Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116610 Dodávkové vozidlá - 2ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
13:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202116536 Bahenný kôš 50 l - zinkovaný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
13:39
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Agentúra správy majetku Bratislava - Kuchyňa, nádrže LPHM - oprava vstupných šácht a doplnenie o kontinuálne meranie výšky hladiny a plavákových ovládačov min. max. hladiny, vyvložkovanie nádrže 100m3 (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 27.07.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu letiska Kuchyňa, okr. Malacky (prístup do objektu je zo štátnej komunikácie č.503 z Malaciek do Perneku). Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 1 deň pred jej realizáciou)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, budova na Kozačekovej č.25 - oprava okien formou výmeny (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 28.07.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do budovy na Kozačekovej č. 25, 960 01 Zvolen. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 1 deň pred jej realizáciou)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202115327 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
14:05
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Servis optických prístrojov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.08.2021
23:59
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202116495 Spotrebný elektroinštalačný materiál OPRaP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
08:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
AOS-300/24-88/2021 Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektrických zabezpečovacích systémov 2021 -2023
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.08.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z202116521 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Banská Bystrica, veliteľská budova - revitalizácia budovy - SZ a PD (Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre kvalifikované spracovanie cenovej ponuky dňa 22.7.2021 v čase od 9.00 do 11.00 hod. Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb a vozidla do týchto objektov u kontaktnej osoby podľa bodu 6.2. tejto výzvy v termíne do 20.7.2021 do 9.00 hod. Záujemcom, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky. Zraz bude o 9.00 hod. pred hlavným vstupom do veliteľskej budovy v Banskej Bystrici: Ul.: ČSA č.7 , 974 01 BANSKÁ BYSTRICA)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
ODSTRÁNENIE STAVBY RODINNÉHO DOMU DYČKA Č.15 A ODSTRÁNENIE STAREJ STAVBY - WC NA AUTOBUSOVEJ STANICI VO VRÁBĽOCH
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
09:00
Mesto Vráble
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Pyropatróny do leteckej techniky
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
REALIZÁCIA PRÍSTUPOVEJ CESTY ZŠ LEVICKÁ 903 VRÁBLE
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
09:00
Mesto Vráble
30750-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 04.08.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31339-MSP Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.ETAPA (km 9,520 - 12,797) a 6. ETAPA (km 12,797 - 14,470)
Verejná súťaž
UVO 04.08.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
31398-WYP Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou, 07/21
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
09:00
Mesto Trnava
36265-WNT Trvanlivé potraviny - Mrazené potraviny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
09:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
36669-WNT Trvanlivé potraviny - Kompóty, sterilizovaná zelenina a im podobné výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
09:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
36738-WNT Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
09:00
Stredná priemyselná škola
Z202116608 Výučbový panel pre autoopravárov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
09:00
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
AOS-300/24-92/2021 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z202116515 Združená dodávka elektriny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
09:45
Bešeňov, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Servis služobných osobných motorových vozidiel
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Oprava spadnutej brány a časti oplotenia školského areálu
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
10:00
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava, IČO: 17337062
Obnova pomníka padlým v I. a II. svetovej vojne
Prieskum trhu
04.08.2021
10:00
Mesto Liptovský Hrádok
Zobrazených: 401 - 425 / 758 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26