Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19529-WNT Dodávka IKT vybavenia základných škôl
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.06.2023
16:00
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
19228-WNT Liečebné krytie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.06.2023
23:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov – SADY LIPTOV – TS Jelšie
Prieskum trhu
14.06.2023
23:59
Ing. Martina Bellušová - SADY LIPTOV, Tehliarska 1080/15A, 031 05 Liptovský Mikuláš
Postrekovací vozík s príslušenstvom / Spray trolley and accessories
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.06.2023
23:59
Farma Kameničany s. r. o., Kameničany 200, 018 54 Kameničany
Stroj na vnútorné čistenie kultivačných žľabov a strechy skleníka / Machine for internal cleaning of cultivation gutters and greenhouse roof
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.06.2023
23:59
Farma Kameničany s. r. o., Kameničany 200, 018 54 Kameničany
18278-MST Parkovacie automaty
Verejná súťaž
UVO 15.06.2023
08:00
Mesto Žilina
18284-MST Oftalmologický operačný stôl s kreslom pre operatéra
Verejná súťaž
UVO 15.06.2023
08:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
19295-WNS Aktualizácia Manažment plánu lokality UNESCO "Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí" - 2.etapa (2)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.06.2023
08:00
Mesto Banská Štiavnica
Z20235088 Rýchlovarná kanvica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235199 Prírodné hutné drvené kamenivo (NR - 2023)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2023
08:00
Nitriansky, Slovenská republika
Z20235415 Vysokotlakový čistič KÄRCHER HD 6/15 MXA Plus alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235559 Náterové hmoty, farby a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2023
08:00
Z20235336 Polygrafické stroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2023
08:10
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z20235337 Vlajky a zástavy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2023
08:10
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z20235343 Školský nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2023
08:10
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Predaj nehnuteľnosti – RIMAVSKÁ SOBOTA
Obchodná verejná súťaž
15.06.2023
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Predaj nehnuteľnosti – KOŠICE
Obchodná verejná súťaž
15.06.2023
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Výdajný automat (3ks); (Obhliadka miest realizácie predmetu zákazky sa vyžaduje a je pre uchádzačov povinná, aby si záujemcovia sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a vypracovanie ponuky. Obhliadky sa uskutočnia v termíne do 15.06.2023 v miestach dodania výdajných automatov: RD a ONV Zvolen, Môťovská cesta 1, 960 01 Zvolen, GPS: 48°34'17.7"N 19°08'20.5"E, kontaktná osoba: Ing. Maroš Libiak, +421 904 587 493, libiak.maros@zscargo.sk; ONV Košice, ul. Palackého, 040 01 Košice, GPS: 48° 42' 43.030" N 21° 16' 24.141" E, kontaktná osoba: Ing. Juraj Čiták, +421903403621, citak.juraj@zscargo.sk; ONV Čierna nad Tisou, Priemyselná 333, 071 41 Biel, GPS: 48°25'02.5"N 22°04'09.0"E, kontaktná osoba: Ing. Jozef Balogh, +421 904 596 751, balogh.jozef@zscargo.sk . Na obhliadke sa môže zúčastniť uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), ktorá sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). Na obhliadke sa môžu zúčastniť záujemcom poverení zástupcovia. Zástupcovia zúčastnení na obhliadke sa preukážu preukazom totožnosti a musia mať písomné poverenie, že sú oprávnení zúčastniť sa obhliadky a sú oprávnení oboznámiť sa v danej veci a v požadovanom rozsahu s informáciami nevyhnutnými na prípravu a spracovanie ponuky. Jedná sa o plnú moc na zastupovanie podpísanú štatutárnym orgánom.)
Výzva na predkladanie ponúk
15.06.2023
09:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava
Riasička
Prieskum trhu pre určenie PHZ
15.06.2023
09:00
Mäspoma spol. s.r.o., ul. T. G. Masaryka 8, 960 01 Zvolen
18285-MST PROPAGAČNÝ MATERIÁL
Verejná súťaž
UVO 15.06.2023
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18591-WYP Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2023
09:00
Mesto Šurany
18595-WYP Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2023
09:00
Mesto Šurany
18596-WYP Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2023
09:00
Mesto Šurany
18772-WYP Maľovanie interiérových priestorov v ŠD A. Bernoláka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2023
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18785-WYP CHATA NOVÁ BREZOVKA - II. Etapa - I. fáza
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2023
09:00
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia
Zobrazených: 601 - 625 / 1148 Stránky:  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34