Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
44000-WYT Dodávka Risc serverov kompatibilných s verziou OS AIX 7.0 Standard a vyššou pre potreby SZRB, a.s
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.12.2020
09:00
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
43279-WYP II. Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.12.2020
08:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávka plnoautomatického vstrekovacieho lisu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.12.2020
15:00
MISTER & SOMMER , s.r.o., Gorkého 2, 955 01 Topoľčany
Z202031465 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
14:06
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202031464 Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
14:01
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov - objekt na Mukačevskej ulici b.č.1 - oprava mäkkej strešnej krytiny
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202031462 Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
13:49
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202031460 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
13:48
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202031457 Zelenina a ovocie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
13:39
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Konfekčný stroj na výrobu vriec s odnosným uchom
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 09.12.2020
12:00
ENDLESS s.r.o., Štúrova 140, 949 01 Nitra
42536-MST Zariadenia kompostárne Mesta Levice
Verejná súťaž
UVO 09.12.2020
12:00
Mesto Levice
43175-WYP Zvýšenie kapacity Základnej školy Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2020
12:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Z202031912 Stolové počítače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
12:00
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Cyklistická cestička Jána Pavla II. - Popradská, Košice - projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
10:00
Mesto Košice
Bratislava, Budyšínska 2/A – zabezpečenie klimatizácie priestorov 4.NP
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
42206-MST Zariadenia pre Handlovský remeselný pivovar Baník
Verejná súťaž
UVO 09.12.2020
10:00
ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o.
42728-MST POTRAVINY 2 - mlieko a mliečne výrobky, vajcia
Verejná súťaž
UVO 09.12.2020
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
43157-WYP Senica OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43165-WYP Komunitné centrum Slovenská Volová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2020
10:00
Obec Slovenská Volová
43911-WYT Nákup energií pre obec Kanianka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2020
10:00
Obec Kanianka
Z202031899 Služby súvisiace so zberom a likvidáciou odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
10:00
Biely Kostol, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
44002-WYS Poistné služby pre Mesto Považská Bystrica. - Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.12.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
Dobudovanie verejného osvetlenia, kamerového systému a wifi pripojenia na Pumptrackovej dráhe na Vodnom diele Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 09.12.2020
10:00
Mesto Žilina
Vodozádržné opatrenie v obci Pribeník
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.12.2020
09:00
Obec Pribeník
42208-MST Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 09.12.2020
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Zobrazených: 151 - 175 / 845 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20