Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
1274-MUS Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Križovany – Bystričany“
Užšia súťaž
UVO 09.02.2021
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
1375-WYP Prešov PMJ KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2303-WYS Plavecká hala v Piešťanoch – vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2021
12:00
Mesto Piešťany
1432-WYP Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
664-MSP Oprava mosta ev. č. R1 - 156 nad traťou ŽSR, Hronom a c. III. triedy, Hronská Breznica
Verejná súťaž
UVO 10.02.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1269-MST Motorové vozidlá - vyššia stredná trieda
Verejná súťaž
UVO 10.02.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
44801-WNP Oprava vykurovacieho systému v budove SNK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2021
10:00
Slovenská národná knižnica
45222-WYP Nadstavba ZŠ Dubová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
113-MSS Technická podpora EIS (SAP S/4Hana)
Verejná súťaž
UVO 10.02.2021
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1374-WYP Revúca OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
45741-WYP Rekonštrukcia školských areálov na ZŠ P. Jilemnického 1 (I. ZŠ) a 2 (III. ZŠ)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 10.02.2021
11:00
Mesto Zvolen
Dodávka automatizovanej a robotizovanej výrobnej linky pre výrobu rezných abrazívnych nástrojov priemeru 115mm a 125mm z keramického zrna
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 10.02.2021
12:00
Herman Slovakia Production s.r.o., Němcovej 30, 042 18 Košice
45179-WYP REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KOMUNIKÁCIE UL. IMATRA - II. ETAPA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 10.02.2021
14:00
Mesto Zvolen
424-WYP Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2021
23:59
Obec Uzovské Pekľany
45668-MSS PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - LIPTOVSKÉ MÚZEUM V RUŽOMBERKU- OBNOVA OBJEKTU - HRAD LIKAVA
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
7-MST Inovácia výrobného procesu spoločnosti NOVING s. r. o.
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
NOVING s. r. o.
8-MST Linka na výrobu cukrárenských výrobkov a barové zariadenia
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Ranyx, s. r. o.
1472-MUS Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok na roky 2021-2024
Užšia súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
1474-MST Nákup 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami pre sekciu kontroly a nákup 1 ks osobného automobilu a 2 ks polododávky (automobil kombi) pre sekciu projektových podpôr II
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra
1478-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
1504-WYP Vodozádržný park Hviezdoslavov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2021
10:00
Obec Hviezdoslavov
2059-MSS Projektové dokumentácie
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
2080-MSS Poskytovanie služieb na zabezpečenie kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2296-WYP Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 11.02.2021
10:00
Obec Jalšovík
Z2021243 Prístrojové vybavenie na syntézu a purifikáciu DNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.02.2021
16:30
Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 426 - 450 / 505 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21