Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022247 adenozín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:50
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Elektroinštalačné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Oprava a údržba služobných motorových vozidiel značky Škoda
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
10:00
Prešovský samosprávny kraj
Športové trofeje
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis diesel agregátov vo FN Nitra (1x ročne + štvrťročné kontroly)
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
59781-WYP Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v obci Košické Oľšany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
10:00
Obec Košické Oľšany
60286-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
10:00
Obec Bačkov
728-WYP Bytový dom - 19 b.j. p.č.1840/1, 1840/26 5890/49 obec Skalité
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
10:00
Obec Skalité - Prevádzkáreň
Z2022115 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Kremnica, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022268 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022308 Základný servis a ostatné úkony na zariadení EZA Petra 550 CSN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022336 C02 injektor - na kontrastné angiografické vyšetrenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z2022351 Diagnostiká pre Imunogenetiku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2022353 Skúmavky QNF - Plus 4 - Tubes set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2022358 Autokamery s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z2022464 Kovové šatňové skrine
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
59771-WYS Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – dvojdňové konferencie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 26.01.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Spray coating systém
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 26.01.2022
11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Z2022315 Automatický dezinfektor pre flexibilné endoskopy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Nákup potravín - vajcia - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Nákup potravín - chlieb a pečivo - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Dodanie polopodzemných kontajnerov v meste Lučenec
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Mesto Lučenec
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov Ulica M. Rázusa, Lučenec
Prieskum trhu pre určenie PHZ
26.01.2022
12:00
Mesto Lučenec
Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Zobrazených: 26 - 50 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20