Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Výmena okien v objekte HOSPIC ĽUBIETOVÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.09.2021
23:59
SENIOR DOBRÁ NIVA n.o., Ul. Slobody 364/122, 962 61 Dobrá Niva
Z202118566 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
16:00
Chminianske Jakubovany, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
42640-WYP Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života“ - Časť č. 1 „Vlastný objekt a stavebno technická úprava areálu (2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.09.2021
15:00
A m a n t e, n. o.
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, MS Sklené - odstránenie nedostatkov po OP a OS bleskozvodov (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 21.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu Muničného skladu v Sklenom. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Jozef JELLUŠ, tel.: 0960/416 210, 0903 820 164 e-mail: jozef.jellus@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202118448 Logický celok č. 2 - Ohrevný nerezový vozík na ohrev nerezových podtanierov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
14:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Nováky, Sklad Trebianka - oprava dilatácie a klampiarskych prvkov na muničných skladoch (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 22.09.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne, najneskôr však do 20.09.2021 (v prípade emailovej komunikácie treba zaslať kontaktné údaje: meno, priezvisko osoby, typ a EČV vozidla) s kontaktnou osobou: - Štefan MADAJ, telefón 0960/346 468, e-mail: stefan.madaj@mil.sk.)
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zmeny a doplnky č.11 Územného plánu – Humenné
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2021
13:00
Mesto Humenné
Z202118491 Zaobstaranie výpočtovej techniky s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
13:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118579 Chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
12:10
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Procurio-32/2021 Stavebné práce - Výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov pre MRK v obci Lastomír
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 28.09.2021
12:00
Obec Lastomír
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Trebišov, kasárne kpt. Nálepku, b. č. 8 - oprava okien formou výmeny (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 22.septembra o 9,00 hod. pred vstupom do kasární kpt. Nálepku, ulica kpt. Nálepku č. 1, Trebišov. Kontaktná osoba pre obhliadku: Monika STANKOVÁ, tel.: 0960/550 204, e-mail: monika.stankova@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202118573 Laboratórne skrinky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
11:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Dodávka a montáž okien
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Z202118581 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
11:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
42589-WYP Rekonštrukcia Športovej haly v Detve
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.09.2021
10:00
Mesto Detva
42621-WYP Zmena vykurovania objektu ZŠ s MŠ Malý Lipník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.09.2021
10:00
Obec Malý Lipník
Z202118445 Logický celok č. 1: Transportný tabletový vozík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
10:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202118489 Obnova hardvéru pre riadiaci systém a výpočtovej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
41129-MSS Komplexné upratovacie služby na FEI STU
Verejná súťaž
eZakazky 28.09.2021
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
42137-MST Cement puzolánový
Verejná súťaž
UVO 28.09.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
42271-MST Dodávka elektrickej energie na obdobie 11/2021- 10/2023.
Verejná súťaž
UVO 28.09.2021
09:00
Mesto Vrútky
42272-MST Mobilný RTG prístroj a infúzna technika (CoV)
Verejná súťaž
UVO 28.09.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
42292-MST Rádiologické a základné medicínske zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 28.09.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Zobrazených: 201 - 225 / 929 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20