Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42341-WYP Dopravné prepojenie ulice Starosaská s okružnou križovatkou pri OC Neo zóna
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
08:00
Mesto Spišská Nová Ves
42867-WYP Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
08:00
Obec Chminianske Jakubovany
42397-WYP ČOV Lúky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
00:01
Obec Lysá pod Makytou
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - SPO Hlohovec- odstránenie nedostatkov z OP a OS elektrických zariadení budov - elektrické inštalácie (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 16.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu kasárni vojenského útvaru, Kasárenská 1, Sereď. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Eduard CÍSAR, tel.: 0960/396 461, e-mail: eduard.cisar@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
43034-WYT VYBAVENIE PRE EKOLOGICKY PRIJATEĽNÉ ENERGETICKÉ MATERIÁLY SPĹŇAJÚCE POŽIADAVKY REACH
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
14:00
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
SD/18314-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Sasinkova 1.SC„
Obchodná verejná súťaž
29.09.2021
13:00
SPP – distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Z202118494 Nákup klientskych licencií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2021
13:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
42668-WYP Vodozádržné opatrenia Vajnory - lokality BUDOVA MÚ VAJNORY, MATERSKÁ ŠKOLA KONIARKOVA a PARK POD LIPAMI
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
12:00
Mestská časť Bratislava - Vajnory
43032-WNP Ipeľský Sokolec - oprava oporného múrika na toku Jelšovka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
11:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
CR-OVS-227-21 Upgrade Print Office
Obchodná verejná súťaž
spp 29.09.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
42326-WYP Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča – etapa I.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
10:00
Obec Slovenská Ľupča
42327-WYP Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča – etapa II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
10:00
Obec Slovenská Ľupča
42328-WYP Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča – etapa III.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
10:00
Obec Slovenská Ľupča
42793-WYT Zariadenia do výrobnej prevádzky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
10:00
MLAĎ - PLASTY, s.r.o.
42900-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Marcelovej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
10:00
Obec Marcelová
42962-MST Dodávka zemného plynu a elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 29.09.2021
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
43030-WNP VS Drženice – oprava hrádzového telesa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Z202118493 Nákup licencií serverovej platformy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118503 Chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2021
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
42644-WYP níženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v Jaklovciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
09:00
Obec Jaklovce
42789-WYP Znižovanie energetickej náročnosti budovy KD v obci Plešivec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
09:00
Obec Plešivec
Z202118440 Kompostér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2021
09:00
Šintava, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
42224-WYP Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr“_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 29.09.2021
09:00
Obec Slovenský Grob
42647-WYP Vodozádržné opatrenia v obci Kamenica nad Cirochou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
08:00
Obec Kamenica nad Cirochou
42723-WYP Kláštor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova stredovekej kaplnky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
08:00
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Spišský Štvrtok
Zobrazených: 176 - 200 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20