Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Tlačiarenské služby
Zákazka s nízkou hodnotou
15.12.2021
10:00
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava
Dodanie a inštalácia modulov na meranie NH3 (čpavok) (Obhliadka je možná v termínoch: 09.12.2021 až 10.12.2021, v čase od 09:00 do 13:00. Termín je potrebné dohodnúť minimálne jeden deň vopred. Kontaktná osoba pre obhliadku: Ing. Anna Rothbergová, mobil: +421918 110 504, e-mail: rothbergova@olo.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
15.12.2021
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
47150-MST Ponožky pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
Verejná súťaž
UVO 15.12.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
56101-MST Dodávka liekov a liečiv IV.
Verejná súťaž
UVO 15.12.2021
10:00
Národný onkologický ústav
56102-MST Dodávka liekov a liečiv V.
Verejná súťaž
UVO 15.12.2021
10:00
Národný onkologický ústav
56103-MST Dodávka liekov a liečiv VI.
Verejná súťaž
UVO 15.12.2021
10:00
Národný onkologický ústav
56106-MST Funkčné ponožky
Verejná súťaž
UVO 15.12.2021
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
56473-MSP Rekonštrukčné a obnovné práce v Demänovskej jaskyni mieru
Verejná súťaž
UVO 15.12.2021
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
56725-MSS Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre Košický samosprávny kraj
Verejná súťaž
UVO 15.12.2021
10:00
Košický samosprávny kraj
56726-MSS Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, vybrané výrobné celky, na roky 2022 - 2025
Verejná súťaž
UVO 15.12.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
57807-WYT Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.12.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
57942-WYT Nákup úžitkových motorových vozidiel
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.12.2021
10:00
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
58211-WNT "Trvanlivé potraviny" ostatné potravinárske výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.12.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Z202122904 Vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202123942 Nové osobné motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202124299 Príslušenstvo na inventarizáciu majetku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202124300 Nákup kancelárskych stolov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202124324 Baklofén
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202124358 Matrixová kardiologická sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
10:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202124442 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
10:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202124451 Kancelársky papier A4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
10:00
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z202124479 zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
10:00
Pusté Úľany, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Z202124562 Nákup IKT potrieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
44633-MSP Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku
Verejná súťaž
eZakazky 15.12.2021
10:00
CZT Ružomberok, s. r. o.
57157-WYP Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre v Osrblí - Koliesková a bežecká dráha
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 15.12.2021
10:00
Slovenský zväz biatlonu
Zobrazených: 476 - 500 / 939 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29