Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
43139-MST Lieky ATC skupiny B02BD04
Verejná súťaž
UVO 14.12.2020
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
43374-WYP Splašková kanalizácia v obci Olejníkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2020
10:00
Obec Olejníkov
43459-WYP Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou(Nov)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2020
10:00
Best friends nursery, o.z.
43460-WYP KC Poniky - stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2020
10:00
Obec Poniky
43650-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Spojenej škole v Dudinciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2020
10:00
Mesto Dudince
42559-WYP CYKLOTRASA STARÁ MYJAVA - LIPOVČEKY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 14.12.2020
10:00
Obec Stará Myjava
Z202032402 Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2020
10:48
Dunajská Streda, Dunajská Streda, Trnavský, Slovenská republika
44065-WNT Dodanie študijných materiálov pre Strednú odbornú školu Tisovec, Jesenského 903, 980 61 Tisovec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2020
11:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZSS Útulok Cesta a Nocľaháreň Skalica
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 14.12.2020
12:00
Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o Skalica, Kráľovská 9, 909 01 Skalica
Výpočtová technika, kamerová technika, ozvučenie, prezentačná technika
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2020
12:00
Mesto Michalovce
Parkovací systém a migrácia na server Mesta Piešťany
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2020
12:00
Mesto Piešťany
Dodávka plynu-propán, nadzemného zásobníka s regulátorom tlaku a jeho pripojenie pre HaZZ Krompachy, vrátane dopravy plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202032408 Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2020
12:00
Turany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2020
13:00
Mesto Piešťany
43852-WYS Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Trebišov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2020
13:00
Mesto Trebišov
Z202031933 Tonerové náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2020
13:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202031935 Tonerové náplne II
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2020
13:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202032036 Vysokofrekvenčná technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2020
13:00
Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v obci Unín
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 14.12.2020
14:00
Obec Unín
Vajcia slepačie
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2020
14:00
SOŠ obchodu a služieb Rožňava
Suchý tovar
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2020
14:00
SOŠ obchodu a služieb Rožňava
Mrazená zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2020
14:00
SOŠ obchodu a služieb Rožňava
Mrazená hydina a ryby
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2020
14:00
SOŠ obchodu a služieb Rožňava
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2020
14:00
SOŠ obchodu a služieb Rožňava
Mäso a mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2020
14:00
SOŠ obchodu a služieb Rožňava
Zobrazených: 476 - 500 / 700 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28