Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Denný lyžiarsky kurz 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2022
23:59
Hotelová akadémia Košice
4749-WYS Renovácia historického autobusu IKARUS 280.08
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
08:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Z2022540 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
58-MSS ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – BANSKOBYSTICKÝ KRAJ
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Z202125298 Vybavenie autodielne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2022
09:00
Partizánske, Partizánske, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022279 Zariadenia na implementáciu DEMO a zberu dát
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2022
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
4/22 Ultrazvukový prístroj
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.02.2022
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Rast inovačných kapacít v spoločnosti CH - PRINT, a.s.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 02.02.2022
10:00
CH - PRINT, a.s., nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kancelária G006 (32,02 m2) - Gaudeamus
Obchodná verejná súťaž
02.02.2022
10:00
GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kancelária F019 (53,60 m2) - Gaudeamus
Obchodná verejná súťaž
02.02.2022
10:00
GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Obstaranie germicídnych čističov vzduchu a multifunkčných kioskov do DK v Šali
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
10:00
Mesto Šaľa
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
10:00
Mesto Rožňava
Nákup a dodanie plechov HARDOX
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
58801-MSS Prenájom železničných koľajových vozidiel a ich obsluhy
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
10:00
Železnice Slovenskej republiky
60115-WYP Modernizácia zdroja tepla s využitím OZE ZŠ Zemianska Olča
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
10:00
Obec Zemianska Olča
68-MST Obmena komponentov Datacentra BA – Sieťové moduly pre datacentrové prepínače "Nexus karty"
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
5101-WNS 3D scanovanie interiérov vozňov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
109-WYP OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA – LEVICE_OPAKOVANIE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Mestské kultúrne stredisko Levice
58934-WYS EYOF 2022_Zabezpečenie strážnej a usporiadateľskej služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o.
1289-WYP Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy ND
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Divadlo Jonáša Záborského
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 02.02.2022
10:00
Centrum Právnej Pomoci
57425-WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-3.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Obec Lužianky
59019-WYP ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY KUKUČÍNOVA VRANOV N.T..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
Z2022541 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2022
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
59958-MST Medicinálne, technické , špeciálne plyny a súvisiace služby
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Zobrazených: 326 - 350 / 630 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23