Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47983-MSP Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance
Verejná súťaž
UVO 13.12.2022
13:00
Východoslovenská distribučná, a. s.
47993-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 13.12.2022
12:00
Mesto Stará Ľubovňa
Z202214775 Lieky ATC skupiny B05 - časť 10
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2022
11:15
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Správa tlačového prostredia pre mesto Žilina
eZakazky 13.12.2022
11:00
Mesto Žilina
48005-MSS Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na LPM Ulič, š.p. na rok 2023
Verejná súťaž
UVO 13.12.2022
10:00
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
48000-MST IoT smart riešenia v prevádzke mesta Banská Bystrica - časť IoT Smart Manažment mesta
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 13.12.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
Lieky pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/2703/2022 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká
Verejná súťaž
13.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
47480-MSS Služby technickej podpory informačného systému TSI Interoperability Framework (IS TIF)
Verejná súťaž
UVO 13.12.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
47882-MST "Lieky pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystica č. RVO/2703/2022 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká"
Verejná súťaž
UVO 13.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
78/ME/2022 „Dodávka elektrickej energie pre mesto Kolárovo“
eZakazky 13.12.2022
09:00
Mesto Kolárovo
47154-WYS Trenčín, VePS – rekonštrukcia budovy - PD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.12.2022
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
47493-MST Varovný a vyrozumievací systém pre bezpečný život v obci Zákamenné
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
13:00
Obec Zákamenné
47494-MST Varovný a vyrozumievací systém obce Oravské Veselé
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
13:00
Obec Oravské Veselé
47507-MSS POSKYTOVANIE SERVISNEJ PODPORY PRE ZÁLOHOVANIE KIS POMOCOU SW IBM SPECTRUM PROTECT
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
47851-MRT HW a SW prostriedky privátneho cloudu
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 12.12.2022
12:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
47884-MSS Údržba a oprava miestnych ciest, chodníkov, parkovísk, verejných spevnených plôch, dažďových vpustí a dopravného značenia na území mesta Nové Zámky
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
11:00
Mesto Nové Zámky
48856-WNP Stavebné úpravy Kultúrneho domu Rudnianska Lehota - naviac práce
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2022
11:00
Obec Rudnianska Lehota
48891-WNP Drobné stavebné práce na budovách Národného onkologického ústavu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2022
11:00
Národný onkologický ústav
Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka - práce
Verejná súťaž
12.12.2022
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Potraviny 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)
Verejná súťaž
12.12.2022
10:00
Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia, Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
Technológie do výrobného procesu
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 12.12.2022
10:00
RUBBER 24, s.r.o., Remenárska 1220, 956 18 Bošany
47013-MSP Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka - práce
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
47490-MST Roboty do medicínskeho prostredia
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
47743-MST Materiálno – technické vybavenie odbornej učebne
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
47756-MSS Výkon stavebného dozoru na stavbe: Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zobrazených: 151 - 175 / 1032 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20