Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
13808-MST Alternatívne náhradné diely na osobné, úžitkové a nákladné automobily
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
13901-MST RTG skiagrafický prístroj
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
14036-WYT Vybavenie pre modernizáciu odborných učební 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
09:00
Mesto Leopoldov
14474-WYP Rekonštrukcia Domu smútku Trenčianske Stankovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
09:00
Obec Trenčianske Stankovce
11350-MST POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 22.03.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie investičnej akcie ,,Rekonštrukcia kuchynských priestorov v MŠ Šancová 65"
Zákazka s nízkou hodnotou
22.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
13357-MST Nákup univerzálneho kolesového traktora s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
10:00
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
13713-WYP Rekonštrukcia bytového domu pre potreby projektu prestupného bývania v meste Sládkovičovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
10:00
Mesto Sládkovičovo
14133-MST Prístrojové vybavenie elektrofyziologického laboratória neurologických oddelení
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
14219-MST Evakuačný vertikálny špirálový rukáv
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14354-WYP Výstavba Materskej školy v obci Krížová Ves
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
10:00
Obec Krížová Ves
008/2021/ZNL Stravovanie zamestnancov a študentov na roky 2021-2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 22.03.2021
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13453-WYP Zariadenie pre seniorov Spišský Hrhov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 22.03.2021
10:00
Obec Spišský Hrhov
14477-WYP Stavebné práce pre projekt CDR Bernolákovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
11:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave
Obchodno-verejná súťaž
22.03.2021
12:00
Mestská časť Bratislava–Karlova Ves
Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v suteréne bytového domu na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave
Obchodno-verejná súťaž
22.03.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti na ul. Špieszova 2 a Pernecká 37
Obchodno-verejná súťaž
22.03.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v polyfunkčnom dome na Perneckej 37 a Špieszovej 2
Obchodno-verejná súťaž
22.03.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
13355-MST SK-1_DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA PRE ZBERNÝ DVOR OBCE ŠTIAVNIK
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
12:00
Obec Štiavnik
Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, Kasárne Obrancov mieru, budova č. 308 - výmena odpojovačov VN 2 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
22.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ryba
Zákazka s nízkou hodnotou
22.03.2021
15:00
Harmonia-domov soc.služieb a zariadenie pre seniorov, nám.A.Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske
Mrazená zelenina a polotovary
Zákazka s nízkou hodnotou
22.03.2021
15:00
Harmonia-domov soc.služieb a zariadenie pre seniorov, nám.A.Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske
Hydina
Zákazka s nízkou hodnotou
22.03.2021
15:00
Harmonia-domov soc.služieb a zariadenie pre seniorov, nám.A.Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske
Suché polotovary
Zákazka s nízkou hodnotou
22.03.2021
15:00
Harmonia-domov soc.služieb a zariadenie pre seniorov, nám.A.Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske
Zníženie energetickej náročnosti prevádzky administratívnej budovy podniku PRP, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.03.2021
23:59
PRP, s.r.o., Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce
Zobrazených: 476 - 500 / 610 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25