Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
381-MST Výskumno-šľachtiteľská technika_Zariadenie na zber semien olejnín s dvomi žacími lištami
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
13:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Procurio-01/2023 Nové zariadenie kuchyne v Materskej škole Slovenský Grob - OS ŠÚR
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 08.02.2023
13:00
Obec Slovenský Grob
Stropkov OO PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 26. 01.2023 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy: Ing. Andrej Šima, telefón: +421 961 805 419, e-mail: andrej.sima@minv.sk ; a to pri vstupe do objektu Obvodného oddelenia PZ v Stropkove)
Zákazka s nízkou hodnotou
08.02.2023
14:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Rastislavice, chodník č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.02.2023
15:00
Obec Rastislavice
Z2023574 Organické chemikálie - kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.02.2023
08:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zmena dokončenej stavby FNsP Žilina, ERCP pracovisko na odd. Gastroenterológie stavebnou úpravou
Verejná súťaž
09.02.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Odpredaj podvozkov HDV
Výzva na predkladanie ponúk
09.02.2023
09:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava
SPŠ J. Murgaša - Technické vybavenie výučby elektrotechniky a elektroniky (dodanie tovarov – učebných pomôcok vo forme technológie na výrobu plošných spojov - frézovanie dosiek plošných spojov technického vybavenia a dodanie technického vybavenia pre laboratórium elektrotechniky a elektroniky, ktoré predstavuje súbory prvkov vytvárajúcich komplexné laboratórium)
Zákazka s nízkou hodnotou
09.02.2023
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Z2023575 Laboratórne sklo pre projekt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.02.2023
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
002/2023/ZNH Servis nákladných motorových vozidiel, autobusov a traktorov (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 09.02.2023
09:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4/2023/VO EKG prístroj
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 09.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
3805-WNT Čerstvá zelenina, ovocie a šampiňóny na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 09.02.2023
09:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA
3804-WNT Mäso a mäsové výrobky na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 09.02.2023
09:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA
Z2023367 Dodanie elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.02.2023
09:19
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Výmena guľových kohútov v prevádzke PZZP 2023 - zhotoviteľ (Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi bude dohodnutý po dohode s Ľubomír Knap, tel.: +421905477850, e mail: lubomir.knap@nafta.sk . Termín obhliadky je najneskôr do 26.01.2023. Pokiaľ navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie diela, bude zo súťaže vylúčený.)
Výzva na predkladanie ponúk
09.02.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Komponenty elektrických obvodov – Komory, stykače
Obchodná verejná súťaž
09.02.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Technologická zostava na spracovanie kovových odpadov KOV01
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 09.02.2023
10:00
Ferozmat trade s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Parný sterilizátor a sterilizačné kontajnery pre Otorinolaryngologické operačné sály
Zákazka s nízkou hodnotou
09.02.2023
10:00
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice - mestská časť Juh
Kombinované záťažové sterilizačné obaly (Predpokladané obdobie trvania zmluvného vzťahu: 9 mesiacov od účinnosti Rámcovej dohody, resp. do vyčerpania finančného limitu dojednaného podľa Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.02.2023
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
391-MST Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III
Verejná súťaž
UVO 09.02.2023
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
740-MUT Nábytok - nezdravotnícky
Užšia súťaž
UVO 09.02.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
806-MST Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku
Verejná súťaž
UVO 09.02.2023
10:00
METRO Bratislava, a.s.
1008-WYP Zvyšovanie kapacít MŠ – Stavebné úpravy objektu bývalých DJ a rekonštrukcia jedálne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2023
10:00
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Z2023424 Servis, údržba a opravy autobusov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.02.2023
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
2022/S 245-707717 Potraviny 2022/03
eZakazky 09.02.2023
11:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zobrazených: 301 - 325 / 481 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20