Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202124377 Notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
08:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202124654 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202124734 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
08:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
57723-WYT Nákup pohonných hmôt
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2021
08:30
EKOVER spol. s r.o.
Z202124458 Špeciálny zdravotnícky materiál s hemostatickým účinkom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
08:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Obstaranie nákladného automobilu s príslušenstvom
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 14.12.2021
09:00
REKONBAU s. r. o., Drieňová 5, 969 01 Banská Štiavnica
ES Piešťany - vodovodná prípojka, požiarna ochrana a PHM - Benkalor
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2021
09:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice
Inzertné služby 08122021
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2021
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
55922-MSS Odber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu
Verejná súťaž
UVO 14.12.2021
09:00
Mesto Námestovo
56728-MSS Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, 1. etapa ; Projekt náhradnej výsadby stromov
Verejná súťaž
UVO 14.12.2021
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
56991-WYP Stavebné úpravy k zriadeniu JIS na Klinike infektológie FNTT
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trnava
58213-WNT Hovädzie mäso, mäsové výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2021
09:00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Z202122708 Hovädzie a bravčové mäso, vnútornosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202123512 Veľkokapacitný tlačiarenský systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202123526 Vianočné pečivo a oblátky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202124236 Resuscitačný vozík s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202124348 Meteostanica s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
09:00
Trenčiansky, Slovenská republika
Z202124435 Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202124443 Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Vysokovýkonný počítačový systém s viacerými uzlami a úložiskom pre veľké dáta
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 14.12.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
53582-WYP Rekonštrukcia lávky na ul. Obchodná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 14.12.2021
09:00
Mesto Žilina
Z202124355 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
09:22
Maňa, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202124360 Stravné lístky 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
09:45
Moldava nad Bodvou, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Nabíjacia stanica DC 25 kW Štúrovo
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2021
10:00
Mesto Štúrovo
Intranet, podpora e – learningu, HR procesy a ich automatizácia
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2021
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Zobrazených: 351 - 375 / 937 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24