Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
MŠ Zupkova 37, Košice - výmena okien a dverí
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
10:00
Mesto Košice
31066-MSP Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji
Verejná súťaž
UVO 03.08.2021
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
32303-WYP Rekonštrukcia cesty II/506 Gabčíkovo - Ňárad, km 24,000 - 26,780
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
34691-WYT Výpočtová technika s príslušenstvom II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
10:00
Zdravé regióny
35603-WYS Mobilné hlasové a dátocé telekomunikačné služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Z202115528 Oprava a údržba (servis) IKT (tlačiarne, VT)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116049 Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (KN_2021_2)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
10:00
Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116433 Audio - Video technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202116591 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
2021_PL_01 Obstaranie vozidla s hydraulickým žeriavom a 3-stranným sklápačom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 03.08.2021
10:00
I.S.O.N. spol. s r.o.
32743-WYP Považská Bystrica – štadión MŠK - Rekonštrukcia atletickej dráhy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 03.08.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
36668-WNS Zhotovenie murálnej maľby na objekte bývalej jedálne Strednej odbornej školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
10:20
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza
Z202116418 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
10:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Servis zariadení Fire Watch - ASDS na telekomunikačných stožiaroch (časť NLZ zákazky)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
11:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Nákup stavebného materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
11:00
Mesto Moldava nad Bodvou
36736-WNT Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
11:00
Stredná priemyselná škola
Mulčovanie krajníc a bočných konárov lesných ciest na OZ Levice
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
11:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Levice, Koháryho 2, 934 43 Levice
Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, distribúciou a rozvozom stravy pre seniorov mestskej časti Bratislava Nové Mesto
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
12:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
33458-WYT Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
12:00
Mesto Kráľovský Chlmec
Z202116058 Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (LV_2021)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
12:00
Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116607 Automatický kávovar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116519 Náhradné diely na autobusy Sor EBN - karoséria EBN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Nákup IKT pre projekt
Prieskum trhu
03.08.2021
13:00
Škola umeleckého priemyslu Košice
SPZ Trenčín - ES Trenčianska Turná, oprava podláh a soc.zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
13:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
Mlieko a mliečne výrobky pre školské jedálne pre MŠ a pre DJ v meste Lučenec
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.08.2021
13:00
Mesto Lučenec
Zobrazených: 376 - 400 / 758 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25