Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31074-MST Teplovýmenné rúrky do hlavných kondenzátorov turbogenerátora
Verejná súťaž
UVO 04.08.2021
14:00
Slovenské elektrárne, a.s.
Prieskum trhu "Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede Košice-Sídlisko Ťahanovce" (obhliadku je možné zrealizovať po vzájomnej dohode najneskôr do: 29. 7. 2021 do 14.00 hod)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
04.08.2021
15:00
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
33118-WYP Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
08:00
Obec Kráľová pri Senci
Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o. - III
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 05.08.2021
09:00
MACH TRADE, spol. s r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď
Rekonštrukcia komunikácie Horská III
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
09:00
Mesto Ružomberok
31218-MSS Informačný systém manažment údajov pre oblasť neprofesionálneho umenia
Verejná súťaž
UVO 05.08.2021
09:00
Národné osvetové centrum
32903-WNT Dodávka potravín pre školskú jedáleň
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
09:00
Stredná odborná škola drevárska
Z202116080 Elektronika - základná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
09:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
31542-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Verejná súťaž
eZakazky 05.08.2021
09:00
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
AOS-300/24-94/2021 Rekonštrukcia a modernizácia výťahu - Internát B1
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 05.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Rekonštrukčné stavebné práce, elektroinštalácia - elektroinštalačné práce na technologických zariadeniach ortopédie a neurológie z dôvodu reprofilizácie COVID-19
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Výmena kotlov v objekte LS Rajecké Teplice
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
10:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
30404-MST Kompostáreň v obci Plášťovce (technické vybavenie)
Verejná súťaž
UVO 05.08.2021
10:00
Obec Plášťovce
31155-WYP REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY – TEKOVSKÁ 28, LEVICE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
10:00
Mesto Levice
31341-MST Vysokokapacitný sekvenátor na princípe NGS
Verejná súťaž
UVO 05.08.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
33249-WYP Novostavba bytového domu v obci Bobot
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
10:00
Obec Bobot
33451-WYP Revitalizácia parku Motýlia lúka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z202116150 Prenosné audio s CD
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
10:00
Slovenská republika
Z202116426 Zdravotnícke potreby a pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
10:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116526 Nákup Core switchov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116590 Zberné nádoby na BRKO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
10:00
Rohožník, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 05.08.2021
10:00
Mesto Žilina
Levice - Voľnočasový areál 5.ZŠ / I.Etapa - Detské ihrisko, časť "A" , "B" / (Žiadosť o vysvetlenie jednotlivých bodov obsahu požiadaviek zadávania zákazky, určených verejným obstarávateľom, môže záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v termíne najneskôr do 28.07.2021 do 9.00hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
11:00
Mesto Levice
Z202116577 Diagnostický systém pre ambulance
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
11:00
Plešivec, Rožňava, Košický, Slovenská republika
CSS Kamence, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy a realizácia výťahu, pracovisko Litovelská
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
12:00
Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zobrazených: 451 - 475 / 759 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28