Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30816-WNS Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí – Rožňava, Jelšava, Štítnik, Rimavská Sobota 01
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.07.2022
12:00
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29779-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
11:15
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
30058-MSS Pranie bielizne
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
VI-OVS-159-22 Služby online marketingu
Obchodná verejná súťaž
spp 19.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
KO-OVS-162-22 Zhotovenie stavby: Čerpacia stanica LNG Brodské
Obchodná verejná súťaž
spp 19.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
29253-WYP Kalná nad Hronom - zberný dvor odpadov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.07.2022
10:00
Obec Kalná nad Hronom
29968-MUS DNS - Služby projektantov pre účely projektovania inžinierskych stavieb.
Užšia súťaž
UVO 19.07.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
30575-WNP Vybudovanie lokálnej siete (LAN) a rozšírenie elektrických rozvodov v priestoroch novej budovy Okresnej prokuratúry Galanta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.07.2022
10:00
Krajská prokuratúra
30884-WYS Servisné služby na produkty QES Signer
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.07.2022
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Z20226961 Elektroinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.07.2022
10:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227162 Zaobstaranie progresívneho ERP riešenia pre strategickú a digitálnu transformáciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.07.2022
10:00
Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
30557-WYP Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy- SC ŽSK Závod Kysuce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.07.2022
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
30593-WYP Výstavba chodníkov pri ceste v Obci Liptovská Teplá - II. ETAPA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.07.2022
09:00
Obec Liptovská Teplá
Z20226936 Čistiace stroje, podlahové leštiče a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.07.2022
09:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227151 Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NR_2022)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.07.2022
09:00
Nitriansky, Slovenská republika
29583-MST Modernizácia dispečerského riadenia
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
08:00
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
29584-MST Elektronické zastávkové informačné panely
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
08:00
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
29977-MST Lampové regulátory
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
08:00
Mesto Žilina
30047-MST Nákup potravín pre VIA LUX Barca (2022)
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
08:00
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
31070-WNS Oprava vodovodného systému v MŠ Bystrická
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
23:59
Mesto Pezinok
29410-MST „Obstaranie strojnotechnologického vybavenia zberného dvora“ v Tvrdošovciach
Verejná súťaž
UVO 18.07.2022
14:00
Obec Tvrdošovce
29224-WYP Drienica - Zberný dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
13:00
Obec Drienica
Obnova ohrevov OH5,6 – výroba a dodávka kotla K3n (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 06.07.2022 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.) (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2) najneskôr do 14.07.2022 do 12:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
18.07.2022
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
30070-MST Mäso a mäsové výrobky
Verejná súťaž
UVO 18.07.2022
12:00
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Z20227173 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.07.2022
12:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zobrazených: 176 - 200 / 917 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20