Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202119857 Učebné pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
11:15
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202119913 Laboratórne komponenty pre účely výskumu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
11:15
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202120030 Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
11:48
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Čistenia protipieskových filtrov, čistenie povrchových filtrov a deparafinizácia sond pre NAFTA a.
Obchodná verejná súťaž
22.10.2021
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Rekonštrukcia strechy Materskej školy Piesočná 2, elokované pracovisko Vietnamská 13
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.10.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Ružinov
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Zemianske Kostoľany, Chemická zbrojnica, budova č. 125 - oprava náterov na AS konštrukciách a na vaniach na slopové nádrže (obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 18.10.2021 o 09,00 hod., ktorú musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Jozef BAROŠ, telefón 0960/346 455, e-mail: jozef.baros@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Poprad, Sklady Poprad Stráže budova č. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 16, 22 a ESO pri budove č. 9 - oprava klampiarskych prvkov (obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 19.10.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Ing. Mariana Sabo, telefón 0960/563 500, e-mail: mariana.sabo@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Stavebné práce - odstraňovanie havarijného stavu v bytovej bunke v bloku A byt č. 6 na pracovisku Štúrova
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
12:00
Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov v meste Lučenec
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
12:00
Mesto Lučenec
Výmena transformátora
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
12:00
Spojená škola Ivanka pri Dunaji, Ul. SNP 30, 900 28, IČO:42128919
Elektrický konvektomat s nutným príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
12:00
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21, 831 04 Bratislava
Čižmy gumené kyselinovzdorné
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Debarierizácia objektov LÚČ DSS Šemša - dodávka stoličkových výťahov
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
12:00
LÚČ Šemša
Odborná literatúra – tlačené knihy, učebnice
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202119972 Tonery - originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202120584 Nové osobné 8 miestne motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
12:00
Spišská Belá, Kežmarok, Prešovský, Slovenská republika
Z202120729 Digitálny fotoaparát
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
12:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202120859 Opravy hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
12:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202120886 Učebnice cudzieho jazyka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
12:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
ZTCA/7/2021 Prístroj na vysokoprietokovú ventiláciu 3ks
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 22.10.2021
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Z202120010 Tonery originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
12:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202120046 Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
12:30
Trenčiansky, Slovenská republika
Z202120607 Foto blesk
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
12:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202120748 Dataprojektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
12:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202120938 notebook (HP ProBook 450 G8, 2R9D7EA)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
12:37
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 451 - 475 / 1081 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28