Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202119712 Mikroskop Olympus CX-23 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
12:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202119792 Notebook, pracovná stanica, monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
12:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202119796 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
12:45
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202120375 Obväzy - elastické, hydrofilné, sadrové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
12:45
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
Capture of Methane emissions of compressors - specification of study
Obchodná verejná súťaž
19.10.2021
13:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Z202119739 Kity a reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:00
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202120337 Základné potraviny a vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:00
Košice - mestská časť Šaca, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202120344 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:00
Košice - mestská časť Šaca, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202120346 Ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:00
Košice - mestská časť Šaca, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202120629 Ručné elektrické náradie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:00
Nemecká, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202120638 Stavebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202120640 KERAMICKÁ PEC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:00
Dolný Lieskov, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202120589 Šatňové skrine pre MŠ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:06
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z202120590 kancelársky LCD monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:09
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202120286 Zváracie zariadenia a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:15
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z202120670 Vajcia 12-09
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:20
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202119611 Prístroj a testy na rýchlu diagnostiku na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v rámci diferenciálnej diagnostiky pacientov suspektných na ochorenie Covid-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:30
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202119776 Galantérny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:30
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202120367 Pracie a dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:30
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202120600 kancelársky LCD monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:47
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202120055 Kovové zariadenia do dielní a šatní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
13:55
Trenčiansky, Slovenská republika
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Zemianske Kostoľany, b.č.67 - opravy a údržba ústredného kúrenia - ZK - oprava elektrického kúrenia (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 07.10.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do Kasární VÚ 1056, Pod horou 1, 972 43 Zemianske Kostoľany. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: - z. Milan Šuňal, tel.: 0960 346 454, e-mail: milan.sunal@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, kasárne SNP, budova č. 36, špeciálny objekt pre výuku a budova č. 119, kryté vodné cvičisko - obnova náterov v bazénoch (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 12.10.2021. Zraz účastníkov bude o 11,00 hod. pred vstupom do kasární. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: Ing. Vladimír KRÁLIK, tel.: 0960/482 591, e-mail: vladimir.kralik@mil.sk (kvôli zabezpečeniu vstupu je nutné sa nahlásiť vopred, najneskôr do 11.10.2021 do 10:00, meno, priezvisko,číslo OP))
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zákazka pozostávajúca z dvoch častí; časť A a časť B: A, Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať v termíne 8.-12.11.2021 v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ B, Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenskej národnej expozície na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať v termíne 8.-12.11.2021
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.10.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Servis, opravy a údržba služobných motorových vozidiel
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.10.2021
14:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
Zobrazených: 76 - 100 / 1081 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20