Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 02.11.2030
09:41
Slovenská inovačná a energetická agentúra
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 15.01.2024
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
5888-MUT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 25.05.2022
23:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.04.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
44175-MSS Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
42946-WYP Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
10:00
Mesto Trnava
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 29.01.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 29.01.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Z202032023 Osobný automobil SUV
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
09:22
Dolný Kubín, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 27.01.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 27.01.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
35335-WYP Denný stacionár v obci Lednické Rovne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
09:00
Obec Lednické Rovne
43697-WYP Obnova dvorany/átria
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.01.2021
11:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
43985-MST Prístrojové vybavenie laboratórií II.
Verejná súťaž
UVO 18.01.2021
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
44256-MST Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev
Verejná súťaž
UVO 18.01.2021
10:00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Z202032027 Osobný automobil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.01.2021
09:55
Dolný Kubín, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
44095-MST Čistopisy dokladov Slovenskej republiky
Verejná súťaž
UVO 18.01.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
44199-MST Luxusné eko obaly
Verejná súťaž
UVO 15.01.2021
10:00
PrintCity Slovakia, s.r.o.
44255-MST Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov
Verejná súťaž
UVO 15.01.2021
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
43980-MST Technologické vybavenie pre výrobu fermentovanej zeleniny
Verejná súťaž
UVO 15.01.2021
09:00
FERMLC s.r.o.
43981-MST Technológia pre remeselnú pekáreň v Lučenci
Verejná súťaž
UVO 15.01.2021
09:00
CRAFT BAKERY s.r.o.
44096-MST MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE SOŠ STAVEBNÁ ŽILINA
Verejná súťaž
UVO 14.01.2021
12:00
Žilinský samosprávny kraj
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž
eZakazky 14.01.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
42753-MSS Dosadenie rádiostaníc do železničných koľajových vozidiel
Verejná súťaž
UVO 14.01.2021
09:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Zobrazených: 1 - 25 / 700 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20