Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214876 Združená dodávka plynu 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2022
09:00
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
47744-MST Diagnostiká pre biochemické analyzátory a výpožička analyzátorov
Verejná súťaž
UVO 14.12.2022
13:00
Národný ústav detských chorôb
47990-MST Silnoprúdové káble s PVC izoláciou do 1 kV
Verejná súťaž
UVO 14.12.2022
13:00
Východoslovenská distribučná, a. s.
Z202214581 Vozidlo s kĺbovo - teleskopickou pracovnou plošinou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2022
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Pracovisko záznamu a spracovania dát o časopriestorovom správaní objektov II.
Prieskum trhu
14.12.2022
12:00
BIGMOON, s.r.o., Ružinovská 18186/44, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
49151-WNT Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.12.2022
12:00
Okresný súd Galanta
Z202214781 Upratovanie dopravných prostriedkov - električky a autobusy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2022
12:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Výzva k súťaži č. 062/2022_II „Stĺpový žeriav pre vtoky MVE Mošon I a stĺpový žeriav pre vtoky MVE Mošon II“ (Vyhlasovateľ dôrazne odporúča vykonať obhliadku miesta predmetu súťaže, aby si uchádzači sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a poskytnutie služby. Záujemcom bude umožnená obhliadka miesta poskytovania služby na MVE Mošon I a MVE Mošon II dňa 28.11.2022 o 10:00 hod., dňa 29.11.2022 10:00 hod., dňa 30.11.2022 10:00 hod., dňa 1.12.2022 10:00 hod. a dňa 2.12.2022 o 10:00 hod. Účasť na obhliadke a rezerváciu konkrétneho času si záujemca dohodne s kontaktnou osobou: Ing. Arnold Gaál, e-mail: arnold.gaal@vvb.sk, tel. č.: +421 918 422 360)
Prieskum trhu
14.12.2022
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
48287-WYP Rekonštrukcia priestorov pre inštaláciu zdravotníckeho zariadenia Litotriptoru
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2022
10:00
Fakultná nemocnica Trnava
Z202214850 Toner
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
1288/2022/FIN Dodávka zemného plynu na rok 2023 v meste Poltár
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 14.12.2022
10:00
Mesto Poltár
TO/2022/11 Tlakový injektor MRI
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.12.2022
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.12.2022
10:00
Mesto Žilina
18/2022 Mliečne výrobky pre CSS Horelica, Čadca
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.12.2022
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
Ťažba dreva na rok 2023
Verejná súťaž
14.12.2022
09:00
Technická univerzita vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen
Spracovanie PD pre stavebné povolenie „Vodná nádrž v lokalite Železnička“
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava
Spracovanie PD pre stavebné povolenie „Vodná nádrž v lokalite Bučina“
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava
47878-MST Mikroskopy: Zostava s trinokulárnym stereoskopickým mikroskopom s príslušenstvom. Digitálny mikroskop s laserovým skenovaním povrchu s príslušenstvom.
Verejná súťaž
UVO 14.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
48006-MSS Ťažba dreva na rok 2023.
Verejná súťaž
UVO 14.12.2022
09:00
Technická univerzita vo Zvolene
48480-WYP Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2022
09:00
Obec Ivanka pri Nitre
48559-WYS Upratovanie objektu administratívnej budovy miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2022
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
48998-WYT Defibrilátory vyššej a strednej triedy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2022
09:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
49156-WNP Obnova Kultúrneho domu v Uhorskej Vsi spôsobom tepelnej ochrany
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.12.2022
09:00
Obec Uhorská Ves
49245-WNT Kancelársky papier
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.12.2022
09:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Z202214949 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2022
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 176 - 200 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20