Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310418 Vata buničitá delená 40 x 50 mm -tampóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
13:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Vzduchojemy
Obchodná verejná súťaž
29.09.2023
13:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Z202310420 Kalibrácie meradiel na meranie fyzikálnych a mechanických vlastností materiálu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
13:30
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310419 vata obväzová skladaná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
13:40
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310196 Betóny 2023 Žilina1 /Trnové/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
13:55
Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Nákup spotrebného foto materiálu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
29.09.2023
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úradné overenie ultrazvuku RMG MT3
Výzva na predkladanie ponúk
29.09.2023
14:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Z202310359 osobné motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
14:00
Hronovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202310424 Nafta motorová dovozom cisternami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
14:00
Malacky, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310436 Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
14:10
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310433 predĺženie licencie, antivírusový softvér, ESET PROTECT Entry On-Prem, ESET Endpoint Antivirus, ochrana počítačov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
14:15
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310437 Didaktické pomôcky - tréningový očkovací pás
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
14:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202310438 RT PCR komponenty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
14:35
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Technologické zariadenia na rozšírenie výroby a na dosiahnutie energetických úspor pri výrobe - TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE – VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE VÝROBNÝCH PRIESTOROV
Prieskum trhu pre určenie PHZ
29.09.2023
15:00
ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica
Servis špeciálneho skartovacieho zariadenia INTIMUS
Prieskum trhu
29.09.2023
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202310251 Náhradné diely do SUEZ-M
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
15:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202310440 Šmykom riadený nakladač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
15:00
Pribiš, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
Z202310413 Okná, dvere a súvisiace prvky (žalúzie)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
15:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Ťahany zberač hrozna
Prieskum trhu
29.09.2023
16:00
Shebo Winery, a. s., Dolná 120/119, 900 01 Modra
Vonkajšia inšpekcia plynovodov a prípojok sond (celková predpokladaná dĺžka vykonanej inšpekcie bude cca 361 100 m; vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2 - Ján Kochlica, jan.kochlica@nafta.sk) najneskôr do 20.09.2023 do 22:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
29.09.2023
22:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Obstaranie postrekovača
Prieskum trhu
29.09.2023
23:00
Roľnícke družstvo v Plavnici, Plavnica 415 415, 065 45 Plavnica
MRAZIAREŇ PLOSKÉ č.p. 169/105, 169/106, 169/110, 169/121, 169/128 (prestavba existujúcich skladov a mraziarne)
Prieskum trhu
29.09.2023
23:59
FOOD LOGISTIC s.r.o., Jelšová 16, 040 22 Košice - mestská časť Košická Nová Ves
30252-MSS Obstaranie podpory pre datacentrové firewally Fortigate
Verejná súťaž
UVO 29.09.2023
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
LESNÉ CESTY A VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA PRE UCELENÉ ČASTI V K.Ú. VEĽKÉ ROVNÉ, ČASŤ RÁZTOKY
Prieskum trhu
30.09.2023
00:00
Prvá agrárna majiteľov, spol. s.r.o., Obecný dom 1621, 013 62 Veľké Rovné
Elektrické ohrady pre ovce a kozy - na pasenie počas dňa
Prieskum trhu
30.09.2023
00:00
FARMA JAVOR s.r.o., Horná Lehota 903, 976 81 Horná Lehota
Zobrazených: 276 - 300 / 1031 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21