Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31642-WNS 1. Etapa - Projektová dokumentácia na dobudovanie výťahu a výmenu strešnej konštrukcie Školiaceho strediska Národnej diaľničnej spoločnosti Liptovský Ján
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
32059-WNT Krmiváreň ZOO - nákup 3 ks mraziacich kontajnerov a 3 ks chladiacich boxov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
10:00
Zoologická záhrada
Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení č. 2
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30803-MSS Opravy, údržba a technické prehliadky vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
30874-MST Alternatívne náhradné diely na osobné a úžitkové automobily
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
30895-MUP DNS_Stavebné a elektromontážne práce na mestskej dráhe
Užšia súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
31076-MST Systém angiografický pre podávanie kontrastných látok
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
31084-MST Dodanie zemného plynu pre Mesto Trnava a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
Mesto Trnava
31097-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
31311-WYP Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické a ekologické centrum Gemera – pokračovanie v prerušených stavebných prácach a dokončenie stavby.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
09:00
Mesto Jelšava
31459-WYP Revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš – hr. kraja BSK/TTSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
09:00
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
31560-WNS Vypracovanie projektovej dokumentácie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti pre 3 obce Zbojskej Doliny
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
Prešovský samosprávny kraj
31869-WNS Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
Krajský súd v Nitre
31933-WNP Zateplenie fasády pavilónu B hlavnej budovy SPŠ stavebnej v Hurbanove.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
31944-WNP Gymnázium Štefánikova 219/4, Bytča - zelená extenzívna strecha objektu školy.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
Gymnázium
31991-WNP Odstránenie stavby „ Sklad PHM Ráztoky“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
32005-WNP Odstránenie stavby „ Horáreň pred Barborinou“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
32062-WYT Nákup záchranárskeho zdvíhacie vaku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
32052-WNP Gymnázium Jozefa Lettricha Martin, Modernizácia vykurovania
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
Gymnázium Jozefa Lettricha
Modernizácia ustajnenia a krmenia teliat formou digitalizácie
Prieskum trhu
10.10.2023
08:00
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK spol. s r.o., Dunajský Klátov 268, 930 21 Dunajský Klátov
Modernizácia stavieb HD Dunajský Klátov
Prieskum trhu
10.10.2023
08:00
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK spol. s r.o., Dunajský Klátov 268, 930 21 Dunajský Klátov
30671-WYP Prešov, Sokolovské kasárne - rekonštrukcia budovy č. 32, KJB – R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31646-WYP Energocentrum
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
08:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
32009-WYS Hodnotenie a vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a Technická podpora pri SEA procese
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
08:00
Národný jadrový fond
31871-WNT Dialyzačné pomôcky II
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
23:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Zobrazených: 251 - 275 / 1028 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20