Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118247 Elektrické panvy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
13:00
Bojnice - kúpele, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202118726 Tonery,cartrige,pásky do tlačiarní, faxov a kopírok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
13:49
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Sliač - zameranie podzemných inžinierskych sietí (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pred predložením ponuky je možné vykonať obhliadku miesta výkonu prác. Obhliadka je odporúčaná. Obhliadka sa uskutoční dňa 17.9.2021 o 9:30 hod., zraz účastníkov bude pred vstupnou bránou č. 2 na LZ Sliač , ul. Československej armády, Sliač (48°37'19.9"N 19°08'15.0"E). O vstup je potrebné požiadať najneskôr do 14.9.2021 do 13,00 hod. zaslaním nasledovných údajov: meno, dátum narodenia, č. občianskeho preukazu, EVČ a typ vozidla. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: Ing. Peter KLIŽAN, tel.: 0960/322 810, e-mail: peter.klizan@mod.gov.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202118781 Interiérové vybavenie - Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
14:00
Z202118601 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
14:15
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202118732 Materiál na výrobu terčov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
14:18
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118795 Interiérové vybavenie - Gymnázium Dubnica nad Váhom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
15:15
Z202118791 Aktualizácia licencie ESET PROTECT Entry On-prem na 24 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
15:35
Diagnostický kit pre pokračovanie výskumu pre ÚBEV
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
16:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Náhradný zdroj elektrickej energie
Výzva na predkladanie ponúk
22.09.2021
18:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Budovanie vodozádržných opatrení v obci Tarnov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.09.2021
18:00
Obec Tarnov
Arboristický posudok s dendrologickým prieskumom 23 ks stromov na Holubyho ulici II.
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
23:59
Mesto Pezinok
Stredisko prevádzky objektov Prešov - Veľká Ida-kas. kpt. Jaroša b.č.2 - výmena elektrických kotlov
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202118442 Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
08:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
AOS-300/24-111/2021 Rekonštrukcia KJB
Verejná súťaž
eZakazky 23.09.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z202118443 Teplomery, hustomery, vlhkomery, váhy.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
08:15
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118797 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Nakládka, odoberanie, preprava a zhodnotenie odpadov z lesného hospodárstva z OZ Žarnovica - ES Žarnovica a ES Šášovské Podhradie
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
08:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Žarnovica, Železničná 613/13, 96681 Žarnovica
Inovatívne zariadenie pekárne
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 23.09.2021
09:00
JEBO – CHLEBO spol. s.r.o., Veterná 13, 980 42 Rimavská Seč
41533-MSS Poskytovanie služieb podpory, údržby a rozvoja Kontrolného informačného systému NKU SR
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
09:00
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
41713-MSP Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
41715-MSS ZMLUVNÝ VÝSKUM V SÚVISLOSTI S VÝVOJOM DEZINFEKČNÝCH NADSTAVIEB
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
41767-MST Softvérová podpora Software Assurance pre prevádzkované informačné systémy
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
42004-MST Základné medicínske zariadenia 2 (CoV)
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
09:00
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
42332-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a KD v obci Dolná Súča
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.09.2021
09:00
Obec Dolná Súča
Zobrazených: 476 - 500 / 934 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29