Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20217515 Nákup dezinfekčných prostriedkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.04.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Agentúra správy majetku Bratislava - Topoľčany, Jaselské kasárne, budova č. 29 - budova správna (s. č. 4544) - oprava vonkajšej izolácie základov budovy a izolácie podlahy miestností v pivničných priestoroch
Zákazka s nízkou hodnotou
27.04.2021
11:15
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
16523-WYP Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
11:00
Mesto Sládkovičovo
Škola blízka životu – ZŠ Obrancov mieru 884_23, Detva – stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.04.2021
10:00
Mesto Detva
Robotizované a kolaboratívne zváracie pracovisko spoločnosti VALTEC, spol.s r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.04.2021
10:00
VALTEC, spol.s r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
Hospodárska správa Bratislava - Nákup motorového vysokozdvižného vozíka
Zákazka s nízkou hodnotou
27.04.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
16661-WYP Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Mesto Dubnica nad Váhom
16682-MST Vodomery
Verejná súťaž
UVO 27.04.2021
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
16695-MST Operačné inštrumentárium
Verejná súťaž
UVO 27.04.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
16729-MSP Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021
Verejná súťaž
UVO 27.04.2021
10:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
16971-WYP Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím aerotermálnej energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Obec Sačurov
16972-WYP Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v ZŠ v obci Sečovská Polianka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Obec Sečovská Polianka
16973-WYP Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v budove kultúrneho domu v obci Raslavice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Obec Raslavice
17171-WYP Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Mesto Brezno
17198-MRT DODÁVKA A INŠTALÁCIA ENERGOBLOKU S VYUŽITÍM OZ ul. Bzinská
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 27.04.2021
10:00
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s. r. o.
17386-WYP Parkovisko pri Základnej škole A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Mesto Trenčianske Teplice
17388-WYP Parkovisko pri BD Štvrť SNP 77 až 89 v Trenčianskych Tepliciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Mesto Trenčianske Teplice
17390-WYP Regenerácia centrálnej zóny, Štvrť SNP Trenčianske Teplice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Mesto Trenčianske Teplice
17687-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Sady nad Torysou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Obec Sady nad Torysou
Z20217499 Osobné motorové vozidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.04.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
16730-MSS Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (2021 – 2025)
Verejná súťaž
UVO 27.04.2021
09:00
Mesto Pezinok
16978-WYP Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
09:00
Mesto Krompachy
18751-WYS Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
09:00
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Z20217186 Obnova centrálnej IT infraštruktúry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.04.2021
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
AOS-300/24-23/2021 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 27.04.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zobrazených: 251 - 275 / 720 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20