Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
14440-WYP Zariadenie pre seniorov v obci Víťaz
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.03.2021
09:00
Obec Víťaz
14442-WYP Rekonštrukcia mosta M5150 (III/3840-001) cez rieku Laborec v obci Veľopolie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.03.2021
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
7/ME/2021 Údržba trávnatých plôch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 19.03.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
14439-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruk.v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok, revital. hlavnej budovy školy s telocvičňou a konferen. centrum Kušnierska brána 349/2 Kežmarok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 19.03.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
Potraviny - "Hydina, ryby, vajcia a mrazené výrobky"
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
14:30
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Potraviny - "Chlieb a pečivo"
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
14:30
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
14463-WNP Rekonštrukcia okien a dverí v objekte ZŠ F.E. Scherera Piešťany, pavilón C – 2. časť, časť pavilónu B, časť pavilónu E
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
12:00
Mesto Piešťany
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kas., b. č. 35, Hala pre garážovanie - oprava betónovej vykladacej rampy
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
14364 - WYT Osvetľovacia technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 18.03.2021
11:00
Vysoká škola múzických umení
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na realizáciu energetických opatrení v objektoch ZŠ Sibírska
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
13352-MSS Migrácia systému elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
13479-MST Bed side ABR analyzátor
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13491-WYT NEMOCNIČNÉ POSTELE A NEMOCNIČNÉ STOLÍKY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
10:00
Psychiatrická liečebňa Sučany
13803-MST Lieky ATC skupiny B02BD02
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
13807-MST Lieky ATC skupiny B01AC21
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
13948-WYP "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty”
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
10:00
Obec Kúty
5793-MSS Poskytovanie servisu pre skenery typ Cruse CS350ST-MS1100-HDT a Cruse CS155ST-VR1100-HDM
Verejná súťaž
eZakazky 18.03.2021
10:00
Múzeum Slovenského národného povstania
11340-MSS Enviro for NAEC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 18.03.2021
10:00
Národné environmentálne centrum n.o.
Výstavba zberného dvora v obci Hencovce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.03.2021
09:00
Obec Hencovce
13477-MST Prístroj pre mimotelovú oxygenáciu krvi - ECMO
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13478-MST Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
14234-WYP Domaňovce – Nájomné byty v rodinných domoch v počte 15 bytov s piatimi samostatnými vchodmi
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
09:00
Obec Domaňovce
14441-WYP Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity materskej školy v obci Mojmírovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
09:00
Obec Mojmírovce
14527-WYS Údržba fontán vo vlastníctve mesta Trnava - 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
09:00
Mesto Trnava
AOS-300/24-9/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu skladov a dielní
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 18.03.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zobrazených: 151 - 175 / 610 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20