Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
AOS-300/24-7/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy Internátu A1
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.03.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Metodicko-inštruktážne workshopy pre inkluzívne tímy - služby spojené so vzdelávaním
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov v rámci KR PZ a a OR PZ v Trenčíne a im podriadených útvarov
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
VÝROBNÁ TECHNOLÓGIA NA VÝROBU PRAŽENEJ KÁVY A JEJ APLIKÁCIU DO RÔZNYCH TYPOV JEDNORÁZOVÝCH SPOTREBITEĽSKÝCH OBALOV
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.03.2021
14:00
LANDIS SK, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov
Agentúra správy majetku Bratislava - MS Kubrá, b. č. 38 v TP - oprava poškodených konštrukcií v zmysle statického posudku
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, Kasárne SNP, b.č. 99, 60 - prestavba ovládania el. most. žeriavov Uherský Brod 32t, Vihorlat Snina na diaľkové ovládanie
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Obstaranie učebných pomôcok – 3D merací stroj, drsnomer
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.03.2021
14:00
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov
14563-WYT Digitálny mobilný RTG prístroj
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
14:00
Detská fakultná nemocnica Košice
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.03.2021
13:00
Mesto Žilina
Z20213792 Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.03.2021
12:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20214181 Pesticídy, štandardy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.03.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Rekonštrukcia stavebných objektov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.03.2021
10:00
TREVA s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce
Monitoring médií
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.03.2021
10:00
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava
Odvysielanie komunikátov - informačných a propagačných rozhlasových spotov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.03.2021
10:00
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava
Servisné činnosti na rok 2021-2023 v zmysle Zákona o metrológii 157/2018 a vyhlášky ÚNMS SR 161/2019
Obchodno-verejná súťaž
15.03.2021
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
7624-MST Inovácia výrobného procesu obrábania kovov v spoločnosti Strojmacher, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Strojmacher s.r.o.
9372-MST Obstaranie kuchynských technológií a zariadení pre Salaš u Franka
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Norbert Frank - EUROINF TATRY-Salaš u Franka
13195-MST Infúzna technika
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13567-MSS Pranie nemocničnej bielizne
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Nemocnica Poprad a. s.
Z20213903 Cefazolín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.03.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
12328 - WYP Rekonštrukcia budovy národnej kultúrnej pamiatky za účelom vytvorenia detských jaslí Lienka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 15.03.2021
10:00
ETRO
12722-WYP Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
13196-MST Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13452-WYS Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Slovak Business Agency
13559-MST Antiinfektíva
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zobrazených: 226 - 250 / 610 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20