Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Výstavba nového chodníka v meste Bytča, ul. Fraňa Kráľa, dlažba
Prieskum trhu pre určenie PHZ
25.06.2021
15:00
Mesto Bytča
29195-WYT Dezinfekčné a čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.06.2021
15:00
Fakultná nemocnica Nitra
Vodozádržné opatrenia v obci Pavlovce nad Uhom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.06.2021
12:00
Obec Pavlovce nad Uhom
Riešenie statickej dopravy ulica Zombova
Zákazka s nízkou hodnotou
25.06.2021
12:00
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, 040 23 Košice
Komplexná výmena ležatých rozvodov SV, TV s cirkuláciou na 1. PP na FCHPT STU v novej budove (Obhliadku je potrebné vykonať v termíne: od 11.6.2021 do 17.6.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.06.2021
11:00
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
27830-MST "WOODTECH - UMELECKÉ STOLÁTSTVO" - technické vybavenie
Verejná súťaž
UVO 25.06.2021
11:00
Karol Jurkas WOODTECH
28748-WYP Realizácia vodozádržných opatrení v meste Bánovce nad Bebravou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.06.2021
11:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
Škola blízka životu – ZŠ Obrancov mieru 884-23, Detva – stavebné práce - opakované
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.06.2021
10:00
Mesto Detva
27772-MST Audiovizuálna technika a príslušenstvo
Verejná súťaž
UVO 25.06.2021
10:00
PRO GLOBAL, s.r.o.
28707-WYP Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.06.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
28792-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.06.2021
10:00
Obec Veľké Blahovo
Z202112358 Nákup 2 ks servisných vozidiel pre potreby SÚATaTV
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.06.2021
09:13
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
28365-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 25.06.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
28351-MSS Dodávka a výmena elektrických ochrán rozvodne R110kV a transformátorov 110/6,3kV
Verejná súťaž
UVO 25.06.2021
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
28563-WYP Kanalizácia Lipovce - Šindliar
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.06.2021
08:00
Obec Šindliar
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, Budova na Námestí legionárov - oprava vonkajšej fasády (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 21.06.2021. Zraz účastníkov bude o 10,00 hod. pred Veliteľskou budovou, Námestie legionárov 4, 080 01 Prešov. Kontaktná osoba: Ing. Daniel MARCIŇÁK)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, Letecké kasárne, západná časť - oprava vonkajšieho osvetlenia (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 18.06.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu Leteckých kasárni, ul. Československej armády, 962 31 Sliač. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Jozef JUREČKA)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Implementácia ekonomicko-informačného systému Helios Green/Nephrite
Prieskum trhu
24.06.2021
12:00
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
27847-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 – Zobrazovacie zariadenia
Verejná súťaž
UVO 24.06.2021
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne, budova č.003 - oprava strešnej šindľovej krytiny budova č. 003 (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 18.júna 2021 o 9,00 hod. pred vstupom do Duklianskych kasární, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Kontaktná osoba pre obhliadku: PAVLÍKOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oprava vchodu č. 2 (stanovisko č. 5) objektu č. 14
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
11:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 040 15 Košice-Šaca
Z202112284 Obrábacie stroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.06.2021
11:00
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Inovatívna uhlová linka na výrobu parkiet
Verejná súťaž
24.06.2021
10:00
BK PARKET, s.r.o., Športová 23, 971 01 Prievidza
28341-MST Inovatívna uhlová linka na výrobu parkiet
Verejná súťaž
UVO 24.06.2021
10:00
BK PARKET, s. r. o.
28444-WYP Obnova a nadstavba - MŠ Bratislava - Jarovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.06.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Jarovce
Zobrazených: 201 - 225 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20