Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nútené vetranie a vzduchotechnické zariadenia v pavilóne LDCH
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22542-WYP Krajská knižnica Ľ. Štúra - Rekonštrukcia fasády budovy a odvlhčenie časti suterénu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
08:00
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
AOS-300/24-40/2021 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU "Čerstvé slepačie vajcia trieda „A“ hmotnostná skupina „M“, slovenského pôvodu z nosníc na podstielke."
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 20.05.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti TOSIT s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 20.05.2021
09:00
TOSIT s.r.o., Štúrova 140, 949 01 Nitra
Vrtuľníkové krídlo Prešov - Kurz vodičského oprávnenia C (B na C) Kurz vodičského oprávnenia D (C na D) Kurz vodičského oprávnenia CE (C na CE)
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Stravné poukážky
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
09:00
IDEA Prakovce
21026-WYP Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
09:00
Obec Uzovce
21347-MST Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2021 do 30.06.2023
Verejná súťaž
UVO 20.05.2021
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
21739-WYP Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
09:00
Mesto Trnava
22499-WYP Zateplenie telocvične
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
23133-WYP Rekonštrukcia cesty III/3485, Tarnov-Sveržov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
23807-WYP Prestavba objektov MŠ – Kamenec pod Vtáčnikom, za účelom zníženia energetickej náročnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
09:00
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
24855-WYP Materská škola Hlinné - zvýšenie kapacity
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
09:00
Obec Hlinné
24864-WYP Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Biskupice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
09:00
Obec Biskupice
26905-WNS Zber údajov a realizácia reprezentatívneho prieskumu medzi seniormi vo vybraných troch regiónoch v Banskobystrickom kraji
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Z20219223 Zámkové vložky BKS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.05.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20219737 Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.05.2021
09:00
Vlkanová, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219755 Samonamáčacie pečiatky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.05.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20219788 Laboratórna chladnička veľkoobjemová so záznamníkom dát
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.05.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
20/2021/VO Lôžka
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 20.05.2021
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
AOS-300/24-37/2021 Interiérová plastová stena
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 20.05.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Podzemné garáže bytového domu Vajanského 3 až 20
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
10:00
Mesto Trnava
Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná pre 40 detí na ZŠ Riazanská
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Stavebné práce na dosiahnutie zníženie energetickej náročnosti budovy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 20.05.2021
10:00
Kožená galantéria, výrobné družstvo, Bratislavská cesta 1797, 945 45 Komárno
(Partizánske) OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, Nám. SNP 210/30, ul. Februárová 152/1, ul. Hrnčíriková 222/6, ul. Februárová 1478//2 - do 20.5.2021 (zv. 10.5.2021)
Obchodná verejná súťaž
20.05.2021
10:00
Správa majetku mesta, n. o., Partizánske, 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske
Zobrazených: 376 - 400 / 774 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25