Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
14474-WYP Rekonštrukcia Domu smútku Trenčianske Stankovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
09:00
Obec Trenčianske Stankovce
11350-MST POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 22.03.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Zníženie energetickej náročnosti výrobných hál spol. TOMARK, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.03.2021
14:00
TOMARK, s.r.o., Strojnícka 5, 080 01 Prešov
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE PROJEKT “Rekonštrukcia posluchární pre FMFI a PRIF UK Bratislava”
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.03.2021
14:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
ACCORD - Rekonštrukcia plynovej prípojky PRIFUK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.03.2021
13:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
Uzávery a čistenia jaskýň
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.03.2021
12:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
14566-WYP Obnova športového areálu pri ZŠ v obci Zohor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.03.2021
11:00
Obec Zohor
13229-MST Mobilné kontajnery
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13829-MSS Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
10:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava
14174-WYP Stavebné práce pre projekt Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.03.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
02821-MSS Zabezpečenie servisných služieb digitalizačného zariadenia Witikon MDS pre Digitalizačné centrum M SNP v Banskej Bystrici
Verejná súťaž
eZakazky 19.03.2021
10:00
Múzeum Slovenského národného povstania
11331-MST Zariadenie pre zberný dvor – Rožňava
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
09:00
Mesto Rožňava
13805-MST Nákup tlmičov
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
13815-MSS Služby skládkovania komunálneho odpadu pre roky 2021 - 2022
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
09:00
Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
13816-MSP Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
09:00
Obec Bánov
14440-WYP Zariadenie pre seniorov v obci Víťaz
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.03.2021
09:00
Obec Víťaz
14442-WYP Rekonštrukcia mosta M5150 (III/3840-001) cez rieku Laborec v obci Veľopolie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.03.2021
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
7/ME/2021 Údržba trávnatých plôch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 19.03.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
14439-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruk.v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok, revital. hlavnej budovy školy s telocvičňou a konferen. centrum Kušnierska brána 349/2 Kežmarok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 19.03.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
14463-WNP Rekonštrukcia okien a dverí v objekte ZŠ F.E. Scherera Piešťany, pavilón C – 2. časť, časť pavilónu B, časť pavilónu E
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
12:00
Mesto Piešťany
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kas., b. č. 35, Hala pre garážovanie - oprava betónovej vykladacej rampy
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
14364 - WYT Osvetľovacia technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 18.03.2021
11:00
Vysoká škola múzických umení
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na realizáciu energetických opatrení v objektoch ZŠ Sibírska
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
13352-MSS Migrácia systému elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
13479-MST Bed side ABR analyzátor
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
Zobrazených: 126 - 150 / 617 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20