Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29220-WNP Oprava poškodeného stropu na schodisku 3. a 5. poschodie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.06.2021
13:00
Centrum sociálnych služieb - Juh
Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, Kasárne SNP, budova č. 98, 99, 5, nástupisko - oprava cestných kanalizačných šácht (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 11. 6. 2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do kasární SNP, ul. ČSA, Martin. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: Ing. Vladimír KRÁLIK)
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Edukatívny priemyselný robot
Prieskum trhu
18.06.2021
14:00
SOŠ Jozefa Szakkayho Košice
Dodávka a inštalácia laserového gravírovacieho a rezacieho stroja
Prieskum trhu
18.06.2021
14:00
SOŠ Jozefa Szakkayho Košice
Úprava spevnenej plochy na p.č. 2395_1, na ul. Slobody v Poltári
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.06.2021
14:00
Mesto Poltár
Kybernetická bezpečnosť
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
14:00
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
Izolácia futbalovej tribúny Pšurnovice
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Hliník nad Váhom
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Rekonštrukcia terasy a oprava okapového systému - Dom smútku
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Úprava a rozšírenie WORKOUT IHRISKA - KAPLNKA
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Z202112303 Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.06.2021
15:22
Holíč, Skalica, Trnavský, Slovenská republika
Revitalizácia centra – Obec Odorín
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.06.2021
18:00
Obec Odorín
28919-WYS Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
28569-WYP Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka, Staničenie 0.000-0.850 km
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
08:00
Mesto Turzovka
Vyhotovenie projektovej dokumentácie v stupni pre realizáciu stavby: „Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry“
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
09:00
Mesto Rožňava
27759-WYP Prístavba a nadstavba ZŠ Šenkvice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
09:00
Obec Šenkvice
28043-MST Dodávka elektrickej energie na obdobie rokov 2022-2024.
Verejná súťaž
UVO 21.06.2021
09:00
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
28044-MST Prístrojové vybavenie pre laboratórium testovania filtračných materiálov na ochranu pred ochorením COVID-19
Verejná súťaž
UVO 21.06.2021
09:00
Technická univerzita v Košiciach
28167-MST Servoventilátor so závesným systémom
Verejná súťaž
UVO 21.06.2021
09:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
28307-WYS Tlmočnícke a prekladateľské služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
28446-WYP Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Malacky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
09:00
Bratislavský samosprávny kraj
28564-WYP Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
09:00
Mesto Sereď
28800-WYP Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Pezinok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
09:00
Bratislavský samosprávny kraj
27550-WYP Stavebné práce – Zelené srdce Podunajských Biskupíc v úsekoch F,G,H
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 21.06.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
AOS-300/24-73/2021 Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových VTZ
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zobrazených: 476 - 500 / 829 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29