Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
34569-MUT Betónové podperné body – spoločné obstarávanie - PCI
Užšia súťaž
UVO 25.08.2022
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
34572-MST Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR
Verejná súťaž
UVO 25.08.2022
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
35140-MST Automobily s plug-in hybridný pohonom typu SUV
Verejná súťaž
UVO 25.08.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
35164-MST Nákup licencií Microsoft prostredníctvom programu MPSA
Verejná súťaž
UVO 25.08.2022
10:00
Slovenská pošta, a.s.
36556-WYS Webová GIS platforma pre projekt „MOSQUITO BIOREGULATION Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
36558-WYP Cyklotrasa 13 - Rusovská cesta – Černyševského – lávka Einsteinova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
37179-WNP Prístavba materskej školy Ružindol
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
10:00
Obec Ružindol
37386-WNP Maľovanie chodieb v budove školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
10:00
Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava
37410-WNT Nákup originálnych tonerov a spotrebného materiálu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
37484-WNT Pracovné náradie a menšie maliarske potreby pre pracovníkov AČ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
10:00
Mesto Stará Ľubovňa
37485-WNT Osobné ochranné pracovné pomôcky oblečenie a obuv pre pracovníkov AČ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
10:00
Mesto Stará Ľubovňa
37653-WNT Férová škola – prístrojové vybavenie 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
10:00
Stredná zdravotnícka škola
37654-WNT NÁKUP POHONNÝCH HMÔT PRE SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
10:00
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
37663-WNS Zabezpečenie komplexných služieb podujatia „Interkulturálny tréning SK-AT“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
37726-WNP Detské inkluzívne ihrisko RODINKA v Šali
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
10:00
Mesto Šaľa
Z20228931 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
10:00
Ivanka pri Dunaji, Senec, Bratislavský, Slovenská republika
Z20229123 Kurz na rozšírenie vodičských oprávnení zo skupiny „C“ na skupinu „D“.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia.
Verejná súťaž
eZakazky 25.08.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1003 Nákup obnovy podpory pre produkty ObserveIT a SIEM
eZakazky 25.08.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
VVS_PL_12_2021 Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž
eZakazky 25.08.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Z20229173 Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20228591 Hlbokomraziaci pultový box
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
10:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
37673-WNP Vybudovanie lezeckej steny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
11:00
Mesto Hlohovec
Z20229174 Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
11:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20229023 Lieky ATC skupiny N02 - časť 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
11:20
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 526 - 550 / 944 Stránky:  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31