Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310643 Zdroj pitnej vody
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
12:00
Jamník, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Tríbeč - výzva č. 04_2023 – Mechanizačný prostriedok s adaptérom - opilovacia hlavica
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
12:30
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Služby mechanizačnými prostriedkami - Výzva 01_2023 OZ Tribeč LS Žarnovica a LS Brod
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
12:45
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Prenájom nebytového priestoru č. 006 o výmere 62,48 m2, nachádzajúceho sa na prvom podzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
05.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 223 o výmere 36,9 m2, nachádzajúcej sa na treťom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
05.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 222 o výmere 35 m2, nachádzajúcej sa na treťom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
05.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
31114-WYP Poliklinika Sabinov n.o - Prístavba ambulancií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2023
13:00
Mesto Sabinov
32115-WNT Opakované dodávky mlieka a mliečnych výrobkov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
13:00
Špecializované zariadenie Tereza
Z202310423 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
13:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Odsávače a hadice na odsávanie
Súťažný dialóg
05.10.2023
15:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
Zásobovacie auto s termoizolačnou nadstavbou
Prieskum trhu pre určenie PHZ
05.10.2023
15:00
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo, Ťapešovo 168, 029 51 Ťapešovo
Kontajnerové predajne (2 ks)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
05.10.2023
15:00
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo, Ťapešovo 168, 029 51 Ťapešovo
Zariadenie syrárskej výroby (1.Prietokový/doskový pastér na mlieko - 1 ks; 2.Syrársky kotol - 1 ks; 3.Lis na syr - 1 ks; 4.Bezolejový kompresor - 1 ks; 5.Syrárska vaňa - 1 ks; 6.Pariaci stroj na výrobu parených syrov - 1 ks; 7.Čerpadlo - 1 ks)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
05.10.2023
15:00
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo, Ťapešovo 168, 029 51 Ťapešovo
31521-WNP Infraštruktúra pre voľnočasové a pohybové aktivity v obci Veľké Ripňany_ viacúčelové prístrešky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
15:00
Obec Veľké Ripňany
Z202310650 Autopríslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
15:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
31559-WNT Infraštruktúra pre voľnočasové a pohybové aktivity v obci Veľké Ripňany_ plocha pre pohybové aktivity
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
16:00
Obec Veľké Ripňany
Materiál pre poľnohospodárske zariadenia
Prieskum trhu
06.10.2023
00:00
WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o., Dlhá 1011/88D, 010 09 Žilina
31990-WNP Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
07:00
Stredná odborná škola
Nákup kameniva pre OZ Gemer - časť A, bez dopravy, výzva č. 11/2023
Dynamický nákupný systém
06.10.2023
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
31213-WYP Prístavba triedy a hygieny k škole Obec Jablonec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2023
08:00
Obec Jablonec
31308-WYP STAVBA PRVKOV DETSKÉHO IHRISKA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2023
08:00
Mesto Malacky
31641-WNP Malacky, Záhradná ulica - odkanalizovanie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
08:00
Mesto Malacky
32242-WNT Kefy na zametací voz a olejový filter nadstavby BJ105BM
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
08:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
32274-WNS PD - Cyklochodník ul. Štúrova - Radlinského
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
08:00
Mesto Prešov
Z202310627 Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 451 - 475 / 1115 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28