Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310616 Oprava a servis vysokotlakových zariadení, vrátane, dodávky a montáže náhradných dielov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.10.2023
11:23
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Kúpa autobusu_VO2
Verejná súťaž
13.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kúpa autobusu_VO3
Verejná súťaž
13.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
NA-OVS-167-23 Meranie a vyhodnotenie veterného potenciálu pre veterný park Galanta
Obchodná verejná súťaž
spp 13.10.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
NA-OVS-167-23 Measurement and Evaluation of Wind Potential for the Galanta Wind Park
Obchodná verejná súťaž
spp 13.10.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Nákup IKT pre potreby univerzity - Výzva č. 31
Dynamický nákupný systém
13.10.2023
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín
31233-MST Nákup elektrickej energie a zemného plynu pre mesto Jelšava
Verejná súťaž
UVO 13.10.2023
10:00
Mesto Jelšava
31247-MST Kúpa autobusu_VO3
Verejná súťaž
UVO 13.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31248-MST Kúpa autobusu_VO2
Verejná súťaž
UVO 13.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31275-MST Dodávka elektriny
Verejná súťaž
UVO 13.10.2023
10:00
Službyt Nitra, s.r.o.
31232-MSS Komplexné nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta Hnúšťa
Verejná súťaž
UVO 13.10.2023
10:00
Mesto Hnúšťa
31307-WYP Rekonštrukcia a výstavba športovísk - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2023
10:00
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
32050-WNP Prešov, Pionierska 33 - rekonštrukcia spevnených plôch a oplotenia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Modernizácia dopravných ciest a ASR
Prieskum trhu
13.10.2023
09:00
SLADOVŇA, a.s. Michalovce, Močarianska 14, 071 01 Michalovce
Intenzifikácia výroby sladu pri využití odpadového tepla kogeneračnej jednotky
Prieskum trhu
13.10.2023
09:00
SLADOVŇA, a.s. Michalovce, Močarianska 14, 071 01 Michalovce
31460-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v Obci Semerovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2023
09:00
Obec Semerovo
31570-WYP Rozšírenie existujúceho centrálneho rozvodu medicinálneho kyslíka na oddeleniach Neurológie, Interné 2C, 4A, 4C
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31951-WYP Projekt športovísk Mesta Šaštín - Stráže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2023
09:00
Mesto Šaštín - Stráže
Z202310593 Centrály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.10.2023
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
31655-WYP Rekonštrukcia komunikácie Martina Benku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2023
08:00
Mesto Malacky
Meranie a vyhodnotenie veterného potenciálu pre veterný park Galanta / Measurement and Evaluation of Wind Potential for the Galanta Wind Park
Obchodná verejná súťaž
13.10.2023
00:00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava - mestská časť Ružinov
Rozšírenie skladovej kapacity voľného octu
Prieskum trhu
12.10.2023
23:59
Slovenské liehovary a likérky, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
Z202310635 Zariadenie na chladenie, mrazenie a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.10.2023
13:20
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
32308-WNP Rekonštrukcia spevnených plôch v obci Dolný Hričov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.10.2023
12:00
Obec Dolný Hričov
Výmena hutnomera v hale A - dodávka na kľúč (Obhliadka miesta realizácie diela JE povinná. Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi je stanovený na 28.09.2023 so zrazom navrhovateľov na vrátnici CA Plavecký Štvrtok o 9:30 hod. Poznámka: V prípade, že termín bude nevyhovujúci je možné dohovoriť aj termín obhliadky individuálne. Kontaktná osoba: Zuzana Hulínová, e-mail: zuzana.hulinova@nafta.sk, mobil: +421 905 899 961. Predkladateľ je povinný ohlásiť svoj záujem o obhliadku minimálne 2 dni vopred kontaktnej osobe za účelom vybavenia vstupu do areálu CA Plavecký Štvrtok)
Výzva na predkladanie ponúk
12.10.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Zobrazených: 226 - 250 / 1115 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20