Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116355 Športové a rekreačné vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:00
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z202116362 Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:15
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z202116363 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116364 Chladnička dvojdverová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:15
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116187 Kancelárske kreslá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:30
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202116390 Veľkokuchynské zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:45
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Modernizácia osvetlenia vo výstavných priestoroch
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
10:00
Galéria umelcov Spiša, SNV
Revitalizácia dopravného ihriska – dopravné značenie ZŠ Karloveská 61
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Vypracovanie účelového energetického auditu budov vo vlastníctve obce Pohronský Ruskov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 29.07.2021
10:00
Obec Pohronský Ruskov
Priemyselná automatizovaná linka na výrobu kŕmnych peliet z druhotných surovín vznikajúcich vo výrobe sladu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.07.2021
10:00
Tatranská sladovňa, s.r.o., Murgašova 1, 058 80 Poprad
Údržba cykloturistických trás na území BSK na rok 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Rekonštrukcia systému merania a regulácie vetrania v novej budove Úradu vlády Slovenskej republiky (Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť minimálne 1 deň vopred do 15:00 hod. u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa e-mailom. Deň obhliadky: 26.07.2021 medzi 8:00 hod. až 10:00 hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
vlada 29.07.2021
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Zabezpečenie servisu a overenia analytických a technických váh pre KCHL CO v Jasove SKR MV SR
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30566-MST Sanitné vozidlá na prepravu obvinených a odsúdených
Verejná súťaž
UVO 29.07.2021
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
30739-MUP Realizácia stavby „Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V428 Moldava – Veľké Kapušany“
Užšia súťaž
UVO 29.07.2021
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
31785-WYP Rekonštrukcia cesty II/499 - vjazd do mesta Vrbové od obce Prašník, km 36,600 - 37,900
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
33438-WNS Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekáč“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
34803-WNP Rekonštrukcia systému merania a regulácie vetrania v novej budove Úradu vlády Slovenskej republiky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
Z202115210 Hubky, utierky na riad, alobal, mikrot. sáčky, pergamenový baliaci papier, servítky biele, fólia potravinárska
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202115969 Nákup motorového vozidla – mikrobus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116014 Dodávka výpočtovej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116073 Nepudrované jednorazové rukavice z nitrilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116353 Kytice a vence
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116380 Tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116393 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel Mercedes Benz, Fuso
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 26 - 50 / 758 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20