Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42642-MST Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zvolen v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Gastroskopické vybavenie
Verejná súťaž
UVO 07.12.2020
09:00
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
42643-MST Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Sterilizácia, Mobilný RTG prístroj a Celotelový USG
Verejná súťaž
UVO 07.12.2020
09:00
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.
42644-MST Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zvolen v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - RTG prístroj
Verejná súťaž
UVO 07.12.2020
09:00
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
42737-MSS Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina
Verejná súťaž
UVO 07.12.2020
09:00
Mesto Žilina
42832-MST Dodavka zemneho plynu
Verejná súťaž
UVO 07.12.2020
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
42834-MSP Stavebné úpravy Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01 Martin - výťah. (02)
Verejná súťaž
UVO 07.12.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
43155-WYT Vybavenie pre modernizáciu odborných učební
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2020
09:00
Mesto Leopoldov
68/ME/2020 NsM-41-8/2020 „Nemocničné elektrické lôžka s príslušenstvom“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 07.12.2020
09:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
43072-WYP Podunajská cyklodopravná trasa úsek v k.ú, Veľký Biel
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2020
07:00
Obec Veľký Biel
40674-MST Linka na spracovanie ovocia a zeleniny
Verejná súťaž
UVO 04.12.2020
15:00
MIHOPOL, s.r.o.
Systém na automatické rozpoznávanie EČV vozidiel, kontrolu platnosti parkovania, spracovanie zberaných dát, vytváranie a evidenciu hlásení nepovolených parkovaní
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
12:00
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávka základných potravín 24112020
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
12:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Z202024873 Liek ATC skupiny č. J06BB16
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.12.2020
11:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Potraviny: cestoviny
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
11:00
SOŠ technická Michalovce
Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, Kasárne letecké, b. č. 53 - oprava elektroventilu hlavného uzáveru pary
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
11:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Automatická jednobodová lepička
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 04.12.2020
10:00
Karton.sk, s. r. o., Severná ulica I. 2529/37, 971 01 Prievidza
Potraviny: mäso, mäsové výrobky a mrazené ryby
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
10:00
SOŠ technická Michalovce
Dodávky elektroinštalačného materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
41190-MST Projekt inovácie výrobného procesu značky Dajana Rodriguez
Verejná súťaž
UVO 04.12.2020
10:00
DR s. r. o.
41877-MST Eskortné autobusy
Verejná súťaž
UVO 04.12.2020
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
42203-MST Technické zabezpečenie špecializovaných výsluchových miestností pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov kamerovým zabezpečovacím systémom_2
Verejná súťaž
UVO 04.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
42204-MST Inovácia výrobného procesu spoločnosti NOVING s. r. o.
Verejná súťaž
UVO 04.12.2020
10:00
NOVING s. r. o.
43070-WYP Priemyslená zóna Kechnec - rozšírenie komunikácie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.12.2020
10:00
Obec Kechnec
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Rôzne potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Zobrazených: 176 - 200 / 846 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20