.01.2022
12:00
SOŠ Pribeník
57083-MSS Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení
Verejná súťaž
UVO 12.01.2022
10:00
Železnice Slovenskej republiky
57741-WYP Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 12.01.2022
10:00
Obec Nová Bystrica
58240-MST Súbor prístrojov pre vysokorýchlostnú PCR a k nemu prináležiaci spotrebný materiál pre projekt IPMVDCov
Verejná súťaž
UVO 12.01.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
57868-MST Laboratórny nábytok a vybavenie
Verejná súťaž
UVO 11.01.2022
13:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
58167-WYP REKONŠTRUKCIA PALUBOVKY ŠPORTOVEJ HALY V PRIEVIDZI - SO 01 HRACIA PLOCHA, PALUBOVKA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.01.2022
12:00
Mesto Prievidza
57186-MST Technické zabezpečenie kompostárne
Verejná súťaž
UVO 11.01.2022
10:00
Mesto Pezinok
Zobrazených: 26 - 50 / 938 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20