Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Systém zariadení pre tvorbu nanoštruktúrovaných povlakov využívajúci kolaboratívnu robotiku
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 07.02.2022
10:00
STATON s.r.o., Sadová 1148, 038 53 Turany
59668-MST Nákup zásahových odevov pre hasičov typ: Ľahký
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2361-WYP Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
10:00
Obec Bracovce
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia.
Verejná súťaž
eZakazky 07.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
57393-MSP Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 07.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VSV_12_2021_RS Rochovce- Slavošovce- Čierna Lehota kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
eZakazky 07.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VVS_KUZ_12_2021 Kuzmice - kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
eZakazky 07.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zámena zbraní
Prieskum trhu
07.02.2022
11:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
Z2022385 Nákup pneumatík, vzdušníc a ochranných vložiek a ich odborné prezutie.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2022
11:00
Ulič, Snina, Prešovský, Slovenská republika
Servis optických prístrojov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.02.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Spracované potraviny - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
1927-WYP Most M3837 na ceste III/3652 pred obcou Kravany - rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
12:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
2950-WYP Havarijná rekonštrukcia hydroizolácie strechy monobloku, UN L. Pasteura Košice, pracovisko Rastislavova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
12:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2997-WYP Základná škola s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
12:00
Mesto Dubnica nad Váhom
4569-WYS Novostavba Multifunkčnej športovej haly a mostu + rekonštrukcia areálu kúpaliska v Novej Bani
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 07.02.2022
13:00
Mesto Nová Baňa
Z2022408 Združená dodávka zemného pynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2022
14:35
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
224-MST Ultrazvukové prístroje - II. etapa
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
15:30
Univerzitná nemocnica Martin
Zimná softshellová bunda, 200 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2022
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
1195-MST Nákup ovocia a zeleniny pre NsP v Bojniciach
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
08:00
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
4762-WYS Strážne služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
08:00
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
1514-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
09:00
Mesto Dubnica nad Váhom
1781-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Údol
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
09:00
Obec Údol
3764-WNP DSS Čeláre-Kirť – Bezbariérovosť pavilónu BREZA s vybudovaním prístavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
09:00
Domov sociálnych služieb
Zateplenie stavebných konštrukcií striech - Hyza
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 08.02.2022
09:30
HYZA a.s., Odbojárov 2279/39, 955 92 Topoľčany
59766-MST Služby podpory, prevádzky SAS 9.4, SAS VIYA a príslušných modulov
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
10:00
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zobrazených: 426 - 450 / 630 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26