Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202211115 Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
11:20
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z202211161 Soľ na posyp ciest
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
11:20
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z202211116 Priemyselne vyrábané nekovové materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
11:30
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z202211122 Akumulátorové batérie a elektrolyt - kyselina sírová do AKB
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
11:50
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Dojací robot s monitorovacím systémom
Prieskum trhu
11.10.2022
12:00
ROVAŠ s.r.o., Pačanská 900, 049 41 Krásnohorské Podhradie
Výmena fixačných popruhov k dlhej chrticovej doske
Zákazka s nízkou hodnotou
11.10.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
41999-WNP Inžinierske siete v Parku Pekníkova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
12:00
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
42005-WNP KANALIZÁCIA DOLNÁ KRUPÁ - "Podhájska" a "Na doline" - Dopracovanie kanalizačných prípojok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
12:00
Obec Dolná Krupá
42080-WNT Dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠJ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
12:00
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Z202210660 Zariadenia hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenia (Veľkokuchynské kotle elektrické a parné na prípravu stravy)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202210672 Nábytok - EKS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202210930 Spotrebný materiál k vákuovej podtlakovej terapii
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202210986 Zriadenie optického prepoja PO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202210988 Opravy a servis zdravotníckych zariadení: masážne vane
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202211088 Jednorazové rukavice, nitrilové, nesterilné so zvýšenou rukoväťou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202211151 Alkalické batérie, nabíjacie batérie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202211207 Deratizácia, dezinsekcia a zadymovanie objektov a celého areálu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202211123 Chemikálie priemyselné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:37
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z202211037 Originálne tonery do laserovej tlačiarne, atramentovej tlačiarne, kopírovacieho stroja a kompatibilné tonery do laserovej tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:44
Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Z202211208 Spätné projektory II.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:45
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202211127 Trubky, potrubia, hadice a armatúry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:56
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Rekonštrukcia špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na OS SN (Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky – miestnosti v budove Okresného súdu Spišská Nová Ves, kde sa budú predmetné stavebné práce a rekonštrukcia miestnosti vykonávať. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky sa uskutoční dňa: 29. 09. 2022, v čase od 10:00 hod., na adrese: Okresný súd Spišská Nová Ves, Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves. Kontaktná osoba zabezpečujúca obhliadku: Mgr. Alena Šmotková, Tel./mob: 053//8876140, E-mail: alena.smotkova@justice.sk . Zraz záujemcov, ktorí prejavia záujem o účasť na obhliadke bude o 09:45 hod v deň obhliadky pred Okresným súdom Spišská Nová Ves, Stará cesta 3, Spišská Nová Ves, a uskutoční sa výhradne za účasti kontaktnej osoby zabezpečujúcej obhliadku (verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zmeny osoby, ktorá bude zabezpečovať obhliadku, ak by to bolo nevyhnutné). Po ukončení obhliadky verejný obstarávateľ vyhotoví zápisnicu z obhliadky s uvedením osôb, ktoré sa obhliadky zúčastnili, ktorá bude tvoriť súčasť dokumentácie z postupu verejného obstarávania. Účasť na obhliadke nie je povinná.)
Zákazka s nízkou hodnotou
11.10.2022
13:00
Okresný súd Spišská Nová Ves, Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves
9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík
Zákazka s nízkou hodnotou
11.10.2022
13:00
Domov sociálnych služieb (Čeláre-Kirť), Čeláre - Kírť 189, 991 22 Bušince
41492-WNP Rekonštrukcia špeciálnych vypočúvacích a monitorovacích miestností č. 24 a č. 25 na Okresnom súde Spišská Nová Ves
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
13:00
Okresný súd Spišská Nová Ves
Z202210530 Kurz inštruktora tandemového zoskoku na padák Sigma
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 301 - 325 / 1095 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22