Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Sliač - rekonštrukcia budovy č. 92 - PD (Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre kvalifikované spracovanie cenovej ponuky dňa 24.6.2021 v čase od 9.00 do 11.00 hod. Kontaktná osoba zabezpečujúca obhliadku: Ing. BENDÍK Vladimír. Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb a vozidla do týchto objektov u kontaktnej osoby podľa bodu 6.2. tejto výzvy v termíne do 22.6.2021 do 9.00 hod. Záujemcom, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky. Zraz bude o 9.00 hod. pred hlavným vstupom do areálu kasárni Sliač.)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.06.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28985-WYP OBYTNÁ ZÓNA VOLKOVCE – NA KONOPNISKÁCH
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2021
08:30
Obec Volkovce
29135-WYP Decentralizácia zdroja tepla – I. a II.Etapa v HOSPITALE s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2021
08:30
Mesto Šahy
Z202111892 Mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.06.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202111941 Mrazené ryby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.06.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202111969 Cukor a cukrovinky, med
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.06.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Svidník OÚ, rekonštrukcia vstupu do objektu
Zákazka s nízkou hodnotou
29.06.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - VVP Turecký Vrch, letisko Kuchyňa, KL Malacky - odstránenie nedostatkov z OPaOS vonkajšieho osvetlenia (Obhliadka sa uskutoční dňa 10.06.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do LK Malacky, Štúrova 144, 901 01 Malacky. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: z. Ľuboslav Danihel)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, Alekšince - výstavba skladu munície - projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
29.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kasárne, budova č. 30 a 42, Hala TOV - náter odolný voči ropným látkam (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 22.06.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Ing. Roland LŐRINC)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rekonštrukcia cyklochodníka
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.06.2021
14:00
Obec Kružlov
29089-WYP Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.06.2021
12:00
Mesto Myjava
28352-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Systém monitorovania pacientov
Verejná súťaž
UVO 29.06.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
28362-MUT Nákup IKT pre potreby SPU
Užšia súťaž
UVO 29.06.2021
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28389-MUT Centrálne obstarávanie licencií pre operačné systémy, kancelársky balík, prístup používateľov na server a súvisiacich služieb
Užšia súťaž
UVO 29.06.2021
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
29122-WYP Revitalizácia parku Žilinská v Bratislave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.06.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
28382-MST Nákup UAV zariadení a technického príslušenstva pre potreby realizácie vedecko-výskumného projektu
Verejná súťaž
UVO 29.06.2021
09:00
GLOBESY, s.r.o.
28747-WYP I/18 a I/74 Strážske križovatka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.06.2021
09:00
Slovenská správa ciest
28923-WYP DSS Méta – Martin – Sever, Palkovičova 1, č. parc. 502/22, 23, 24 – prístavba výťahu, staveb. úpravy a zateplenie budovy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.06.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
28388-MSS Príležitostné spoločné verejné obstarávanie poistných služieb - Združenie obcí – Južný región
Verejná súťaž
eZakazky 29.06.2021
09:00
Združenie obcí - Južný región
AOS-300/24-71/2021 Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – III etapa
Výzva na predkladanie ponúk
eZakazky 29.06.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29012-WNT Pracovné odevy, obuv, a ochranné pomôcky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
15:00
Slovenské technické múzeum
VVP Turecký Vrch, letisko a kasárne Kuchyňa - odstránenie nedostatkov z OPaOS bleskozvodov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28418-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Rosina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.06.2021
13:30
Obec Rosina
28544-MST Prístrojová technika - ultrasonografický prístroj pre oddelenie gynekológie
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
13:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Zobrazených: 151 - 175 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20