Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30660-WYP Rozšírenie zberného dvora – Obec Pečovská Nová Ves
eZakazky 25.07.2022
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
NZ 1222 Organizačno-technické zabezpečenie podujatí „Roadshow so Žiť energiou“
Verejná súťaž
eZakazky 25.07.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
MB/Vis/2022 Obec Višňov – Kanalizácia- dostavba
eZakazky 25.07.2022
10:00
Obec Višňov
30506-MSS Balenie, deinštalácia a transport slovenskej expozície EXPO 2020 Dubaj
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
09:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30603-MST Potraviny 2022_Hydina a hydinové výrobky
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
09:00
Fakultná nemocnica Nitra
30621-MST Potraviny 2022_Vajcia slepačie
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
09:00
Fakultná nemocnica Nitra
30626-MSP ID R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa, časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
09:00
Košický samosprávny kraj
30783-MSP CSS PARK Čadca – Zariadenie sociálnych služieb ANTARES
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
09:00
Žilinský samosprávny kraj
31024-WYP Mestské cyklotrasy –Ul. Boženy Němcovej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.07.2022
09:00
Mesto Brezno
31065-WYP Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy (SO 03 - Budova C) - Obec Zemianska Olča
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.07.2022
09:00
Obec Zemianska Olča
30856-WYP Nadstavba – rozšírenie ZŠ Nová Dedinka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.07.2022
16:00
Obec Nová Dedinka
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - MUNÍCIA - Malokalibrové strelivo a náboje
Výzva na predkladanie ponúk
22.07.2022
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Obnova RK2,3 – výroba a dodávka rekoncentračného kotla a výmenníkov / Restoration of RK2,3 - production and delivery of a TEG regenerator and exchangers (Following publication of this notice of a competitive public tender on the NAFTA a.s. website (www.nafta.sk), tenderers may express their interest in participating by sending an email to the Awarding Authority, by 07.07. 2022, at the purchasing portal https://nafta.1803sw.com) (The selection conditions specified in this announcement will only be explained if a written request has been electronically mailed to the Awarding Authority’s contact person (see “2”) at latest by 15 July 2022 at 10:00 am.)
Obchodná verejná súťaž
22.07.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
30507-MST Nákup kolesových bagrov a prídavných zariadení
Verejná súťaž
UVO 22.07.2022
10:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
30531-WYP Zmena spôsobu vykurovania IZ Hertník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.07.2022
10:00
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
30741-WYP Oprava mostov M7346 cez potok Holeška v osade u Fajnorov - Prašník a M7444 cez potok Kalník medzi obcami P. Úľany a L. Dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.07.2022
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
30844-WYP Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.07.2022
10:00
Obec Veľká Čalomija
30901-WYP Rekonštrukcia mostného objektu ponad rieku Bebrava a prislúchajúcich úsekov chodníkov a cestnej komunikácie v Bánovciach nad Bebravou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.07.2022
10:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
31022-WYP Rekonštrukcia ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.07.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Z20226910 Tonery, cartridge
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.07.2022
09:04
Nováky, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
30391-MST Spotrebný materiál do laboratórií.
Verejná súťaž
UVO 22.07.2022
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
30400-MSS Servis podvozkov nákladných motorových vozidiel DAF, MAN, RENAULT
Verejná súťaž
UVO 22.07.2022
09:00
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
30406-MST Inertný posypový materiál
Verejná súťaž
UVO 22.07.2022
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
30688-WYP Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.07.2022
09:00
Centrum sociálnych služieb - DEMY
30710-WYP Modernizácia, prístavba a prestavba areálu a budov Materskej školy Nováky – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.07.2022
09:00
Mesto Nováky
Zobrazených: 101 - 125 / 917 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20