Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
45852-WYP Rekonštrukcia UVZ UK Richňava - I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
09:00
Univerzita Komenského v Bratislave
1556-WNS Rozosielanie hromadného emailingu na kontaktnú databázu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
2164-WNP Oprava a údržba - zariadení WC - Budova A - II.NP
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
09:00
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza
Z2021296 Dodávka RSA Tokenov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021514 Rukavice chirurgické sterilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
09:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021515 Operačné rukavice latexové, sterilné ,
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
09:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021518 IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021524 Čistiace a hygienické prostriedky - dezinfekcia na ruky s rozprašovačom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
09:00
Trenčiansky, Slovenská republika
Tlač a dodanie – časopis Vidiečan
Zákazka s nízkou hodnotou
21.01.2021
10:00
Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
Mäsové výrobky – bravčové a hovädzie
Zákazka s nízkou hodnotou
21.01.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Mierové námestie č. 1, 019 17 Ilava
Mrazené bravčové a hovädzie mäso
Zákazka s nízkou hodnotou
21.01.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Vašinova 124/59, 950 61 Nitra-Chrenová
Rastlinné oleje
Zákazka s nízkou hodnotou
21.01.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Vašinova 124/59, 950 61 Nitra-Chrenová
44993-MST OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ A LABORATÓRIÍ
Verejná súťaž
UVO 21.01.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
45710-WYP Zariadenie pre seniorov v obci Vinodol
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
10:00
Obec Vinodol
Z2021229 Zabezpečenie internetovej konektivity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021234 Obálka B6 s doručenkou "doporučene-do vlastných rúk" a obálka C5 s doručenkou "doporučene-do vlastných rúk" so samolepiacou páskou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Ivanka pri Nitre, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z2021279 Hrubé potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z2021280 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z2021361 Notebook (Macbook)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021362 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021363 Stravné lístky alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Trnava pri Laborci, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z2021364 Notebooky a multifunkčné zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021390 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021510 Pneumatiky a disky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Z2021520 Motorová nafta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 51 - 75 / 508 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20