Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Výmena zdroja tepla a modernizácia vykurovacej sústavy MŠ E. M. Šoltésovej 27
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.08.2021
12:00
Mesto Spišská Nová Ves
Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre dielo "Lesná cesta Brdárka, novostavba"
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza
Z202116044 Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NR_2021_2)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
12:00
Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116586 Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - nízkozdvižný vozík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
12:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116394 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
12:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Poistenie exponátov OS SR na veľtrhu IDEB 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Stavebné práce LC Predpoloma
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
13:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská 33, 974 01 Banská Bystrica
31338-MRT Domové membránové plynomery veľkostí G4 s mechanickým zariadením na teplotnú korekciu a bez mechanického zariadenia na teplotnú korekciu
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 02.08.2021
13:00
SPP - distribúcia, a.s.
Z202116541 Stavebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
13:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202116598 Výpočtová technika 6_ 14/2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
13:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202116603 Lieky 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
13:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Agentúra správy majetku Bratislava - VÚ 1570 Vajnory, budova č. 56 - oprava okien formou výmeny (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 27.07.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu kasární Vajnory, Regrútska 1, 831 06 Bratislava. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávka rámových priepustov RSLT Vranov nad Topľou
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
14:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská 33, 974 01 Banská Bystrica
Stravné lístky pre zabezpečenie stravovania zamestnancov
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
14:00
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Stavebné práce LC Petrovská
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
14:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská 33, 974 01 Banská Bystrica
Stavebné úpravy pódia a drevenej zásteny amfiteátra v Meste Turzovka
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
15:00
Mesto Turzovka
Z202116545 Trvanlivé potraviny - základné a pochutiny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
15:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
MŠ Lidické námestie 18, Košice - výmena okien a dverí
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
08:00
Mesto Košice
Z202116414 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116354 Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
08:29
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116360 Združená dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
08:43
Bešeňov, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116585 Poklopy a mreže - bahenný kôš
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
08:59
Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti SILVERMAN, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.08.2021
09:00
SILVERMAN, s.r.o., M. A. Beňovského 480/24A, 922 03 Vrbové
MŠ Jaltská 33, Košice - výmena okien a dverí
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
09:00
Mesto Košice
30347-WYP Kuchyňa - rekonštrukcia prevádzkových plôch - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zobrazených: 326 - 350 / 757 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23