Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
12764-WNS VO2_DOPLNENIE CHLADIACEHO KOMPRESORA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA (ZŠ) MICHALOVCE
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.04.2023
01:00
Mesto Michalovce
12855-WNT VT Náhradné diely - HYDROMOTOR na zametacie zariadenie s lopatou EXA ZZL 02
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.04.2023
07:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12857-WNT Náhradne diely s dopravou T815 E2 SK 819 AA
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.04.2023
07:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12856-WNT VT Náhradné diely na zametaciu nadstavbu FAUN VIAJET 6R/LX, r. v. 2011, v.č. 3463012
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.04.2023
08:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12821-WNS Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti a implementácia SW nástroja pre procesno-organizačné riadenie Informačnej a kybernetickej bezpečnosti
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.04.2023
08:00
Univerzitná nemocnica Martin
Z20232165 Prenájom multifunkčných zariadení a poskytnutie s tým súvisiacich služieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.04.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232404 Zariadenia a pomôcky na manipuláciu s materiálom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.04.2023
08:00
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z20232441 Sada náradia, brašna na náradie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.04.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Práce na obnove, rekonštrukcii, oprave a realizácií nových komunikácii, chodníkov, parkovísk, uličných vpustí, bezbariérových prechodov a opravy výtlkov
Zákazka s nízkou hodnotou
11.04.2023
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
10017-MST Osvetľovacie stožiare
Verejná súťaž
UVO 11.04.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
11379-MSP Rozšírenie kapacity základnej školy v Jarovniciach
Verejná súťaž
UVO 11.04.2023
09:00
Obec Jarovnice
12072-WNT Regály - vybudovanie otvoreného depozitára; modernizácia etnografického depozitára sakrálie, zvykoslovie, umenie; modernizácia etnografického depozitára textilu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.04.2023
09:00
Kysucké múzeum
12197-WYP Vodozádržné opatrenia v obci Lysá pod Makytou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.04.2023
09:00
Obec Lysá pod Makytou
12366-WYS Výroba a montáž funkčného modelu stroja PLS 55 E
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.04.2023
09:00
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
12754-WNT Gázový set
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.04.2023
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
12767-WNS Celoročná údržba a rekultivácia interiérovej a exteriérovej zelene na úrade MF SR
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.04.2023
09:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Z20232326 Laboratórny nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.04.2023
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20232329 Deratizácia objektov - SPO Bratislava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.04.2023
09:00
Slovenská republika
Z20232405 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.04.2023
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20232331 Deratizácia objektov - SPO Západ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.04.2023
09:30
Slovenská republika
Ultrazvukový prístroj strednej triedy pre gynekológiu (dodávka 3 ks ultrazvukových prístrojov strednej triedy)
Verejná súťaž
11.04.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Laserová technológia na prenos obrazu na hĺbkotlačovú formu – valec (laserové zobrazovacie zariadenie a nadväzujúce činnosti)
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 11.04.2023
10:00
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
Kancelárske potreby
Súťažný dialóg
11.04.2023
10:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
11173-MST VYBAVENIE UČEBNÍ V STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLE V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
Verejná súťaž
UVO 11.04.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
11178-MST Ultrazvukový prístroj strednej triedy pre gynekológiu
Verejná súťaž
UVO 11.04.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Zobrazených: 451 - 475 / 891 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28