Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
57170-WYP Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2021
09:00
Mesto Sládkovičovo
57308-WYP I/68 - 041 Sabinov most
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2021
09:00
Slovenská správa ciest
57517-WYP Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Partizánka Bánovce nad Bebravou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2021
09:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
58163-WYS Vypracovanie znaleckého posudku NKP Rusovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2021
09:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
58270-WYS Zistenie vplyvu transportu biologického materiálu za pomoci bezpilotných lietajúcich prostriedkov na samotný biologický materiál
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2021
09:00
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
58271-WYS Zistenie vplyvu nadmernej mechanickej záťaže pri havarijných a núdzových situáciách na prepravovaný náklad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2021
09:00
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Z202122818 Ryža, strukoviny a olejniny, sója
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.12.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202124187 Spotrebný materiál na sekvenáciu vzoriek Covid 19, ver. 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.12.2021
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
57331-WYP Vodorovné a zvislé dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.12.2021
09:00
Mesto Žilina
73/ME/2021 „Dokovateľný notebook s príslušenstvom“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.12.2021
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
57187-MSS Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme pravidelnej mestskej autobusovej dopravy v meste Svit
Verejná súťaž
UVO 20.12.2021
08:30
Mesto Svit
Z202124206 Ochranné prostriedky proti vírusom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.12.2021
08:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Výmena interiérových dverí v internáte Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 20.12.2021
08:00
Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
Asanácia objektov, hospodárska budova a sklad Prekážka
Zákazka s nízkou hodnotou
20.12.2021
08:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice
58214-WNT Výmena interiérových dverí v internáte Spojenej školy, Kremnička 10,Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2021
08:00
Spojená škola
Z202124256 Dodávka zemného plynu na rok 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.12.2021
08:00
Čaňa, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
18.12.2021
15:30
SOŠ technická Michalovce
Rôzne potravinárske výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
18.12.2021
14:00
SOŠ technická Michalovce
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Zákazka s nízkou hodnotou
18.12.2021
14:00
SOŠ technická Michalovce
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
18.12.2021
14:00
SOŠ technická Michalovce
Inovácia produkčného procesu Pavol Kúdela - Mäsiarstvo
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.12.2021
18:00
Pavol Kúdela - Mäsiarstvo, Nadlice 210, 956 32 Nadlice
Z202124159 Lieky a liečivá 2021 - 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
16:40
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202124141 Multifunkčné zametacie vozidlo so zberom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
15:00
Košice - mestská časť Nad jazerom, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202123965 Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
14:39
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Nováky, Sklad Trebianka - Technický a Hospodársky priestor s Delaboračnou dolinou (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 03.12.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do Skladu Trebianka v Novákoch. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: z. Štefan MADAJ, tel.: 0960 346 468, e-mail: stefan.madaj@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.12.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 251 - 275 / 939 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20