Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32067-WNT ND HN28 Mercedes Benz
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
07:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
32100-WNT ND HN27 JCB 3CX, nadstavba SK 5H, SK 8H, FR SPAR, štvorkolka
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
07:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
30766-MSP Rekonštrukcia vstupnej časti polikliniky a umiestnenie nového osobného výťahu
Verejná súťaž
UVO 05.10.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
32012-WNT Elektrické ohradníky a príslušenstvo
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
08:00
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
31945-WNS Rekonštrukcia priestorov Polikliniky NSK Štúrovo pre účely "DOS" - SD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
31972-WNS Stavebné úpravy stravovacej prevádzky - "IPEĽ", ZSS Leľa - SD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
32004-WNS Riešenie havarijného stavu opláštenia, strešnej krytiny a výplní otvorov budovy telocvične SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Nitra - SD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
32014-WNS Rekonštrukcia ČOV "HARMÓNIA", ZSS Horné Štitáre
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Z202310450 Slnečné okuliare pre čestnú stráž
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310617 Dvojplatničkový elektrický varič
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310601 Špeciálne čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
08:10
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310376 Nákup skialpov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
08:30
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310379 Kontroly hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
08:30
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310591 Umývanie osobných motorových vozidiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
08:31
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Výzva č. 3 - Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dozoru (OAD) pre investičný zámer Výstavba parkovísk, oplotení a spevnených plôch v ZEVO Bratislava
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
09:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Nákup kameniva pre OZ Horehronie pre zimnú údržbu ciest na obdobie 10/2023 – 3/2024, pre LS Krám, Hronec a Šaling, časť A - bez dopravy
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Horehronie, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
Nákup kameniva na zimnú údržbu ciest pre LS Staré Hory a Brusno na obdobie X.2023 - IV.2024, časť A - bez dopravy
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Poľana, Kriváň 334, 962 04 Kriváň
Sada náhradných dielov na pätkové zdviháky nosnosti 10 t a 25 t
Výzva na predkladanie ponúk
05.10.2023
09:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava
31178-WYP Výstavba zberného dvora v obci Lúč na Ostrove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2023
09:00
Obec Lúč na Ostrove
31179-WYP Modernizácia izieb a apartmánov rekreačného zariadenia Smrekovec Donovaly
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2023
09:00
Centrum účelových zariadení
31469-WNT Jednomiestna hyperbarická komora
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
31905-WNS Vyčistenie lapačov ropných látok a kanalizácií
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Z202310307 Nákup nákladného terénneho automobilu na prepravu materiálu a osôb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202310421 Tlačiarenské služby vrátanie zalomenia strán
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202310535 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
09:00
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 376 - 400 / 1115 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25