Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202032102 Umývacie prostriedky na strojové umývanie riadu v kuchyni
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
09:24
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202032440 Tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
09:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Cyklistická cestička Jána Pavla II. - Popradská, Košice - projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
10:00
Mesto Košice
Bratislava, Budyšínska 2/A – zabezpečenie klimatizácie priestorov 4.NP
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka, montáž a inštalácia solárneho osvetlenie
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
42206-MST Zariadenia pre Handlovský remeselný pivovar Baník
Verejná súťaž
UVO 09.12.2020
10:00
ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o.
42728-MST POTRAVINY 2 - mlieko a mliečne výrobky, vajcia
Verejná súťaž
UVO 09.12.2020
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
43157-WYP Senica OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43165-WYP Komunitné centrum Slovenská Volová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2020
10:00
Obec Slovenská Volová
43911-WYT Nákup energií pre obec Kanianka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2020
10:00
Obec Kanianka
44279-WNP Nákup a montáž fancoilov, Senný trh 1, Košice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2020
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Z202031899 Služby súvisiace so zberom a likvidáciou odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
10:00
Biely Kostol, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202032140 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202032149 Združená dodávka zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
10:00
Plešivec, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z202032269 Profesionálny odvlhčovač vzduchu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
10:00
Slovenská republika
Z202032283 Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
10:00
Námestovo, Námestovo, Žilinský, Slovenská republika
Z202032333 Mikrovlnový ablačný systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202032366 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
10:00
Košice - mestská časť Šaca, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202032381 Vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202032407 Grafický tablet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202032430 Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202032433 Nákup dopravného prostriedku - Nové osobné motorové vozidlo Škoda KAROQ alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
10:00
Košice - mestská časť Barca, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202032434 Ručné náradie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202032436 Zdravotnícka laboratórny kovový nábytok.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
10:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
44002-WYS Poistné služby pre Mesto Považská Bystrica. - Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.12.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
Zobrazených: 301 - 325 / 702 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22