Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 15.01.2024
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
5888-MUT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 25.05.2022
23:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
7580-MST Nosný modulárny systém
Verejná súťaž
UVO 07.05.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.04.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
14526-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy - Denného stacionára Lesenice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.04.2021
10:00
Obec Lesenice
14415-MST Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach - 2. časť
Verejná súťaž
UVO 12.04.2021
23:59
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14787-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 12.04.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
8530-MST Nákup elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu
Verejná súťaž
UVO 09.04.2021
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
8531-MST Nákup dieselmotorových jednotiek pre regionálnu dopravu
Verejná súťaž
UVO 09.04.2021
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
14704-MST Dodávka mobilného pracoviska v rámci IS Evidence KEUNEO a softvéru na identifikáciu objektov alebo predmetov
Verejná súťaž
UVO 08.04.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž
eZakazky 08.04.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14697-MST Monitorovací systém pre pľúcnu tomografiu v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 08.04.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
14649-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.04.2021
14:00
Mesto Banská Bystrica
14646-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Odborné učebne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.04.2021
12:00
Mesto Banská Bystrica
14645-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – IKT
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.04.2021
09:00
Mesto Banská Bystrica
14620-WYP „REALIZÁCIA GEOTERMÁLNEHO VRTU GTC – 1 ČIŽATICE“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.04.2021
10:00
GeoSurvey, s.r.o.
14786-WNS Návrh vizuálnej identity múzea a komplexného architektonického, grafického, výtvarného, audiovizuálneho, priestorového a technického riešenia expozície a s ňou súvisiacich priestorov.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.04.2021
12:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
14605-MSS Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok
Verejná súťaž
UVO 01.04.2021
10:00
Národná transfúzna služba SR
14700-MST Potravinárska prevádzka na spracovanie drobného ovocia a zeleniny
Verejná súťaž
UVO 01.04.2021
10:00
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s., skrátene VÚOOD, a.s.
Zobrazených: 1 - 25 / 613 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20