Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
2300-WYP Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. Etapa - vetva A, G, D, E
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2021
09:00
Obec Dúbrava
2937-WYS Rekonštrukcia cesty I/49 Mestečko - Púchov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2021
09:00
Slovenská správa ciest
1242-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre- stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 04.02.2021
09:00
Obec Veľké Leváre
45648-MSS Pracovná zdravotná služba
Verejná súťaž
eZakazky 04.02.2021
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
107-MST Laserové čistiace zariadenie
Verejná súťaž
UVO 04.02.2021
10:00
RESTAURO-Arte s.r.o.
497-WYP Detské jasle Brezno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2021
10:00
Mesto Brezno
2301-WYP Obnova mestskej veže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2021
10:00
Mesto Brezno
2454-WYT Nákup špecializovanej technológie a softwaru pre potreby nahrávacieho štúdia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2021
10:00
TOP ART s. r. o.
529-WYP Centrum sociálnych služieb sv. Jozefa Oravský Podzámok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2021
13:00
Obec Oravský Podzámok
45643-MST Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v spoločnosti STAVMEX Komjatice, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 05.02.2021
09:00
STAVMEX Komjatice, s.r.o.
45675-MSS Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie s náležitosťami pre stavebné povolenie a uskutočnenie inžinierskej činnosti pre stavbu s názvom: Cyklotrasa Zvolen – Hronská Breznica
Verejná súťaž
UVO 05.02.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
45746-MSS Oprava dvojkolesí
Verejná súťaž
UVO 05.02.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1414-WYP Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Jarovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC "žltá kniha"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.02.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2439-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy – prestavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 05.02.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
1376-WYP Nadstavba panelovej školy Stupava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.02.2021
10:00
Mesto Stupava
1500-WYP Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.02.2021
10:00
Mesto Pezinok
1680-WYP Bytový dom v obci Kružlov 2x6 b.j. bežný štandard
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.02.2021
10:00
Obec Kružlov
685-MST Nákup služobných motorových vozidiel.
Verejná súťaž
UVO 05.02.2021
17:30
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
706-MST Technologická linka na spracovanie mäsa
Verejná súťaž
UVO 08.02.2021
08:00
3SC, s. r. o.
536-WYP ČSPL Jurjaov dvor-sever
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
1994-WYP Kompostáreň v Trebišove - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2021
09:00
Mesto Trebišov
2452-WYP Nadstavba objektu zdravotného strediska, 12 nájomných bytov, Bzince pod Javorinou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2021
09:00
Obec Bzince pod Javorinou
658-MSP Oprava mosta ev.č. D1 - 012 výstupná vetva Prístavného mosta
Verejná súťaž
UVO 08.02.2021
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1372-WYP Stará Ľubovňa OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Fotovoltaický systém
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 08.02.2021
12:00
SCAME-SK, s.r.o., Nábrežie Oravy 628/3, 026 01 Dolný Kubín
Zobrazených: 401 - 425 / 510 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21