Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310599 Tuky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310607 Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310622 Ručné náradie s pohonom a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202310629 Čistiace stroje, podlahové leštiče a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202310530 Beznámrazová chladnička s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
10:20
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202310608 Blend Master Mix
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
10:40
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202310469 Chlieb, pečivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
10:52
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z202310611 Servisná prehliadka pre HIDMOREK HMK 102B
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
10:57
Malacky, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely, reštauračné účely alebo poskytovanie služieb (Nábrežná 21 v Novej Bani, nebytové priestory o výmere 114,40 m2, doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou)
Obchodná verejná súťaž
04.10.2023
11:00
Mesto Nová Baňa
Služby mechanizačnými prostriedkami (traktorbáger, NA) LS Malcov
Dynamický nákupný systém
04.10.2023
11:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Z202310466 Drevné pelety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
11:00
Dolný Lieskov, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310581 MacBook Pro 16" Apple M2 Pro 12C CPU 19C GPU 16GB 1TB , Apple Magic Keyboard pre iPad Pro 11" (1. - 4. generácie) and iPad Air (4. and 5. generácie), iPad Pro 11" Wi-Fi 512GB, LaCie Rugged SSD Pro 2TB 2.5" Thunderbolt 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
11:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310609 ND a príslušenstvo do traktorov a malotraktorov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
11:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202310610 Mobilný zberač dát
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Poskytovanie pravidelného pozáručného servisu a opráv systémov vzduchotechniky a klimatizácie
Obchodná verejná súťaž
eZakazky 04.10.2023
11:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Z202310640 Drevoobrábacie stroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
11:39
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202310614 Potraviny na zabezpečenie pitného režimu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
11:45
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Technické zhodnotenie elektroinštalácie jednej sady (4 ks) zdvihákov STANDARD DUO 4×25 t v RD Bratislava (Vyhlasovateľ v tejto obchodnej verejnej súťaže určil povinnú obhliadku. Účasť navrhovateľa na obhliadke je podmienkou pre vyhodnotenie predloženého návrhu vyhlasovateľom. Obhliadky sa zúčastní navrhovateľ, štatutárny zástupca navrhovateľa alebo oprávnená splnomocnená osoba za navrhovateľa, ktorá sa na obhliadke preukáže platným splnomocnením podpísaným navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať za navrhovateľa. Predložené splnomocnenie ostáva súčasťou dokumentácie z obchodnej verejnej súťaže, preto ho vyhlasovateľ späť nevydáva. Zúčastnená osoba na obhliadke za navrhovateľa sa preukáže prítomnému zástupcovi vyhlasovateľa občianskym preukazom. Zástupca vyhlasovateľa na obhliadke odovzdá zúčastnenej osobe na obhliadke potvrdenie o účasti na obhliadke. Fyzická obhliadka sa uskutoční dňa 27.09.2023 od 10:00 do 11:00 hod. Kontaktná osoba pre RD Bratislava: Bc. Machala, +421 911 170 341, machala.tomas@slovakrail.sk)
Výzva na predkladanie ponúk
04.10.2023
12:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Odborná prehliadka detektora LB-124 SCINT
Prieskum trhu pre určenie PHZ
04.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Batériové úložisko energie
Prieskum trhu
04.10.2023
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
30663-MST Združená dodávka elektrickej energie 2024 - 2027
Verejná súťaž
UVO 04.10.2023
12:00
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
31925-WNT Dodávka elektrickej energie na rok 2024 - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.10.2023
12:00
Obec Rudina
Z202310377 Vyhotovenie geometrického plánu na zmeranie spevnenej lesnej cesty Makov – Kasárne.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310500 Notebook HP ProBook 450 G10 (817S8EA) alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
12:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202310620 Materiál na oplotenie porastu- oplotenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
12:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Zobrazených: 326 - 350 / 1115 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23