Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41965-WNS Internetové služby, Telefónne služby a prenos údajov, Doména
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.10.2022
09:00
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
Z202210723 komponenty elektrických zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.10.2022
09:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
55/ME/2022 Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Lučenec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 12.10.2022
09:00
Mesto Lučenec
41404-WYP Oprava a údržba miestných komunikácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
23:59
Mesto Rožňava
Pluh
Prieskum trhu
11.10.2022
17:00
František Rybár – Rybárova farma, Brezová 3, 942 01 Šurany
Z202210733 Kalibračná zostava do 70 MPa s oddeľovačom kvapalín a príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
14:32
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Realizácia / Výsadba orechového sadu
Prieskum trhu
11.10.2022
14:00
Georgica, s.r.o., Hlavná Ul. 641/36, 986 01 Fiľakovo
Realizácia / Výsadba orechového sadu
Prieskum trhu
11.10.2022
14:00
KEMTAX s.r.o., Tajovského 1301/26, 986 01 Fiľakovo
Realizácia / Výsadba orechového sadu
Prieskum trhu
11.10.2022
14:00
AGIS SK, s.r.o., Hlavná 1400, 014 01 Bytča
38/2022 NN prípojky pre CT pracovisko a budovu magnetickej rezonancie v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.10.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Rekonštrukcia špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na OS SN (Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky – miestnosti v budove Okresného súdu Spišská Nová Ves, kde sa budú predmetné stavebné práce a rekonštrukcia miestnosti vykonávať. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky sa uskutoční dňa: 29. 09. 2022, v čase od 10:00 hod., na adrese: Okresný súd Spišská Nová Ves, Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves. Kontaktná osoba zabezpečujúca obhliadku: Mgr. Alena Šmotková, Tel./mob: 053//8876140, E-mail: alena.smotkova@justice.sk . Zraz záujemcov, ktorí prejavia záujem o účasť na obhliadke bude o 09:45 hod v deň obhliadky pred Okresným súdom Spišská Nová Ves, Stará cesta 3, Spišská Nová Ves, a uskutoční sa výhradne za účasti kontaktnej osoby zabezpečujúcej obhliadku (verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zmeny osoby, ktorá bude zabezpečovať obhliadku, ak by to bolo nevyhnutné). Po ukončení obhliadky verejný obstarávateľ vyhotoví zápisnicu z obhliadky s uvedením osôb, ktoré sa obhliadky zúčastnili, ktorá bude tvoriť súčasť dokumentácie z postupu verejného obstarávania. Účasť na obhliadke nie je povinná.)
Zákazka s nízkou hodnotou
11.10.2022
13:00
Okresný súd Spišská Nová Ves, Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves
41492-WNP Rekonštrukcia špeciálnych vypočúvacích a monitorovacích miestností č. 24 a č. 25 na Okresnom súde Spišská Nová Ves
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
13:00
Okresný súd Spišská Nová Ves
Z202211037 Originálne tonery do laserovej tlačiarne, atramentovej tlačiarne, kopírovacieho stroja a kompatibilné tonery do laserovej tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:44
Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
41999-WNP Inžinierske siete v Parku Pekníkova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
12:00
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
42005-WNP KANALIZÁCIA DOLNÁ KRUPÁ - "Podhájska" a "Na doline" - Dopracovanie kanalizačných prípojok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
12:00
Obec Dolná Krupá
42080-WNT Dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠJ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
12:00
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Z202210660 Zariadenia hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenia (Veľkokuchynské kotle elektrické a parné na prípravu stravy)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202210672 Nábytok - EKS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Dodávka fotovoltaickej elektrárne
Obchodná verejná súťaž
11.10.2022
11:00
Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá skrátená forma AQUATUR a.s., Jiráskova 168/16, 916 01 Stará Turá
40437-MSP Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK
Verejná súťaž
UVO 11.10.2022
11:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Z202210707 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
10:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Prístavba k existujúcemu objektu MŠ Borovce III.
Zákazka s nízkou hodnotou
UVO 11.10.2022
10:00
Obec Borovce
Jednoduché pozemkové úpravy v osídlení MRK v obci Bystrany
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 11.10.2022
10:00
Obec Bystrany
40565-MSS Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Žilinského samosprávneho kraja
Verejná súťaž
UVO 11.10.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
40648-MSS „Transformácia 400/110 kV ESt Ladce“ - inžinierska a projektová činnosť
Verejná súťaž
UVO 11.10.2022
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Zobrazených: 251 - 275 / 1093 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20