Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
48492-WNS Opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.12.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
48536-WNT Čistiace a osobné hygienické prostriedky pre rok 2023 (op. 1)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.12.2022
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
48648-WNT Hadica MP20 EPDM, na vodu, 20bar, DN25
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.12.2022
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
48824-WNT Čerstvé potraviny - slepačie vajcia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.12.2022
09:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
Z202213961 Osobné ochranné pracovné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202214371 Odvoz a likvidácia odpadu z lapačov tukov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202214376 Skrine do školskej jedálne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214479 Toaletný papier. hygienické výrobky z papiera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z202214617 Kancelárske potreby, kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202214631 Seno
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202214721 LED svietidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202214739 Zámočnícky pracovný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214760 Chemikálie a laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202214762 Kovové guličkové pero vrátane potlače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214765 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Slovenská republika
Z202214719 Skúmavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:09
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214534 Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Diskové pole, SAN prepínače a servery
Verejná súťaž
02.12.2022
09:30
Ministerstvo spravodlivosti SR, Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava
46076-MST Diskové pole, SAN prepínače a servery
Verejná súťaž
UVO 02.12.2022
09:30
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Z202214434 Združená dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:43
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Betón
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2022
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Vykonanie opravy samohybnej plošiny Z-45/25J DC Bi- energy v Rušňovom depe Bratislava
Výzva na predkladanie ponúk
02.12.2022
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Nákup drveného kameniva
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2022
10:00
Centrum výcviku Lešť, Lešť 1, 962 63 Pliešovce
45768-MST Dodávka osobných motorových vozidiel kategórie M1
Verejná súťaž
UVO 02.12.2022
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra
47874-MST Dodávka elektrickej energie (2023-2025)
Verejná súťaž
UVO 02.12.2022
10:00
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
Zobrazených: 326 - 350 / 1051 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23