Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
48000-MST IoT smart riešenia v prevádzke mesta Banská Bystrica - časť IoT Smart Manažment mesta
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 13.12.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
Sliač 01/2022 Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - Sliač
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 13.12.2022
10:00
Mesto Sliač
16/2022 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky pre CSS Horelica, Čadca
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.12.2022
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
Z202215013 Potreby na infúzie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2022
09:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Lieky pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/2703/2022 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká
Verejná súťaž
13.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Projektová dokumentácia pre stavbu: Rekonštrukcia odd. psychiatrie – 3 ošetrovacie jednotky
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
47480-MSS Služby technickej podpory informačného systému TSI Interoperability Framework (IS TIF)
Verejná súťaž
UVO 13.12.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
47882-MST "Lieky pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystica č. RVO/2703/2022 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká"
Verejná súťaž
UVO 13.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
49082-WNP EUROVELO 11 v regióne ZOHT, k.ú. Červenica pri Sabinove
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2022
09:00
Obec Červenica pri Sabinove
49242-WNT Hasičské vozidlo - letiskové prevedenie.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2022
09:00
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
Z202214985 Didaktické pomôcky - pomáhajúce profesie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214987 Kancelárske potreby MŠ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
78/ME/2022 „Dodávka elektrickej energie pre mesto Kolárovo“
eZakazky 13.12.2022
09:00
Mesto Kolárovo
49013-WNS Zabezpečenie komplexných poistných služieb pre mesto Vráble
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2022
08:30
Mesto Vráble
47154-WYS Trenčín, VePS – rekonštrukcia budovy - PD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.12.2022
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ťahaný rotorový mulčovač
Prieskum trhu
12.12.2022
16:00
ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo, Farská 77/25, 027 44 Tvrdošín
49161-WNT Autorádiograf
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2022
16:00
Slovenský metrologický ústav
Z202214977 Osobný automobil kategórie M1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2022
14:30
Dolný Kubín, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
47493-MST Varovný a vyrozumievací systém pre bezpečný život v obci Zákamenné
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
13:00
Obec Zákamenné
47494-MST Varovný a vyrozumievací systém obce Oravské Veselé
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
13:00
Obec Oravské Veselé
47507-MSS POSKYTOVANIE SERVISNEJ PODPORY PRE ZÁLOHOVANIE KIS POMOCOU SW IBM SPECTRUM PROTECT
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
47851-MRT HW a SW prostriedky privátneho cloudu
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 12.12.2022
12:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
49243-WNT Zariadenie/vybavenie IKT učebne
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2022
12:00
Základná škola - Nábrežie mládeže 5, Nitra
Z202214856 Datalogger (463_22)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214885 Autokompresorová chladnička (515_22)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 226 - 250 / 898 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20