Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20227219 Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
08:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20227321 Technické plyny a zásobníky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
08:45
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z20227329 Pračky ,sušičky, žehličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
08:53
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Nákup a dodanie kŕmneho ovsa pre správu chovu koní na OZ Gemer
Zákazka s nízkou hodnotou
12.07.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
28915-MST Dodávka plynu
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29259-WYP Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník- ulica 9. mája – stred
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
09:00
Mesto Brezno
29283-MST Nákup náhradných dielov a zabezpečenie servisu pre nakladače JCB na obdobie 48 mesiacov
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
29288-MUS Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva na obdobie 48 mesiacov
Užšia súťaž
UVO 12.07.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
29405-MST Veľkokapacitná hala s príslušenstvom a nafukovacie stany s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29888-WYP Prístavba materskej škôlky v meste Podolínec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
09:00
Mesto Podolínec
29892-WYP III. Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
30414-WNP Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
09:00
Mesto Nováky
30465-WNS Účtovnícke služby, audítorské služby a vedenie účtovných kníh na roky 2022 a 2023
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
09:00
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
30576-WNP Ulica ktorá spája históriu a súčasnoť na par. Č. 334/5 v obci Uzovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
09:00
Obec Uzovce
30846-WNT Náhradné diely na FAUN VIAJET
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
30854-WNT Papierové utierky, WC papier - 2 mesiace
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
09:00
Národný ústav detských chorôb
Z20226528 Zváracie zariadenie s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
09:00
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20226843 Výpočtová technika a príslušenstvo 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20226848 Výpočtová technika a príslušenstvo 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20226904 Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
09:00
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z20227277 Náhradné diely a príslušenstvo do stanov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
09:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227334 Reklamné predmety s potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
eBIZ – 06/2022 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž
eZakazky 12.07.2022
09:00
Mesto Lučenec
30032-WYP Stavebná úprava okolia Mestského domu a ul. A. Hlinku I. v Čadci
eZakazky 12.07.2022
09:00
Mesto Čadca
Z20227337 Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
09:15
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 451 - 475 / 917 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28