Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
12684-MST Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
Verejná súťaž
UVO 17.03.2021
09:00
Slovak Business Agency
13348-MST Sušiaci a skladovací kabinet na endoskopy
Verejná súťaž
UVO 17.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
14027-WYT Inovatívne vybavenie veľkokapacitnej vývarovne technológiou zabezpečujúcou energetickú efektívnosť prevádzky a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
09:00
WOOD LIFE s.r.o.
14256-WYP Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
09:00
Mesto Čadca
14302-WYP Obnova športového areálu základnej školy, Veľký Šariš
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
09:00
Mesto Veľký Šariš
14303-WYP Multifunkčná športová plocha s prekrytím
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
09:00
Obec Šoporňa
10380-WYP Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob
Verejná súťaž
eZakazky 17.03.2021
09:00
Obec Slovenský Grob
13451-WYP Rekonštrukcia Pieninskej cesty – Prielom Dunajca
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
08:00
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
Modernizácia učební pre ZŠ Komjatice – DIDAKTICKÉ POMÔCKY.02
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
16:00
Obec Komjatice
Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, KaMC - oprava potrubia vzduchotechnickej jednotky a napustenie systému nemrznúcou zmesou
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Petrovce n Laborcom ako prostriedok sociálno-ekonomickej integrácii MRK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
14:00
Obec Petrovce nad Laborcom
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Hraň
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
14:00
Obec Hraň
14149-WYP Terňa - Vodovod, rozšírenie vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
14:00
Obec Terňa
13569-MST Nové záchranné hasičské vozidlo - letiskový hasičský špeciál
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
13:00
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
PD stavby Kanalizácia Petrovce n/L – výtlačné potrubie a ČS
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
12:00
Obec Petrovce nad Laborcom
Likvidácia dažďových vôd v intraviláne mesta Sládkovičovo
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
11:00
Mesto Sládkovičovo
Zlepšenie technickej vybavenosti v obci Vyšný Žipov s prítomnosťou MRK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
10:00
Obec Vyšný Žipov
Zateplenie telocvične ZŠ Mlynská, Senec a úprava priestorov na rozcvičovňu
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
10:00
Mesto Senec
Oprava zásobného sila na nebezpečný odpad
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
9374-MST Dodávka gastrotechnológie
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
10:00
Finerg International, s.r.o.
13224-MST Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
14037-WYP Výstavba Materskej školy v obci Roztoky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
10:00
Obec Roztoky
14039-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Sady nad Torysou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
10:00
Obec Sady nad Torysou
14665-WYT Rozkladací stan pre hygienickú kontrolnú stanicu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
10:00
Zdravé regióny
AOS-300/24-8/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy Internátu A2
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.03.2021
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zobrazených: 176 - 200 / 617 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20