Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023622 Multifunkčné atramentové tlačiarne A4 pre firemné prostredie so spotrebným materiálom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
13:11
POTRAVINY - Bravčové, hovädzie mäso a mäsové výrobky (množstvá, uvedené v kalkulácií ceny sú predpokladané množstvá na obdobie 12 mesiacov)
Prieskum trhu
06.02.2023
13:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
533-MST Prenájom vysokokapacitného sekvenátora na princípe novej generácie s dodávkou reagencií a súvisiacimi službami
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
13:00
Národný ústav detských chorôb
Podpora spolupráce FECUPRAL, spol. s.r.o. a SPŠ elektrotechnickej v Prešove pre účely zvýšenia odbornej praxe v oblasti elektromobilizácie Európskej únie
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 06.02.2023
12:30
FECUPRAL, spol. s.r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
Podhlavníky
Obchodná verejná súťaž
06.02.2023
12:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Z2023616 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
12:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Nákup určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva TV a SV - č. 23/2/3/7
Zákazka s nízkou hodnotou
06.02.2023
12:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
Pracovisko spracovania optických parametrov II.
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 06.02.2023
12:00
Revance, s.r.o., Čajakova 15, 811 05 Bratislava
POTRAVINY - Mlieko a mliečne výrobky (množstvá, uvedené v kalkulácií ceny sú predpokladané množstvá na obdobie 12 mesiacov)
Prieskum trhu
06.02.2023
12:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
540-MSS Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov pre Mesto Komárno
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
12:00
Mesto Komárno
Z2023592 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
12:00
Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Z2023380 Liek ATC skupiny č. J06BB16
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
11:10
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Postrekovač
Prieskum trhu
06.02.2023
11:00
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Náradie na predsejbové spracovanie pôdy
Prieskum trhu
06.02.2023
11:00
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Plošný mulčovač s vertikálnym uložením kladív
Prieskum trhu
06.02.2023
11:00
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Z2023532 Plynový chromatograf s plameňovo ionizačným detektorom (GC-FID)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:45
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2023578 Dodávka kvapalného hélia čistota 6.0 s prečerpaním do NMR systému a kvapalného dusíka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:45
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Koženky a molitany
Obchodná verejná súťaž
06.02.2023
10:33
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Z2023607 Mikroplatničkový spektrofotometer s inkubáciou a trepačkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023600 Dewarova nádoba transportná na prepravu kvapalného dusíka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:15
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2023569 Čistiace a hygienické prostriedky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:09
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Odborné prehliadky, skúšky a servis tlakových, plynových a elektrických zariadení v budove NCZI (uzatvorenie zmluvy s dodávateľom na vykonávanie pravidelných prehliadok, skúšok a servisu tlakových, plynových a elektrických zariadení v kotolni a regulačnej stanici plynu podľa Vyhl. SÚBP č. 25/84 Zb a Vyhl. 508/2009 Z. z., v priestoroch Národného centra zdravotníckych informácií na Lazaretskej ulici na 48 mesiacov. Podmienkou je vykonanie servisného zásahu do 24 hod. od telefonického resp. e-mailového nahlásenia porúch)
Zákazka s nízkou hodnotou
06.02.2023
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Zariadenie na výrobu špízov / Skewering machine
Prieskum trhu
06.02.2023
10:00
EU Poultry s.r.o., Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Vybudovanie cestnej infraštruktúry na ulici Široká v mestskej časti Bratislava Vajnory
Zákazka s nízkou hodnotou
06.02.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Platforma Google Maps 2 - mapa realizovaných projektov financovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020 (vytvorenie/doplnenie do aktuálnej mapy realizovaných projektov financovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020 v počte 60 projektov (objektov) s lokalizáciou v rámci celého Slovenska, ktorá umožní ich zobrazenie virtuálnej prehliadky cez Google vyhľadávanie a tiež zobrazenie základných informácií o projekte. Zabezpečenie produktu spoločnosti Google s označením Street View, ktorý umožní virtuálne zobrazenie interiéru, alebo exteriéru objektu (60 projektov) v rámci celej Slovenskej republiky, prostredníctvom fotografie, panoramatickej 360º fotografie a videa priamo vo vyhľadávači Google, na mapách Google, ktorá bude obsahovať základné informácie o projekte. Za každý projekt pribudne farebný bod v Google mape s možnosťou umiestnenia StreetView prehliadky)
Zákazka s nízkou hodnotou
vlada 06.02.2023
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Zobrazených: 251 - 275 / 481 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20