Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31540-MSS Revízie, skúšky a prehliadky technických zariadení
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
36206-WNP Výmena vstupných bočných vchodových dverí do budovy školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.08.2021
09:00
Stredná priemyselná škola
Z202115943 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202116025 Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (TO_2021)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116057 Cestné smerové stĺpiky flexibilné so zaisťovacím kolíkom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116104 Elektronika č.3 - dezinfekcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116331 Set konferenčných stolíkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Kysihýbel, Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116453 Nočný stolík s jedálenskou doskou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116514 Vrecia na odpad, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116584 Vozidlo na odvoz odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Nová Baňa, Žarnovica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116592 Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba , balotina , riedidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116595 Kontroly hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202116605 Notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Stavebné úpravy fasády ZUŠ L. Árvaya, Radlinského ul., v Žiline, parc. č. 1375
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.08.2021
09:00
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, Žilina
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 02.08.2021
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Z202116387 Náhradné diely na autobusy Sor EBN - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116588 RTG žiarič pre zariadenie AXIOM Artis dFC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:15
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116386 IKT zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:28
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
30755-MSP Vodorovné dopravné značenie
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
09:30
Slovenská správa ciest
Automatizovaná linka na výrobu kartónových obalo
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.08.2021
10:00
3PACK group Žilina, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca
Oprava hracích prvkov verejných detských ihrísk
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Ružinov
Oprava svetelnej a zásuvkovej inštalácie a bleskozvodov 27072021
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
31209-MSP Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31210-MSP Aglomerácia Hliník nad Hronom - Dolná Ždaňa - kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31340-MST Lieky ATC skupiny S01LA06
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zobrazených: 276 - 300 / 759 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21