Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41508-MSS Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy - r.2021
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Národné lesnícke centrum (NLC)
42001-MSS Zabezpečenie stravovania formou ekonomického prenájmu vysokoškolskej jedálne
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
42002-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
42003-MST Dodávka elektriny
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
42016-MST Audiovizuálna technika a príslušenstvo
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
PRO GLOBAL, s.r.o.
42293-MST Lieky pre potreby Ľubovnianskej nemocnice, n.o.
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
42295-MSS Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov – THERMO, TECHNOLOGY NUCLEAR ELECTRONICS ( TNE ), NUVIA a S.E.A.
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
42439-MSS Laboratórne vyšetrenia II
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
42457-MUT Chemikálie a spotrebný materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021
Užšia súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
42788-WYP Novostavba MŠ Teplická
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
42865-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Nám. Priateľstva v Dunajskej Strede
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
10:00
Mesto Dunajská Streda
43060-MST Hydina a hydinové výrobky
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 30.09.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
42902 - WYP Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu obce Pažiť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 30.09.2021
10:00
Obec Pažiť
42133-MST Nákup elektrobusov do 12,2 m
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
42134-MST Nákup autobusov s dĺžkou do 12,2m s vodíkovým pohonom
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
42296-MSS Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov - CANBERRA PACKARD, BERTHOLD, RADOS, MIRION, BERGHOF, POL-EKO-APARATURA SP.J., BIOMETRIC, CARBOLITE
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
42438-MSP I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
09:00
Slovenská správa ciest
42462-MSS Komunálne služby v meste Sereď
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
09:00
Mesto Sereď
42591-WYP Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - východný úsek, Krátky rad Bardejov.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
09:00
Mesto Bardejov
43036-WYT Interiérové vybavenie izieb v ŠD Nová Doba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
42899-WYP MALÉ VOZOKANY – ROZŠÍRENIE ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
08:30
Združenie obcí Trniny
41114-MST Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní praktického vyučovania a vytvorenie podnikateľského inkubátora – poradenské centrum v rámci dobudovania COVP
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Zobrazených: 151 - 175 / 923 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20