Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33782-MSP ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2
Verejná súťaž
UVO 30.08.2021
08:30
Železnice Slovenskej republiky
33575-MSS Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice
Verejná súťaž
UVO 30.08.2021
08:00
Mesto Košice
36172-MST Výrobné technológie pre spoločnosť PAVKAS s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 27.08.2021
15:00
PAVKAS s.r.o.
36258-WYP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.08.2021
10:00
Mesto Sládkovičovo
33781-MSS Služby skládkovania komunálneho a iného odpadu
Verejná súťaž
UVO 27.08.2021
09:00
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
36173-MSS Zabezpečenie podpory letovej prevádzky
Verejná súťaž
UVO 27.08.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
34284-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 27.08.2021
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce
36165-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MTV SOŠT V ČADCI
Verejná súťaž
UVO 26.08.2021
13:00
Žilinský samosprávny kraj
34625-MSS Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Zvolen 2022 – 2026
Verejná súťaž
UVO 26.08.2021
10:00
Mesto Zvolen
34630-MSS Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačných systémov ISZI a MIS NCZI
Verejná súťaž
UVO 26.08.2021
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií
36671-MST Originálny spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia
Verejná súťaž
UVO 26.08.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
36683-MST MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE
Verejná súťaž
UVO 26.08.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
34515-WYP Nitra, Alekšince B, C - zmena systému vykurovania - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
43/ME/2021 Základné potraviny pre Mesto Kolárovo
Verejná súťaž
eZakazky 26.08.2021
09:00
REFAM s.r.o.
35613-MSS Zabezpečenie stráženia vybraných železničných staníc
Verejná súťaž
UVO 25.08.2021
10:00
Železnice Slovenskej republiky
35652-MST Operatívny leasing osobných motorových vozidiel.
Verejná súťaž
UVO 25.08.2021
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
35654-MST Prístrojová technika pre urologické oddelenie – RTG prístroj s C ramenom
Verejná súťaž
UVO 25.08.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
33780-MST Podpora tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom netechnologických inovácií v spoločnosti studioLIFE, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 25.08.2021
09:00
studioLIFE, s.r.o.
34516-WYP Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica – rekonštrukcia ZTI
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2021
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
36675-MST CNC stroje a softvér v rámci projektu "Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica"
Verejná súťaž
UVO 25.08.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
32785-MSP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov a v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Verejná súťaž
eZakazky 25.08.2021
09:00
Prešovský samosprávny kraj
34292-MST ZARIADENIA PRE VYBAVENIE KUCHYNE
Verejná súťaž
UVO 24.08.2021
10:00
REAL ESTATE LC s.r.o.
35630-MSS Informačný systém Manažment výziev
Verejná súťaž
UVO 24.08.2021
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
35650-MST Kompletné krmivo pre služobných psov
Verejná súťaž
UVO 24.08.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
34645-MRS R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdtmee, Bdgtmee a WLABmee
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 24.08.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Zobrazených: 26 - 50 / 759 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20