Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
240-WYP Ochrana cesty II/584 pred padajúcimi kameňmi v ckm 23,500 – 23,550 a vyčistenie zárubného múru v úseku Huty – Liptovské Matiašovce v ckm 23,500 – 23,550
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
12:00
Žilinský samosprávny kraj
Z2022360 Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Prepravné služby
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 26.01.2022
12:00
Mesto Žilina
Z2022474 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:08
Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z2022318 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202274 Združená dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:30
Rajec, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202222 Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 3 - KAZ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:45
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022435 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:50
Lučenec, Lučenec, Banskobystrický, Slovenská republika
449-WYP „Prestavba administratívnej budovy na Nájomný bytový dom“ s 16 b.j. v Komárne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
13:00
Mesto Komárno
Z2022476 Kultivačné média pre mikrobiologické laboratórium
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
13:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022262 Oplachové roztoky 3 000 ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
13:58
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022319 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Čistiace potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
15:00
HARMONIA Strážske
Zabezpečenie vzdelávacích aktivít a súvisiacich služieb v priebehu roka 2022_2 (pre časť č. 1 ,2, 4, 5, 6: Poprad/Liptovský Mikuláš/Kežmarok; Košice; Štrbské pleso; Bratislava/Malacky; Bratislavský kraj)
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 26.01.2022
15:00
Zdravé regióny, Limbová 2, 831 01 Bratislava, Korešpondenčná adresa: Koceľova 9, 821 08 Bratislava
Licencia – softvér MNova – 2 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
16:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Automatický dezinfektor pre flexibilné endoskopy
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Stravné poukážky
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
23:59
Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Sledovanie veľkosti ožiarenia pacientov, Skúšky prevádzkovej stálosti, rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2214-WYS Upratovacie služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
08:00
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Z2022324 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022197 Nové úžitkové motorové vozidlo Mitsubishi L200 (alebo evivalent)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
08:52
Kremnica, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Odvoz a likvidácia odpadu 21012022
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
59504-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 27.01.2022
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
59762-MST „Nákup zariadenia a softvéru pre potreby nezávislého výskumu a vývoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave“
Verejná súťaž
UVO 27.01.2022
09:00
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
60147-WYP Energetická úspora budovy A
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Zobrazených: 51 - 75 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20