Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
48473-MST Nákup testov na detekciu požitia omamných a psychotropných látok II
Verejná súťaž
UVO 20.12.2022
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
48076-MST Detekčná technika a prostriedky osobnej ochrany potrebné na dokumentáciu v kontaminovanom prostredí - II.
Verejná súťaž
UVO 20.12.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
48478-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 20.12.2022
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
48481-WYP Stavebné úpravy kina Lumiére na Špitálskej ulici č. 4 v Bratislave – III. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2022
10:00
Slovenský filmový ústav
49159-WYP Vybudovanie nového školského pavilónu MŠ Lúčky Holíč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2022
10:00
Mesto Holíč
48100-MSS Rádiochemické analýzy vzoriek RAO, aerosólov, exkrétov, vôd a zemín
Verejná súťaž
UVO 20.12.2022
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
48323-MST Dodávka hardware, servis a poskytovanie služieb podpory
Verejná súťaž
UVO 20.12.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
49042-WYP Rekonštrukcia záhrady Malokarpatského osvetového strediska v Modre
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2022
09:00
Bratislavský samosprávny kraj
48472-MSS CEDVU 2
Verejná súťaž
UVO 20.12.2022
08:00
Slovenská národná galéria
47511-MST Angiografický systém s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu - Angiografický systém s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
48368-MST Nákup potravín pre SZSS v Nitre
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
12:00
Správa zariadení sociálnych služieb
48816-WYP Modulové šatne, triedy a prepojenia v Základnej škole Jána Palárika Majcichov
eZakazky 19.12.2022
12:00
Obec Majcichov
49009-WNP Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 19.12.2022
11:00
Liptovské múzeum v Ružomberku
Zníženie energetickej náročnosti Slavia Production Systems a.s.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 19.12.2022
10:00
Slavia Production Systems a.s. Dúbravy, Areál PPS 48, 90 501 Detva
47495-MST ISO kontajnery a špeciálne záchranárske ISO kontajnery
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
47498-MST Nákup koncových IT zariadení
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
48084-MSS Konsolidácia údajov SPI – pilot na 20 katastrálnych území
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
48295-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SPOJENEJ ŠKOLE V NIŽNEJ
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
48297-MUS Výber a distribúcia poštových zásielok a s tým súvisiacich činností – REGIONÁLNE DISTRIBUČNÉ CENTRUM KOŠICE I. ETAPA
Užšia súťaž
UVO 19.12.2022
10:00
Slovenská pošta, a.s.
48298-MUS Výber a distribúcia poštových zásielok a s tým súvisiacich činností – REGIONÁLNE DISTRIBUČNÉ CENTRUM BRATISLAVA II. ETAPA
Užšia súťaž
UVO 19.12.2022
10:00
Slovenská pošta, a.s.
48299-MUS Výber a distribúcia poštových zásielok a s tým súvisiacich činností – REGIONÁLNE DISTRIBUČNÉ CENTRUM BRATISLAVA I. ETAPA
Užšia súťaž
UVO 19.12.2022
10:00
Slovenská pošta, a.s.
48475-MST Zemiaky, ovocie, zelenina, Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
48558-WYT Športové a detské ihriská
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.12.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
48583-WYP Komunitné centrum
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.12.2022
10:00
Obec Pohranice
48079-MSS Výkon činnosti stavebného dozoru pre projekt s názvom Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – Križovatka s cestou II/538
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Zobrazených: 101 - 125 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20