Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
28490-WYP Výstavba MK v obci Rohožník Rekonštrukcia MK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.06.2021
10:00
Obec Rohožník
28633-WYT Varňa medoviny s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 24.06.2021
10:00
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
27820-MSS SERVIS SKENOVACÍCH ZARIADENÍ V DIGITALIZAČNOM CENTRE VO VRÚTKACH
Verejná súťaž
UVO 24.06.2021
09:00
Slovenská národná knižnica
28361-MST Nákup autobusov pre prímestskú dopravu v regióne Trnava – 8,5 m
Verejná súťaž
UVO 24.06.2021
09:00
ARRIVA Trnava, a.s.
28571-WYP I/77-012 Podolínec most
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.06.2021
09:00
Slovenská správa ciest
28794-WYP Ohradzany – úprava potoka Ondavka II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.06.2021
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28795-WYP Výstavba Materskej školy v obci Vrbnica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.06.2021
09:00
Obec Vrbnica
28888-WYT Obstaranie technológie pre Odbor 34 a Odbor 26
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.06.2021
09:00
Stredná odborná škola technická
29094-WNT Zabezpečenie dodávky potravín pre školský internát
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.06.2021
09:00
Školský internát
28524-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní - SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra - budova na ul. Levická cesta v Nitre - 2. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.06.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia kotolne (3. VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.06.2021
23:59
BIOMIN, a.s., Potočná 1/1, 919 43 Cífer
Výzva na prieskum trhu – Nájom priestorov v meste Žilina
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 23.06.2021
15:00
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava
Agentúra správy majetku Bratislava - Trebišov, Kasárne kpt. Nálepku, budova č. 10 - oprava spoločných spŕch
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Detektor kovov
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Exteriérová vertikálna vegetačná stena pri Dome kultúry 2 (11.06.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
13:00
Mesto Liptovský Mikuláš
Zimný štadión Zvolen - Úprava zariadení pre rozvod tepla na sekundárnej časti výmenníkovej stanice (VS)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 23.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ A. Karpova, Černyševského ul. 8, Bratislava-Petržalka
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Petržalka
29222-WNP Multifunkčná športová plocha s prekrytím Hanušovce nad Topľou - 1.etapa.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.06.2021
12:00
Mesto Hanušovce nad Topľou
28504-WYP Zariadenie sociálnych služieb - Píla
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.06.2021
11:00
Obec Píla
Mobiliár - Základnej umeleckej škoily Jána Melkoviča
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
10:00
Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa
Rekonštrukcia kotolne energobloku ĽN a výmena rozvodov
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
10:00
Verejnoprospešné služby, s.r.o. ,, r.s.p“, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Oprava strechy na AB LS Jasov
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
10:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Košice, Moyzesová 18, 042 39 Košice
27823-MST Modernizácia učební v ZŠ Zvolen
Verejná súťaž
UVO 23.06.2021
10:00
Mesto Zvolen
27838-MST Špecialne forenzné komparátory II
Verejná súťaž
UVO 23.06.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27840-MST NÁSTENNÝ PLAZMOVÝ DAZINFEKTOR VZDUCHU
Verejná súťaž
UVO 23.06.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Zobrazených: 226 - 250 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20