Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Prešov, Kasárne SNP, budova č. 46 - oprava strechy (obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 10.12.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu kasármi SNP, Vranovská 68, 080 01 Prešov – Nižná Šebastová. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe minimálne dva dni pred obhliadkou emailom. Kontaktná osoba: Ing. Daniel MARCIŇÁK, tel.: 0960/524 709, 0911 432 644, e-mail: daniel.marcinak@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.12.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202124329 Tlač časopisu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.12.2021
14:10
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Školiaci materiál a potreby II.
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 16.12.2021
15:00
Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
Z202123992 Operačná technika - Vaporizér - Izofluránový výparník
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
08:40
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202124024 Krmivo pre psov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
08:50
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
56745-MST Dodávka elektrickej energie pre potreby SVP, š.p. na roky 2022-2024
Verejná súťaž
UVO 17.12.2021
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
56920-MST Personalizované letecké rovnošaty pre lietajúci personál leteckého útvaru MV SR
Verejná súťaž
UVO 17.12.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
57169-WYP Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Trenčianske Stankovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.12.2021
09:00
Obec Trenčianske Stankovce
57506-WYP Oddychová zóna pod hradom s Archeoparkom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.12.2021
09:00
Mesto Veľký Šariš
57514-WYP Kompostáreň Bošáca
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.12.2021
09:00
Obec Bošáca
58040-WYT Dodávka HW - technické zariadenie centrály
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.12.2021
09:00
RZET, s.r.o.
Z202123905 Nákup a dodávka zemného plynu 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202123926 Chladničky s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
09:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202123956 Odevy a pomôcky do terénu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
09:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202123993 Respirátor FFP2/KN95 bez ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202124019 Rôzny spotrebný laboratórny materiál - sklenená byreta, PTFE piestik s úchytom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202124114 Počítačové vybavenie a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
57427-WYP VÝSTAVBA MŠ NA ULICI KPT. NÁLEPKU, LIPANY_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 17.12.2021
09:00
Mesto Lipany
Z202124006 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
09:15
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Modernizácia rozvodov pary + kotol - Hyza
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 17.12.2021
09:30
HYZA a.s., Odbojárov 2279/39, 955 92 Topoľčany
Zariadenia na potlač textilu
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 17.12.2021
10:00
reklama BARTOŠ, s. r. o., Bratislavská 752, 911 01 Trenčín
GO a modernizácia TK8 - dodávka guľových uzáverov
Obchodná verejná súťaž
17.12.2021
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Vybavenie serverovne II.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.12.2021
10:00
Duálna akadémia, z.z.p.o., J. Jonásˇa 5 6179/5, 84108, Bratislava - mestská častˇ Devínska Nová Ves
56479-MST Elektrocentrála na prívesnom vozíku
Verejná súťaž
UVO 17.12.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
56869-MST BEZHOTOVOSTNÝ NÁKUP POHONNÝCH HMÔT PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET PRE SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ PREVÁDZKOVANÉ SP, A. S.
Verejná súťaž
UVO 17.12.2021
10:00
Slovenská pošta, a.s.
Zobrazených: 601 - 625 / 941 Stránky:  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34