Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42639-WYP Rekonštrukcia rímsy MO 519-009 v k.ú. Slovenské Pravno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.09.2021
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Z202118338 PCR technológia pre NGS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202118551 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
42151-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Verejná súťaž
eZakazky 28.09.2021
09:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Z202118765 Zariadenie pre manipuláciu s materiálom.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
08:30
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Bošáca
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
08:00
Obec Bošáca
41278-MSP Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce
Verejná súťaž
UVO 28.09.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
42419-WYP Opravy hydroizolácií a tepelných izolácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.09.2021
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Z202118550 Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty objednávateľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
08:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Žabokreky, spevnené plochy - chodník, na parcele EKN1012-5
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.09.2021
23:59
Obec Žabokreky
Z202118542 Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
15:04
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavby: Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste - BROWNFIELD Fiľakovo
Prieskum trhu
27.09.2021
15:00
Mesto Fiľakovo
Gastronomické vybavenie úpravovne jedla Materskej školy
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 27.09.2021
15:00
Obec Bačkovík
Z202118512 Učebná pomôcka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
15:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202118490 Rolba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
14:52
Dolný Kubín, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
Z202118545 Jednorázové odsávacie hadicové sety k arthropumpe
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
14:50
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Dodanie a inštalácia materiálu do ekoučebne v rámci projektu s názvom CLIMECO GAB
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
14:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 90301 Senec
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, K 4čsb. MS Sklené- odstránenie nedostatkov po OP a OS na elektroinštaláciách (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 20.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu Muničného skladu v Sklenom. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Jozef JELLUŠ, tel.: 0960/416 210, 0903 820 164, e-mail: jozef.jellus@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Bratislava, Budova na Špitálskej 22, Duklianske a Kutuzovove kasárne, VÚ1570 Vajnory, VÚ3030 Mierovo, VÚ4405 Viničné - oprava požiarneho vodovodu
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
43101-WYS On line PPC kampane a súvisiace reklamné služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 27.09.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Z202118527 Chirurgické šitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
13:50
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Liptovská Teplá OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu (obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa 14.09.2021 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy pri vstupe do objektu)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Sliač, Letecké kasárne, budova č. 68 sklady a dielne súp. č. 1719 - oprava strešnej krytiny (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 21.09.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Ing. Vladimír BENDÍK, telefón 0960/452 471, e-mail: vladimir.bendik@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
42608-WNP Liptovská Teplá OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.09.2021
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202118244 Nové motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
13:00
Kamenná Poruba, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 226 - 250 / 929 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20