Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Ťažba a približovanie kalamitného dreva a lesopestovateľská činnosť
Zákazka s nízkou hodnotou
12.03.2021
23:59
Mesto Turany
Nákup notebookov, počítačov a projektorov
Zákazka s nízkou hodnotou
12.03.2021
23:59
SOŠ Jána Bocatia Košice
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Grinava - dažďová kanalizácia
Zákazka s nízkou hodnotou
12.03.2021
23:59
Mesto Pezinok
12722-WYP Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
13196-MST Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13452-WYS Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Slovak Business Agency
13559-MST Antiinfektíva
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13768-WYP Prevádzková budova - hygienické zariadenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Obec Pečeňady
13879-WYP Vybudovanie kanalizácie v obci Budimír
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Obec Budimír
13949-WYP Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
13953-WYP Vranov n. T. – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Mesto Vranov nad Topľou
Z20213614 Bagety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.03.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20213837 Kopírovací kancelársky papier 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.03.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
obob-2/1/20201 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
eZakazky 15.03.2021
09:00
Mesto Lučenec
Rekonštrukcia stavebných objektov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.03.2021
10:00
TREVA s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce
Monitoring médií
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.03.2021
10:00
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava
Odvysielanie komunikátov - informačných a propagačných rozhlasových spotov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.03.2021
10:00
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava
Servisné činnosti na rok 2021-2023 v zmysle Zákona o metrológii 157/2018 a vyhlášky ÚNMS SR 161/2019
Obchodno-verejná súťaž
15.03.2021
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
7624-MST Inovácia výrobného procesu obrábania kovov v spoločnosti Strojmacher, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Strojmacher s.r.o.
9372-MST Obstaranie kuchynských technológií a zariadení pre Salaš u Franka
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Norbert Frank - EUROINF TATRY-Salaš u Franka
13195-MST Infúzna technika
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13567-MSS Pranie nemocničnej bielizne
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Nemocnica Poprad a. s.
Z20213903 Cefazolín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.03.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
12328 - WYP Rekonštrukcia budovy národnej kultúrnej pamiatky za účelom vytvorenia detských jaslí Lienka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 15.03.2021
10:00
ETRO
Z20214181 Pesticídy, štandardy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.03.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 351 - 375 / 610 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25