Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nemrznúce zmesi a chladiace kvapaliny
Výzva na predkladanie ponúk
06.04.2023
12:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
11545-WNP Trampolína pre ihrisko Ožvoldíkova, Bratislava-Dúbravka
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
12:00
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
11635-WYT Vybavenie kuchyne pre ZŠ Stupava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.04.2023
12:00
Mesto Stupava
12428-WNT Sedadlá pre projekt "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnom dome v Nižnej"
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
12:00
Obec Nižná
12430-WNT Technické vybavenie pre projekt "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnom dome v Nižnej"
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
12:00
Obec Nižná
12379-WNP Atletická dráha s futbalovým ihriskom pri Základnej škole v obci Lehota pod Vtáčnikom
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
12:00
Obec Lehota pod Vtáčnikom
12521-WNT Nákup licencií Microsoft 365 Business Standard
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
12:00
METRO Bratislava, a.s.
12624-WNT Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
12:00
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
12627-WNS Oprava fotografických zariadení a ich príslušenstva z útvarov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a okresných úradov v správe Centra pdpory v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12655-WNS Distribúcia Dúbravských novín
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
12:00
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
12675-WNT Dodanie a montáž mobiliáru do centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
12:00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
12731-WNT K021 Náhradne diely na POZ135,PO214AB,PO601DAD pre SÚC PSK,oblasť Prešov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
12:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12870-WNS Zabezpečenie výkonu komplexných služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a oblasti ochrany pred požiarmi (OPP)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
12:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
12971-WNT Kompóty, džemy, strukoviny
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
12:00
Centrum sociálnych služieb PARK
12973-WNT Ovocie a zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
12:00
Centrum sociálnych služieb PARK
Z20232333 Tonery do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.04.2023
12:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z20232220 Keramické školské tabule
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.04.2023
12:57
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Obstaranie inovatívnej výrobnej linky (komplexná technológia automatizácie procesu výroby pekárenských výrobkov, vrátane jej montáže a uvedenia do prevádzky)
Prieskum trhu
06.04.2023
13:00
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné
10537-MRT Dodávka 4 KS transformátorov
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 06.04.2023
13:00
Slovenské elektrárne, a.s.
Z20232221 Laboratórna chladnička, Laboratórna mraznička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.04.2023
13:11
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Prieskum trhu
06.04.2023
14:00
Brest, spol. s r.o., Plavecké Podhradie 258, 906 36 Plavecké Podhradie
Nákup technologických zariadení na výrobu likéru
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 06.04.2023
15:00
TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok
Z20232409 Ochranné pracovné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.04.2023
16:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Vákuový kúter
Prieskum trhu
06.04.2023
18:00
Mäsokombinát Púchov, a.s., Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov
Čelná disková kosa
Prieskum trhu
06.04.2023
20:00
Peter Vaverčák, Komenského 976/54, 053 04 Spišské Podhradie
Zobrazených: 401 - 425 / 891 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26