Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
494-WYP Rekonštrukcia fasády na objekte MZVEZ SR Hlboká 2, Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
4247-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Lomnička
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Obec Lomnička
4277-WYP Sanácia zosuvu na ceste II/587 Roštársky kopec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
4309-WYP Rozšírenie kapacity a zlepšenie podmienok v materskej škole Korňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Obec Korňa
4764-WYP NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 8 B.J. BEŽNÉHO ŠTANDARDU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Obec Gerlachov
1522-MSS Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
08:00
Národné osvetové centrum
4280-WYP Vybudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci Veľká Lomnica – Nový Dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
08:00
Obec Veľká Lomnica
CLIMECO GAB – Výstavba cykloprístrešku so stojanmi
Zákazka s nízkou hodnotou
09.02.2022
17:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec
3107-WYP Prestavba budovy na bytový dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
16:00
Obec Veľká Lehota
984-WYT Strojno - technologické vybavenie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Ilija
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
14:00
Obec Ilija
HR-VPP-269-21 Kamerový systém pre plniacu stanicu CNG Martin
Výzva na predkladanie ponúk
spp 09.02.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Z2022364 Samo-expandovateľná (nitinol) aortálna bioprotéza pre transkatétrovú implantáciu transfemorálnou cestou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.02.2022
10:26
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
59970-MST Reagencie k plnoautomatickému hematologickému analyzátoru
Verejná súťaž
UVO 09.02.2022
10:00
Národný onkologický ústav
941-MSS Manažment údajov pre Národné športové centrum
Verejná súťaž
UVO 09.02.2022
10:00
Národné športové centrum
5139-WYS Zabezpečenie prístupu do vedeckej databázy z oblasti chémie a príbuzných vied
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
10:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
SD_12_2021_STK_VSV Činnosť stavebného dozoru pre projekt: „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“
Verejná súťaž
eZakazky 09.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
942-MSS Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok v elektronickej forme
Verejná súťaž
UVO 09.02.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
2999-WYP Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
09:00
Obec Uzovce
3109-WYP Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár - mesto Snina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
09:00
Mesto Snina
3760-WYP DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI ŽBINCE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
09:00
Obec Žbince
3790-WYP Modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy Veľké Leváre_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.02.2022
09:00
Obec Veľké Leváre
788-MRT Motorová nafta arktická do dieselgenerátorov
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 08.02.2022
15:00
Slovenské elektrárne, a.s.
Protikorózne nátery a práce na plynárenských zariadeniach (súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
08.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Športová 2.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
08.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/19405-RE „Rekonštrukcia plynovodov Zvolen – Zlatý potok„ (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
08.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zobrazených: 151 - 175 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20