Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY SENECKÉ LETO 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
29.01.2021
14:00
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
Dobudovanie infraštruktúry na Festivalovej ulici vo Svidníku
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.01.2021
14:00
Mesto Svidník
2895-WNT Nákup dreveného materiálu a príslušenstva na realizáciu dreveného obkladu lavičiek komunálnym podnikom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
16:00
Hlavné mesto SR Bratislava
45671-MST Nákup služobných motorových vozidiel.
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
17:30
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
45278-MSP Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekáč
Verejná súťaž
UVO 30.01.2021
13:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - 7 ks odstreľovacích pušiek kal.338 Lapua Magnum pre armádne účely s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
45311-MST Ultrazvukové sonografické prístroje - Projekt
Verejná súťaž
UVO 01.02.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
45382-MSS Monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom prieskumov
Verejná súťaž
UVO 01.02.2021
09:00
Slovak Business Agency
45968-WYP Vodozádržné opatrenia v obci Zborov nad Bystricou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
09:00
Obec Zborov nad Bystricou
1937-WYS Opravy a kalibrácia váh EVOCAR 2000R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
2597-WYT Nákup PHM na palivové karty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
09:00
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
2894-WYS Vypracovanie koncepcie Kostrovej siete cyklistických trás v Banskobystrickom kraji
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
2928-WYT Materiál na aplikáciu postrekových technológií a na vysprávky vozoviek – drvené kamenivo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
45865-WYP Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 01.02.2021
09:00
Mesto Senica
Grafické služby pre Metropolitný inštitút Bratislavy
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2021
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
45289-MST Angiografické prístroje
Verejná súťaž
UVO 01.02.2021
10:00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35-MSS Rekondičné pobyty pre zamestnancov Železníc Slovenskej republiky
Verejná súťaž
UVO 01.02.2021
10:00
Železnice Slovenskej republiky
186-WNS Návrh organizačných a technických opatrení riadenia informačnej bezpečnosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
12:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Rekonštrukcia ulice U Honzov, Radošovce – SO 02 – autobusová zastávka
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.02.2021
14:00
Obec Radošovce
Stravné poukážky
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2021
15:00
Gymnázium Šrobárová KE
45504-MRT Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 01.02.2021
15:00
Slovenské elektrárne, a.s.
Vodozádržné opatrenia v obci Stráne pod Tatrami
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.02.2021
16:00
Obec Stráne pod Tatrami
45765-MSP Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota
Verejná súťaž
UVO 02.02.2021
09:00
Slovenská správa ciest
521-WYP Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová-Važec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
45524-MST Digitálne RTG zariadenia II vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 02.02.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Zobrazených: 376 - 400 / 522 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21