Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Mulčovač
Prieskum trhu pre určenie PHZ
05.04.2023
14:00
Ing. Peter Vozár, Horné Pršany 105, 974 05 Horné Pršany
Z20232275 Krytia na rany, náplasti, cievky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
14:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232435 Čistiace a hygienické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
14:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20232278 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
14:15
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20232470 Kancelárske stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
14:19
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232280 Germicídny žiarič - uzavretý, mobilný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
14:20
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20232341 Kontajnerové vybavenie zberného dvora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
15:00
Osikov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z20232426 Letenka spiatočná a ubytovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
15:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Ťahaný zberač hrozna
Prieskum trhu pre určenie PHZ
05.04.2023
16:00
LOGAREX s.r.o., Mudroňovská 9, 946 57 Svätý Peter
12882-WNT Mäso a mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.04.2023
16:00
Centrum sociálnych služieb PARK
12913-WNS Projektová dokumentácia - Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie - ZŠ s MŠ Sklabiňa.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.04.2023
18:00
Obec Sklabiňa
12656-WNT Auto-kerato-refrakto-tono pachymeter
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.04.2023
20:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Vrecia na odpad, mikroténové sáčky
Zákazka s nízkou hodnotou
05.04.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Sejačka s technológiou No till
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.04.2023
05:00
Poľnohospodárske družstvo Poriadie, Poriadie 273, 906 22 Poriadie
Inteligentné kvapkové závlahy s precíznym dopĺňaním živín do pôdy a digitálnym monitoringom pôdno-klimatických vlastností pôd
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.04.2023
05:00
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná 18, 914 41 Nemšová
Riadenie procesu dojenia s identifikáciou oviec v dojárni
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.04.2023
05:00
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná 18, 914 41 Nemšová
Kvapkové závlahy
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.04.2023
05:00
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná 18, 914 41 Nemšová
12756-WNT Náhradné diely MB s dopravou SK 161 AU
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
07:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Čelný diskový žací stroj, zadný diskový žací stroj
Prieskum trhu
06.04.2023
08:00
Sejlan, s.r.o., Bertotovce 151, 082 35 Bertotovce
10754-WYP Rekonštrukcia a rozšírenie HS a priľahlých priestorov v SO 47 – realizácia stavebných prác
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.04.2023
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
11181-MST Inovácia technologického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov - Obstaranie a modernizácia materiálno technického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov
Verejná súťaž
UVO 06.04.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
11522-WYP Rekonštrukcia plážového kúpaliska – prírodný bazén
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.04.2023
08:00
Mesto Tornaľa
12649-WNT dobíjacia stanica na bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
08:00
Obec Závadka nad Hronom
Bratislava KS IZS, Tomášikova 28A – rekonštrukcia priestorov (Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 24.3.2023 o 10:00 hod. na adrese Objekt Ministerstva vnútra SR, Tomášikova 28A, 821 03 Bratislava. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 23.3.2023 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: ivan.vas@minv.sk; tel:+421 961 054 519)
Verejná súťaž
06.04.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Náhradné diely do WC
Obchodná verejná súťaž
06.04.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Zobrazených: 326 - 350 / 891 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23