Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obstarávanie technologického vybavenia - B-FROST, s.r.o. (obstaranie linky na spracovanie cesta s príslušenstvom)
Prieskum trhu
07.06.2023
10:00
B-FROST, s.r.o., Janáčkova 4, 811 08 Bratislava
Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 na 6 mesiacov - opakovanie zadávania
Dynamický nákupný systém
07.06.2023
10:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 76/3, 811 02 Bratislava
Rekonštrukcia technológie zhrňovania hnojovice vyhŕňacou lopatou
Prieskum trhu
07.06.2023
10:00
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec
Odevy detské - kontingenčný plán
Prieskum trhu
07.06.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15701-MST Obnova satelitného voza DSNG1
Verejná súťaž
UVO 07.06.2023
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
16981-MST Teleskopický obušok s puzdrom
Verejná súťaž
UVO 07.06.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17113-MST Nákup notebookov s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 07.06.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
17123-MST OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ A LABORATÓRIÍ
Verejná súťaž
UVO 07.06.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
17451-MST POTRAVINY 2023 - 2024
Verejná súťaž
UVO 07.06.2023
10:00
Psychiatrická liečebňa Sučany
17453-MST Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia potravinových balíčkov – konzervované hotové jedlá
Verejná súťaž
UVO 07.06.2023
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
17460-MST Nákup hnojív v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajinu
Verejná súťaž
UVO 07.06.2023
10:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
17463-MSP Rekonštrukcia Základnej školy za účelom odstránenia dvojzmennej prevádzky
Verejná súťaž
UVO 07.06.2023
10:00
Obec Rudňany
18247-WNP Sanácia zvlhnutých stien v budove Základnej školy Tbiliská
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.06.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Rača
18482-WNS OLŽ- oprava železničného vozňa
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.06.2023
10:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
18674-WNT Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Bátorová
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.06.2023
10:00
Obec Bátorová
18705-WNS Zameranie areálu a objektov účelového zariadenia Úradu vlády - Villa Klotilda
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.06.2023
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
18755-WNS Výkon strážnej služby - areál OZLT Banská Bystrica 2023/202
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.06.2023
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
18717-WNP Inkluzívne detské ihrisko RODINKA
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.06.2023
10:00
Obec Jacovce
18933-WNT Hračky a didaktické pomôcky pre MŠ - opakovaná súťaž
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.06.2023
10:00
Obec Častá
18895-WNS Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.06.2023
10:00
Mesto Prešov
Z20234655 Ručné nástroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.06.2023
10:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z20234799 Mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.06.2023
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20234850 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.06.2023
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20234874 Materiál na báze asfaltu.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.06.2023
10:00
Slovenská republika
Z20234885 Káble, konektory a nabíjačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.06.2023
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 351 - 375 / 1065 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24