Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
11809-MST Umývacie dezinfekčné automaty a úpravovňa vody pre Oddelenie centrálnej sterilizácie
Verejná súťaž
UVO 18.04.2023
13:00
Nemocnica Poprad a. s.
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, elektrického ručného náradia a obrábacích strojov - č. 23/2/3/6 - opakovaná súťaž
Zákazka s nízkou hodnotou
18.04.2023
12:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
10242-MST Výbuchové komory
Verejná súťaž
UVO 18.04.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12101-MSS Digitálna platforma pre trénovanie a využívanie umelej inteligencie
Verejná súťaž
UVO 18.04.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
12102-MSS Jazykové vzdelávanie
Verejná súťaž
UVO 18.04.2023
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
12183-MST Čerstvé ovocie a zelenina a mrazené potraviny
Verejná súťaž
UVO 18.04.2023
10:00
Ružinovský domov seniorov
12195-MSS Geofyzikálny prieskum vo vybraných oblastiach
Verejná súťaž
UVO 18.04.2023
10:00
MH Invest, s.r.o.
12193-WYP Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ v Spišskej Novej Vsi
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.04.2023
10:00
Mesto Spišská Nová Ves
12273-WYP Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, 2. časť SO 02 Vodovod Rohov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.04.2023
10:00
Obec Rohov
12339-WYP Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.04.2023
10:00
Obec Prečín
12914-WNS Výrub a orez stromov v sťažených podmienkach pre EKO-podnik VPS
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 18.04.2023
10:00
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Z20232395 Jednorazový spotrebný EKO materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.04.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
12208-MSS Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
Verejná súťaž
UVO 18.04.2023
09:30
Sociálna poisťovňa, ústredie
11376-MSP Cesta I/9 v úseku Lutila – intravilán Žiar nad Hronom – Ladomerská Vieska v km 207,700 až 213,500
Verejná súťaž
UVO 18.04.2023
09:00
Slovenská správa ciest
12098-MSS Laboratórny informačný systém ÚKSÚP
Verejná súťaž
UVO 18.04.2023
09:00
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
12190-MST Drvič / štiepkovač, Traktor s nosičom kontajnerov
Verejná súťaž
UVO 18.04.2023
09:00
Mesto Spišská Stará Ves
12204-MSS Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
Verejná súťaž
UVO 18.04.2023
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
12516-WYP Prístavba ZŠ Jánovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.04.2023
09:00
Obec Jánovce
12517-WYP Rekonštrukcia mosta M1683 cez inundačný kanál pred obcou Vojany - realizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.04.2023
09:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12858-WNS Obstaranie tlačiarenských služieb a služieb súvisiacich s tlačou
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 18.04.2023
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
11947-MST Nákup 18 ks prívesov
Verejná súťaž
UVO 18.04.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
11965-MSS Služby komplexného nakladania s odpadmi 2023-2025 – Mesto Tornaľa
Verejná súťaž
UVO 18.04.2023
08:00
Mesto Tornaľa
12094-MST Modernizácia svetelného parku Divadla Jonáša Záborského pre projekt „Modernizácia svetelného parku a dezinfekcie vzduchu v divadelných sálach DJZ“
Verejná súťaž
UVO 18.04.2023
08:00
Divadlo Jonáša Záborského
12368-WYP Kompostáreň Brezno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.04.2023
08:00
Mesto Brezno
Údržbárske a servisné služby vo vnútorných priestoroch a služby súvisiace so zabezpečením obsluhy kúrenia, klimatizácie a vzduchotechniky v priestoroch NAFTA a.s.
Výzva na predkladanie ponúk
17.04.2023
18:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Zobrazených: 176 - 200 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20