Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
HR-OVS-007-22 Úpravy Zámočníckej dielne a Depozitára, BA
Obchodná verejná súťaž
spp 08.02.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
59766-MST Služby podpory, prevádzky SAS 9.4, SAS VIYA a príslušných modulov
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
10:00
Štatistický úrad Slovenskej republiky
1300-WYP Obecný úrad Nižný Klátov – Zvýšenie energetickej účinnosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
10:00
Obec Nižný Klátov
1524-MST POTRAVINY (2022/2023)
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
10:00
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
3762-WYP Verejná kanalizácia a ČOV Pernek - Stoka "A" km 0,9775 - 1,301
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
10:00
Obec Pernek
Z2022368 Odvoz a likvidácia odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.02.2022
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zateplenie stavebných konštrukcií striech - Hyza
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 08.02.2022
09:30
HYZA a.s., Odbojárov 2279/39, 955 92 Topoľčany
1514-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
09:00
Mesto Dubnica nad Váhom
1781-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Údol
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
09:00
Obec Údol
3764-WNP DSS Čeláre-Kirť – Bezbariérovosť pavilónu BREZA s vybudovaním prístavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
09:00
Domov sociálnych služieb
1195-MST Nákup ovocia a zeleniny pre NsP v Bojniciach
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
08:00
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
4762-WYS Strážne služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
08:00
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Zimná softshellová bunda, 200 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2022
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
224-MST Ultrazvukové prístroje - II. etapa
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
15:30
Univerzitná nemocnica Martin
Z2022408 Združená dodávka zemného pynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2022
14:35
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
4569-WYS Novostavba Multifunkčnej športovej haly a mostu + rekonštrukcia areálu kúpaliska v Novej Bani
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 07.02.2022
13:00
Mesto Nová Baňa
Servis optických prístrojov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.02.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Spracované potraviny - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
1927-WYP Most M3837 na ceste III/3652 pred obcou Kravany - rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
12:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
2950-WYP Havarijná rekonštrukcia hydroizolácie strechy monobloku, UN L. Pasteura Košice, pracovisko Rastislavova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
12:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2997-WYP Základná škola s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
12:00
Mesto Dubnica nad Váhom
Zámena zbraní
Prieskum trhu
07.02.2022
11:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
Z2022385 Nákup pneumatík, vzdušníc a ochranných vložiek a ich odborné prezutie.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2022
11:00
Ulič, Snina, Prešovský, Slovenská republika
Systém zariadení pre tvorbu nanoštruktúrovaných povlakov využívajúci kolaboratívnu robotiku
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 07.02.2022
10:00
STATON s.r.o., Sadová 1148, 038 53 Turany
59668-MST Nákup zásahových odevov pre hasičov typ: Ľahký
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 176 - 200 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20