Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42697-MST Nákup motorových vozidiel
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
42757-MST Základné medicínske zariadenia 2 (CoV)
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
09:00
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
43180-WYS Celogenómová analýza vzoriek nádorov prsníka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2021
09:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
43029-WYP Obnova kúrie so sýpkou v Odoríne, č. v ÚZPF 3919/1
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2021
15:00
Obec Odorín
42862-WYP Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK-KLÍMA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2021
13:00
Mesto Šaľa
42448-MST Dodávka zemného plynu na obdobie 2023 – 2026.
Verejná súťaž
UVO 04.10.2021
12:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
42641-WYP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár v meste Bánovce nad Bebravou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2021
12:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
Z202118582 Služby technickej podpory pre licencie Oracle na roky 2022 - 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
43137-WNP VS Motyčky - oprava betónov na korune hrádze priehradného telesa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2021
11:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
42291-MST Virtuálna anatómia interreg SK-AT
Verejná súťaž
UVO 04.10.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
42473-MST Zdravotnícke prístroje, zariadenia a vybavenie
Verejná súťaž
UVO 04.10.2021
10:00
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia
42795-WYP Rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2021
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
43127-WYP Obnova kultúrneho centra Turany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2021
10:00
Mesto Turany
43230-WNP Zvolen – údržba toku Hron, r.km 156,100 – 156,900
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2021
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
41537-MST Plávajúce ostrovy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 04.10.2021
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
42140-MST Sušiareň reziva
Verejná súťaž
UVO 04.10.2021
09:00
Lesagro,s.r.o.
42297-MSP Prestavba mostného objektu MO 2300-001 v obci Podbiel
Verejná súťaž
UVO 04.10.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
42460-MST Dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
Verejná súťaž
UVO 04.10.2021
09:00
Slovak Business Agency
42576-MST Nákup UAV zariadení a technického príslušenstva pre potreby realizácie vedecko-výskumného projektu
Verejná súťaž
UVO 04.10.2021
09:00
GLOBESY, s.r.o.
42691-MSS Informačný systém regulácie parkovania
Verejná súťaž
UVO 04.10.2021
09:00
Mesto Prešov
43241-WYT Klzisko zo syntetického ľadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2021
09:00
Mestské lesy v Bratislave
43238-WYP Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 04.10.2021
09:00
Mesto Čadca
Z202118756 Opravy hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2021
13:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
42459-MST Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce
Verejná súťaž
UVO 01.10.2021
12:00
Psychiatrická nemocnica Hronovce
42446-MSS Softvérová služba monitorovania vozidiel a mechanizmov spojená s dodávkou a inštaláciou hardvéru
Verejná súťaž
UVO 01.10.2021
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zobrazených: 101 - 125 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20