Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Oprava kanalizácie
Zákazka s nízkou hodnotou
10.07.2022
23:59
Hotelová akadémia Košice
30318-WNP Opravy a údržba zariadení na skladovanie pohonných látok - Zemianske Kostoľany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
07:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28631-WYP Výmena brán- areály DPB, a.s.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
08:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
29588-MUT DNS - Stavebný materiál
Užšia súťaž
UVO 11.07.2022
08:00
T-servis Teplička, s.r.o.
30659-WNT Madlá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
08:00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
Z20226395 Nápoje 12-22
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
08:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20226683 Nádoba na triedený odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20226732 Zariadenia a pomôcky na manipuláciu s materiálom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
08:23
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
29168-MSS Likvidácia odpadu
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
08:30
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO
28516-WYP Oprava striech na objektoch v správe DPB a.s.“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
28769-MSP Rekonštrukcia mostných objektov na cestách II. a III. triedy v PSK
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
29132-MST Modernizácia praktického vyučovania - CNC stroje
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
29295-MSP Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
09:00
Mesto Košice
29370-WYP Rekonštrukcia objektu "ECOvčielka- materská škola pri EUBA"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
29446-WYP LM, Ondrašová - rekonštrukcia 2. poschodia, budova č.1 - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
29886-WYP Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy- SC ŽSK Závod Liptov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
29887-WYP ČOV a Kanalizácia - Vojčice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Obec Vojčice
29890-WYP Zberný dvor biologický rozložiteľného odpadu Kľušov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Obec Kľušov
29891-WYP Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Obec Podhorany
30260-WYT Taktické oblečenie a výstroj
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
30517-WNP Náter striech na objektoch 5. brána, Letná veža, Kostnica, Delová bašta, mlyn a kaplnka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Trenčianske múzeum v Trenčíne
30522-WNT Kompresory, autoklávy a pomôcky pre zubnú ambulanciu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Národný ústav detských chorôb
30538-WNT Nábytok pre ŠDaJ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Technická univerzita v Košiciach
30653-WNT Nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
30656-WNS Grafické služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Štátny pedagogický ústav
Zobrazených: 326 - 350 / 917 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23