Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310553 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
09:00
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Z202310567 Spracované ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
09:00
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Z202310569 Zelenina, ovocie a orechy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
09:00
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Z202310595 Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb s dodaním hygienického spotrebného materiálu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310600 Samodiagnostické testy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
09:00
Liptovská Ondrašová, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202310618 Ročná podpora Veeam Backup
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202310630 Nákup tonerov do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310400 Lieky a špecifické liečivé prípravky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
09:30
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202310452 Čistiace stroje, podlahové leštiče a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
09:30
Demänová, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202310521 Lieky a špecifické liečivé prípravky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
09:30
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202310554 Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
09:45
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Odmasťovacie, konzervačné, čistiace a iné produkty
Výzva na predkladanie ponúk
05.10.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Nákup nového príklopového výsekového stroja
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 05.10.2023
10:00
RSP Group s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Pionierov 638/16, 048 01 Rožňava
Kamenárske práce – zrealizovanie urnových schránok na dvoch ŽB stenách na cintoríne v Prievoze (Obhliadka sa uskutoční len po telefonickom dohovore: dňa 03.10.2023 o 9.00 hod. (nie je povinná). Kontaktná osoba: Ing. Jana Hronská, tel. č.: +421 948 656 785, e-mail: jana.hronska@marianum.sk)
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
10:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 76/3, 811 02 Bratislava
Voliérová technológia pre chov nosníc s voľným výbehom
Prieskum trhu pre určenie PHZ
05.10.2023
10:00
FOOD FARM, s. r. o., Piešťanská 3, 917 01 Trnava
Vypracovanie PD na ohlásenie udržiavacích prác: „Oprava /udržiavacie práce/ oplotenia v Krematóriu" (Obhliadka priestorov je možná v termíne: dňa 02.10.2023 v čase o 9.30 hod. po predchádzajúcom tel. dohovore. Kontaktná osoba: Ing. Jana Hronská, tel. č.: +421 948 656 785, e-mail: jana.hronska@marianum.sk . Obhliadka nie je povinná, uskutoční sa len po telefonickom dohovore.)
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
10:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 76/3, 811 02 Bratislava
30759-MST IKT - modernizácia vybavenia stredných odborných škôl
Verejná súťaž
UVO 05.10.2023
10:00
Trnavský samosprávny kraj
30760-MST IKT pre Kreatívne centrum Trnava
Verejná súťaž
UVO 05.10.2023
10:00
Trnavský samosprávny kraj
30763-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SOŠ DREVÁRSKA A STAVEBNÁ KRÁSNO NAD KYSUCOU
Verejná súťaž
UVO 05.10.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
31158-WYP Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry – IV. Etapa: Liptovský Mikuláš - Okoličné (názov projektu: Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2023
10:00
Mesto Liptovský Mikuláš
31304-WNT SMART infraštruktúra, programovanie - Holíčsky zámok
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
10:00
Mesto Holíč
31928-WNT Nákup pohonných hmôt na palivové karty .
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
10:00
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
31995-WNT Prístroj na vysokotónovú elektroterapiu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
10:00
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
31920-WNS Nadštandardné lekárske prehliadky pre zamestnancov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
31936-WNS Konferencia Program Slovensko - október 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
10:00
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zobrazených: 401 - 425 / 1115 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26