Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
43026-MST Nákup potravín pre NsP v Bojniciach - bezlepkové potraviny
Verejná súťaž
UVO 11.12.2020
10:00
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
43408-WYT Laboratórne prístroje a zariadenia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.12.2020
10:00
Technická univerzita v Košiciach
43461-WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-2.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 11.12.2020
10:00
Obec Lužianky
43016-MSS Softvérová podpora produktov Microsoft
Verejná súťaž
UVO 11.12.2020
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
43458-WYS Údržba stromov na cintorínoch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.12.2020
09:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
42210-MST Nákup nových technológií vo firme BEKALUBE Slowakai, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 10.12.2020
10:00
BEKALUBE Slowakai, s. r. o.
42738-MST Priemyslové pracie stroje a priemyslové bubnové sušičky
Verejná súťaž
UVO 10.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43024-MST Výroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby II.
Verejná súťaž
UVO 10.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43391-WYP Obnova materskej školy III.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.12.2020
10:00
Obec Kajal
41188-MST Stroje a zariadenia na výrobu vzduchotechnického potrubia
Verejná súťaž
UVO 10.12.2020
09:00
KOLTEN, spol. s.r.o.
43017-MSS Poskytovanie služieb podpory, zmien a rozvoja aplikačného programového vybavenia SPIN/iSPIN a MAGMA
Verejná súťaž
UVO 10.12.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
43241-WYP Rekonštrukcia strechy II. etapa – Novohradská knižnica, Lučenec.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.12.2020
09:00
Novohradská knižnica
43695-WNT Originálne tonery
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.12.2020
09:00
Úrad pre verejné obstarávanie
43279-WYP II. Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.12.2020
08:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávka plnoautomatického vstrekovacieho lisu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.12.2020
15:00
MISTER & SOMMER , s.r.o., Gorkého 2, 955 01 Topoľčany
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov - objekt na Mukačevskej ulici b.č.1 - oprava mäkkej strešnej krytiny
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
42536-MST Zariadenia kompostárne Mesta Levice
Verejná súťaž
UVO 09.12.2020
12:00
Mesto Levice
43175-WYP Zvýšenie kapacity Základnej školy Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2020
12:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
42206-MST Zariadenia pre Handlovský remeselný pivovar Baník
Verejná súťaž
UVO 09.12.2020
10:00
ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o.
42728-MST POTRAVINY 2 - mlieko a mliečne výrobky, vajcia
Verejná súťaž
UVO 09.12.2020
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
43157-WYP Senica OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43165-WYP Komunitné centrum Slovenská Volová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2020
10:00
Obec Slovenská Volová
42208-MST Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 09.12.2020
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
42945-WYP Energetická úspora budovy A
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2020
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Obstaranie marketingových služieb-CBS spol, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.12.2020
15:00
CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Zobrazených: 101 - 125 / 846 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20