Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31764-MSS Prevádzka a údržba informačného systému samosprávy mesta Stará Ľubovňa
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
10:00
Mesto Stará Ľubovňa
31814-MSS POSKYTOVANIE PODPORNÝCH SLUŽIEB PRE IS JAS
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
10:00
Slovenská pošta, a.s.
31585-MUT Označovanie služobných motorových vozidiel - polepy
Užšia súťaž
UVO 20.10.2023
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
31854-MSS Pravidelné bezpečnostno-preventívne prehliadky, záručný a pozáručný servis, nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu pre zdravotnícku prístrojovú techniku
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
09:00
Záchranná služba Košice
31935-WNS Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 20.10.2023
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
32060-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Lúči
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.10.2023
09:00
Obec Lúč na Ostrove
32211-WYP Vysprávky výtlkov obaľovanou zmesou za studena TSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.10.2023
09:00
Slovenská správa ciest
32331-WYP Obnova budovy MŠ zateplením – materská škola Senica, Robotnícka 114
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.10.2023
09:00
Mesto Senica
Z202310505 Traktor s prídavnými zariadeniami - 1 kus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2023
09:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
„PP-2023-012“ Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 31
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
31807-MST Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce
Verejná súťaž
UVO 19.10.2023
12:00
Psychiatrická nemocnica Hronovce
31827-MST Dodávka elektrickej energie a zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 19.10.2023
12:00
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie na predaj pozemku v Brezne – rozdelené pozemky Vrbová
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov určených na výstavbu priemyselného parku v Brezne časť Rohozná
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v Brezne časť Rohozná
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností na Štúrovej ulici – nebytový priestor č.7 v Brezne
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností na Štúrovej ulici – nebytový priestor č.5 v Brezne
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností na Cintorínskej ulici – dvojdom v Brezne
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v Brezne časť Mazorníkovo
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Mlynná dolina - Hlinka
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
PA-OVS-163-23 Batériové úložisko energie SPP
Obchodná verejná súťaž
spp 19.10.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Nákup a dodávka elektrickej energie od 01.11.2023 do 31.12.2025 (celkový predpokladaný odber za všetky odberné miesta za 26 mesiacov je 19.956,00 MWh v zložení: a) vysoký tarif (VT): 6.839,33 MWh; b) nízky tarif (NT): 5.915,33 MWh; c) jednotarif (1T): 7.201,33 MWh)
Verejná súťaž
19.10.2023
10:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
DNS_Geodetické služby
Dynamický nákupný systém
19.10.2023
10:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
31812-MSS Projektová dokumentácia pre „CUŠ SPU – modernizácia športových plôch“
Verejná súťaž
UVO 19.10.2023
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
31756-MUS DNS_Geodetické služby
Užšia súťaž
UVO 19.10.2023
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zobrazených: 126 - 150 / 1115 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20