Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Modernizácia učební pre ZŠ Komjatice – DIDAKTICKÉ POMÔCKY.02
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
16:00
Obec Komjatice
Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, KaMC - oprava potrubia vzduchotechnickej jednotky a napustenie systému nemrznúcou zmesou
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Petrovce n Laborcom ako prostriedok sociálno-ekonomickej integrácii MRK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
14:00
Obec Petrovce nad Laborcom
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Hraň
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
14:00
Obec Hraň
14149-WYP Terňa - Vodovod, rozšírenie vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
14:00
Obec Terňa
13569-MST Nové záchranné hasičské vozidlo - letiskový hasičský špeciál
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
13:00
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
PD stavby Kanalizácia Petrovce n/L – výtlačné potrubie a ČS
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
12:00
Obec Petrovce nad Laborcom
Likvidácia dažďových vôd v intraviláne mesta Sládkovičovo
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
11:00
Mesto Sládkovičovo
14853-WNS Poskytovanie strážnej služby pre objekty SVP, š. p, Podnikové riaditeľstvo Banská Štiavnica II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
11:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Zlepšenie technickej vybavenosti v obci Vyšný Žipov s prítomnosťou MRK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
10:00
Obec Vyšný Žipov
Zateplenie telocvične ZŠ Mlynská, Senec a úprava priestorov na rozcvičovňu
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
10:00
Mesto Senec
Oprava zásobného sila na nebezpečný odpad
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
9374-MST Dodávka gastrotechnológie
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
10:00
Finerg International, s.r.o.
13224-MST Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
14037-WYP Výstavba Materskej školy v obci Roztoky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
10:00
Obec Roztoky
14039-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Sady nad Torysou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
10:00
Obec Sady nad Torysou
14665-WYT Rozkladací stan pre hygienickú kontrolnú stanicu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
10:00
Zdravé regióny
AOS-300/24-8/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy Internátu A2
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.03.2021
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12685-MSS Poskytnutie typizovaných SLA (Service Level Agreement) služieb prevádzky a údržby aplikačných modulov KIS SNAS a súborového úložiska
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
09:00
Slovenská národná akreditačná služba
13225-MST Umelá pľúcna ventilácia
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13558-MUT Pneumatiky
Užšia súťaž
UVO 16.03.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
13662-WYP „Renovácia priestorov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
13878-WYP Kanalizácia obce Ruskov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
09:00
Obec Ruskov
13952-WYP „Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
09:00
Mesto Levoča
011902/2021 Rekonštrukcia sociálnych zriadení na MŠ Suvorovova
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.03.2021
09:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 201 - 225 / 610 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20