Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Agentúra správy majetku Bratislava - Viničné - oprava striech vrátane klampiarskych prác v objekte D
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava -Bratislava, KK budova č. 6, 9, 24 - vybudovanie spevnených plôch pre bicyklové státie
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
43736-WNS Stravovanie prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Zariadenia pre seniorov Komfort n. o. pre rok 2021
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2020
12:00
Zariadenie pre seniorov Komfort n.o.
Z202030967 Dezinfekcia vozidiel MHD
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2020
10:14
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
42629-MSS Strážna služba
Verejná súťaž
UVO 08.12.2020
10:00
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
42630-MSS Poisťovacie služby
Verejná súťaž
UVO 08.12.2020
10:00
Mesto Košice
42823-MSS Komplexné poistene Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2021 - 2024
Verejná súťaž
UVO 08.12.2020
10:00
Slovenská pošta, a.s.
42836-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov MZVEZ SR formou stravovacích poukážok
Verejná súťaž
UVO 08.12.2020
10:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
43239-WYS Energetické audity budov TUKE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2020
10:00
Technická univerzita v Košiciach
43569-WYT MOBILNÝ RTG PRÍSTROJ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2020
10:00
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Z202031128 Rehabilitačný pobyt zameraný na dýchacie cesty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2020
10:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
35686-WYP Deinštitucionalizácia ZpS DD Janova Lehota – Novostavba rodinného domu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 08.12.2020
10:00
Obec Janova Lehota
39346-WYP Realizácia stavebných prác na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SHMÚ Jaslovské Bohunice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 08.12.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Z202031126 Rehabilitačný pobyt zameraný na pohybové ústrojenstvo a tráviace ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2020
09:15
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Výstavba altánku
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
09:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
40707-MST Rozvoj podnikania spoločnosti UNIPAS, spol. s r.o.
Verejná súťaž
UVO 08.12.2020
09:00
UNIPAS, spol. s r.o.
42486-WYP Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach - 1. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2020
09:00
Mesto Spišská Nová Ves
42507-MST Diaľkovo ovládané mobilné technické zariadenia (roboty) na dezinfekciu a dezinfekčné brány s dezinfekčnou náplňou
Verejná súťaž
UVO 08.12.2020
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
42531-MSS Tlačové služby
Verejná súťaž
UVO 08.12.2020
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
42742-MST Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Levice v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Anestéziologický prístroj a RTG prístroj mobilný s C-ramenom
Verejná súťaž
UVO 08.12.2020
09:00
Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
43164-WYP Výstavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV v obci Orechová Potôň
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2020
09:00
Obec Orechová Potôň
43375-WYS Systém digitálnej knižnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2020
09:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
43735-WYT Nákup plynu na vykurovanie DPB, a.s. 2021
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
42731-MSS Oprava a údržba zariadení EPS a SHZ
Verejná súťaž
UVO 08.12.2020
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Zobrazených: 126 - 150 / 846 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20