Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Utekáč s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 28.06.2021
12:00
Obec Utekáč
28525-WYP Prestavba objektu súp.č. 214 na Zariadenie pre seniorov, Melčice - Lieskové
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
12:00
Obec Melčice - Lieskove
Z202112314 Nákup nového osobného motorového vozidla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.06.2021
12:00
Revúca, Revúca, Banskobystrický, Slovenská republika
Humenné, Záchytný tábor, stavebné úpravy na bezbariérový priestor
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29106-WNP Humenné, Záchytný tábor, stavebné úpravy na bezbariérový priestor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zníženie energetickej náročnosti IZOSTAV, spol. s r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.06.2021
10:00
IZOSTAV, spol. s r.o., Haburská 49/E, 821 01 Bratislava
27438-MSS Online procesy eZdravia
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií
28274-WYP REKONŠTRUKCIA TEPELNÝCH ROZVODOV V OKRUHU KOTOLNE K4 V ŠAMORÍNE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
10:00
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
28366-MSS Zabezpečenie observácie vykonávanej zdravotníckymi pracovníkmi po očkovaní v očkovacích centrách a zabezpečenie výjazdovej očkovacej služby pre región BSK
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
28441-WYP Rekonštrukcia mosta M1608 cez rieku Laborec v meste Michalovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
10:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
28475-MST Plastové pletivo, polypropylénový motúz a tieniace úplety
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
28552-MST Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou klasických stravných poukážok, t.j. tlačených, v papierovej podobe ako cenina.
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
10:00
Krajský súd v Žiline
28790-WYS Externý manažment projektu Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
10:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
29109-WYS Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPII a OPĽZ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
10:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
28394-WYP ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY KUKUČÍNOVA VRANOV N.T.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.06.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Podbitie strechy záhradného altánku
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
09:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
27442-MST Laboratórne prístroje a zariadenia
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
28370-MST Mobilná platforma - zariadenie pre potreby nových výskumno-vývojových prístupov spojených s mapovaním v lesnom prostredí
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
28387-MSS Technická podpora prevádzky, údržby a rozvoja Integrovaného informačného systému MH SR
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
09:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28471-MUT Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky
Užšia súťaž
UVO 28.06.2021
09:00
Úrad pre verejné obstarávanie
28572-WYT Ostatné terapeutické výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28798-WYP Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
09:00
Mesto Trnava
29018-WYS Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov – zhotovenie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a odborný autorský dohľad na stavbe
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
Zobrazených: 176 - 200 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20