Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47233-WYP Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra III
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2022
09:00
Mesto Nitra
47818-WNT Kancelárske potreby
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
09:00
Mesto Trnava
48030-WNT Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
09:00
Michalovský domov seniorov
48035-WNT Modernejšie odborné vzdelávanie na Strednej odbornej škole obchodu a služieb – Materiálno – technické zabezpečenie odboru Kuchár.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
09:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb
48310-WNP Veľkoplošné opravy na ceste III/1983
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
48414-WNS Výkon stavebného dozoru pre stavbu: „Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever-Breznica“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Z202212611 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Košice - mestská časť Ťahanovce, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202214421 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Z202214497 Antivírusový softvér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Slovenská republika
Z202214512 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202214536 Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202214592 Mrazené hydinové mäso
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214597 Výpočtová technika - notebook, tlačiareň ID kariet, projektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214622 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202214642 mobilne telefony
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202214645 mikropočítač Raspberry Pi s príslušenstvom, Raspberry Pi kamera, pevný disk SSD
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
72/ME/2022 Rozvoj spoločnosti Botanic Food Logický celok č. 1 Kontinuálna fritéza
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 30.11.2022
09:00
Botanic Food s.r.o.
73/ME/2022 Rozvoj spoločnosti Botanic Food Logický celok č. 2 Dvojsekcionálny kotol
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 30.11.2022
09:00
Botanic Food s.r.o.
68/ME/2022 Základné potraviny pre „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 30.11.2022
09:00
„MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
Z202214521 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202214423 Paštéty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:30
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Z202214646 Stoličky do CPU
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:30
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214427 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:41
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Administratívna budova (v Malackách, s pozemkami, odpredaj)
Obchodná verejná súťaž
30.11.2022
10:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti mesta Dubnica nad Váhom
Verejná súťaž
30.11.2022
10:00
Mesto Dubnica nad Váhom
Zobrazených: 26 - 50 / 1032 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20