Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Chemické ošetrenia Pagaštanov
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
17:00
Mesto Trnava
Lukov - rekonštrukcia a rozšírenie vodovodnej siete
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 11.03.2021
18:00
Obec Lukov
MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI HOSŤOVCE - MODERNIZÁCIA
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
07:00
Obec Hosťovce
13230-MST Nákup papierových cestovných lístkov a kotúčov do automatov na tlač cestovných lístkov
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
08:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
13954-WYP Opláštenie športovej haly - Vavrečka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
08:30
Obec Vavrečka
Z20213907 Úžitkové motorové vozidlo do 3,5t
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
08:30
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
11339-MSP Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-125 Trenčín, pravý most
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
13198-MST Operačná lampa
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13215-MSP Realizácia vodorovného dopravného značenia na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
13269-WYP Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Štrba – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
09:00
Obec Štrba
13751-WYT Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
09:00
Obec Malý Slavkov
14158-WYS Monitoring zložiek životného prostredia D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Z20213655 Jedálensky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
09:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z20213656 Kancelárske potreby, alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
09:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z20214098 Kancelárske potreby, alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
09:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
13847-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, Pradiareň
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 12.03.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
Revitalizácia železničného podchodu mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.03.2021
09:00
Mesto Žilina
Miestna komunikácia Benkovce (Ondavská ulica)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Obec Benkovce
Modernizácia rozvodov tepla v systéme centrálneho zásobovania teplom v meste Strážske
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1A, 040 01 Košice – mestská časť Sever
Logický celok pre podporu inteligentných inovácií v spoločnosti ESKol
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
ESKol s.r.o., Michala Hlavačka 30, 054 01 Levoča
Modernizácia zdroja tepla KC a Múzea v Turanoch s využitím OZE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Mesto Turany
Vysvetľovanie k zákazke: Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Obec Kapušany
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla športového centra v meste Veľký Šariš využitím aerotermálnej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Mesto Veľký Šariš
Komplexné odborné poradenstvo pri VO pre výber dodávateľa stavby Mestská plaváreň v Ružomberku
Prieskum trhu pre určenie PHZ
12.03.2021
10:00
Mesto Ružomberok
Oprava oplechovania plochej strechy 04032021
Zákazka s nízkou hodnotou
12.03.2021
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zobrazených: 301 - 325 / 610 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22