Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42458-MST OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S.
Verejná súťaž
UVO 01.10.2021
10:00
Slovenská pošta, a.s.
42496-MST „Dodávka zemného plynu na roky 2022-2023“
Verejná súťaž
UVO 01.10.2021
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
42497-MST „Dodávka elektrickej energie na roky 2022-2023“
Verejná súťaž
UVO 01.10.2021
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
42637-WYP Oprava vrchnej stavby ciest II. a III. triedy SC KSK súvislou údržbou vozovky emulznými technológiami
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.10.2021
10:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
42901-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Poproči
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.10.2021
10:00
Obec Poproč
42983-WYP Obnova a rekonštrukcia areálu a budov Špeciálnej základnej školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.10.2021
10:00
Špeciálna základná škola Partizánske
43031-WYP Zníženie energetickej náročnosti MŠ Letanovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.10.2021
10:00
Obec Letanovce
OSV_PB_2021 Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach
Verejná súťaž
eZakazky 01.10.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
42903-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Beckov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.10.2021
09:00
Obec Beckov
40514-MSP ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.2 Bratislava – Lamačská brána
Verejná súťaž
UVO 01.10.2021
08:30
Železnice Slovenskej republiky
AOS-300/24-119/2021 „Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – IV etapa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 01.10.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z202118540 Združená dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.09.2021
14:15
Hronovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - VÚ 3030 Mierovo - oprava obvodového systému ochrany objektu a reflektorov ku kamerovému systému, interkom, maják, osvetlenie (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 20.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu kasárni vojenského útvaru, Mierovo. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš DŽUGAN, tel.: 0960/ 317 104, e-mail: lubos.dzugan@mod.gov.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
43292-WNP Parkoviská pri bytovom dome Centrum I. 42 a 43
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
14:00
Mesto Dubnica nad Váhom
Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia skladových (nebytových) priestorov zmena účelu využitia budovy na výchovno-vzdelávací proces
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2021
12:00
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Zimná údržba – prieskum trhu
Prieskum trhu
30.09.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Čuňovo
Rekonštrukcia RS – výroba a dodávka rozvádzačov
Výzva na predkladanie ponúk
30.09.2021
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Linka na spracovanie mlieka – technológia príjmu a tepelného ošetrenia mlieka a smotany
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 30.09.2021
12:00
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra
41509-MSP Rekonštrukcia vybraného úseku cesty II/520 v časti Nová Bystrica km 20,526 – km 22,000
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
12:00
Žilinský samosprávny kraj
42399-WYP Materská škola Laškovce novostavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
12:00
Obec Laškovce
42716-WYP Zriadenie denného stacionáru v obci Chorvátsky Grob
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
12:00
Obec Chorvátsky Grob
Z202118820 Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.09.2021
12:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
42294-MSS Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov – VF, RACOM a TESLA
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
11:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
140/2021/ZNL Dodávka energetických médií na roky 2022-2025
Verejná súťaž
eZakazky 30.09.2021
11:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Obchodná verejná súťaž - predaj nákladného ojazdeného vozidla OVS-11/2021
Obchodná verejná súťaž
30.09.2021
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Zobrazených: 126 - 150 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20