Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310429 Svietidlá, osvetľovacie zariadenia, svetelné zdroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.10.2023
10:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
31610-MSP Zosilnenie povrchu cesty III/2083 v k.ú. Žilinská Lehota spojené s odvodnením cesty
Verejná súťaž
UVO 17.10.2023
09:00
Žilinský samosprávny kraj
31611-MSP Zníženie energetickej náročnosti budov SOŠ OaS, Komárno - IV.etapa (pavilón „A“ severná fasáda)
Verejná súťaž
UVO 17.10.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
31550-WYP Zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej budovy v obci Kalinovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.10.2023
09:00
Obec Kalinovo
31930-WYP Kaštieľ vo Vinnom - komplexná obnova kultúrnej pamiatky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.10.2023
09:00
Obec Vinné
32033-WYP Rekonštrukcia komunikácií v meste Dunajská Streda
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.10.2023
09:00
Mesto Dunajská Streda
31257-MSS „Prístavba a stavebné úpravy Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch“ – projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 17.10.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
31551-WYP Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia budovy č. 19 - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.10.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31687-MSS Novostavba VÚSCH III. Etapa - Projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 17.10.2023
08:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
32031-WYP Rekonštrukcia stavby a dodávky technológií kyslíkových staníc
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
15:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
32220-WNS Dodanie a výsadba stromov v MČ Bratislava-Dúbravka
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.10.2023
15:00
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
31332-MST SŠ BB - Náradie a zariadenia II
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
14:00
Spojená škola
31330-MST Dodávanie alkoholických nápojov
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
13:00
Slovenské národné divadlo
32013-WYP Miestne komunikácie a inžinierske siete IBV Pod Jasenie STANKOVANY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
13:00
Obec Stankovany
Letenky Paríž 2024 a Gangwon 2024 (zabezpečenie jednosmernej alebo spiatočnej leteckej prepravy osôb určených Vyhlasovateľom z Bratislavy, Viedne alebo Budapešti do požadovaných destinácií)
Obchodná verejná súťaž
16.10.2023
12:00
Slovenský olympijský a športový výbor, Junácka 6, 831 04 Bratislava
Zdvojenie odkaľovacích armatúr na vstupných separátoroch na CS Plavecký Štvrtok
Výzva na predkladanie ponúk
16.10.2023
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
31929-WYP Rekonštrukcia striech na pavilónoch UNLP Košice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
12:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
32271-WNP Materská škola Kečkovce
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.10.2023
12:00
Obec Kečkovce
Automobil hasičskej záchrannej služby kategórie 1B (dodanie maximálne 80 ks automobilov hasičskej záchrannej služby kategórie 1B spolu s opčným dodaním max. 16 ks voliteľného príslušenstva - rezacieho zariadenia)
Verejná súťaž
16.10.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Softvér pre testovacie prostredie v projekte „PKI CSCA VISA SEALS“
Verejná súťaž
16.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31245-MST Softvér pre testovacie prostredie v projekte „PKI CSCA VISA SEALS“
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31249-MSS Vypracovanie realizačných projektových dokumentácií pre vybrané úseky vodných tokov Morava, Tisa a Dunaj a súvisiace práce
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31331-MST Dodávanie pekárskych, lahôdkarských a cukrárskych výrobkov
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
10:00
Slovenské národné divadlo
31552-WYP Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
10:00
Obec Sečianky
31888-WYP Oprava asfaltového povrchu križovatiek v meste Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
10:00
Mesto Nitra
Zobrazených: 176 - 200 / 1115 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20