Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20219499 výmena dvoch 2ks transformátorov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
08:15
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
26411-WYS Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
08:30
Mesto Leopoldov
Z20219611 oprava nefunkčného pouličného osvetlenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
08:30
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
22574-WYP Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na námestí mieru 2 v Prešove - blok A II. NP a úprava suterénnych priestorov – blok B I. PP
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:00
Prešovský samosprávny kraj
22575-WYP Preložka chodníka na ul. Š. Moyzesa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:00
Mesto Trnava
23088-WYP Zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej budovy Domaňovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:00
Obec Domaňovce
26360-WNP SOŠ Fiľakovo - Rekonštrukcia vnútorného ležatého vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:00
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
26538-WYT Špeciálne úžitkové vozidlo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:00
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
26775-MST Štartovacie sety školských pomôcok pre budúcich prváčikov
Verejná súťaž
UVO 21.05.2021
09:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Z20218436 Nákup konferenčných stoličiek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20219363 Nákup a dodávka počítačov na strihanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
09:00
Lešť (vojenský obvod), Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219503 Univerzálny traktorový nosič s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení - nový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
09:00
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20219734 Betóny I.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
09:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z20219759 Umývačka riadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
011005/2021 Zber, zhodnotenie a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 21.05.2021
09:00
Mesto Žilina
23825-WYP Jasle v obci Veľké Ripňany rekonštrukcia objektu so zmenou užívania
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:30
Obec Veľké Ripňany
Z20219750 Bezpečnostné zariadenia - zvodidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
09:56
Prešovský, Slovenská republika
Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi
Obchodná verejná súťaž
21.05.2021
10:00
Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo námestie 25/24, 976 01 Kremnica
Vykurovanie budovy OcÚ na báze OZE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 21.05.2021
10:00
Obec Malý Šariš, Malý Šariš 104, 080 01 Prešov
Obstaranie čistiacich a hygienických potrieb pre miestny úrad a prevádzky MČ BNM
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre MČ BA NM
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Správa a údržba informačných technológií a správa webového sídla
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Pracovná zdravotná služba
Zákazka s nízkou hodnotou
vlada 21.05.2021
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
21337-MUT Elektrospotrebiče 2021 - 2024
Užšia súťaž
UVO 21.05.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
21813-WYP Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde-II. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
10:00
Dominikánsky konvent
Zobrazených: 451 - 475 / 774 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28