Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120926 Laserová tlačiareň a multifunkčné laserové zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
09:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202120868 Elektromateriál ( vodiče, svorky, vidlice, rôzny drobný elektromateriál na údržbu )
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
09:11
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202119938 Kancelárske kreslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
09:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202120885 Kardany k prípojným zariadeniam, filtre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
09:45
Kuchyňa, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Z202120883 notebook 13" (MacBook Pro 13", Late 2020)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
09:46
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Maštaľ Čierna Lehota, oprava strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
Stavebné úpravy miestnej komunikácie Vyšné Hriadky v m. č. Dovalovo
Prieskum trhu
22.10.2021
10:00
Mesto Liptovský Hrádok
Dodanie a osadenie hracích prvkov verejných detských ihrísk
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Ružinov
Gastrozariadenia do školskej kuchyne
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Mesto Košice
Nádoby na zber kuchynského odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Mesto Humenné
Audit kybernetickej bezpečnosti pre LPM Ulič, š.p.
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, Ulič 96, 067 67 Ulič
Pozorovacia technika pre project ÚHCP P PZ
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Rušička
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup spotrebného foto materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka zdravotníckych pomôcok
Prieskum trhu pre určenie PHZ
22.10.2021
10:00
Mesto Humenné
Plastové okná
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce
Správa o hodnotení k strategickému dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027“
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka elektrospotrebičov a elektropríslušenstva 18102021
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka kalendárov 18102021
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka pekárenských výrobkov
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Bardejovské Kúpele
Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb pre ÚPV SR
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
44523-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Medzilaborce - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.10.2021
10:00
Mesto Medzilaborce
44730-WYP KC Zvolenská Slatina - Stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.10.2021
10:00
Obec Zvolenská Slatina
45042-MST Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, ul. Saleziánska, Rovná, Spojná, Poštová, Veterná
Verejná súťaž
UVO 22.10.2021
10:00
Mesto Trnava
Z202119860 Grafický tablet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 401 - 425 / 1081 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26