Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20219649 Obnova licencií ESET Endpoint Protection Advanced
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.05.2021
11:15
Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Čerstvá zelenina a ovocie, zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
12:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
Servis kancelárskej techniky a technické posudky
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23824-WYP MZ-1-21_Rekonštrukcia budovy Ul. Štúrova 15 na objekt materskej školy a detských jaslí Želiezovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
12:00
Mesto Želiezovce
Z20219773 Tlačiarenské služby - tlač vizitiek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.05.2021
12:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20219787 Stoly kancelárske 4 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.05.2021
12:30
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ulici v Prievidzi
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
13:00
Mesto Prievidza
Vybavenie kuchyne a kuchynského a jedálenského inventáru v Zariadení pre seniorov Starinská 162 v Humennom
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
13:00
Mesto Humenné
Z20219391 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.05.2021
13:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219771 IKT príslušenstvo - lokalizačný čip
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.05.2021
13:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, SK - rekonštrukcia garáží b. č. 13 a 15
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Sereď, Kasárne Sereď, budova č. 87 - sklady - oprava strešnej krytiny a klampiarskych prvkov
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zásobovacia základňa I. Nemšová - Skriňa na zbrane
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Kasárne Sereď - oprava vonkajšieho osvetlenia
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martin - Kurz žiadateľov o získanie inštruktorského oprávnenia a doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby v budove Okresného súdu Brezno
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
14:00
Okresný súd Brezno
Z20219421 Nákup malého úžitkového automobilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.05.2021
14:00
Kanianka, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20219559 Hutný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.05.2021
14:37
Prešovský, Slovenská republika
Z20219562 Pneumatiky, vzdušnice a autovložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.05.2021
14:49
Prešovský, Slovenská republika
Z20219605 Kompaktné minirýpadlo – báger
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.05.2021
15:00
Žilina, Žilinský, Slovenská republika
22568-WYP Burda Centrum 2021
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
15:30
Obec Chľaba
Chemikálie - OrmoComp, OrmoDev, OrmoClad
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
16:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zabezpečenie výučby cudzích jazykov pre zamestnancov NAFTA a.s. (Vysvetlenie podmienok účasti možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe Vyhlasovateľa najneskôr do 14.05.2021.!)
Obchodná verejná súťaž
20.05.2021
23:59
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Dodávka spotrebného materiálu pre laboratóriá ÚACH SAV – časť III.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 20.05.2021
23:59
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava
Z20219729 Zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre CA licencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 426 - 450 / 774 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27