Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20225430 Interiérové vybavenie pre materské školy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.05.2022
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
7/2022/PT Audit kybernetickej bezpečnosti
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 30.05.2022
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Z20224643 Antibiotické disky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.05.2022
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20225200 Geofyzikálne, navigačné prístroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.05.2022
09:15
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z20225110 albumín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.05.2022
09:20
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
26882-WNP Rekonštrukcia školského športoviska ZŠ Janigova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.05.2022
09:30
Základná škola Janigova 2, Košice
Z20224980 Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.05.2022
09:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20225168 Z-z ručníky papierové skladané, dávkovače na mydlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.05.2022
09:30
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20225302 Prenosné svietidlá a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.05.2022
09:30
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z20225205 Orezanie drevín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.05.2022
09:39
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20224708 Kit pre PCR v reálnom čase na báze SYBR Green I
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.05.2022
09:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitra v Partizánskom
Zákazka s nízkou hodnotou
30.05.2022
10:00
Mesto Partizánske
Výmena plynovo-detekčného systému (PDS) a elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) na stredisku CAPZZP Láb - Plavecký Štvrtok
Obchodná verejná súťaž
30.05.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Dodanie, zapojenie a inštalácia skrutkového kompresora ATMOS Albert E95-10
Výzva na predkladanie ponúk
30.05.2022
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Dodanie komponentov pre kalibračné miesto manometrov do Rušňového depa Košice
Výzva na predkladanie ponúk
30.05.2022
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
18674-MST Nákup vozidiel ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Verejná súťaž
UVO 30.05.2022
10:00
ZaMED, s.r.o.
18675-MST Nákup špeciálneho prístrojového vybavenia vrátane špeciálneho prístrojového vybavenia pre trvalú inštaláciu potrebného na poskytnutie odbornej pomoci s diagnózou COVID-19
Verejná súťaž
UVO 30.05.2022
10:00
ZaMED, s.r.o.
23375-MST Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon činností útvarov MV SR
Verejná súťaž
UVO 30.05.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23938-MSP Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Verejná súťaž
UVO 30.05.2022
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
24512-MST Materiály na aplikáciu postrekových technológií
Verejná súťaž
UVO 30.05.2022
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
24804-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov REGINA - DSS Kráľovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.05.2022
10:00
Košický samosprávny kraj
24805-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA Rožňava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.05.2022
10:00
Košický samosprávny kraj
25353-WYP Okružná križovatka cesty č. II/536 - III/3251 Smižany - SO 14
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.05.2022
10:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25800-WYP Rekonštrukcia školského internátu na Medickej ul.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.05.2022
10:00
Školský internát Medická 2, Košice
26665-WNP Revitalizácia medziblokových priestorov Sídliska Bašty I. „Zelený dvor“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.05.2022
10:00
Mesto Nové Zámky
Zobrazených: 351 - 375 / 962 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24