Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022441 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - NÚ.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:00
Slovenská republika
Z2022482 Vykonávanie technických kontrol, odborných prehliadok a odborných skúšok požiarno-technických zariadení EPS a HSP.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022393 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022444 Nákup a dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:30
Slovenská republika
Z2022356 , plastový kontajner - 1100 l na zber komunálneho odpadu, smetné nádoby (štvorcové) 120 l čierne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:49
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Vypracovanie účelového energetického auditu budov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.01.2022
15:00
Mesto Sečovce
Zabezpečenie vzdelávacích aktivít a súvisiacich služieb v priebehu roka 2022_2 (pre časť č. 3: Zvolen/Banská Bystrica)
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 31.01.2022
15:00
Zdravé regióny, Limbová 2, 831 01 Bratislava, Korešpondenčná adresa: Koceľova 9, 821 08 Bratislava
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.01.2022
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
PTK_01_2021 Rekonštrukcia krematória-1.etapa, Kremnička 60, Banská Bystrica- dokončenie
eZakazky 31.01.2022
23:00
Záhradnícke a rekreačné služby
Oprava oplotenia areálu školy - 2. časť
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2022
23:59
SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice
Literárne pomôcky k projektu - “Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Sándora Máraiho“ 4.5.2.Školiaci materiál a potreby – Literárne pomôcky
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.01.2022
23:59
Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Projektové riadenie (management) a controlling projektu IROP/ 302021AYY1
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2022
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
58917-MSP „Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce_
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
2354-WYT Integrovaný digitálny analyzátor a štvordetektorový alfa spektrometer
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Z2022449 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
43-MSS ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – TRENČIANSKY KRAJ
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
2995-WYT Linka na spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
09:00
Mesto Lučenec
3756-WYS Obstaranie služby profylaktiky, servisu a údržby systémov napojených na integračný systém VÚSCH, a.s.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Z2022238 Laboratórny mikroskop s kamerou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
09:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Značenie montážnych kanálov v objektoch DPB a. s.
Výzva na predkladanie ponúk
01.02.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
59968-MST Analytický nástroj
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
10:00
Národný bezpečnostný úrad
42-MST Základné potraviny
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
3781-WYT NÁKUP ZÁHRADNEJ TECHNIKY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
10:00
Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
Z2022250 Laboratórny hlbokomraziaci box
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022269 Kŕmna zmes ako náhrada mlieka pre odchov teliat.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
10:00
Ulič, Snina, Prešovský, Slovenská republika
Zobrazených: 276 - 300 / 630 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21