Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20227390 Športový materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
DPK/442/2022 Odstránenie havarijného stavu zatekania a podtekania prístavby s následkom jeho zavlhnutia
eZakazky 11.07.2022
10:00
Domov pri kríži
Z20227272 Nákup CNC strojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
10:15
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
28921-MST Dodávka zemného plynu na roky 2022-2023
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:30
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
29165-MST Zabezpečenie dodávky potravín pre ŠI Zvolen
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
11:00
Školský internát
29174-MST Nákup troch osobných motorových vozidiel triedy M1
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
11:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29835-WYP REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA A CESTY NA PÚPAVOVEJ ULICI
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
11:00
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30701-WNT Náhradné diely MERCEDES
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
11:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z20227132 Koreniny, pochutiny, sušené bylinky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
11:00
Košice - mestská časť Šaca, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z20227229 Nafta motorová dovozom cisternami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
11:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z20226773 IKT zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
11:20
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z20227134 Hnojivá, pesticídy a semená
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
11:21
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20227237 Injekčné striekačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
11:35
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove - súťaž návrhov
Súťaž návrhov
11.07.2022
12:00
Mesto Bardejov
CR-OVS-171-22 Rekonštrukcia klimatizácie Lučenec, Pavlova ul.
Obchodná verejná súťaž
spp 11.07.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na medzinárodnom veľtrhu pre elektrotechniku Electronica Mníchov, ktorý sa bude konať v termíne 15.-18.11.2022 v Mníchove v Nemecku
Zákazka s nízkou hodnotou
11.07.2022
12:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Mlynské nivy 44/B, 821 09 Bratislava - m.č. Ružinov
28248-MSS Poskytovanie servisných služieb Service Level Agreement (SLA) na Ministerstve kultúry SR
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
12:00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
29285-MSS Zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Važec
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
12:00
Obecný podnik Važec
29407-MUT Špeciálne prepravné motorové vozidlá
Užšia súťaž
UVO 11.07.2022
12:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
29889-WYP Obnova Námestia SNP a Parku J. A. Baťu v Partizánskom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
12:00
Mesto Partizánske
30425-WNP Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
12:00
Obec Seňa
30620-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
12:00
Mesto Hlohovec
30689-WNS Odborné prehliadky požiarnych systémov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
12:00
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Z20226888 HPE komponenty pre HPE Synergy 480 Gen10 #1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20227095 Opravy a údržba žalúzií, markíz a roliet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
12:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zobrazených: 401 - 425 / 916 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26