Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116162 Dodanie nových, nepoužitých mini PC vrátane softvéru a ďalšieho príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
12:00
Revúca, Revúca, Banskobystrický, Slovenská republika
Agentúra správy majetku Bratislava - MS Sklené b. č. 21 - MS - oprava živičnej strechy a odkvapového systému (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 2.augusta 2021 o 10,00 hod. pred vstupom do vojenského objektu Muničný sklad Sklené)
Zákazka s nízkou hodnotou
06.08.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
33457-WYT Obstaranie komunálnej techniky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
11:00
Obec Bajtava
36200-WYT Zariadenia do výrobnej prevádzky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
11:00
MLAĎ - PLASTY, s.r.o.
Z202116511 Stolový počítač, vrátane dopravy na miesto dodania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
11:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
31061-MSP Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny – 2. etapa
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
31373-WYP Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Obecnom úrade v obci Čirč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
10:00
Obec Čirč
31388-WYP Komplexná obnova objektov Návštevná miestnosť a Vedúci zmeny Banská Bystrica - Kráľová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
32167-MSP Kysucká galéria v Oščadnici - stavebné úpravy budovy - fasáda a kanalizačná prípojka
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
10:00
Kysucká galéria v Oščadnici
Z202115905 Bagety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
10:00
Slovenská republika
Z202116600 Protilátky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
32164-MST Obstaranie technológie do remeselných dielní
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 06.08.2021
10:00
StyleFest s.r.o.
Z202116047 Elektrický konvektomat s nástrekovou alebo bojlerovou technológiou tvorby pary a podstavcom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
09:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Osvetlenie (Obhliadka je možná v termínoch od 27.7. 2021 do 30.7.2021 po písomnej dohode záujemcu/uchádzača s obstarávateľom)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 06.08.2021
09:00
MATADOR Industries, a.s., Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Hospodárska správa MO SR Bratislava - Interiérové vybavenie - špeciálny nábytok vyrábaný na mieru
Zákazka s nízkou hodnotou
06.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31220-MST Technológie pre FAB Co. s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
FAB Co. s.r.o.
31337-MST Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
31343-MSS Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
Mesto Nová Dubnica
32171-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
32872-WYP Prestavba historickej budovy materskej školy na obecné múzeum zamerané na Csontváryho
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
09:00
Obec Halič
34179-WYP Stavebné práce – MUNIČNÉ SKLADY, PEKNÁ CESTA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
09:00
Mestské lesy v Bratislave
34693-WYT Zavedenie komunitného kompostovania pri bytových domoch v meste Nová Dubnica – kompostovacie boxy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
09:00
Mesto Nová Dubnica
36205-WNS Sadovnícke a parkové úpravy - projektantské práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
09:00
METRO Bratislava, a.s.
Z202116106 Kuchynské vybavenie č.2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
09:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116501 Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 251 - 275 / 759 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20