Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20219740 Paštéty a konzervy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
08:30
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20219464 Vozíky na inštrumenty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
08:32
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20219738 kvetináč
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
08:50
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Kancelárske potreby pre potreby Prešovského samosprávneho kraja
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
09:00
Prešovský samosprávny kraj
OPRAVA A ÚDRŽBA PAMÄTNÍKA PADLÝM VOJAKOM
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
09:00
Mesto Vráble
Inzertné služby 13052021
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
21889-WYP Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
09:00
Mesto Vranov nad Topľou
26883-WNS Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke II. etapa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Z20219345 Dodávka motorovej nafty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
09:00
Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219533 Tráviací trakt a metabolizmus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20219542 Prenosný počítač - notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20219699 elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
09:00
Veselé, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z20219744 Elektrická kosačka s pojazdom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
09:00
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z20219670 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20219732 Lieky ATC skupiny B05 - časť 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
09:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219742 Mrazená zelenina a mrazené polotovary
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
09:30
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20219793 Predĺženie a rozšírenie licencií antivírusového softvéru ESET
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
09:30
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z20219489 Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
09:35
Pruské, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20219490 Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (časť 2)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
09:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
OVS - odpredaj nebytových priestorov v BD č. 94 na pozemku parc. reg. "C" č. 101, odpredaj pozemku parc. reg. "C" č. 103/1 a podielu 1/4 na pozemku parc. reg. "C" č. 102/1 - do 19.5.2021 (zv. 3.5.2021)
Obchodná verejná súťaž
19.05.2021
10:00
Mesto Partizánske
Výmena a doplnenie bezúdržbových herných prvkov a zostáv na verejných detských ihriskách
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Rekonštrukcia chodníkov na Strojárenskej ul.
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
10:00
Mesto Partizánske
Safecycling – tovary: bicykle, prilby, reflexné vesty
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
10:00
Mesto Šaľa
Skúšky dlhodobej stability zdrojov ionizujúceho žiarenia vo FNsP Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17697-WYP Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
10:00
Mesto Handlová
Zobrazených: 276 - 300 / 774 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21