Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Komárno II.
Výzva na predkladanie ponúk
10.02.2023
12:00
Mesto Komárno
Osobné motorové vozidlo kategória M1 s ťažným zariadením
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
12:00
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča
01933-WYP II. Rekonštrukcia a obnova 43 monitorovacích objektov podzemných vôd
eZakazky 10.02.2023
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Čistiace prostriedky (dodanie tovaru, konkrétne čistiacich prostriedkov, a to na obdobie 24 mesiacov. Predmetom sú aj všetky súvisiace služby spojené s dodávkou predmetu zákazky ako sú doprava na určené miesto, naloženie a vyloženie tovaru do skladu na určenom mieste)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
13:00
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 042 53 Košice - mestská časť Juh
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Výzva na predloženie návrhu SEMaI-26-7/2023 - vypracovanie znaleckého posudku na hnuteľný majetok štátu
Obchodná verejná súťaž
10.02.2023
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Výzva na predloženie návrhu SEMaI-26-6/2023 - vypracovanie znaleckého posudku na hnuteľný majetok štátu (Land Rover Defender, VPZ: 64-08598)
Obchodná verejná súťaž
10.02.2023
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
05/2023 Pracovná zdravotná služba
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 10.02.2023
14:00
Žilinský samosprávny kraj
00120-WYP Modernizácia sociálnych zariadení - SPŠ Prešov
eZakazky 10.02.2023
15:00
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Z2023623 LENOVO ThinkCentre M90s SFF (11D1003QCK), alebo rovnocenný ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.02.2023
16:00
51002-MSS Štúdia uskutočniteľnosti pre projekty: Výstavba novej trate Lamač - Záhorská Bystrica - Stupava - Lozorno a Výstavba novej trate Bratislava Vajnory - Pezinok
Verejná súťaž
UVO 13.02.2023
08:30
Železnice Slovenskej republiky
Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.02.2023
09:00
Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany
6/2023/VO Monitor vitálnych funkcií
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Revitalizácia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne – športové exteriérové prvky a mobiliár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.02.2023
09:30
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín
In-line inspection of gas pipeline ZS2 CA UGS branch C DN 350 PN 100 / Vnútorná inšpekcia plynovodu ZS2 CA PZZP vetva C DN 350 PN 100 (Following publication of this notice of a competitive public tender on the NAFTA a.s. website (www.nafta.sk), tenderers may express their interest in participating by sending an email to the Awarding Authority, by 12.01.2023, at the purchasing portal https://nafta.1803sw.com); (The selection conditions specified in this announcement will only be explained if a written request has been electronically mailed to the Awarding Authority’s contact person (Mgr. Antonia Cavalli, PhD) at latest by 6 February 2023 at 10:00 am.)
Obchodná verejná súťaž
13.02.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Rekonštrukčné práce na elektroinštalácii (Na termíne obhliadky je možné sa dohodnúť s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa v pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod., najneskôr do 08.02.2023 do 14:00 hod. s poverenou osobou verejného obstarávateľa: Ing. Milan Kozub, na tel. č.: +421 917 831 737, e-mail: milan.kozub@unlp.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
13.02.2023
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
Obstaranie rekonštrukčných stavebných prác - PIGAGRO, s.r.o. (rekonštrukcia strešnej konštrukcie maštalí a zemnej nádrže na hnojovicu)
Prieskum trhu
13.02.2023
10:00
PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec
Prístrojové vybavenie endoskopického centra IV. (Endoskopická zostava, USG prístroj, Pediatrický videokolonoskop, Terapeutický 2-kanálový videogastroskop)
Súťažný dialóg
13.02.2023
13:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
Automatická výrobná stanica – AVS
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 13.02.2023
23:59
SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Stupava s využitím garantovanej energetickej služby
Rokovacie konanie so zverejnením
13.02.2023
23:59
Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava / Mesto Stupava
OBOB-1/2/2023 „Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave (SO 01 - Materská škola SO 02 - Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie SO 03 - Spevnené plochy) - Stavebný dozor”
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.02.2023
08:00
Obec Most pri Bratislave
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, 949 01 Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.02.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
PD INŽINIERSKE SIETE IBV DIELEC (vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na inžinierske siete pre individuálnu bytovú výstavbu Dielec)
Zákazka s nízkou hodnotou
14.02.2023
09:00
Mesto Ružomberok
Z2023610 papier na fotokopírovanie a xerografický papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.02.2023
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
7/2023/VO Anastéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Výzva k súťaži č. 439/2022 „VEG - Oprava skratu na káblovom vedení 400 kV rozvodne – výmenou káblového vedenia“
Prieskum trhu
14.02.2023
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Zobrazených: 351 - 375 / 481 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20