Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235173 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.06.2023
14:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235008 Vybavenie posilňovní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.06.2023
14:04
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235174 Zváracie zariadenia, materiál a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.06.2023
14:30
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20234918 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.06.2023
14:40
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Technologické zariadenie výroby vína
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.06.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre, Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre
Z20235245 Čistiace stroje, podlahové leštiče a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.06.2023
15:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z20235011 Kontrola hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.06.2023
15:28
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Rozšírenie kapacít skladu na sóju
Prieskum trhu
06.06.2023
16:00
Ing. Milan Hredzák, Stankovce 78, 076 61 Stankovce
Z20235001 Ochranné pracovné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.06.2023
16:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Výmena technológie plynovej kotolne Párovské Háje
Prieskum trhu
06.06.2023
23:00
Liaharenský podnik Nitra, a.s., Jarocká 86/2, 949 01 Nitra - Párovské Háje
Ponorné čerpadlo
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.06.2023
23:00
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce
Vybavenie predajného miesta (Prístenná chladiaca vitrína – samoobslužná, Chladiaci obslužný pult)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.06.2023
23:00
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce
Klimatizácia pre dva suché sklady
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.06.2023
23:00
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce
Multifunkčná uzatváračka na sklenené fľaše
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.06.2023
23:00
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce
Plniaca a uzatváracia linka na sáčky - doypack
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.06.2023
23:00
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce
Elektrický ručne vedený vysokozdvižný vozík
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.06.2023
23:00
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce
Kvapková závlaha do zeleniny a zemiakov – 100 ha (6 ks filtračných staníc 6x24“ spolu s kompletným príslušenstvom. Súčasťou dodávky budú aj rúry, hadice, spojky, trojriadkové kotúče na hadice, rozmotávač a namotávač hadíc)
Prieskum trhu
06.06.2023
23:59
Roľnícke družstvo v Pavliciach, Pavlice 58, 919 42 Pavlice
Sklolaminátová nádrž - cisterna (s objemom min. 27 000 L)
Prieskum trhu
06.06.2023
23:59
Roľnícke družstvo v Pavliciach, Pavlice 58, 919 42 Pavlice
18613-WNP Rekonštrukcia lesnej cesty Pavlova lúčka
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.06.2023
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
18123-WYP Zlepšenie energetickej náročnosti budovy V. ZŠ v Michalovciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.06.2023
08:00
Mesto Michalovce
18658-WNP Oprava mostu na LC Malá dolina
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.06.2023
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Z20234824 Servis a oprava výťahov a zdvíhacích zariadení pre pracovisko UN-NSM Košice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.06.2023
08:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20235010 Oprava prenosných hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.06.2023
08:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z20235222 Lieky ATC skupiny B01AB02
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.06.2023
08:00
Brezno, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20235028 Náterové hmoty, farby a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.06.2023
08:19
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zobrazených: 301 - 325 / 1065 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22